Brugsanvisning APO-go® Pumpe

APO-go Pumpe
®
Pumpe og tilbehør
APO-go® pumpetaske med indhold:
• APO-go® pumpe med 20 ml stempelafstandsstykke
• 20 ml sprøjte med sprøjtestempel
• Halsrem
• Batteri og batterinøgle
• Elastikbælte
• Stofpose
• Brugsanvisning
NordicInfu Care
Lautruphøj 1–3
2750 Ballerup
Tlf.: 70 28 10 24
Fax.: 70 28 10 25
Nordic
Brugsanvisning APO-go® Pumpe
Indstilling af nøglefunktioner. Tryk på knapperne
nogle få sekunder for at aktivere kommandoerna
Indstilling af sprøjtestørrelse Pumpen OFF
1 Trin
1
Fjern batteriet og sæt det i igen for at bekræfte indstilling af
sprøjtestørrelse
2 Tryk på + eller d for at ændre sprøjtestørrelse. Benyt afstandsstykket
hvis du har valgt 10 ml sprøjtestørrelse
3 Sprøjtestørrelse (vi anbefaler at benytte en hel fyldt sprøjte)
4 Stemplet justerer sig selv
5 Pumpen slukkes
2 Trin
Indstilling af bolusdosis
Pumpen OFF
1 Kontroller at pumpen er i OFF
2 Tryk på d (Bolus). (Hold den nede nogle få sekunder. Den forud
indstillede bolusdosis vil blinke
3 Tryk på + for at øge bolus og på – for at formindske bolus
(4 mg = 0,81 ml)
4 Pumpen slukkes
3 Trin
Indstilling af infusionshastigheden Tryk +
Pumpen ON
Displayet vil i rækkefølge vise (meget hurtigt efter hinanden):
Størrelse af bolus (ml)
Infusionshastighed (ml/time) Infusionens varighed (timer)
1 Displayet vil stoppe på timer
3 Tryk på + for at øge infusionshastigheden og på – for at formindske
infusionshastigheden (eks 1.4 ml/time)
4 Displayet vil vende tilbage og vise infusionens varighed
5 Pumpen er nu indstillet og indstillingerne vil blive gemt. Sluk for pumpen
Off + indtil infusionen begyndes.
4 Trin
Tilbagekørsel af stemplet Pumpen OFF
1 Tryk på + for at køre tilbage ved endt infusion eller på andre tidspunkter
2 Efterlad sprøjten for att beskytte mekanismen. Tryk på d og – samtidig
Se venligst brugsanvisningen som følger med pumpen.
Imp com 2012-06-27 PD
2 Tryk på – og displayet vil blinke