Læseklubbens anmeldelser

Titel: FORBANDEDE YNGEL
Forfatter: Anne-Cathrine Riebnitzsky, 2013
Forlag: Politikens Forlag
Anne-Cathrine Riebnitzsky har her skrevet en socialrealistisk roman af bedste skuffe.
Romanens sprog er gennemtænkt og billedskabende. Bogens første sætning lyder
”Hvis jeg skulle fortælle om det sted, hvor jeg voksede op, ville jeg begynde med
havet og de kælne bølger, der dagens forinden havde druknet endnu en fisker”. Og
allerede her er jeg som læser fanget af min egen nysgerrighed: VIL hun fortælle om
sin barndom? Og hvad er der med de bølger, der på en og samme tid er kælne og
dødsensfarlige?
Ja, romanens hovedperson Lisa vil fortælle om sin barndom og sit liv. Og ja, bogen er
fuld af yin&yang: det gode og det onde, håbet og fortvivlelsen går hånd i hånd
igennem hele værket. Og det lykkes rigtigt godt; forfatteren får plantet en del stof til
eftertanke i læserens hoved. For hvad kendetegner et godt liv og skal det være godt
fra vugge til grav for at få et kvalitetsstempel?
Lisa er barn nr. 2 ud af en søskendeflok på fire. Født ind i en dysfunktionel familie af
forældre med psykiske brister og med både åndelig og materiel fattigdom toppet
med vold. Velkommen til Underdanmark engang i 1970’erne. Naboerne, skolen,
kommunen – ”systemet” – burde have grebet ind. Men man sidder tilbage efter at
have læst romanen og tænker, om de fire børns voksne liv ville have været bedre,
hvis de var blevet tvangsfjernet fra hjemmet og formentligt adskilt i perioder af
deres liv? Det dysfunktionelle gælder nemlig ikke søskendeskabet i romanens nutid
(ca. 2010): de fire søskende er bundet sammen af en kærlighed og et sammenhold,
som uden tvivl er rodfæstet i deres fælles, hårde barndomsår på landet. Og det er
en forløsning for dem alle, da de efter 25-30 år endeligt får taget fat på sammen at
forholde sig til fortiden.
Fortælleteknisk benytter Anne-Cathrine Riebnitzsky en mellemmand til at føre
læseren ajour med familiens liv: nemlig Lisas sidemand i det fly, der bringer hende
tilbage til Danmark fra en udstationering som sprogofficer i Afghanistan. Han får
hele hendes historie, og læseren er med på en lytter.
Alle fire søskende har problemer med deres selvværd, yngste søster Marie er den af
de fire, der ser tingenes tilstand skarpest og handler mest konsekvent. Hun drives
mod selvmord.
Bogens tema er tungt, men det serveres i en let tone gående mod det humoristiske.
Fx i form af den (galgen)humor, forfatteren udstyrer sine personer med. Som da Lisa
konstaterer, at Maries sengetøj er rent og hvidt med bemærkningen, at ”Gudskelov
er Marie ikke typen, der snitter i sine håndled. Det bruger vi ikke i vores familie.”
Bogens handler om børnenes forhold til de to meget forskellige forældre.
Far er svinebonde med et liv og et sind præget af rutiner. Rå og afstumpet, udannet
og uuddannet. Men det er mor, der er omdrejningspunktet. Mors sind beskrives
som ”vejrsystemer, hvis orkaner og milde solskin ændrer alt omkring sig”. Eller som
lillesøster Marie formulerer det i bogens slutreplik: ”Mor er solen … og vi er alle
blevet blinde af at stirre på hende.”
Mor repræsenterer på den ene side netop et lyspunkt i børnenes tilværelse, det er
hende, der er sjov, hygger med dem om eftermiddagen og ”tryller” månen op af
havet for dem. Men også hun uegnet som forælder. Mor er selv et svigtet og
forsømt barn, og hun lader arven gå videre: hun forsømmer sine egne børn,
forstærket af en psykisk lidelse.
