Styr på din lønseddel?

Styr på din
lønseddel?
Fag
ne læ
ste rt
ma
nd
tje
KODEN 2000 VISER
DIN BASISLØN ELLER
SKALALØN
• Lønnen afhænger af, om du er kortids-
eller langtidsansat, og om du er faglært eller
Hele 54 procent af danskerne
har prøvet at finde en fejl på
deres lønseddel. Det viser
en Gallup-undersøgelse
fra oktober i år. Men hvad
med dig? Hvor tit tjekker du
din lønseddel? Og ved du,
hvad du skal kigge efter?
ufaglært.
• Tjek, om du får den rigtige sats i HKKFs lønfolder, side 4 –
11. Tjek især basislønnen, når du får ny kontrakt, fx som langtidsansat eller faglært.
KODEN 2091 VISER DIT MILITÆRTILLÆG
• Militærtillægget er et fast tillæg, som alle ansatte får.
KODEN 2222 VISER, AT DU FÅR ET KVALIFIKATIONSTILLÆG
• Tillægget aftales lokalt mellem din chef og din tillidsrepræsentant. De
har vurderet, at du har nogle særlige kompetencer, som du skal betales
lidt ekstra for.
KODEN 2328 VISER DIT UDLIGNINGSTILLÆG
• Udligningstillæg er et tillæg, som skal udligne overgang fra det gamle
I oktober bad LO og FTF analyseinstituttet Gallup om
at undersøge, hvor mange danskere der har prøvet
at finde fejl på deres lønseddel. Resultatet var, at
halvdelen har prøvet at finde fejl. Det er selvfølgelig
slet ikke i orden, men det viser, hvor vigtigt det
er, at du selv holder øje med din lønseddel.
HKKF kæmper for at sikre dig den bedst mulige
overenskomst og den bedst mulige løn. Her
får du et par gode råd om, hvordan du tjekker,
at du rent faktisk også får udbetalt den løn,
du har krav på. Du finder også eksempler på
en lønseddel for en korttidsansat (K35) og
for en faglært tjenestemand samt en kort
guide til de mange koder og forkortelser.
lønsystem til det nye. Tjenestemænd får ikke pension af beløbet.
KODEN 3629 VISER, AT DU FÅR ET FAGLÆRT TILLÆG
• Hvis du er faglært, får du et fast tillæg. Beløbet er også pensionsgivende
(PG).
KODEN 3976 VISER PENSIONSBIDRAGET AF DINE TILLÆG
• Din arbejdsgiver indbetaler pension af de pensionsgivende tillæg, du får.
• Husk altid at se efter, om dine tillæg er korrekte
KODEN 5170 VISER TIMER OG SATSER FOR NAT– OG WEEKENDARBEJDE
• Du får et særligt tillæg for at arbejde om natten eller om lørdagen og
søndagen.
• I kolonnen ”ENH” kan du se, hvor mange nat- og weekendtimer du får
løn for. Det er en rigtig god ide at tjekke, om det stemmer med det antal
timer, du selv har registreret.
KODERNE 9014 OG 9015 VISER, HVOR MEGET DU INDBETALER TIL FAGLIGT
KONTINGENT OG A-KASSE
A F T I N E N Ø R H O LT Z
• Som medlem af HKKF får du bl.a. en livs- og ulykkesforsikring, en forsikring mod kritisk sygdom samt en fritidsulykkesforsikring, som også er in-
Råd nr. 1:
deholdt i dette beløb (9014).
Find din lønseddel i
e-Boks
• Tjek, at du betaler kontingent til de foreninger og ordninger, du gerne vil
Du får ikke længere din lønseddel med
KODEN 9845 ER ARBEJDSMARKEDSBIDRAGET PÅ 8 %, SOM ALLE SKAL
posten. Den bliver sendt direkte til din
BETALE.
e-Boks som en pdf-fil, som du let kan udskrive. Du bør tjekke din lønseddel i
e-Boks hver måned: gå til www.eboks.dk
og log på med dit nemID.
være med i. Hvis du fx vil sikre dig økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed,
skal du tjekke, at du betaler kontingent til A-kassen (9015).
Her vises, hvilken personale­
kategori du hører til. Her
­faglært tjenestemand.
tje Fag
ne lær
ste t
ma
nd
Her kan du se, hvor mange timer
du får løn for nat- eller weekendarbejde
Passer skatten?
Tjek din trækprocent: er det den samme, du har opgivet til skat? Skal den
evt. sættes lidt op, hvis din indtægt stiger, fx fordi du skal udsendes?
Råd nr. 2
Tjek for tillæg og
pension
Hold øje med om du får det beløb udbetalt, som du havde regnet med. Gør
du ikke det, bør du tjekke hvorfor.
Når der er fejl på lønsedlen, er det
ofte fordi, alle tillæg eller pensionsindbetalinger ikke er blevet registreret.
Væn dig derfor til at tjekke, om dine
tillæg er med.
Råd nr. 3
Hold styr på dine timer
Skriv ned, hvor mange timer du har været på øvelse eller
på vagt, eller når du har været på arbejde om natten eller i
Ov
ere
­an ns
sat ko
, K ms
35 t-­
weekenden og hold øje med, om du får de ydelser og fridage,
KODEN 2000 VISER DIN BASISLØN
som du har ret til efterfølgende. Du kan se, hvor mange timer
ELLER SKALALØN.
du får løn for i kolonnen ”ENH”.
