Nyt fra kontoret - Øster Brønderslev Centralskole

Nr. 2- 2012
ØBC ønsker alle forældre
Nyt fra kontoret
Tandlægevagten
Skolen i skoven
lærerfortegnelse
Legepatruljen
og elever en god, varm og
Afslappende
SOMMERFERIE!!!
Lang undervisningsdag
Aktivitetskalender 12/13
(Forsidebilleder er fra trivselsdagen)
Nyt fra skolen
Nyt fra skolen
Nyt fra kontoret
både fagligt og i forbindelse med dannelsen af de nye klasser,
som eleverne skal gå i efter ferien.
Også på skolebestyrelsesplan er der etableret et tæt og godt samarbejde.
Så er et helt skoleår ved at være gået, og jeg er helt sikker på, at
alle glæder sig til den lange og dejlige ferie, hvor der er plads til
både hygge, oplevelser og samvær i familien.
Som traditionen byder, bruges den sidste skoledag – fredag den
29. juni – til lidt sommerferiehygge og oprydning i klasseværelserne, og kl. ca. 10.30 samles vi alle i aulaen til fælles sommerferieafslutning, hvor vi synger feriesange, så det giver genlyd i
hele Ø. Brønderslev og hermed ønsker hinanden god ferie.
Eleverne har fri efter 4. lektion kl. 11.15, men SFO er åben som
normalt.
Buskort
Alle elever, der er kørselsberettigede, vil en af de sidste dage
inden sommerferien få udleveret et nyt kort, der indsættes i deres nuværende buskort-omslag.
Det nye kort er gyldigt fra det nye skoleårs begyndelse.
Farvel til 6. klasserne
Efter ferien starter vores 6. klasser jo på en ny skole – de allerfleste på Søndergades Skole i Brønderslev.
Det bliver både nyt og spændende men også godt og sundt at
prøve noget nyt og anderledes.
Søndergades Skole er jo ikke helt ukendt for eleverne, da vi har
haft et løbende og tæt samarbejde, hvor eleverne har besøgt hinanden, og hvor lærerne på de to skoler har arbejdet tæt sammen
Torsdag den 28. juni holder vi sidste skoledag for 6. årgang.
Eleverne arrangerer forskellige aktiviteter fra 07.45 til 09.15, og
om aftenen inviteres både elever og forældre til en lille afskedsfest på skolen.
Vi ønsker 6. årgangs elever held og lykke på deres nye skole.
Ansættelse af ny skoleleder pr. 1. sep. 2012.
Skolechef Jakob Ryttersgaard har efter indstilling fra ansættelsesudvalget udpeget Steen Jensen til skoleleder på Øster Brønderslev Centralskole.
Steen Jensen forbliver ind til den 30. august i sin stilling som
viceskoleleder på Vester Hassing skole.
Privat bor han med sin familie i Klokkerholm. Konen Susanne er
lærer på Klokkerholm skole. Familien består desuden af tre børn
på henholdsvis 9, 11 og 13 år.
Steen er valgt blandt 14 ansøgere til stillingen.
Fra skolen vil vi gerne byde ham velkommen, og vi er sikre på,
at alle ansatte ser frem til et tæt samarbejde omkring alle forhold
på Øster Brønderslev Centralskole.
Bente Børjesson, Ove Dam
Nyt fra skolen
Nyt fra skolen
Det nye skoleår
Børnehaveklasser
Jeg ønsker alle forældre og elever en rigtig god, varm,
solrig og oplevelsesrig sommerferie.
Vi ses igen til det nye skoleår
mandag den 13. august 2012
1. – 6. klasse møder kl. 07.45 til 11.15.
De nye børnehaveklasser møder kl. 9.45 i skolens aula.
Bladudvalg:
Karin Albøge
Ebbe Dissing
I disse uger har vi dels haft besøg af børn og forældre til en
hyggeaften med kagemand og dels et ”åbent hus”, hvor børnene har været på besøg hos de nuværende børnehaveklasser.
Som noget nyt har vi i år prøvet med en dag, hvor de nye
børn har været i børnehaveklassen alene sammen med børnehaveklasselederne, medens de nuværende bhkl-børn har
været på besøg i deres ”gamle” børnehaver.