Som voksen har hovedpersonen Lisa et relativt afklaret forhold til sin mor: hun
bryder sig ikke hende og ser lige igennem hendes egoisme. Som hun siger ”Hun vil
ikke have et bedre liv, hun vil bare være den, der har det værst og dermed fortjener
mest medlidenhed og mest opmærksomhed.”
Håbet er repræsenteret ved de fire søskendes voksne liv. Det virker umiddelbart
som om de alle fire har mulighederne for at komme fri af uhyrlighederne og opnå
”gode liv”. Ikke nødvendigvis efter en standardskabelon, men efter egne valg og
afklaringer.
Romanen vil formentligt blive bedst modtaget af læsere, der har overstået den
første ungdom og har mærket på egen krop, at det er rigtigt, at barndom ikke er
noget, man nogensinde kommer helt fri af.
Birgitte Deigaard, 6. oktober 2013, Gentofte Biblioteks Digitale Anmelderklub
Anne Cathrine Riebnitzsky: Forbandede yngel
I rammefortællingen der er i jeg-form, fortæller en ung kvinde Lisa om sig selv og sin familie til en
lyttende mand. Der skues tilbage i tid både til barndommen på landet i Jylland og den nærmere tid.
Det antydes flere gange undervejs at der senere vil blive fortalt om dramatiske hændelser i kvindens
liv.
Hun har 2 brødre og en søster, den ene bror Ivan er som hun soldat udsendt til Afghanistan, og da
søsteren forsøger selvmord rejser begge soldater hjem til København. Faderen er på dette tidspunkt
død, han var landmand, moderen som den unge kvinde nødig ser lever stadig i barndomshjemmet.
At der har foregået grusomme ting i familien fortælles efterhånden, der gives mange eksempler på
at især faderen har været ond mod alle i familien, men senere fremgår det at moderen har været
psykisk ustabil. Børnene har ofte været udsat for omsorgssvigt fra moderens side og vold fra
faderen. Børnene udvikler med tiden overlevelsesstrategier, de støtter hinanden og hævner sig på
forskellig vis, til sidst forårsager Lisa således sin fars død i en fingeret arbejdsulykke. Forholdet
mellem børn og forældre er iskoldt, der er virkelig ikke mange formildende omstændigheder i
familielivet – det skulle da lige være bondegårdens naturskønne omgivelser. Det synes som om de 4
søskende er blevet mere eller mindre moralsk og følelsesmæssigt afstumpede som følge af
grusomhederne i barndommen, og det er ligefor at gætte på at de har bevirket at Lisa valgte
soldaterkarrieren.
Den lyttende, en læge, bliver med tiden hendes nye kæreste, hun har i bagagen en tragisk oplevelse
med en tidligere kæreste der var russisk faldskærmsudspringer: i en faldulykke omkom russeren, og
den anden broder Peter mistede benene.
Til slut forliger Lisa sig dog med moderen, og da søsteren overlever selvmordsforsøget og den
skaderamte bror ligeledes ser mere positivt på livet ender set for så vidt godt for Lisa, hun har i
hvert fald sammenholdet med sine søskende.
Rammefortællingens funktion er at Lisa har brug for at lette sin samvittighed til den lyttende mand,
som i en bekendelsesroman, man får indtrykket af at hun har et terapeutisk mål med sine
bekendelser. Lisa lægger på trods af de traumatiserende barndomsoplevelser ikke skjul på sit
følelsesliv: angst, skam, had, hævngerrighed, skadefryd, længsel efter anerkendelse og kærlighed,
såvel som suset af de ekstreme udfoldelser under faldskærmudspring og i ildkamp.
