PRODUKT - Start | ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION

RTI NEWS, JUNI 2012
T
Y
N
RTINEWS
ERET
S
I
N
O
HARM
T
K
U
D
PRO ENT
SORTIM
Ny fokuseret global strategi om
teknisk isolering
RTI opfordrer industrien til at isolere
de tekniske installationer bedre
ProRox og SeaRox produkter er
harmoniseret på verdensplan
Se den nordiske organisation
Ny Strategi,
mere forretning
Grænserne er visket bort. I 2012 er markedet for teknisk isolering mere internationalt og mere konkurrencepræget end nogensinde. Markedet er blevet
globalt, med centrale aktører spredt over hele kloden. Et eksempel er et nyligt
industrielt projekt i Mellemøsten, et joint venture mellem en lokal aktør og en
større britisk petrokemisk virksomhed. Et Hollandsk ingeniør firma har skrevet
kontrakt om design og teknik. Selve arbejdet vil blive udført af en japansk entreprenør, som vil bruge isoleringsmateriale og arbejdstagere fra andre steder.
Vores internationale salg af produkter bekræfter denne globale trend i markedet. Som en af de største leverandører af termisk og brandhæmmende isolering
af tekniske installationer, har Rockwool Teknisk Isolering, en selvstændig
enhed inden for Rockwool koncernen, vedtaget en ny global strategi. Mere end
nogensinde, ønsker vi at markedsføre et ensartet, gennemsigtig produktsortiment, der er let at forstå i hele verden.
Vores fokus: ProRox og SeaRox:
Konkret vil vi nu fokusere på to vigtige markeder: Procesindustrien, Marine og
Offshore. Til det formål har vi opdelt vores sortiment i to specialiserede kategorier. Vores ProRox sortiment omfatter alle vores termiske, brandhæmmende
og lydisolerende løsninger til tekniske installationer i procesindustrien. SeaRox
sortimentet, der omfatter brandisolering, komfort og akustik til Marine og
Offshore området. Det skarpe fokus gør os i stand til at kombinere vores
ekspertise og store erfaring som aldrig før, og til at udvikle nye fremragende
isolerings løsninger til vores kunder.
Og vi gør det endnu nemmere. For fortsat at kunne præsentere et enkelt
stærkt Rockwool varemærke har vi fastholdt vores fælles visuelle identitet
magen til Rockwool koncernens corporate identitet. Dette nyhedsbrev er et
godt eksempel på dette.
Men meget mere vigtigt for dig er, at vi har harmoniseret vores sortiment.
På de følgende sider vil vi fortælle, hvordan vi har suppleret det lokale
sortiment med internationale produkter. Vi har yderligere på verdensplan
indført en konsistens i vores produkt nomenklatur. Det drager du direkte fordel
af, fordi den nye universelle produktkode sikrer, at alle umiddelbart ved præcis, hvad et RTI produkt er og hvad det skal bruges til, til enhver given anvendelse på ethvert tidspunkt. Det sikrer automatisk en høj kvalitet af installationen og
et optimalt slutresultat. Så sørg for at tjekke den nye produkt dokumentation
Ene
rgik
Raffael Rodriguez
Managing Director
Rockwool Technical Insulation
og prislisten. De giver en komplet oversigt over vores produkter, med alle de
væsentlige oplysninger du har brug for, herunder varenumre og priser. Jeg
anbefaler et besøg på vores opdaterede hjemmeside, hvor vi løbende vil opdatere og finjustere vores produkter og serviceydelser til vores kunders behov.
Sidst men ikke mindst, kan du være sikker på, at vi fortsætter med at prioritere bæredygtige isolerings-løsninger. Vi har alle hørt, hvad Al Gore sagde i
”En ubekvem Sandhed”, en dokumentarfilm, der synes at klinge mere og mere
sand for hver dag der går. Rockwools løsning er enkel. Investeringer i energieffektivitet, undertiden kendt som den sjette brændstof. Sammen med dig vil
vi være i stand til at gøre forskellen, fordi isolering reducerer den nødvendige
energi til at fremstille et produkt af en tjenesteydelse. Hvilket igen reducerer
brændstofforbrug og CO2 udledning. Rockwool kan hjælpe dig med, hvordan vi
kan gøre din virksomhed - og verden - mere effektiv og mere attraktiv.
