Trepositions - Jokab Safety

Trepositions
Godkendelser:
den sikreste løsning ved
fejlsøgning, programmering
og test
Anvendelse:
håndtag
Fejlsøgning
Testkørsel
Programmering
Hvorfor Trepositionshåndtag ?
En operatør i en trængt situation skal kunne afgive stopsignal, uanset om han i panik trykker hårdere på knappen eller
slipper den.
Trepositionshåndtag, holdekontakt eller acceptkontakt
bruges ved fejlsøgning, programmering og testkørsel hvis
ingen anden beskyttelse er mulig eller rimelig. Hvis operatøren er nød til at gå ind i maskinanlægget for at fejlsøge
eller prøvekøre er det uhyrer vigtigt at han har mulighed for
at afgive stop, uden at være afhængig af en medhjælper
som står ved en stopknap længere borte. Desuden må det
ikke være muligt at starte maskinen udefra når operatøren
er inden i anlægget med trepositionshåndtaget.
Holdekontakt eller acceptkontakt, hvad er forskellen?
!RBEJDSTILSYNETDElNEREBEGREBERNESOMF’LGER
Holdekontakt: 3TART GIVES NÍR KNAPPEN TRYKKES IND 3TOP
afgives når knappen slippes eller trykkes i bund.
Acceptkontakt: Klarsignal for separat start gives når knapPENTRYKKESIND3TOPAFGIVESNÍRKNAPPENSLIPPESELLERTRYKKESIBUND3EPARATSTARTINDEBRERFEKSATPROGRAMSTARTTIL
en robot afgives via en separat knap på accepthåndtaget.
Fordele:
Ergonomiskt
LED-information
Mange varianter
Rød og grøn lysdiode.
Front og top knapper
med valgfri funktion.
Dubleret trepositionsknap
som afgiver stopsignal når
de slippes eller trykkes i
bund.
Trepositionshåndtaget er ergonomisk udformet
Håndtaget er ergonomisk både hvad angår pasform for
hånden og betjening af knapperne. Trepositionsknappen
BETJENESLETMEDlNGRENEOGMIDTERLEJETERDISTINKTOGTRYGT
at hvile imod. Håndtaget har lysdiodeindikering som angiver
drift status dvs. stop eller klarsignal. Ekstra knapperne kan
f.eks. bruges til start/stop, op/ned eller frem/bak. Internt er
HÍNDTAGETDUBBLERET3ELVETREPOSITIONSFUNKTIONENEROPBYGget af to helt uafhængige trepositionsknapper men opleves
som en knap.
Trepositionsenheder i flere forskellige varianter
8:4
www.jokabsafety.com
fety.com
Sikkerhedsmodul, RT9 som overvåger
de dublerede trepositionsknapper og
kablet.
Højeste sikkerhedsniveau
uanset om kontakten trykkes i bund eller slippes
1
2
3
4
Når trepositionsknappen slippes, afgives dubleret stopsignal.
Man skal kunne stole på at maskinen stopper når man lægger
trepositionshåndtaget fra sig, eksempelvis ved justering.
Når trepositionsknappen trykkes i bund, afgives dubleret stopsignal. Man skal kunne stole på at maskinen stopper i en paniksituation.
5
6
Hvordan fungerer et trepositionshåndtag?
Sluppet position
Sikkerhedsniveau
%TSIKKERTTREPOSITIONSACCEPTHÍNDTAGINDEBRERAT
7
3TOPSIGNALAFGIVESITOPOGBUNDPOSITION
3TARTKLARSIGNALFORSEPARATSTARTGIVESIETDISTINKT
midterleje.
3. Efter et stop i bundposition kan startsignal eller
klarsignal ikke afgives før knappen slippes helt og
derefter trykkes ind til midterposition.
4. Kortslutning i kabel fører ikke til farlig funktion.
8
Midterposition
Bundposition
9
For at opfylde forudsætningerne ovenstående skal trepositionsenheden tilsluttes et passende sikkerhedsmodul med
TOKANALSFUNKTIONFEKS2424*3"4ELLERSIKKERHEDS
PLC Pluto, som kan overvåge at både trepositionskontakterne fungerer og at der ikke er nogen kortslutning eller brud
i kablet eller håndtaget.
Bekendtgørelser og standarder
*3($ERKONSTRUERETOGGODKENDTIHTGLDENDEBEKENDTgørelser og standarder i Danmark og udenlands. Eksempler
PÍSÍDANNEBEKENDTG’RELSEROGSTANDARDERER!RBEJDSTILSYNETS6EJLEDNINGBOGB$3%.)3/
$3%.)%#6$%$3%.
%.)3/
10
11
12
Trepositionshåndtag JSHD4
monteret på en betjeningsenhed
til en maskine.
www.jokabsafety.com
Panelmontage af JSHD4H2 på programmeringsenhed for robotter.
8:5
13
Trepositionshåndtag
versioner og muligheder
Topknap
4REPOSITIONSHÍNDTAGET*3($lNDESIMANGESTANDARD
varianter til hurtig levering. Det kan også lade sig gøre at
få tilpasset trepositionshåndtaget efter kunde ønske.
Frontknap
$ELEDERKANTILPASSESER
sFrontknap f.eks. til programstart, lav fart mm.
sTopknap f.eks. til programstop, gribeenhed mm.
s BundpladelNDESSOMBREDFORN’GLEAFBRYDER
OG%DENBER’RINGSFRIF’LERELLERSMALFORMERE
smidig håndtering.
sKabel, lige eller spiral kabel med stik eller
fast tilsluttet
s Lysdioder, alternative indkoblinger
s Udformet for PLC eller for sikkerhedsmodul
Bundplade
Tilslutninger
Kabler
8:6
www.jokabsafety.com
1
Mål
JSHD4
63
2
3
160
173
Trepositionstryk JSHD2C
Trykknappen er grundkomponenten i en sikker
trepositionsløsning. For højeste sikkerhedsniveau
anvendes to stk. i et tokanals system.
