Skabelon til prædikener lagt på hjemmesiden

21. søndag efter Trinitatis, d. 24. Okt. 2010
Torben Hjul Andersen
Sct. Peders Kirke kl. 10:00
LÆSNINGER
SALMER
Ez.18,1-4a: Alle menneskers liv tilhører Gud
Åb.3,7-13: Jeg har lukket en dør op for dig, som
ingen kan lukke i.
Luk.13,1-9: Figentræet fik lov at stå
747: Lysets engel
731: Nu står der skum
342: Nu ved jeg vej
192: Hil dig frelser og forsoner
506: Hjerte, lad dig
522: Nåden er din dagligdag
PRÆDIKEN
Livet går ikke op – Gud ske lov
Herre Jesus Kristus; vend vort perspektiv om. Amen.
Der er mange grunde til at vi har ønsket at få renset det eneste kalkmaleri, som vi har her i Sct.
Peders kirke. Den vigtigste for mig er, at vi skal kunne se tydeligt hvad det forestiller. Det er ikke
ment som udsmykning, noget der skal pynte, men det er malet for de mange år siden for at man skal
kunne se hvad det forestiller – den korsfæstede Kristus. Det er ikke pynt. At korsfæste et menneske
var hæsligt. Det var tortur. Det er netop derfor vi har brug for at kunne se, hvad det forestiller, og
det var præcist derfor de malede det for så mange år siden.
Vi har brug for at se, at det er sandt; Jesus døde på korset fordi livet går ikke op. Det følger ikke
logik og vores menneskelige forventning om sammenhæng. Vi ved godt at vi ikke kan proppe de
enkelte elementer fra vores liv ind i en formel og så vil det gå op. Nej, livet går ikke op.
Det er det skrig, der ligger bag, hver gang nogen sukker: ”Hvad har jeg gjort siden jeg skal rammes
af sygdom, ensomhed, død i den nærmeste kreds, depression,” - eller hvad der nu følger i netop
vores suk. Når mennesker stiller det spørgsmål, så prøver vi at gå tilbage fra vores nuværende
forfærdelige situation og leder tilbage i ligningen og logikken efter handlinger eller elementer der er
årsagen. ”Hvad har jeg gjort?” Resultatet er sikkert: Ikke nok med at man er ramt, så leder vi også
efter at kunne give os selv skylden. Ikke nok med at vi skal bære lidelsen, så vil vi også bære
skylden for lidelsen. Sær menneskelig logik, men den er ikke ny.
Det hører vi i dagens evangelium, hvor de kommer og spørger Jesus, fordi de vil have en mening i
det meningsløse. Pilatus har dræbt mennesker uden grund – et tårn er styrtet sammen og har dræbt
18 uden grund. Der må da være en grund, sagde deres menneskelige logik. De dræbtes handlinger
må da være skyld i deres voldsomme og pludselige død. Eller de er født ind i en familie med
problemer. Som Ezekiel formulerede det: ”Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe
tænder.” Er det deres synd eller er synden gået i arv.
Jesu svar er kort, klart, kontant: Nej.
Døde de som følge af deres synd, blev der spurgt. Nej, sagde Jesus.
Må vi høre det ”NEJ” tydeligt i vores liv! For det spørgsmål er ikke gået af mode. Det stilles igen
og igen af mennesker. Vi laver statistikker, kontroller, optællinger, og meget mere ud fra devisen:
Hvis jeg gør dette eller undlader at gøre dette, så vil jeg ikke dø. Eller i det mindste vil jeg blive
meget gammel og være frisk til det sidste. Og løbeskoene på, og nej tak til et glas vin medens vi
dropper vingummibamsen sammen med de negative tanker.
Ikke et ondt ord om løbesko og fornuftig livsstil, men vi ved godt, at uanset antal kilometer under
cykelhjulene, så er livet også smerte, ulykke og død. Og det ville egentlig være forfærdeligt, hvis
det var vores egen skyld.