Hvis du har spørgsmål om specifikke applikationer, emner, arbejdsmetoder
eller produkternes egenskaber, vil vores dedikerede salgsteam, med stor
erfaring inden for teknisk isolering, være glade for at rådgive dig. Især nu hvor
de også er støttet af deres kolleger i Rockwool koncernen.
Jeg håber at du kan se mulighederne i vores nye globale tilgang.
God fornøjelse med læsningen!
Raffael Rodriguez
Managing Director
Rockwool Technical Insulation
ilde
Sol
Affald
Kul
Gas
For
Solenergianlæg
Olie
En
erg
if
Gas Raffinering
arb
ejd
nin
gsp
roc
es
For
Kraftværk
low
bru
ger
Olie Raffinaderi
Industri
Erhvervsbygninger
Boliger
Petro Kemi
Marine
Offshore
ProRox
Industrial insulation
SeaRox
Marine & Offshore insulation
Slutprodukter
Isolering af industrielle rør kan reducere
varmetabet med 80%. Tænk hvor
mange penge og energi det sparer
Se hvor attraktiv din virksomhed kan blive
Nu er det tid
Rockwool Technical Insulation (RTI) markedsfører aktivt over
for Industrien om fordelene ved at isolere de tekniske installationer, for at minimere kulstof udledning – det er godt for miljøet
- men også for at holde energiregningen på et overkommeligt
niveau.
De første resultater er lovende. Industrien er begyndt at indse, at noget
skal gøres. Særligt nu hvor energidebatten, med stigende opfordring til
at reducere udledningen af drivhusgasser, er begyndt at mobilisere de
lokale myndigheder, og Den Europæiske Union er ved at indføre endnu
mere vidtgående foranstaltninger. Der lægges et stort arbejde i at reducere
kulstofudledningen, hvilket er vigtigt, hvis vi skal få den globale opvarmning
under kontrol. I 2020 vil sværindustrien se sin kulstof udlednings tilladelse
reduceret med 21% under 2005-niveauet. En energi-effektiv politik er den
eneste måde at opnå en fremtid med lavt kulstof forbrug. Den kan levere
56% af den nødvendige kulstof reduktion. For at holde industriens udlednings profil (og energiregningen) under kontrol, er virksomheder i stigende
grad på udkig efter omkostnings- og energieffektive produktionsmetoder og
isoleringløsninger. Rockwool Technical Insulation opfordrer til at fortsætte
tendensen og ønsker at hjælpe med at drive den fremad. Vores mange års
erfaring har lært os, at isolering af tekniske installationer, som rørledninger, kedler og opbevaringstanke, har en betydelig konsekvens og tilbagebetaler sig selv meget hurtigt. Bedre isolering sparer penge, reducerer
energiforbruget, og reducerer kulstof, en fornuftig win-win-løsning - for
industrien og for miljø.
Ønsker du at vide, hvordan en optimal isolering kan hjælpe din virksomhed med at spare kontanter, bruger mindre energi og mindske udledningen af CO2? Og hvor meget?
Besøg RTI’s hjemmeside og bestil vores bæredygtigheds brochure.
Global harmonisering
af RTI Produkt sortimentet
Vi har tilpasset hele Rockwool Technical Insulation (RTI) produktsortiment for at opnå større gennemsigtighed og en
stærkere global identitet: ProRox til Proces og SeaRox til Marine og Offshore.
Alu-Trådvævsmåtte 105 > ProRox WM960 ALUSC
ProRox og SeaRox
Vores ProRox sortiment dækker de termiske, brandsikre og akustiske isolerings løsninger til tekniske installationer i procesindustrien. Den centrale
egenskab ved alle produkterne er fremragende termisk isolering, som hjælper
med at holde energiforbruget under kontrol. Naturligvis, opfylder de også de
strengeste krav med hensyn til lydisolering og brandsikkerhed. Vi har yderligere fintunet vores sortiment på Marine og Offshore-området, hvor vi under
SeaRox navnet, vil markedsføre en bred vifte af brandsikre løsninger, der også
giver optimal akustisk og termisk isolering.