Som samtidsbillede fungerer romanen på flere måder udmærket, for det er jo politisk korrekt at en
ung kvinde i vore dage kaster sig frygtløst ud i soldaterliv og faldskærmsudspring samtidig med en
søgen efter kærlighed; desuden refereres der ofte til leveomstændighederne i dagens Danmark –
herunder ikke mindst landbobefolkningens materielle og økonomiske kår - og de lande Lisa som
udsendt soldat opholder sig i. Sproget er varieret og fyldt med friske talemåder, som afspejler unge
menneskers sprogbrug af i dag. At romanen ikke ubetinget gør denne læser begejstret skyldes mest
de noget trættende og usympatiske beskrivelser af ondskab og hævnfølelse og det at løse problemer
med vold.
Bolette Vebæk
Anne-Cathrine Riebnitzsky: Forbandede yngel
En bog, der inddrager læseren i en yngre kvinde, Lisas, liv helt fra barnsben, hvor
hun alt for tidligt af sin mor bliver inddraget i ansvaret for familien, de yngre
søskende og eksempelvis til spørgsmålet, om moderen bør lade sig skille fra den
barske og hårdtslående far. Barnets svar er naturligvis ”nej”, hvilket giver hende
problemer hver gang, der er noget galt. Moderen er manipulator og må være
psykisk syg, holder bl.a. en yngre søn fast, mens faderen tæver løs, og sandfærdig er
hun heller ikke.
Børnene holder til gengæld sammen og passer på hinanden, også som voksne, hvor
den yngste søster, Marie, forsøger at begå selvmord. En broder har mistet begge
ben ved en faldskærmsulykke. Han har været lidt af en eventyrer, og Lisa sørger som
militæransat for, at han også får denne oplevelse, der ender så tragisk, ikke bare for
Peter, men for mange andre, der er med samme fly, bl.a. Lisas kæreste, en ung
russer. Også den ældste broder, Ivan, er soldat og har som Lisa været udsendt flere
gange, bl.a. til Afghanistan. Faderen, der er landmand, dør ved en soloulykke med
en maskine; den hører vi senere mere om. Lisa har en del samtaler med en psykiater
i f.m. Maries indlæggelse på en psykiatrisk afdeling og hjælper vel også sig selv på
den måde med at få noget af det uforløste frem. –
Der er mange rørende scener i bogen, bl.a. den hvor de en meget tidlig morgen
tager ud for at se et himmelfænomen, hvor Ivan bærer Peter. De søskende holder
virkelig sammen, måske et levn fra deres barndom, hvor de bare var nødt til det.
Bogen indeholder rigtig meget stof til refleksion, og jeg finder den værd at anbefale.
Elisabeth Bank Lorenzen
Gentofte Hovedbiblioteks Anmelderklub
Forbandede yngel af Anne-Cathrine Riebnitzsky
Sikke en befrielse at læse en familiehistorie som ikke spiller på alle klicherne – men forstår at
fange læseren fra første færd. Det er en svær genre at stille op i – men det lykkes på bedste vist
for Riebnitzsky.
Jeg-fortælleren Lisa sidder i et fly og fortæller sin livshistorie til lægen Andreas – på sand
skriftestolsfacon. Lisa har ikke tidligere været bekendt med det at have tillid til sine
medmennesker – og læseren bliver taget med på en rejse tilbage til en barndom der for de fleste
forekommer usædvanlig barsk og uvirkelig.
Lisa har tre søskende; Ivan som er i forsvaret, Peter som er bjergbestiger og nu i it-branchen og
lillesøster Marie; pianisten som bliver samlingspunktet efter et selvmordsforsøg der får alle
søskende hjem. Det er deres liv nu men deres barndom så meget anderledes ud.
Forældrene har en grisefarm men der er ikke tale om familieidyl på landet. Landbruget går dårligt
og der er ingen penge til den store familie. Moderen er normal og faderen er den sindsyg der er
ond ved børnene – både fyskisk og psysisk. Moderen beskytter børnene imod faderen og som alle
forsømte børn bliver det et ensomt liv, de gør hvad de kan for at overleve og de får ikke den hjælp
fra omgivelserne som de bør få – de er usynlige og bliver svigtet af alle.