Jesus siger: ”NEJ!” Både med ord, som vi hører i dag og gennem hele sit liv. For både mennesket
og Gud er større end at være regnemestre for skæbnen. Hvis alt var formel, så ville menneskets
tilværelse være reduceret til skæbne. Og gud skulle så blot være en bogholdergud der førte kassebog
over menneskets handlinger eller mangel på handlinger. Når vi midt i vores fortvivlelse råber
”hvorfor” så tænker vi ikke på, at vi derved er fanget i den snævre tankegang der gør både
mennesket og gud meget lille.
”Nej,” siger Jesus, det er ikke galilæernes skyld at de blev dræbt, ”men hvis I ikke omvender jer
skal I alle omkomme ligesom de.” Hvis I ikke ser anderledes på jer selv og hinanden – så dør I. Så
visner I og tørrer ud, for så er der kun sammenligningen, opmåling, fordømmelse og kulde mellem
jer. Se anderledes på jer selv, på hinanden og på livet. Vend perspektivet om! Vend dit syn om! Det
er pointen – og det høres i lignelsen om figentræet.
Det ufrugtbare figentræ. Menneskelig logik vil sige: Hug det om. Hvad har det gjort – intet – hug
det om. Sådan taler bogholderlogikken. Men gartneren der ved noget om liv og vækst har en anden
mening. Han giver det tilsyneladende ufrugtbare figentræ en chance til. Gud er altså ikke den lille
bogholder der skærer til roden, men derimod er han livets Gud. Gud lader kærlighedens livgivende
mulighed få endnu en chance over for alle beregninger og kolde kalkuler. På trods af det ufrugtbare
og tørre, så rækker Gud kærlighedens livgivende mulighed.
Jesu klare nej til skæbnetanken er Guds stærke ja til menneskelivet i al dens storhed, i gråden og
latteren. Men gartnerens kamp for livet kom til at koste.
Det er derfor vi skal kunne se hvad kalkmaleriet forestiller. Fordi Jesus i hele sit liv netop
insisterede på, at Gud rækker mennesket en chance mere. Loven sagde at en kvinde skulle stenes da
hun havde overtrådt loven, men Jesus skrev i sandet og sagde, at den der var ren kunne kaste den
første sten. Levi var som tolder uden for det gode selskab, men Jesus kaldte ham med ordene: Følg
mig. Præsterne sagde, at Gud skulle holde sig inden for moseloven, men Jesus kom og sagde: I har
hørt at de gamle har sagt øje for øje og tand for tand, men jeg siger jer, at I skal elske jeres fjender.
En helt igennem ulogisk insisteren på en chance mere, en chance mere, en chance mere. Det er det
perspektiv, som han forkynder, og det er det perspektiv, som han kalder os til at vende os om til.
Vi skal kunne se, hvad kalkmaleriet forestiller, for langfredag malede logikkens tandhjul
ubønhørligt – skyldig i at fastholde at Gud er større end vi kan forestille os – og skyldig i at
fastholde at Guds kærlighed også deles ud til mennesker der ikke har fortjent den. Vi skal kunne se
den korsfæstede Kristus, fordi vi i dag har så meget brug for at høre at Jesus holdt fast ved Guds
kærligheds livgivende mulighed – selv ind i døden på korset.
På den måde fik døden kærligheden at følge – og det gjorde ende på dødens magt. Tre år var træet
uden frugt – tre dage troede døden at den ville sejre.
Alt dette skal vi synge om i den næste salme. Den er oprindeligt skrevet af Arnulf af Louvain før
1250, og skrevet på noget af det smukkeste latin. Digtet består oprindeligt af syv dele, hvor munken
sidder i sin celle og efterhånden løfter hovedet højere og højere op mod det krucifiks, som hænger i
munkecellen; andagter ved fødderne, knæene, hænderne, siden, ved hjertet, ved ansigtet. Grundtvig
gendigter salmen, hvor han ikke holder fast i rækkefølgen, men vi ikke er i tvivl om, at han ser på
den korsfæstede Kristus: Hil dig frelser og forsoner. At du ville alt opgive for at holde os i live. Du
som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine
tanker er den dybe sammenhæng.
Vi skal kunne se korset, fordi det bestandig er en gåde; en gåde at vi får en chance til, så vi den dag
hvor øjet brister, må kunne bede: Sig: vi går til paradis.
Amen.