Den kølende sol

Den kølende sol
Danske ingeniører har udviklet verdens første aircondition anlæg, der
drives af solen i stedet for en elmotor. Anlægget er billigere i drift end
eksisterende anlæg og har næsten ingen udledning af drivhusgasser.
3 Turbine
Dampen driver en turbine. Turbinen driver
airconditionanlæggets kompressor.
Damp
90 grader
4
A Kompressor
Kompressoren
komprimerer dampen
og sender den videre
til kondensatoren.
2
Kondensator
Dampen afkøles
og kondenserer
til vand.
C
Ventil
Ventilen sænker
trykket på vandet.
Dampseparator
Vandet kommer
under lavt tryk og
fordamper derfor
ved 90 grader.
E
Vand
86 grader
B
Kondensator
Damp fra turbinen
kondenserer til vand.
Dampen ledes tilbage til
kompressoren og
processen starter forfra.
5 Vandet kommer afkølet tilbage for igen at
blive varmet op i solfangeren
Luft
17 grader
Aircondition/Luftkøler
D Aircondition/Luftkøler
Vandet fordamper under meget lavt tryk ved at
fjerne varme fra omgivelserne, det giver
køligere omgivelser.
Vand 86 grader
KILDE / AC-SUN APS
Men det er nok så meget en anden
hurdle, der er forklaringen på, at andre
ikke for længst har satset på sol og vand
i stedet for strøm og kølemidler, nemlig
temperaturreguleringen i anlægget.
»Vand, som kun lige er blevet til
damp, fortættes hurtigt til vand igen i
turbinen, og det ødelægger turbinebladene, så turbinen kun holder i kort tid.
Løsningen blev en særlig varmeveksler,
der hæver temperaturen på dampen og
på den måde forlænger turbinens levetid til 15-20 år,« siger Søren Minds.
Varmeveksleren løser dermed et
nøgleproblem i udviklingen af det klimavenlige køleanlæg. Det lyder som en
opfindelse, der er for god til at være sand
og derfor må leve med mistanken om at
være et fantasifoster, indtil det har vist
sit værd i verdens bygninger.
»Vores forsøgsopstilling virker, vi har
fået verdenspatent på processen, og vi
har fået et bevis for konceptets levedyg-
Konkurrencen
Foto: Claus Fisker
H Gunnar og Søren Minds,
der var nomineret til FDBs
innovationspris for deres
soldrevne køleanlæg, tabte
fredag i finalen til projektet
Pig City, som Mads Petersen
og Søren Hansen stod bag.
De tog prisen på 100.000
kr. for et visionært fødevareprojekt, der integrerer
svineavl, tomat-gartneri og
slagteri under samme tag
uden at forurene klimaet
eller miljøet.
tighed, et såkaldt Proof of Concept fra
et stort amerikansk firma, der arbejder
med at vurdere gangbarheden af nyudviklinger,« siger Søren Minds.
Han fortæller, at de næste skridt bliver demonstrationsprojekter i Spanien,
Malaysia og Italien, og at det skal testes
af Europas største organisation for anvendelsesorienteret forskning, Fraunhofer Institute i Freiburg, Tyskland.
ANLÆGGET ER ALLEREDE blevet anerkendt af en ekspertkomité, der har
nomineret det til innovationsprisen
under dagligvarekæden FDBs Grønne
Idepris. Ph.d. og redaktør for fagmagasinet Ingeniøren Robin Engelhardt siger,
at ekspertpanelet var begejstrede over
projektet, der ifølge panelet både er oplagt, seriøst og enkelt.
»Anlægget ser overbevisende ud,
og det virker realistisk. Det bygger på
solenergi, som nok er den vedvarende
energikilde, der har den mest lysende
fremtid foran sig. Med nomineringen
ville vi også sende et signal om, at solenergi ikke bør stå i skyggen af andre
teknologier,« siger Robin Engelhardt.
Selv om markedet for anlægget primært ligger i de varme lande, ser FDB
også mulighed for, at anlægget kan bruges til at dække kølebehov i for eksempel danske detailhandelsbutikker.
»For AC-Sun er potentialet enormt.
Ti pct. af energiforbruget i den enkelte
butik går til køling, og på verdensplan
ligger energiforbruget til køling på
samme niveau. Ved at bruge solen til at
køle os med fremfor f.eks. kul, tager vi et
kæmpe skridt på vejen til at skabe bæredygtig udvikling, dér hvor vi handler,«
siger Signe Didde Frese, der er specialkonsulent for klima og miljø i FDB. B
/ MAGASIN / .19
BERLINGSKE / 2.SEKTION / SØNDAG 09.10.2011