Efter en bedragerisag for at skaffe penge til terminen – forsvinder moderen og bliver fundet efter
et selvmordsforsøg. Her går det op for Lisa at det måske er faderen der er normal og moderen som
er den der er sindsyg – for det står jo der i sygejournalen eller hvad? Der vendes op og ned på hele
hendes verdensbilled og hun gør nu oprør mod faderen. Lisa ender med at gå ind i forsvaret
ligesom sin bror, møder sit livs kærlighed, mister igen og søsterens selvmordsforsøg får hende
hjem fra tjeneste i Afghanistan.
Det er barsk læsning – og læseren kan næsten ikke undgå at tænke: hvad ville jeg have gjort i de
beskrevne situationer? Jeg skal ikke afsløre hvad Anne-Cathrine har valgt af skæbner for de
forskellige medlemmer af Hesselholm familien – men der er stof til eftertanke og det må være
tilfredsstillende for en forfatter når det lykkes at gribe læseren på sådan vis.
Bogen rørte også ved noget meget nært og personligt for mig; min mor var ligesom Fru.
Hesselholm psykisk syg og begik selvmord da jeg var barn. Det har været en sund og lærerrig
oplevelse at evaluere og revidere mine tanker vedr. selvmord og psykisk syges generelle plads i en
almindelig verden.
Sproget i bogen er let flydende og til tider lyrisk og poetisk; forfatteren bruger ofte metaforer –
vellykket bevars – men lidt for ofte efter min smag.
Det har været en dejlig og ikke mindst tænkevækkende læseoplevelse og jeg må give juryen ret i,
at hun fortjente at vinde Politikens romankonkurrence 2013. Jeg ser frem til at læse mere fra
Riebnitzskys side – hun må gerne spidse pennen lidt skarpere næste gang. Jeg tror, at hun har det
skarpe i sig – og det skal ud til læserne.
Helle Søborg Alslund, Vangede
”Forbandede yngel” af Anne-Cathrine Riebnitzsky
Dette er en deprimerende bog, som det ikke har været nogen fornøjelse at læse. Bogen handler
om fire søskende, der vokser op i et hjem på landet med en far der har psykopatiske træk og en
mor der lider af gentagne depressioner og derudover har kriminelle tilbøjeligheder. Familien virker
ret isoleret socialt set, og f.eks. optræder der ikke bedsteforældre og tanter og onkler. Miljøet er
helt klart dysfunktionelt, uden at det dog tilnærmelsesvist ligner de sager, som jævnligt opdages i
landkommuner, med fysisk og psykisk misrøgt og misbrug af børn. Beskrivelser af de fire børns
opvækst med mange og store problemer og kun få og små glæder fylder meget i bogen, også for
meget efter denne anmelders mening.
Resten af bogen, flettet ind i barndomsbeskrivelserne, handler om de fire søskendes voksenliv,
hvor det positive er, hvordan de hver især kæmper sig fri af barndommen, og delvist lykkes med
det. Det negative er, hvordan den sociale og genetiske arv vedblivende påvirker deres liv.
Udover dette hovedtema rummer bogen realistiske beskrivelser af nogle af de opgaver det danske
militær arbejdede med i Afghanistan, og af en dansk sprogofficers arbejde og kærlighedsoplevelse
i Rusland.
Erling Mellerup
Anmeldelse af ”Forbandede yngel”:
”Forbandede yngel” er en historie, der som en perlerække af associationer klipper frem og tilbage mellem
barndommens skjulte, og til dels fortrængte, forfærdelige historier, men også til de historier, der
indeholder de mest poetiske oplevelser for hovedpersonen Lisa. Som når hun husker, hvordan
jordbærmarken bølgende dufter imod hende og rækker uendeligt ud. Når helt op til det åbne
stjernehimmelrum. Eller når stærke oplevelser med hendes tre søskende toner frem ude ved horisonten i
et landskab af mere gyldne barndomsminder. Især til storebroderen Ivan hos hvem hun finder tryghed. Hun
beundrer ham og deler med ham den samme verden, dvs. en verden i krig som soldater. En manikæisk
verden hvor en ven er en ven og en fjende en fjende ifølge Lisa og broderen. Lisa synes så at sige at have
brug for at søge ind i denne på nogle punkter yderst håndgribelige håndfaste verden for måske at kunne
flygte fra den jyske barndom, hvor fire søskende blev gjort fortræd. Men netop bag en sådan virkelighed
findes vel også den allerstørste ubegribelighed hvilket på en eller anden måde også trækkes mere frem i
løbet af romanens mange fintvævede tråde. I et krydsfelt af tanker og følelser kan denne fantastiske roman
bestemt befinde sig. Fra den mindste historie, men der måske netop i perspektiv kan rumme så uendelig
meget mere, til de helt store fortællinger berøres vi som læsere.
