8.22.16

XMO V8.22.16 Release Note
Aftalebog
-
Der har været et problem med, at fremsøge næste ledige tid på flere brugere, med
funktionen ”næste ledige tid på alle brugere”. Det er nu rettet.
Statistik
-
Avanceret statistik kan nu igen benyttes.
En fejl gjorde at kreditnotaer talte op i antal ydelser, i stedet for, at trække fra. Det er
nu rettet.
Regnskab
-
Det er muligt, at få ocr linje med i kommafil, men en fejl gjorde, at ocr linje ikke blev
skrevet på alle poster. Det er nu rettet.
Der kommer nu korrekt plastkortmarkering på regninger lavet via autohonorering.
Når man opretter en ekstern debitor og indtaster ean nummer, så spørger XMO nu
automatisk om der skal flueben i elektronisk faktura.
Under Regnskab – debitorkartotek – F7=sygesikringen er det nu igen muligt, at åbne
sygesikringens kontokort med F5.
I enkelte tilfælde hvor patienter over 18 år har været markeret, som ”barn uden cpr
nummer” og der er lavet regning på dem, er regionsafregningen blevet negativt
kvitteret. Der er nu lavet en blokering, som gør, at de patienter fortsat kan region
afregnes.
Patient Stamkort
-
Der kommer nu igen et blåt ”R” på patientens stamkort når der er bogført en regning.
Cpr opslag overskriver nu ikke længere oplysninger på stamkort, på patienter med
adresse beskyttelse.
Fejl er rettet omkring, at cpr opslag i enkelte tilfælde satte forkert kommune på
patienter.
Overbliksjournal
-
Der har været en fejl, som gjorde det ikke var muligt, at importere vaccinationer med
funktionen F3=hent fra journal. Det er nu rettet.
I enkelt tilfælde har udskrift fra journalen ikke været kronologisk. Det er nu rettet.
Der kan nu også søges på æ, ø og å i overbliksjournal.
Medicinjournal
-
Rettet fejl hvor indikation ikke blev nulstillet ved af skift af præparat.
Advarselstekst for ”A” præparater er nu ændret.
Side - 1 - af 2
Kommunikation
-
F8 er nu genvejen til, at godkende i alle moduler.
En fejl gjorde tidligere at en epikrise, kun kunne gemmes, som kladde en gang. Det er
nu rettet.
En fejl gjorde, at enkelte medicinbestillinger fra hjemmeplejen kommer ind, som
blanke i XMO.
Diverse
-
Det er nu muligt, at gemme søgning i adressekartotek med ctrl+shift+G.
En fejl gjorde, at vinduet ”send og hent bank/giro indbetalinger” ikke kunne lukkes.
Det er nu rettet.
Ydernummer kommer nu på papir formularer.
Link til copyright oplysninger fungerer nu.
Funktionen F3=hent fra journal overfører nu medicin korrekt til e-formularer.
Note felt på vaccinationer vises nu kun hvor der allerede står noget i laboratoriekortet
Fmk
-
XMO spørger nu ikke mere om der ønskes, at sende via edifact, hvis man sletter fra
fmk køen.
En fejl gjorde, at enkelte recepter blev stående i udbakken til afsendelse, selvom de
var sendt. Det er nu rettet.
Side - 2 - af 2