s. 1 Sjællandske Prøveudvalg Nyhedsbrev april 2011 fra

Sjællandske Prøveudvalg
DTK
Helge Rasmussen, formand 44 94 03 70
Jørgen Hardis, kasserer
20 27 37 18
Maja Dal, sekretær
21 81 94 49
Steen Slot
20 31 94 40
Palle Thomsen
28 55 72 82
Nyhedsbrev april 2011
fra Sjællandske prøveudvalg
Kære modtager af dette Nyhedsbrev
Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved
træningsgraven i Bjæverskov.
Da vi desværre efter deadline på Terrier Nyt, har fået afbud fra den dommer vi havde
inviteret til vores maj-prøve, rundsender vi i stedet dette Nyhedsbrev.
Venligst videresend det til andre du mener, kan være interesseret i aktiviteterne ved
træningsgraven i Bjæverskov.
Sjællandske Prøveudvalg afholder officiel gravprøve
Søndag den 15.maj 2011
Sted: Regnemarkværket 2, 4632 Bjæverskov
Dommer: Bert Pettersson, Sverige
Der kan tilmeldes i følgende klasser:
1: Enkel gravprøve
2: Sprængerprøve, åben klasse
3: Sprængerprøve, Certifikatklasse
Pris: 275 kr.
Evt. eftertilmelding til certifikatklasse på dagen 150 kr.
Prøven afholdes efter gældende regler (pr.15.marts 2010) Disse kan
ses på hjemmesiden: www.raevegraven.dk
Her finder du også tilmeldingsformularen.
Spørgsmål kan rettes til: Jørgen Hardis,
mail: [email protected]
Tilmeldingsfrist: 5. maj 2011
Der vil som vanligt blive serveret en lækker varm ret til frokostpris 40 kr.
Vi følger traditionen og serverer frikadeller med lækkert tilbehør.
Tilmeld dig gerne spisningen sammen med din tilmelding.
s. 1
Sjællandske Prøveudvalg
DTK
Helge Rasmussen, formand 44 94 03 70
Jørgen Hardis, kasserer
20 27 37 18
Maja Dal, sekretær
21 81 94 49
Steen Slot
20 31 94 40
Palle Thomsen
28 55 72 82
Vi er glade for at Bert Pettersson har tilbudt at komme og dømme vores hunde.
Bert er et kendt ansigt i gravsammenhæng. Han var dommer på vores prøve i februar
2009, og vi fik efterfølgende gode tilkendegivelser på hans virke.
Tilbage i 1998 stillede Bert Pettersson første gang selv med sin hund til prøve i Danmark.
Siden er det blevet til en del gravprøver og de sidste mange år som dommer.
Vi håber mange vil komme og få deres hunde bedømt af en så erfaren dommer.
Vel mødt.
Skulle din hund have behov for træning er der stadig en træningsmulighed, nemlig
Onsdag d. 27. april fra kl. 17.00.
Ring til Helge Rasmussen og bestil træningstid.
Vi glæder os til at se dig og din hund.
F. Sjællandske prøveudvalg
Sekretær
Maja Dal
Bemærk:
I det sidste nummer af Terrier Nyt, har du formodentlig set at vi fra Sjællandske
prøveudvalg har opstillet Helge Rasmussen som kandidat til bestyrelsen.
Ligesom vi har stillet et forslag til lovændring.
Så husk endelig at stemme til bestyrelsesvalget! Gerne så hurtigt som muligt, da
stemmerne skal være fremme senest d. 26. april. Og helst på Helge, selvfølgelig 
Du kan læse mere på Sjællandske Prøveudvalgs hjemmeside:
www.raevegraven.dk
Forhåbentlig ses vi til generalforsamling og gravprøve.
s. 2