Romanen dykker blandt andet især ned i, hvordan lillesøsteren Marie, der er en den kreative musiske, men
også følsomme og sensitive, som en porøs blomst med lyst langt hår, er blevet syg og indlagt på den
lukkede. Lisa er derfor kommet hjem for hermed at befinde sig midt i alle minderne, der kalder på
opmærksomhed og konfrontation. Ikke mærkeligt med en far, der har proppet sine børn med svinemedicin,
og der har mishandlet dem, ligesom sine svin, uden nogen form for skyld og skam samt medfølelse. Disse
oplevelser ruller ind over Lisa og overmander hende. Man hører om, hvordan faren har jagtet og slået dem,
og hvordan moren hele livet igennem har haft ondt af sig selv midt i et utal af depressioner. Derudover har
hun ignoreret farens vold eller endda direkte fremprovokeret den. Moren er som en druknet, børnene
umuligt kan hjælpe, idet intet er godt nok for hende. Hendes natur er i et kaos af komplekser, der ikke lader
sig forsone eller stykkes sammen, men der hele tiden synes at brydes på ny. Kun få gyldne øjeblikke såsom
når hun går ud med børnene og trækker månen op af havet, de fylder noget i de små bankende
barnehjerter og finder dermed en plads i barndommens minder. Men dog kun i så få magiske øjeblikke, at
de ikke kan lukke mørket ude. De er som lysglimt, der pludselig og uventet dukker op på de ellers mere
tyste overskyede eller stormfulde minder. Da Lisa bor hos Marie for at prøve at hjælpe hende, finder hun
da også ud af, at Marie har luget sig ud af alle familiefotos.
I et flashback hører man om morens selvmordsforsøg, og om hvordan hun altid har løjet over for børnene.
For dernæst at høre om at Marie måske nok har brudt sammen i al sin kunstneriske virtuositet, men så
sandelig også midt i al sin usikkerhed og ensomhed over for alvor at være forladt nu, idet de andre
søskende er draget videre ud i verden, så hun rent faktisk er efterladt uden familie. Ydermere åbner bogen
op for, hvordan Lisa finder ud af, at hun virkelig har vreden så dybtliggende i sig, at den dukker op til at
knække et andet menneske under forhør. Krig har måske tilsyneladende for hende føltes enklere end selve
livet på mange punkter, men viser så sandelig også sit rå, barske og beskidte ansigt her. Dog er det spirende
tanker om kærlighed, efter et forhold til en kæreste med navn Vasilij, der langsomt bløder Lisas hjerte op.
Ligesom farens død får regnen frem, og langsom får lettet tågen og alt det skjulte og tyste dystre. Man
hører ligeledes om, hvordan Marie stille og roligt bløder op ved at male. På hver deres måde bløder de fire
søskende op, men stærkest når de er sammen. Når de rør ved hinanden så at sige.
Romanen afsluttes med håbet, idet det virker til, at de fire søskende igen har fundet hinanden. Ligesom
barndommens kommode åbnes op skuffe for skuffe med minder, der især vælder ind over Lisa, så åbnes
Lisas tro på kærligheden langsomt helt op. Styrket i lægen Andreas, hendes nye kærlighed, høres om,
hvordan deres to kroppe er skabt for hinanden, hvori Lisa kan finde sig selv og sit hjem. Som hun selv siger,
nu elsker hun et menneske helt og aldeles. For alvor for nu tør hun at føle alt.