4
-8
5
Panelmontage JSHD4H2
Panelenheden er udformet til indbygning i en programmeringsenhed eller betjeningsboks og giver samtidig aktivering
af begge trepositionsknapper.
6
40
mm
16
1,4
10
7
X
’
20,7
14,3
JSHD4H2
8
12
21
60
22
3,4
17,3
18
Ekstern montage JSHD4H2A
Den eksterne enhed ligner panelenheden, men er udformet
som et håndgreb og egner sig til montering på en betjeningsboks yderside.
,3
JSHD2C
62
9
mm
80
JSHD4H2A
10
-
34
11
Opgraderingskit JSHD4S2
Enheden anvendes bl.a. til opgradering af ældre robotters
styresystem og giver sammen med et sikkerhedsmodul en
sikker dubleret trepositionsfunktion.
www.jokabsafety.com
mm
39
12
106
8:7
13
Tekniske data JSHD4
*/+!"3!&%49!"3VERIGE
Fabrikat
Pin
Color STD
Color JSHK-S
A
Hvid
Hvid
B
Brun
Brun
Kontaktbelastning res. last
4REPOSITIONSKNAP
%KSTRAKNAP
6$#MAX!MINM!6
6!#$#MAX!
C
Grøn
Grøn
D
Gul
Gul
Tætningsgrad
)0
E
Gray
-
Omgivelsestemperatur
TIL²#
F
Lyserød
Gray
G
Blå
Lyserød
ja, grøn diode
nej, rød diode
H
Rød
Blå
Materiale
Polyamid 6.6
I
Sort
Rød
Lilla
-
Isolationsmodstand
MIN-/HM
J
-
-
Betjeningskraft
CA.
K
L
-
-
Livslængde
1.000.000 aktiveringer til midterposition
Funktionsindikering
Trepositionstryk klarsignal
STD: JSHK, JSHK-E, JSHK-T
Komponentfortegnelse/ Artikelnummer
Artikelnummer
Beskrivelse
Standardvarianter
*3($4REPOSITIONSHÍNDTAGMEDTOEKSTRATRYK
*3($$4REPOSITIONSHÍNDTAGMEDETEKSTRATRYKFRONT
*3($%4REPOSITIONSHÍNDTAGMEDETEKSTRATRYKTOP
*3($&4REPOSITIONSHÍNDTAGUDENEKSTRATRYK
*3($8.4REPOSITIONSHÍNDTAGTILEXMILJ’
*3($-54REPOSITIONSHÍNDTAGFOR0,#%DEN*3-!HOLDER
*3($&!4REPOSITIONSHÍNDTAGFOR0,#MEDSPIRALKABEL
*3($0$4REPOSITIONSHÍNDTAGMEDPOTENTIOMETER
*3($(!4REPOSITIONSENHEDFOREKSTERNMONTAGE
*3($34REPOSITIONSENHED!""OPGRADERINGSKIT
*3($(4REPOSITIONSENHEDFORPANELMONTAGE
*3($#TYPE%4REPOSITIONSTRYKKNAP
JSHK0, 12-polet hunstik
til JSHD4.
Spiralkabel, findes i
forskellige længder.
Tilbehør
*3(+POLETHUNSTIK
*3(++ABELOGSTIKM
*3(++ABELOGSTIKM
*3(++ABELOGSTIKM
*3(++ABELOGSTIKM
*3(++ABELOGSTIKM
$3 *3(+%FORLNGERKABELM
*3(+4+ABELTROMLE
+ABELTROMLEMKABELLEDER
*3(+33PIRALKABELOGSTIKM
*3(+33PIRALKABELOGSTIKM
*3(+33PIRALKABELOGSTIKM
*3(+33PIRALKABELOGSTIKM
*3(+33PIRALKABELOGSTIKM
*3(+33PIRALKABELOGSTIKM
*3(+33PIRALKABELOGSTIKM
*3-!6GBESLAGFORN’GLEAFBRYDEREOG
trepositionshåndtag
*3-!6GBESLAGALUFORTREPOSITIONSHÍNDTAG
*3-!6GBESLAGRUSTFRIFOR*3($M%VA
*3-6GBESLAGPLASTFORTREPOSITIONSHÍNDTAG
OBS! Kontakt os for andre varianter.
8:8
Kabel, findes i forskellige
længder.
Kabeltromle JSHK-T1
JSM5A, vægbeslag for
afbrydere og trepositionshåndtag.
www.jokabsafety.com
JSM55, vægbeslag for
trepositionshåndtag.
1
Tilslutningseksempel - Trepositionshåndtag JSHD4 til Pluto PLC
2
3
4
5
S3
6
Tids-ind/udpassage
%FTERATHAVEL’FTETTREPOSITIONSHÍNDTAGETUDAFSINHOLDER*3-!HARMAN8
sekunder til at gå ind i zonen og lukke døren. For udpassage starter man tiden
VEDATTRYKKEPÍKNAPPEN34IDENBESTEMMESI0LUTOPROGRAMMET
7
Tilslutningseksempel - Trepositionshåndtag JSHD4 til forskellige sikkerhedsmoduler
8
9
10
11
12
www.jokabsafety.com
8:9
13