KPK-information nr. 25

KPK-Information
Nr. 25 - december 2010
Indhold:
2011 – det bliver et spændende år
2011 - det bliver
et spændende år
Samarbejdet anser vi for det vigtigste. Vi
skal hjælpe hinanden både i gode og i mindre gode tider.
Forårets række af seminarer med fokus
på din forretning og mulighederne for at
udnytte salg og markedsføring bedre i hverdagen, er bare et at de tiltag, vi har gennemført i 2010.
Det agter vi at fortsætte med at fokusere på.
Besøg på fabrikken, for at se hvordan vi producerer, har ligeledes været med til at skabe
gode relationer og langt bedre forståelse for
udfordringerne i den daglige samhandel.
Det agter vi også at fortsætte med.
KPK Træ/Alu
Invitation til
fabriksbesøg
Bygningsreglementet BR 10
Energisprosser
42 og 60 mm
Vidste du at...
Det første Træ/Alu
vindue flytter
hjemmefra
I november 2010 introducerede vi en produktfamilie i Træ/Alu.
Mange har længe ønsket sig at kunne købe
Træ/Alu produkter produceret og leveret fra
KPK. Det er nu muligt.
Læs om den nye produktfamilie inde i bladet. Vi har set frem til introduktionen og
forventer, at vi med dette træ/alu produkt
i den kendte KPK kvalitet vil kunne udvide
samhandlen med dig.
Vi er her for den professionelle håndværker.
Du kan regne med os, og vi er stolte af at
være din leverandør af døre og vinduer.
Fremtiden byder konstant på nye udfordringer. Vi vil derfor i det kommende år sætte
en del fokus på, at slutbrugeren får en god
oplevelse af KPK og dig som håndværker i
fællesskab.
Vi vil tilpasse vores hjemmeside så oplevelsen for din kunde tydeliggør fordelen
og sikkerheden ved at lade døre og vinduer
blive leveret og monteret at den professionelle håndværker.
Ingen ”gør det selv” overraskelser, men sikker professionel og færdiggjort montage og
efterservice. Lad os sammen bruge året 2011
på at sætte det i fokus.
Godt Nytår.
Piet Hyldahl
KPK Døre & Vinduer
ønsker alle en god jul og et godt nytår
Kontoret har lukket fra og med den 24. december
til og med den 2. januar.
KPK døre og vinduer i Træ/Alu
Nyhed fra KPK
Du tilbydes nu elementer i Træ/Alu med
de samme gode egenskaber som du kender
fra KPK.
Dine fordele:
Du kan nu tilbyde dine kunder døre og vinduer i såvel
kernefyr som i Træ/Alu direkte fra KPK. KPKs salgsafdeling
hjælper dig uanset hvilket produkt du ønsker:
Alt foregår som du kender det:
• ordrebehandling
• leveringsmåde
• kvalitet
• servicebehandling
• garanti
På hjemmesiden finder du også snittegninger for KPK Træ/
Alu, CE-mærkerne og den nye brugervejledning.
Det er nemt for dig – benyt dig af muligheden for at udvide
samarbejdet med sikkerhed for leverancer i den kendte KPK
kvalitet.
Det vil klart fremgå af såvel ordrebekræftelse som tilbud, at
det handler om træ/alu. Du får samtidig alle nødvendige
informationer relateret til det enkelte element.
Har du forespørgsler er vi klar til at give dig et tilbud. Benyt
gerne vores nye bestillingsseddel som ligger klar på vores
hjemmeside: www.kpk-vinduer.dk
Har du behov for en pris her og nu? Ring 96 70 24 00
Når du forespørger eller bestiller, modtager du naturligvis
tilbud og ordrebekræftelser, som du kender det fra kernefyrselementerne.
148
124
94
SIDEKARM MED PROFILKEHL,
VINDUE
124
124
59
148
SIDEKARM MED PROFILKEHL,
UDADGÅENDE DØR
SIDEKARM MED SKRÅ KEHL,
INDADGÅENDE DØR
Vidste du at...
Der er mange områder hvor vi i fællesskab kan
finde en løsning på din konkrete opgave.