Ida Aakerlund
Boganmeldelse
Anne-Cathrine Riebnitzskys Forbandede yngel.
Anne-Cathrine Riebnitzsky vandt Politikens romankonkurrence i år med Fobandede Yngel.
Det forstås. En levende og oplysende beretning om et barndomsliv. Et liv der var præget
af manglende overskud til at tage sig af selv og hinanden.
Her et eksempel: ”Puttepige, der er noget, jeg vil spørge dig om, synes du jeg skal blive
skilt fra far?” (…) ”Nej mor, ikke skilles, ikke væk herfra” tigger jeg. ”Godt så gør vi det
sådan, så bliver vi her”.
Hovedpersonen, der beretter, tilhører kvinden Lisa, der som professionel soldat har
været udstationeret i Afghanistan. (kan læses mer i Kvindernes krig) På vej hjem i flyet
fortæller hun sin livshistorie til en medpassager, som senere viser sig ikke at være et
tilfældigt valg.
Den historie, der langsomt folder sig ud, er fortællingen om et frygteligt barndomsliv.
Gradvist går det op for læseren, at alt her ikke var, som det burde være.
Beretningen er set du fra barnets optik, og børn er et langt stykke hen ad vejen villige til
at opfatte det, der sker omkring dem, som normalt. Men det er det langt fra, for faren var
voldelig og svingende i humøret og moren var psykisk syg.
Hovedpersonen og hendes tre søskende prøver at manøvrere i det uforudsigelige univers.
Børnene forsøger at tage bestik af de voksnes stemning. Det går kun til et vist punkt, hvor
hovedpersonen griber til en desperat handling. En følge af denne opvækst er måske
jobbet som soldat, hvor den daglige organisering er mer forudsigelig.
Som voksen forklarer hun, hvordan krigen i Afghanistan for hende var som at befinde sig
i en tryghedszone. Her var en fjende en fjende og en ven en ven, modsat i
barndomshjemmet.
Opvæksten præger børnene ind i deres voksne liv. Romanen beretter om, hvordan de
hver især og sammen prøver at håndtere barndommens prægning af deres psyker.
Anne-Cathrine Riebnitzsky har skrevet en rystende, gribende, barsk og uforglemmelig
roman. Den forbinder barndommens prægning med det videre voksne liv.
En beretning der er med til at opkvalificere tidens debat vedr. børn og forældres liv.
Mette Breede
Anne-Cathrine Riebnitzsky: Forbandede yngel
”Forbandede yngel” af Anne Cathrine Riebnitzsky er en særdeles velskrevet, intelligent og
fængende roman om en familie på seks i dagens Danmark. Det er en grum historie, der bliver
optrevlet om denne familie, der består af så kulørte familiemedlemmer, at der kunne skrives en
roman om hver enkelt af dem.
Men i denne roman er det den ældste datter, Lisa, der skiftevis fortæller om begivenheder fra sin
barndom og flasher frem til nutiden, hvor vi følger hende i gensynet med sine søskende, i mødet
med en kæreste in spe og i bestræbelserne på at gøre karriere inden for militæret. Hér, i militæret,
har hun mulighed for at komme til udfoldelse, bruge sine stærke side, og komme videre, ud af sin
utrygge barndom. Hvor bizart, at det er øjeblikke i krydsilden i Afghanistan, der giver Lisa tryghed
og forlener hende med tillid – sindstilstande, hun ikke har kendt i sin barndom i kernefamilien
hjemme i Danmark.
Som læser bliver man imponeret over Anne Cathrine Riebnitzskys beherskelse af sproget; det er en
sand fryd og fornøjelse at læse bogen. Hun formår at skildre de forskellige situationer, så de står
lyslevende og gribende for læseren - hertil kommer de intelligente forklaringer og det knusende
klarsyn. En meget flot dansk roman!
Anja Trunholm