Det har været en spændende fornyelse, som vi nok tænker at
videreføre.
Ebbe Dissing
Nyt fra skolen udkommer
4 gange årligt.
Efter sommerferien møder 29 glade og spændte børn for at
starte deres skolegang i børnehaveklassen her på ØBC.
Det glæder vi os til.
Øster Brønderslev Centralskole
Elmevej 100, 9700 Brønderslev
Skoleinspektør Ebbe Dissing
Viceinspektør Ove Dam
Sekretær Heidi Madsen
99 45 48 90
[email protected]
Skolefritidsordning
Leder: Bente Børjesson
Når børnene møder efter ferien, starter de i 2 hold, der først
hen omkring vinterferien bliver til 2 klasser.
Den udskudte klassedannelse betyder, at vi løbende kan
ændre på holdenes sammensætning, så vi ender op med at få
sammensat de mest velfungerende klasser, hvor børnene trives og dermed har de bedste forudsætninger for en god indlæring i deres videre skoleforløb.
Nyt fra skolen
Nyt fra skolen
SFO-pædagoger i indskolingen
Der er i næste skoleår tildelt flg. ressourcer til forsøget:
I det kommende skoleår har vi på skolen fået bevilget timer
til en forsøgsordning, hvor nogle af SFO`s pædagoger tildeles et antal ugentlige timer i hhv. 0., 1. og 2. årgang.
Det overordnede mål med ordningen er at skabe sammenhæng i børnenes hverdag og at udnytte de forskellige kompetencer, som lærere og pædagoger har, til at skabe et undervisnings- og læringsmiljø, hvor der er ro og tryghed, og
hvor der både fokuseres på faglige og sociale forhold i klasserne.
Der laves allerede nu et stort og godt arbejde med ovennævnte ting i klasserne/årgangene, men der er ingen tvivl
om, at ekstra voksne i klasserne i nogle ugentlige timer vil
optimere dette arbejde yderligere.
Det har vi ønsket gennem flere år.
Der opbygges et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere, hvor planlægningen af projektets indhold foregår i
fællesskab og tager afsæt i dels forsøgsordningens målsætning og dels de forskellige kompetencer, som de to personalegrupper repræsenterer.
Forsøget evalueres løbende over året mhp. en vurdering af,
om det kan fortsætte ud over forsøgsperioden i kommende
skoleår.
0. årgang
1. årgang
2. årgang
2 pædagoger med hver 7t/uge indtil jul
1 pædagog med 7t/uge hele skoleåret
1 pædagog med 5t/uge hele skoleåret
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med forsøgsordningen og ser mange spændende perspektiver for fremtiden.
Ebbe Dissing
Nyt fra skolen
Nyt fra skolen
Lærerfortegnelse 2012/2013
Busplaner
Karin Albøge
Annette Piil
Claus Holm
Dot Hjulskov
Ginne Hjortnæs
Irene Juul Rønager
Jens Jørgensen
Lone Andersen
Lone Sonne
Martin Frøkjær Andersen
Maria E. Kristensen
Mette Hesthaven Rasmussen
Mette Rask
Ove Dam
Palle Mortensen
Pia Christensen
Sanne Johanson
Svend Stokbro
AL
AP
CH
DH
GH
IJ
JJ
LA
LS
MA
MK
MH
MR
OD
PM
PC
SJ
SB
Busplaner/køreplaner, der gælder for det kommende skoleår,
kan ses via et link på skolens hjemmeside.
Kostpolitik
Skolebestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med at udforme en ny kostpolitik for skolen.
Det har været et stort og spændende arbejde, som nu har resulteret i en fint beskrevet politik, der sætter mål og rammer
for, hvordan der på
vores skole skal
arbejdes med både
sundhed og
kost, herunder også
rammerne for
vores skolebod og
det vareudbud,
der kan arbejdes
med her.
Selve kostpolitikken
kan man se ved
at gå ind på skolens
hjemmeside.
Nyt fra skolen
Nyt fra skolen
Hjertestarter
Brønderslev Kommunale Tandpleje har åben for
nødbehandling i skolernes sommerferie 2012 på følgende
tidspunkter:
Som der tidligere er orienteret om, har vi nu fået bevilget
og tildelt en hjertestarter på skolen.
