Nyhedsbrev 7 - April 2011

MARsters
Nyhedsbrev nr. 7 – april 2011
Kære medlem af MARsters,
Siden sidste nyhedsbrev har der været afholdt flere spændende arrangementer, som du kan læse
mere om her. De kommende øst/vest-arrangementer afholdes 25. maj (øst) og 9. juni (vest). Alle er
naturligvis velkomne til begge arrangementer. Nærmere information og invitationer følger.
Årsmøde
Årsmødet blev afholdt 3. februar hos SKULD i København. Ud over den rent formelle del af
arrangementet fortalte SKULD om foreningens arbejde og præsenterede desuden et interessant
case study angående ”Hebei Spirit” og olieforurening.
På årsmødet trådte Marianne Dik og Mikkel Gleerup ud af styregruppen, mens Thomas Nielsen
blev genvalgt. Jakob E. Sode vil desuden indtræde i styregruppen senere i år, mens Jacob Fogh blev
valgt som suppleant.
Tak til Marianne og Mikkel for det store arbejde i styregruppen!
Arrangementet blev afsluttet med spisning på Alissa Thai Restaurant.
Fyraftensøl
10. marts var der igen en chance for at mødes til en fyraftensøl på Hviids Vinstue i København. Syv
medlemmer mødte op til en hyggelig aften. Vi satser på at gentage arrangementet senere på
foråret – nærmere information følger.
Store netværksdag i Svendborg
Forårets store netværksdag var placeret i Svendborg - en af Danmarks mest markante maritime
byer både i nutiden og historisk set.
På mødet fortalte Per Nykjær Jensen, partner og adm. direktør, om den nyetablerede virksomhed
SeaMall. Det blev til et meget interessant indlæg om det nye pool-samarbejde mellem flere store
rederier inden for indkøbsområdet.
Efter en frokost med klart maritimt snit i Martha-stuen på Børsen fik vi besøg af Morten Snede,
CFO i Thorco Shipping – et af Svendborgs unge rederier med Stadil-familien som medejere. Han
fortalte om virksomhedens markante vækst fra tre coastere og to ansatte i 2003 til ca. 40 skibe og
45 ansatte på kontorer i hele verden i dag.
Herefter var det tid til et par timers sejlads på det smukke Svendborgsund med coasteren og
museumsskibet ”Caroline S”. Turen blev afsluttet med en surprise-optræden af det ca. 50 mand
stærke Carolinekor, som bød på øl og sømands-schlagere i det gamle pakhus på havnen. En
uforglemmelig oplevelse!
Dagen blev afsluttet med middag på Restaurant 5 og efterfølgende test af Svendborgs natteliv.
Desværre mødte blot 13 medlemmer (ud af ca. 40 mulige) op til netværksdagen i Svendborg, og
det er absolut i underkanten både ift. de deltagende og de folk, der bruger tid på de faglige indlæg.
Det er styregruppens opfattelse, at der generelt var meget stor tilfredshed med arrangementet
blandt de deltagende, men vi hører meget gerne fra dem, der ikke mødte op, for at få et klart
indtryk af, hvad årsagen til det lave fremmøde var. Program, geografi, uheldigt sammenfald med
andre aktiviteter – eller noget helt andet?
Vi skal også bede alle medlemmer om enten at tilmelde eller afmelde sig ved fremtidige
arrangementer (foregår via EMUC’s website).
LinkedIn-gruppe
Vores LinkedIn-gruppe er tidligere blevet diskuteret flere gange, og emnet blev taget op igen i
Svendborg. Efterfølgende er flere medlemmer begyndt at bruge diskussionsmulighederne aktivt,
og dette er bl.a. en god mulighed for at finde ud af, hvilke ønsker medlemmerne har mht.
fremtidige arrangementer. Det sidste er ikke mindst vigtigt at finde ud af på baggrund af det lave
fremmøde i Svendborg.
Styregruppen vil derfor opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig gruppen, følge diskussionerne
og meget gerne deltage aktivt.
Medlemstilbud
MARsters har indgået en aftale med bladet Søfart, som giver alle medlemmer adgang til et
personligt abonnement til en fordelagtig pris. Medlemsprisen for et års abonnement på det trykte
blad med fuld onlineadgang er kr. 712,50. Normalprisen for den samme pakke er kr. 1.180,- og kr.
995,- for det trykte blad alene. Nærmere informationer om, hvordan du gør brug af tilbuddet,
kommer i separat mail.
Medlemsstatus
Siden sidste nyhedsbrev blev sendt ud har vi kunnet byde velkommen til følgende nye medlemmer:
Mark Lerche (Dansk Eksportforening, Marine Group) og Don Deb (Codan Marine).
Louise Fønlev (Schultz Shipping), Nick V. Ørskov (Esvagt), Kasper Poulsen (Q-Star), Susanne Juhl
Paaske (Syddansk Universitet) og Claus Schrøder Jensen (Danske Bank) har desværre valgt at
forlade netværket. Claus er medstifter af MARsters og oprindeligt styregruppemedlem, men han
arbejder ikke længere med shippingbranchen hos Dansk Bank. Mange tak for indsatsen!
Mikkel Gleerup (Simens Wind Power) og Alex Kristensen (Viking) har begge fået job i udlandet og
er derfor heller ikke længere aktive medlemmer.
Datoer
25. maj:
Øst-arrangement
9. juni:
Vest-arrangement
Program og invitation følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Alle medlemmer er som altid meget velkomne til at komme med forslag til såvel kommende
arrangementer som nye medlemmer.