• Lønnen afhænger af, om du er kortids- eller
Du kan evt. bruge HKKFs kalender for 2014 til at holde styr
på timerne fremover. Her har vi lavet kolonner, der gør det
langtidsansat, og om du er faglært eller ufaglært.
• Tjek, om du får den rigtige sats i HKKFs lønfolder, side 4 –
nemt at notere timerne i de forskellige kategorier. Har du ikke
11. Tjek især basislønnen, når du får ny kontrakt, fx som langtids-
allerede fået din kalender, så bed din tillidsrepræsentant om
ansat eller faglært.
at få en.
KODEN 2091 VISER DIT MILITÆRTILLÆG
• Militærtillægget er et fast tillæg, som alle ansatte får.
Råd nr. 4
KODEN 2328 VISER DIT UDLIGNINGSTILLÆG
Spørg, hvis du er i
tvivl
• Udligningstillæg er et tillæg, som skal udligne overgang fra det gamle lønsystem
Der er flere, du kan spørge, hvis du er i tvivl
om noget. Tag din lønseddel med og spørg
til det nye. Tjenestemænd får ikke pension af beløbet.
KODEN 3082 VISER DIN A-BONUS
• A-bonus er en bonus på 10 % af din basisløn. Det er din arbejdsgiver, der betaler
bonussen. Der trækkes skat af beløbet, før det sættes ind på din bonuskonto.
• kontorhjælperen på kommandokontoret
• din tillidsrepræsentant (er du i tvivl om
hvem der er din tillidsrepræsentant, finder du navn og kontaktinformationer på
hkkf.dk > Kontakt > Find din tillidsvalgte)
• HKKF er også altid klar til at hjælpe med
råd og vejledning, hvis du ikke får den
KODEN 3976 VISER PENSIONSBIDRAGET AF DINE TILLÆG
• Din arbejdsgiver indbetaler pension af de pensionsgivende tillæg, du får.
KODEN 3980 VISER DIN MINI-PENSION
• Din arbejdsgiver betaler 6,72 % af din basisløn til en mini-pension. De 6,72 %
gives altså oven i lønnen, men du vil først få pengene udbetalt, når du går på
pension.
løn, du er berettiget til. Ring til konsulent
Michael Friis på 33 43 21 73 eller send en
KODEN 4860 VISER DINE TIME/DAGPENGE
mail til [email protected]
• Du optjener time/dagpenge, når du er på tjenesterejse
KODERNE 9014 OG 9015 VISER, HVOR MEGET DU INDBETALER TIL FAGLIGT
KONTINGENT OG A-KASSE
Råd nr. 5.
Få mere at vide
HKKF laver en lønfolder med de aktuelle satser.
• Som medlem af HKKF får du bl.a. en livs- og ulykkesforsikring, en forsikring mod
kritisk sygdom samt en fritidsulykkesforsikring, som også er indeholdt i dette beløb (9014).
• Tjek, at du betaler kontingent til de foreninger og ordninger, du gerne vil være
Den seneste folder er fra april 2012 og den kan du
med i. Hvis du fx vil sikre dig økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed, skal du tjek-
enten få hos din tillidsrepræsentant eller på hjem-
ke, at du betaler kontingent til A-kassen (9015).
mesiden: hkkf.dk > Medlemmer > Løn > lønfolder
HKKF er også med i LOs kampagne om overens-
KODEN 5170 VISER TIMER OG SATSER FOR NAT– OG WEEKENDARBEJDE
komster. Her kan du fx finde informationer, test og
• Du får et særligt tillæg for at arbejde om natten eller om lørdagen og søndagen.
konkurrencer om løn på erduok.dk eller på face-
• I kolonnen ”ENH” kan du se, hvor mange nat- og weekendtimer, du får løn for.
book.com/erduok
Det er en rigtig god ide at tjekke, om det stemmer med det antal timer, du selv
har registreret.
KODEN 9845 ER ARBEJDSMARKEDSBIDRAGET PÅ 8 %, SOM ALLE SKAL BETALE
Her vises, hvilken personale-
Ov
ere
­an nsk
sat om
, K st35 ­
kategori du hører til. Her overenskomstansat på kortidskontrakt (K35).
Her kan du se, hvor mange timer
du får løn for nat- eller weekendarbejde
Overenskomstansat, K-35
Passer skatten?
Tjek din trækprocent: er det den
samme, du har opgivet til skat?
Skal den evt. sættes lidt op, hvis
din indtægt stiger, fx fordi du skal
udsendes?
Særligt for INTOPS
Når du gør tjeneste i INTOPS i en 6
måneders periode, får du en række særlige ydelser ud over din normale hjemmeløn og tillæg. Det drejer sig om
• 3119 FN tillæg (tillægget er ikke
pensionsgivende (IPG))
• 5452 Udetillæg (Tillægget er skattefrit)
• 5455 International Tjeneste (tillægget er ikke pensionsgivende (IPG))
Stoler du blindt på
din lønseddel?
Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også
i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor
er det vigtigt, at du tjekker din lønseddel. Din OK
fagforening vil gerne hjælpe dig.
Test om din lønseddel er OK på ErDuOK.dk eller
facebook.com/erduok
Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber
FTF og LO er de to store hovedorganisationer for lønmodtagere i Danmark. Vi taler på vegne af godt 1,5 millioner lønmodtagere,
som er med i de næsten 100 faglige organisationer i LO og FTF.