Vi har nu modtaget hjertestarteren, og mange af skolens
medarbejdere har gennemgået et kursus i anvendelsen af
den.
Hjertestarteren er anbragt lige under uret i skolegården,
således at den er tilgængelig for alle i området.
Vi håber, at alle vil være med til at passe på den, så vi er
sikre på, at den fungerer, hvis der bliver brug for den.
Ebbe Dissing
Tandklinikken Hedegårdsskolen, Nordens Allè 56, 9700 Brønderslev, tlf. 99454737:
Mandag d. 2.7.12 til og med fredag d. 13.7.12 9.00-12.00
Mandag d. 6.8.12 til og med fredag d. 10.8.12 9.00-12.00
Tandklinikken Hjallerup skole, Idræts Allè 6, 9320 Hjallerup,
tlf. 99455980:
Mandag d. 6.8.12 til og med fredag d.10.8.12 9.00-12.00
Når tandplejen har lukket eller holder ferie, skal du kontakte en
privat tandlæge, hvis din bøjle går i stykker eller generer dig. Den
private tandlæge kan tage den del af, der generer.
Kontakt tandplejen straks efter vi åbner igen. Du skal også kontakte en privat tandlæge, hvis du får tandpine og tandplejen holder lukket.
Tandpinevagten har åben lørdag - søndag. Du kan på disse dage
kontakte tandpinevagten mellem kl. 9 og kl. 10 for tidsbestilling
på tlf. 7020 0255.
Adressen på tandpinevagten er Filstedvej 10, 9000 Aalborg
(Aalborg kommunes Specialtandplejes lokaler)
Venlig hilsen
Brønderslev Kommunale Tandpleje
Nyt fra skolen
Skolen i skoven
Jeg var på hold 2.Det var i uge24. Første dag var jeg
på bål mad i skoven. Bliv vi delt op i syv hold. Da vi
var det fik vi et løg og to gulerødder vi skulle pille
og skralle og skær. Bagefter kunne man få en kartoffel det gore vores hold. Så lavet vi dej til flad brød.
Men vores hold skulle bruge fingeren til at rør med.
Fordi der ikke var nok sker. Så var der pause. Der
leget jeg X-factor. Bagefter skulle vi lave flad brød.
Bagefter var der suppe. Næste dag var jeg på forhindringsbaner. Der skulle jeg lave en forhindringsbane. På vores bane var der en lian. Mette og Lone var
på hold. Mette lavet en sanse bane. Der skulle vi
smage på skumfiduser. Så var der pause der leget jeg
X factor igen. Da vi kom hen til holdet igen skulle vi
prøve de andres. Da vi hade det skulle vi lære om
private skove og offentlig skove. I offentlig skove
må man sove uden af få lov. Private skove må man
kun være til solen står op og til den går ned. Næste
dag var jeg på stor dyr i skoven. Først bliv vi delt op
i hold. Så fik vi være et dyr. Det skulle vi skive om.
Jeg fik haren. Bagefter var der pause. Der leget jeg
krig. Da der ringet ind skulle vi finde billeder.
Nyt fra skolen
Men der var ikke nok så vores hold fik kun 27. Næste dag var jeg på små dyr i skoven. Der fandt mig
og Frida to røde biller. Vi ledte meget. Så var der
pause. Jeg leget krig. Da det ringet ind skulle vi
finde dyr igen. Bagefter skulle vi kikke i kartoffelfælde. Men der var ikke noget. Næste dag var der
ol-løb. Der skulle vi se hvad vi kunne huske. Det
har bare vært en rigtig og tur. Så en var vores uge i
skoven.
Amalie
Nyt fra skolen
Skolen i skoven
Nyt fra skolen
Idrætsdag 2012
TE ÅRGANG
Vi var på Bålhøj i uge24. Vi blev delt op i fire hold. Jeg var
på hold 3.
Det første sted jeg var på var ”Små dyr i skoven”. Vi skulle
lave kartoffelfælder. På ”Bålmad” bagte vi fladbrød og kogte suppe. Det var sjovt og maden smagte godt.
Vi var også på ”Bevægelse”. Vi skulle lave en forhindringsbane. Vi skulle også på en sansebane.
