JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON
DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG
LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED
TIL 0,06W/M2K
01-2014
www.jackon.dk
Lette løsninger for et bedre miljø!
DE LETTE LØSNINGER
Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC
100mm Beton
280mm Jackon Super EPS 60
Sand
Beton ranfundament
Terrændæk
Jackon Super EPS 60
U-værdi 0,10W/m²k
100mm Beton
280mm Jackon Super EPS 60
Sand
Beton ranfundament
Terrændæk
Jackon Super EPS 60
U-værdi 0,10W/m²k
Fordele ved trykstyrke 60:
▪▪ Jackopor 60 tykkelse 350mm
= Jackon Super EPS 60 280mm
▪▪ Reduceret gravearbejde
▪▪ Et lag færre letklinkerblokke
▪▪ Kortere tidsforbrug til sætning af blokke
▪▪ Ingen “sneblindhed” = bedre arbejdsmiljø
▪▪ Sammenlignelig pris per m2
2 I De lette løsninger
100mm Beton
350mm Jackopor 60
Sand
Beton ranfundament
Terrændæk
Jackopor 60
U-værdi 0,10W/m²k
100mm Beton
350mm Jackopor
Sand
Beton ranfundame
Terrændæk
Jackopor 60
U-værdi 0,10W/m²k
DE LETTE LØSNINGER
Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC
100mm Beton
265mm Jackon Super EPS 80
Sand
Beton ranfundament
Terrændæk
Jackon Super EPS 80
U-værdi 0,10W/m²k
100mm Beton
275mm Jackon Super EPS 80
Sand
100mm Beton
320mm Jackopor 80
Sand
Beton ranfundament
Terrændæk
Jackon Super EPS 80
U-værdi 0,10W/m²k
Beton ranfundament
Terrændæk
Jackopor 80
U-værdi 0,10W/m²k
Fordele ved trykstyrke 80:
▪▪ Jackopor 80 tykkelse 320mm
= Jackon Super EPS 80 265mm
▪▪ Reduceret gravearbejde
▪▪ Kortere udlægningstid (ét lag)
▪▪ Et lag færre letklinkerblokke
▪▪ Kortere tidsforbrug til sætning af blokke
▪▪ Ingen “sneblindhed” = bedre arbejdsmiljø
▪▪ Sammenlignelig pris per m2
www.jackon.dk I 3
DE LETTE LØSNINGER
Kuldebro
Vi tillader os at minde om de gældende krav til kuldebroisolering.
30 mm
30 mm
I overgangen mellem døre/vinduer og vægge
skal der isoleres med Jackopor 80 strimmel,
minimum tykkelse 30mm.
20 mm
20 mm
280mm Jackon Super EPS 60
280mm Jackon Super EPS 60
I overgangen mellem sokkel og betondæk
skal der isoleres med Jackopor 80 strimmel,
minimum tykkelse 20mm.
4 I De lette løsninger
DE LETTE LØSNINGER
Bygningsreglement 2010
Der er indført stramninger til energirammer i byggeriet. Hensigten er at opnå 25% reduktion af
energiforbruget i nybyggeri.
I BR10 er der forskellige krav til isolering af bygninger, afhængig af hvilke temperaturer bygningerne skal opvarmes til. Der skelnes mellem bygninger som varmes op til mellem 5ºC og
15ºC og bygninger, som varmes op til over 15ºC.
I det hidtil gældende bygningsreglement, BR08, var der forskellige krav til isolering afhængig
af, om der var gulvvarme eller ej. Dette ophører med BR10.
For nedenstående tabeller gælder:
Jackopor 60, λD = 0,041W/mK Jackopor 80, λD = 0,038W/mK Jackon Super EPS 60, λD = 0,033W/mK Jackon Super EPS 80, λD = 0,031W/mK
Nybyggeri opvarmet til mellem 5ºC - 15ºC
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventilerede kryberum.
