20 procent af Skive Kommunes beboere kan ikke tage fejl

20 procent af Skive
Kommunes beboere
kan ikke tage fejl
En almen bolig danner hjem
for hver femte af Skive Kommunes indbyggere, der bor i
en af de 4.100 almene lejeboliger, som Bomiva og aab
boligudlejning
tilsammen
administrerer. Og det er der
mindst 10 gode grunde til:
Godt socialt fællesskab og
beboerdemokrati, legepladser og grønne områder til
børnene, fri adgang til festlokale og gæsteværelser, fast
husleje og ingen uforudsete
udgifter, vicevært til at slå
græsplæne, rydde sneen og
klare småreparationer. Ja,
listen er lang over de fordele,
der er ved at leje sig ind i en
almen bolig i Skive Kommune.
Sådan lyder budskabet fra
direktør hos Bomiva, Ulla
K. Holm og forretningsfører for aab boligudlejning,
Gert Holm, der nu i en fælles kampagne vil sætte fokus på de fordele, der er ved
at bo i almene boliger – og
ikke mindst aflive mange af
de myter, der i tidens løb er
opstået om almene boliger.
Og vi kender dem jo alle: Du
får ikke dit indskud tilbage,
du må ikke bestemme over
din egen bolig eller dit barn
kommer i dårligt selskab.
- Men alle de myter er noget, der hænger ved fra gamle dage, hvor tingene blev
administreret mere stift og
beboerne ikke havde nogen
form for medindflydelse. I
dag ser virkeligheden helt
anderledes ud, og de mange
beboere, som vi skaber et
godt og trygt hjem for her i
Skive og opland, giver udtryk
for både trivsel, komfort og
tryghed i deres lejemål hos
os, lyder det fra både Ulla K.
Holm og Gert Holm.
Hvad er en almen bolig
De almene boliger er opført i
et samarbejde med kommunerne, som har givet tilskud
til opførelsen. Og det forpligter boligorganisationerne til
at være meget åbne, når de
udlejer til nye beboere.
- Melder du dig ind i en
boligorganisation, så er du
garanteret at få tilbudt en
bolig, når det bliver din tur
på ventelisten, hvis der er
sådan en. Det er nemlig det,
som samarbejdet med kommunerne bygger på. Så uanset hvilken baggrund du har,
om du er ung eller gammel,
er single eller en familie eller noget helt andet, så får
du tilbudt en bolig, forklarer
Ulla K.Holm.
Du kan også være sikker
på, at din husleje ikke lige
pludseligt stiger. Huslejen
i en almen bolig er bestemt
af de omkostninger, der er
forbundet med at drive den
pågældende afdeling. Så lejer du en almen bolig, kan du
være sikker på, at der ikke
kommer uforudsete udgifter
på huslejen. Boligerne administreres nemlig efter de
INSERAT
love, som er vedtaget af Folketinget, der ligeledes har
bestemt, at beboerne skal
have medindflydelse på den
daglige drift.
Beboerne bestemmer
Den daglige drift samt igangsætning af vedligeholdelse
og fornyelse af boligerne i
det boligområde, som du bor
i, varetages af boligorganisationen i samarbejde med
den afdelingsbestyrelse, du
som beboer på demokratisk
vis er med til at vælge, eller som du ligefrem selv kan
blive valgt ind i, hvis du stiller
op til valg.
- Og det er bestemmelsen
i lovgivningen med, at der
skal være beboerdemokrati,
der har skabt en helt anden
standard for det at bo i almen
bolig. For med beboerdemokrati er det i dag beboerne,
der på beboermøder selv
sætter standarden og således fastsætter prisen på vedligehold eller beslutter sig
for fornyelse af eventuel køkken eller bad. Og det er disse
tiltag, der regulerer huslejen,
men samtidig også kvaliteten
af boligerne, forklarer Ulla K.
Holm.
Moderne boliger
Nogle steder er der sket
mange fornyelser og modernisering af boligerne i de to
boligorganisationers afdelinger andre steder knap så me-
Birgitte Bertelsen, fuldmægtig og Gert Holm, forretningsfører, aab boligudlejning.
Direktør Ulla K. Holm, Bomiva og forretningsfører Gert Holm, aab boligudlejning, peger på mindst 10 gode grunde til at flytte i en almen bolig.
get. Men det er et godt udtryk
for, hvad beboerne i boligafdelingerne selv har truffet
beslutning om. Og netop på
det punkt adskiller nutidens
liv i en almen bolig sig fra
fordums tider, hvor man ikke
havde meget at skulle have
sagt over sin egen bolig.
- Og ønsker du at flytte fra
en type bolig over i en anden,
hvor der måske er en mere
aktiv beboerbestyrelse, en
højere standard, lidt terrasse
og græs, eller går man fra at
være single til en familie, så
har du som lejer en fortrinsret til en anden bolig, forklarer Ulla K. Holm, og peger på,
at beboerne således selv kan
styre, om de vil bo i en afdeling med en høj standard og
dermed høj husleje eller ej.
men, tilføjer han.
Så der er mange gode grunde til at flytte i en af de almene boliger i Skive og opland,
hvor de to lokale boligorganisationer tilsammen ude i
Skives opland lige nu eksempelvis har 30 ledige boliger
i Sallingsund , Sundsøre og
Spøttrup-området. Melder
du dig ind i Bomiva og/eller
aab boligudlejning i løbet af
marts måned, kan du som
kampagnetilbud blive indmeldt helt gratis.
Mere information om de to
lokale
boligorganisationer
kan læses på hjemmesiderne
bomiva.dk og aabskive.dk –
og har du uddybende spørgsmål, er du altid velkommen til
at henvende dig personligt.
Fra myte til
virkelighed
Beboerne er heller ikke
stavnsbundet til deres bolig,
som man måske ser lige nu
med folk, der ikke kan sælge hus på grund af krisen.
Beboerne kan opsige deres
lejemål med tre måneders
varsel, hvis de eksempelvis
har fået arbejde i en anden
by og tilmed få hele eller dele
af sit indskud tilbage ved fraflytningen.
- For myten med, at hele
indskuddet bliver brugt af
boligorganisationen ved fraflytning holder altså heller
ikke stik i virkelighedens verden i dag. Så med mindre, du
direkte har ødelagt noget i
lejligheden, så bruger vi ikke
af indskuddet til unødig reparation. Og når vi er ved myterne. I en almen bolig har du
i dag en meget udstrakt råderet til selv at foretage ændringer på boligen, dog efter
aftale med os, og tilmed få
nogle af pengene refunderet,
hvis du flytter, inden udgiften
er blevet nedskrevet, understreger Gert Holm og tilføjer:
- I adskillige boligområder er
der tilmed mulighed for at få
forbedringen finansieret over
huslejen, uden at man selv
skal have penge op af lom-
Mette Ellegaard Rasmussen fuldmægtig og direktør Ulla K. Holm, Bomiva.