Den sidste dag var vi på O – løb. Vi fik tre papstykker i
grøn, gul og orange farver.
Vi skulle finde en post og komme tilbage og vise det kort,
der passede til det rigtige svar.
DER ER TRAVLHED OVERALT !
Anna K. J. 2.årgang.
Nyt fra skolen
Landbrug
Fredag d. 25. maj havde indskolingen lang undervisningsdag, som stod i landbrugets tegn.
Denne dag havde vi valgt at kønsopdele børnene,
således at pigerne hørte om grisen og dens liv fra
unge til tunge. Dagen blev afsluttet med et besøg
hos Niels Olesen og hans svinebesætning.
Drengene hørte om koen og mælken, og smagte forskellige former for mælkeprodukter, lavede smør og
sluttede på Klovborg blandt Jersey-køer.
Vejret var i den grad med os, og det blev i det hele
taget en fantastisk lærerig dag med godt humør og
masser af sol.
Stor tak til
Niels Olesen og Lars Pedersen for deres gæstfrihed.
Nyt fra skolen
Årets legepatrulje med diplomer og gaver.
ØBC siger mange tak for indsatsen til (øverst fra venstre):
Line, Katrine, Jess, Mathias, Jacob, Mikkel, Anne, Kia, Clara,
Nanna og Fie.
Nyt fra skolen
Nyt fra skolen
Aktivitetsoversigt 2012/2013
Forår 2013
Efterår 2012
24/01
kl.
04-14/02 kl.
11-15/02 kl.
13/08
03-04/09
24/09
26/09
8-12/10
12/10
06/11
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
14/11
20/11
30/11
03-07/12
20/12
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
07.45-11.15 1. skoledag 1.-6. årg.
Fælles morgensamling
09.45-11.15 Nye BHKL. møder
08.00-12.00 5ab english house
08.00
Skolefoto, 0., 3. og 6. årg.
07.45-11.30 Besøgsdag 6. årg. på ØBC
07.45-11.15 Fælles emneuge (Uge 41)
07.45-11.15 Skolernes motionsdag
19.00Forældreinformationsaften
på SØ (6. årg.)
6. årg. floorballdag
19.00-21.00 Orient.møde nye BHKL.
07.45-11.15 Juleklippedag
07.45-11.15 Fælles emneuge (Uge 49)
07.45-11.15 Juleafslutning
Mangler dato forår 2013:
- evt. fastelavnsfest (samarbejde med SFO)
- M. Klit
- 0.-4. årgang teatertur
14/02
15/02
12/03
11/04
14/05
15/05
16/05
22/05
27-31/05
26-30/05
31/05
11/06
17-19/06
25/06
27/06
27/06
28/06
07.45-12.30
07.45-11.15
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
07.45-11.15
19.00-22.30
08.30-09.15
08.30-
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
17.00-18.30
07.45-11.15
07.45-12.30
07.45-09.15
19.00-21.00
07.45-11.15
12.30-14.30
08.00-11.30
19.00-21.00
07.45-12.30
07.45-11.15
5. årg. kidsvolley
6. årg. øver skolekomedie
Fælles emneuge (- 6. årgang)
(Uge 7)
Skolefest - temadag
Skolefest
4.-6. årg. rydder op
0.-3. årg. alm. uv.
Musikdag for 4. klasserne
Overlev. møde nye BHKL
4. årg. skovaktivitetsdag
Besøgsdag 6. årg. på SØ
Forældremøde nye BHKL.
Trivselsdag
Fælles emneuge (uge 22)
6ab lejrskole
6ab fri efter lejrskole
Forældre-/elevaften nye 0kl.
BHKL. åbent hus
Idrætsdag
6. årg. sidste skoledag
6. årg. afslutningsaften
Sommerferieafslutning
Nyt fra skolen
Besøg af de nye 0. klasser.
I midten af juni havde vi som sædvanlig et
par dage med besøg af de nye (og spændte)
0. klasser. De nye og de ’gamle’ 0. klasser
var sammen, så de store næsten 1. klasser,
kunne vise de nye børn tilrette. De nuværende 0. klasser fik i år muligheden for, den
ene dag, at komme en tur i børnehave, mens
de kommende 0. klasser var i skole.
Nyt fra skolen