Krystal klart
Du vil genkende velkendte produkter i begge kategorier. Men det er ikke alt.
Det lokale sortiment suppleres med internationale isoleringsløsninger som
RTI markedsfører globalt, hvilket giver dig en komplet samling af alle vores
isolering løsninger til procesindustrien.
ProRox og SeaRox produkterne anvender samme nummer logik, hvilket gør
det endnu nemmere, hurtigt at finde netop den vare, du har brug for, uanset
hvor du arbejder.
Logisk Struktur
Hvert produkt navn er opbygget på samme klare måde: ProRox eller
SeaRox navnet efterfulgt af et produkt-id. Bogstavskoden henviser tydeligt
til produkttypen.
■ WM = Wired Mats = Trådvævsmåtte
■ SL = Slabs = Plader
■ PS = Pipe Section = Rørskåle
■ MA = Matts = Måtter
■ LF = Loose Fill = Løsfyld
Den næste kombination af cifre refererer til specifikke produktegenskaber
og applikationer.
Det første ciffer repræsenterer produktets primære anvendelse:
3 = akustisk isolering
6 = brandisolering
9 = varmeisolering
De resterende to cifre refererer til produktets effektive egenskab defineret af
Rockwool Technical Insulation.
Endelig kan der tilføjes en reference til at beskrive varianter og skelne mellem
produkter med forskellige overflader, f.eks.:
■ ALU til aluminiumsfolie.
Forkortelsen SC med hævet skrift betegner produktionsstedet.
Ved hjælp af de nye ensartede varekoder, kan alle umiddelbart se, hvad materialet skal bruges til i en given applikation, uanset hvor de måtte være i verden.
Gamle versus nye: det tager en smule tilvænning
Vi er klar over, at det kan tage et stykke tid at lære de nye navne. Oversigten på
modsatte side giver et hurtigt overblik over nye og gamle navne. Yderligere vil
både nye og gamle navne fremgå af det meste af vores dokumentation indtil de
nye navne er indarbejdet. Se vores produktkatalog for den komplette liste.
Besøg vores hjemmeside: rockwool-rti.dk for at få et overblik over alle
produktgrupper og løsninger.
Alle RTI produkt navne er
opbygget på
samme overskuelige måde
ProRox - Industrial insulation
NYT NAVN
Termisk isolering
ProRox WM950SC
ProRox WM950 ALUSC
ProRox WM960SC
ProRox WM960 ALUSC
ProRox WM960 ALU PSC
ProRox WM660SC
ProRox MA920 ALUSC
ProRox SL900SC
ProRox SL920SC
ProRox SL960SC
ProRox SL960 ALUSC
ProRox SL970SC
ProRox SL980SC
ProRox SL560SC
ProRox LF970SC
ProRox MA960SC
ProRox PS960
ProRox PS970 Uddrag af SeaRox sortimentet
GAMMELT NAVN
Trådvævsmåtte 80
Alu-Trådvævsmåtte 80
Trådvævsmåtte 105
Alu Trådvævsmåtte 105
Alu(ren)-Trådvævsmåtte 105 HC wired mat
Industrirulle T
Industribatts T
Industribatts 45 NYHED!
Brandbatts
Alu-brandbatts
Brandbatts 115
Brandbatts 140/150 NYHED!
Brandbatts 180 NYHED!
Industriuld
Pudemåtte
Process rørskål 850
Process rørskål 851 NYHED!