Du kan f.eks. altid bestille elementer med
•
•
•
•
4” karm
6” karm
110 mm vinduesramme
Glas og fyldninger isat med dobbelt klæbende bånd
for bedre indbrudssikring
• sikkerhedsglas
• lydglas
•
•
•
•
•
spejltrådsglas
solafskærmende glas
farvet glas
Løsninger med 3-lags glas
Energiruder med ekstra høj G-værdi
Få en snak med salgsafdeling næste gang du har behov
for noget, du måske ikke lige har fundet i prislisten – der
er gode chancer for, at vi kan tilbyde dig en god løsning.
Bygningsreglement BR 10
Så træder det nye bygningsreglement BR 10 endegyldigt
i kraft.
Mange elementer indgår i almindelig udskiftning i forbindelse med renovering og skal fra den 1. januar, også
ved udskiftning af enkelte elementer leve op til kravene.
Det betyder at vinduer skal leve op til minimumskravet
for E-ref på -33.
Det er baseret på energiberegningen for et 1-fløjet vindue med oplukkelig ramme i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m og forsynet med producentens
standard rude.
KPK-elementer opfylder disse krav. Både for elementer i
kernefyr og for elementer i træ/alu.
Du kan se E-ref værdierne på vores CE-mærker som du
finder på vores hjemmeside. Du kan fortsat vælge poster, energi-sprosser, glastype mv. som du vil.
Anderledes er det for døre. Ved ombygning og udskiftning skal de altid leve op til en u-værdi på 1,65.
Antallet af sprosser, glastype og dørens størrelse påvirker
værdien. Vi beregner altid den specifikke u-værdi på det
enkelte element. Den vil fremgå af ordrebekræftelse og
tilbud.
25
42
Invitation til fabriksbesøg
Produktionen - Nykøbing Mors
Kernefyr og Træ/Alu
Kom og få et godt indtryk af produktionen hos
KPK.
Næste fabriksbesøg er
fredag den 21. januar og fredag den 18. marts
2011
Find tilmeldingsblanket og invitation på hjemmesiden:
www.kpk-vinduer.dk
Husk login til håndværkersiderne er: mors
Ved at anvende den nye energisprosse – som fås i 25,
42 og 60 mm er du altid sikker på at kunne overholde
kravet til u-værdi.
Derfor anvender vi nu:
Energi sprosser 25, 42 og 60 mm
Når du bruger energisprossen leveres eet stort stykke
glas. Det sikrer en bedre energiløsning for elementet.
60
Det første Træ/Alu vindue flytter
hjemmefra
Et spændende år for KPK løber nu ud.
Samtidig flytter det nyeste barn i vores
familie hjemmefra. Mange overvejelser
og vurderinger ligger bag ideen om at
føje et nyt medlem til KPKs produktfamilie. Fra ideen fødes, til den kan
finde grobund og bliver accepteret som
en naturlig del af hverdagen, er der
mange både følelsesmæssige og familiemæssige hensyn, der skal tages. Vi
kan glæde os over, at KPK Træ/Alu er
klar til at stå på egne ben.
Sådan kunne en historie fortælles om
produktudvikling og markedstilpasning. Men meget mere interessant
er det jo at fortælle historien om,
hvordan vi forsøger at tilpasse os det
marked, du bevæger dig på. At vi gerne
vil være din foretrukne leverandør, når
det drejer sig om leverancer af døre og
vinduer på det danske marked. Vi vil
tilbyde de danske håndværksvirksomheder kvalitetsprodukter, på en enkel
og nem måde. Leveret lige til døren til
den aftalte tid. Du skal tilbydes en bred
vifte af produkter og løsninger, der
kan sikre dig muligheden for at byde
ind på flere områder og på den måde
blive den foretrukne leverandør til din
kunde.
Derfor har vi tilføjet produktfamilien i
Træ/Alu.
Den er blevet positivt modtaget og de
første ordrer blev afgivet i fuld tillid
til at produktet lever op til den kendte
KPK standard. Det er vi lidt stolte af og
vil gøre vores til, at du kommer til af
føle det på samme måde.
I starten af december leverede vi de
første elementer. De havde naturligvis
stor bevågenhed. Det er spændende for
alle og vi er klar!
Lad Træ/Alu blive en naturlig del af
vores samhandel.