Nybyggeri, ændret anvendelse af bestående bygninger, samt tilbygninger opvarmet til mellem
5ºC og 15ºC.
U-værdi krav
U-værdi
0,15W/m2K
Jackopor 60
Jackon Super EPS
60
Jackopor 80
220mm
180mm
200mm
Jackon Super EPS
80
170mm
Nybyggeri opvarmet til over 15ºC
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventilerede kryberum.
Nybyggeri, ændret anvendelse af bestående bygninger, samt tilbygninger opvarmet til over
15ºC.
Jackopor 60
Jackon Super EPS
Jackopor 80
Jackon Super EPS
U-værdi krav
60
80
350mm
280mm
320mm
U-værdi
265mm
2
(2x175mm)
(2x140mm)
(2x160mm)
0,10W/m K
www.jackon.dk I 5
DE LETTE LØSNINGER
Fritidshuse (ikke helårsboliger)
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventilerede kryberum.
U-værdi krav
U-værdi
0,15W/m2K
Jackopor 60
Jackon Super EPS
60
Jackopor 80
220mm
180mm
200mm
Jackon Super EPS
80
170mm
Renovering
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventilerede kryberum.
U-værdi krav
Jackopor 60
Jackon Super EPS
60
Jackopor 80
Jackon Super EPS
80
300mm
230mm
275mm
U-værdi
230mm
2
0,12W/m K
Bemærk: ved ændret anvendelse af bygninger eller dele deraf, se krav til nybyggeri.
Drænplade til kældrevægge opvarmet til mellem 5ºC - 15ºC
Kældrevægge mod jord, opvarmet til mellem 5ºC og 15ºC.
Jackopor 80 drænplade
U-værdi krav
U-værdi 0,25W/m2K
Jackofoam 300 drænplade*
125mm
120mm (60mm+60mm)
Drænplade til kældrevægge opvarmet til over 15ºC
Kældrevægge mod jord, opvarmet til over 15ºC.
Jackopor 80 drænplade
U-værdi krav
Jackofoam 300 drænplade*
200mm
U-værdi 0,15W/m2K
200mm (100mm+100mm)
2
*Bemærk: Ved tryk over 25kN/m anbefales anvendelse af Jackofoam 300 drænplade
6 I De lette løsninger
DE LETTE LØSNINGER
Lavere u-værdi
Opnå lavere u-værdi ved anvendelse af:
Jackopor 60
Jackon Super
U-værdi krav
EPS 60
Jackopor 80
U-værdi
0,15W/m2K
220mm
180mm
200mm
U-værdi
0,12W/m2K
300mm
230mm
275mm
U-værdi
0,10W/m2K
350mm
280mm
320mm
U-værdi
0,09W/m2K
400mm*
320mm
360mm
U-værdi
0,08W/m2K
450mm*
360mm
410mm
U-værdi
0,07W/m2K
500mm*
405mm*
475mm
U-værdi
0,06W/m2K
590mm*
480mm*
550mm
Jackon Super
EPS 80
170mm
220mm
265mm
300mm
340mm
390mm
450mm
*Anbefales ikke pga. nedbøjning på EPS
1
www.jackon.dk I 7
JACKON
DE LETTE LØSNINGER Jackon Super EPS - en investering i et bedre miljø
Få 20% bedre isolering eller 20% mindre materialebrug med Jackon Super EPS.
Det er ikke tilfældigt, at Jackon Super EPS er gråt. ”Hemmeligheden” ligger i EPS
råstof, der er tilført det strålereducerende materiale grafit. Dermed reduceres varmeoverføringen og isoleringsevnen øges.
At materialet er gråt, medvirker desuden til reduceret reflektion fra sollys
– en arbejdsmiljømæssig fordel for brugeren af Jackon Super EPS!
Jackon Danmark A/S
Lundagervej 20
DK-8722 Hedensted
www.jackon.dk
Tlf.: 76 74 16 11
Fax: 76 74 16 00
Mail: [email protected]
Lette løsninger for et bedre miljø!