Se www.rockwool-rti.com for hele SeaRox sortimentet
NYT NAVN
GAMMELT NAVN
Komfort isolering
SeaRox SL720
SeaRox SL720 ALU
SeaRox MA720 ALU
Marine Batts 32
Marine Batts 32 w. reinf. alu
Marine Batts 32 RL
Brand isolering
SeaRox SL620
SeaRox SL620 ALU
SeaRox SL640
SeaRox SL640 ALU
SeaRox WM640
SeaRox WM640 ALU
SeaRox WM660 SeaRox WM660 ALU
SeaRox PS620 ALUSC
Marine Firebatts 100
Marine Firebatts 100 w. reinf. alu
Marine Firebatts 130
Marine Firebatts 130 w. reinf. alu
Marine Wired Mat 105
Marine Wired Mat 105 w. reinf. alu
HC Wired Mat 105
HC Wired Mat 105 w. reinf. alu
Marine Firebatts 100 PS
Et varemærke - Et team. RTI, eksperten i
tekniske isoleringsløsninger
Rockwool Technical Insulation (RTI) – er en selvstændig enhed inden for Rockwool koncernen – med fokus på det
industrielle isolerings marked. Gennem ProRox området til industrien og SeaRox området til Marine og Offshore,
tilbyder vores eksperter dig en komplet dækning af produkter og systemer til termisk og brand-sikker isolering
af tekniske installationer. RTI er altid forrest med de nyeste fremskridt. I mere end 70 år har vi præsenteret produkter
af høj kvalitet og givet ekspertråd gennem forskning, innovation og intensiv uddannelse af vores medarbejdere.
Vi vil fortsat fuldt ud forpligte os til at yde den allerbedste service.
Din højeste kvalitet er et minimums krav for os
De bedste løsninger, som bygger på solid ekspertise
Alle RTI isoleringsprodukter - fra ProRox til SeaRox - opfylder de strengeste
kvalitets- og sikkerhedsstandarder. RTI kræver ekspertise. I hvert segment
er vi altid på jagt efter nye systemer og metoder. Tricket er at udvikle stadigt
mere effektive produkter og konstant at optimere produktionen og forarbejdnings teknologier.
og fremragende produkter, gør RTI i stand til at trække på dybdegående
ekspertise der sikrer, at slutbrugerne i de petrokemiske anlæg, forbrændingsanlæg, elproduktion, skibsbygning og procesindustrien får den optimale
isolerings løsning. Vores salgsteams vil være glade for at rådgive dig i
udarbejdelsen af tekniske projekt specifikationer.
Up-to-date information? Hvor og hvornår? Vi kan hjælpe!
Medarbejderne i RTI
Som højt kvalificeret professionel er du altid på udkig efter det bedst mulige
slutresultatet. Den hurtigste måde at opnå dette på, er med RTI kvalitets
produkter og produktdata, der altid er baseret på nyeste tekniske viden. Derfor
bør du altid kontrollere, at de oplysninger du har, er up-to-date. Hvis du har
spørgsmål om specifikke applikationer, emner, arbejdsmetoder eller produktegenskaber, skal du besøge vores hjemmeside eller kontakte vores Rockwool
RTI salgsteam.
Nøglen til RTI’s succes er en kombination af fremragende isolerings produkter
og enestående medarbejdere, der ved præcis, hvad de taler om. Takket være
deres ekspertise og store erfaring, er RTI i stand til at tilbyde ekstraordinære
sten-ulds løsninger og upåklagelig service. Det er på grund af dem, at RTI er
den foretrukne samarbejdspartner på projekter med teknisk isolering.
RTI’s organisation i Norden
Hvis du vil vide mere om
RTI’s løsninger og serviceydelser kan du
besøge vores hjemmeside
www.rockwool-rti.dk eller kontakte
din lokale Key Account Manager
Markus Koski
Key Account Manager – Finland
Tel.: + 35 8400 824 260
E-mail.: [email protected]
Trond A. Løken
Key Account Manager – Norge
Tel . + 47 9113 6249
E-mail: [email protected]
Marian Bogdan
Key Account Manager – Sverige
Tel. +46 705 710 815
E-mail: [email protected]
Peter Kure
Sales Manager RTI Nordic / DK
Tel. +45 29252171
E-mail: [email protected]