OKI kan nu se sig selv i hal-projektet

Nordvestnyt
SEK TION 1
TORSDAG 16. januar 2014
13
OKI kan nu se sig selv i hal-projektet
Skitse-projekt: På
målstregen fik OKI
centrale krav med
i Vig-halprojektet springgrav, sænke-/
foldevægge, motionscenter. Formand
roser arkitekters
lydhørhed.
»
Sådan skulle man
bare have gjort det
fra starten - OKI burde
have været med i byggeudvalget meget før.
Torben Møller, formand
for Odsherred Kultur og
Idrætscenter
Af Stefan Andreasen
Vig: I det nye, reviderede
udkast til den kommende
sportshal i Vig, som enstemmigt er godkendt af byggeudvalget, har arkitekterne
forlænget hallen med 170
kvm. og indtegnet en moderne springgrav, det vil sige en
nedsænket stor-trampolin
på fem gange seks meter.
Springgraven kom med i
sidste udkast efter anbefaling fra Odsherreds Kultur
og Idrætscenter, OKI, i byggeudvalget. Forlængelsen
af hallen, pris 2,5 mio. kr., finansieres af den ekstra million kroner til hal-byggeriet,
som blev afsat i konstituerings-grundlaget for det nye
byrådsflertal, og halvanden
mio. kr. doneret af Vig Gymnastikforening.
Springgraven har helt
tilbage fra det oprindelige
OKI-multihalprojekt været
et stort ønske fra gymnastikforeningen, men er først
kommet med i sjette udkast,
efter at OKI fik indflydelse i
byggeudvalget.
Springgraven vil kunne
OKI har i den sidste arkitekt-skitse fået indtegnet blandt andet
en forlængelse af Vig-sportshallen til 2,5 mio. kr., som skal
rumme springgraven.
Tegning: White Arkitekter
holde på unge gymnaster,
som ellers søger andre foreninger med udfordrende
forhold, mener OKI.
- Det er virkelig godt, at
der kommer en springgrav
nordpå i Odsherred. De unge
spring-gymnaster får julelys i øjnene, siger OKI-formand Torben Møller.
Han roser arkitekterne
for lydhørt samarbejde med
OKI i byggeudvalget, før
stregerne blev slået til sidste
udkast, der nu fører til projekt-tegningerne.
- Vi har haft virkelig god
sparring med arkitekterne.
En utrolig konstruktiv proces, hvor arkitekterne har
været meget lydhøre. Sådan
skulle man bare have gjort
det fra starten - OKI burde
have været med i byggeudvalget meget før, mener Torben Møller.
Udover springgraven har
OKI får indtegnet et stort,
moderne motionscenter i det
sjette udkast, der nu skal ophøjes til projekt-tegninger.
- Nu er der mulighed for
sports- og motions-aktiviteter i hallen fra kl. 06-22 om
aftenen. Hallen vil blive det
f a m i l ie - s a m l i n g spu n k t ,
som OKI fra start har haft
planer om. Mens børnene er
i svømmehallen, kan mor og
far dyrke motion i motionscentret. Vi har også fået indtegnet folde-/sænkevægge,
der gør hallen så fleksibel, at
tre idrætsgrene, for eksempel badminton, bordtennis
og gymnastik, kan være
i gang samtidig, siger formanden.
OKI har også sat fingertryk, så klubbernes møde-faciliteter kommer til at
ligge tæt på de steder, hvor
idrætten udfoldes i praksis.
- Alt i alt kan vi sagtens se
vores oprindelige OKI-projekt i størstedelen af det
her nu. Der mangler fortsat
vores tanker om bæredygtighed i forhold til opvarmning, vand og energiforbrug, men vi må se, hvad vi
kan gøre i byggeudvalget,
når vi kommer til projektering og materialevalg.
Torben Møller forventer,
at den nye sportshal og den
renoverede svømmehal vil
stå klar i efteråret 2015. Byggeriet indledes til sommer.
Kulturminister til læse-festival
Festival: Marianne
Jelved fortæller om
»Danmark Læser«
ved Litt Talk ’14.
Vallekilde: Sammen med
en vifte af tidens hotte forfattere vil kulturminister
Marianne Jelved, (R) kaste
glans over den tredje Litt
Talk litteraturfestival på
Vallekilde Højskole i weekenden 1.-2. februar.
Jelved har som kulturminister afsat 20 mio. kr. til initiativet »Danmark Læser«,
der blandt andet rummer en
konkurrence mellem kommunerne om projekter, der
kan få flere til at læse.
På Litt Talk vil der om lørdagen kl. 14.30-15.30 blive en
pause i de kendte forfatteres »talk’s« om deres forfatter-drømme og udfordringer, hvor kulturministeren
overtager foredragsalen og
publikum og interviewes om
Danmark Læser.
Alle billetter til Litt
Talk-festivalens enkeltværelser er udsolgt, men det
er fortsat muligt at købe
billetter til overnatning på
sovesal. Der er også stadig
dags-billetter. Arrangørerne vil i de kommende dage
gøre et fremstød i lokalområdet med en særbillet til at
overvære tre forfatter-litt
talks.
11 forfattere, med Hanne
Vibeke Holst som hovednavn, vil reflektere over
deres vej ind i litteraturen i
20 minutters oplæg. Udover
Holst er der »talk’s« med Søren Ulrik Thomsen, Camilla
Wandal, Merete Pryds Helle, Kenneth Bøg Andersen,
Kristian Bang Foss, Ida Marie Hede, Harald Voetman,
Marianne Jelved skal igen til Odsherred, denne gang til Litt Talk i Vallekilde. Her åbner hun Odsherred Kulturfestival 13. Arkivfoto: Mik
Maria Helleberg, Dorthe
Nors og forfatteren med
kunstnernavnet »Nielsen«.
Igen præsenterer LittTalk
oplæsninger med forårsdebutanter - Simon Tolsgaard,
Caroline Albertine Minor,
Amalie Laulund Trudsø, og
Catherine Francois.
For f at t e r s kole - eleve r ne og højskolens egne forfatter-kursister skal også
læse egne tekster op. En talent-spejder fra Rosinante
er på udkig efter nye manuskripter. Sidste år blev kometen Yahya Hassan opdaget på højskolen.
Der er også - traditionen
tro - koncerter, hvor lyrikken er medspiller. Ornitologiske Dans & Lær spiller op
til festivitas, og The Nielsen
Sisters, leverer inderlige
ballader. I samarbejde med
Odsherred Teater iscenesætter LittTalk en litterær
klassiker, der opføres forskellige steder i Vallekilde
med nykomponeret musik.
sa
Sociolog og samfundsdebattør Henrik Dahl er den ene oplægsholder
til visions- og inspirationsmøderne for Asnæs’ bymidte.
Asnæs-fremtid
Asnæs: Den kendte sociolog
og samfundsdebattør Henrik Dahl og antropolog Gertrud Øllgaard er med som
kickstartere, når Odsherred Kommune inviterer til
tre visions- og inspirationsmøder om Asnæs bymidte i
fremtiden.
I 2014 udarbejder Odsherred Kommune en udviklingsplan og gennemfø-
rer ny lokalplanlægning i
Asnæs bymidte. Med afsæt
i de to oplæg skal møde-deltagerne drøfte fremtidens
bymidte - som et fundament
for udviklingsplanen.
Første møde er den 21. januar kl. 16-19 i Aksen.
Andet møde er 6. den marts
og det tredje er den 2. april.
sa