sogneblad - Borris.dk

orris
sogneblad
December 2014
Læs inde i bladet om
UDKANTSDANMARK…….Ikke her
side
6
Laderstander til elbil i Borris
side
8
Byens bil kommer til Borris
side 27
1
Dagplejernes dag
2
GODDAG OG FARVEL…
Ruth Jørgensen har valgt at stoppe i bladudvalget, og vi siger tak for indsatsen for bladet gennem 21 år.
Heldigvis har det været muligt at finde en afløser, nemlig Anne Marie Kristensen – velkommen til hende. Vi glæder os til samarbejdet.
MANGE TAK for det flotte bidrag fra Dalager Marked – nemlig 10.000 kr. Vi siger
også tak til de bidrag, vi heldigvis også modtager fra vore læsere og brugere af bladet.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Husk det er en god ide at bruge sognebladet som aktiv kalender. Plot ind, så du er
forberedt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
HJERTESTARTERE I BORRIS finder du ved indgangen til Borris Fitness i Borris Hallen eller
ved indgangspartiet til Vestjyllands Andel. Se instrukstionsvideo på www.borris.dk og
hjertestarternes placering.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Borris’ egen hjemmeside. Husk, at den bliver først rigtig god, når man sørger for at få
sine annoncer, hjemmesider, info om foreninger og kontaktpersoner opdateret en gang
imellem.
Kalenderen for arrangementer bruges for lidt i forhold til de arrangementer, der er i
sognet.
Borris’ egen hjemmeside - www.borris.dk – webmaster er Ivar Engrob.
…………………………………………………………………………………………………………….
Stof til næste blad afleveres senest 1. februar 2015.
…………………………………………………………………………………………………………….
Astrid Klynge
Knud Erik Rasmussen
2422 5503
9736 6436
[email protected]
[email protected]
Joan Kylkjær
6016 1436
[email protected]
Anne Marie Kristensen
2174 6400
[email protected]
Lili Kristensen
2785 6497
[email protected]
……………………………………………………………………………………………………………
Internetudgaven af Sognebladet kan findes via link på www.borris.dk
Bidrag til bladet kan indsættes på konto nr.
7780-1063700 i A/S Skjern Bank.
……………………………………………………………………………………………………………
Bladet udgives i ca. 600 eksemplarer.
Tryk: Øko-Tryk I/S, Borrisvej 5b, Astrup, 6900 Skjern
3
Indholdsfortegnelse.
Udkantsdanmark…...ikke her............................................................... side
Info fra Borrisrådet .............................................................................. side
Åbningstider i julen.............................................................................. side
3 lokale i sadlen ................................................................................... side
At rejse er at leve................................................................................. side
Dronningebesøg i Ringkøbing.............................................................. side
Nyt fra gymnastikudvalget .................................................................. side
Update fra byrådet .............................................................................. side
Nyt fra håndbold.................................................................................. side
En landsmester i sognet ...................................................................... side
Borris sogneforening ........................................................................... side
Byens bil............................................................................................... side
Tak til Borris Genbrug .......................................................................... side
Indvielse af” Skjern Å Nationalpark” ................................................... side
10 år efter Esben ................................................................................. side
Dalager marked ................................................................................... side
Fælles fastelavnsfejring ....................................................................... side
Aktivitetskalender Åstedparken .......................................................... side
Gudstjeneste ....................................................................................... side
Kirkenyt................................................................................................ side
En hilsen fra dagplejen ........................................................................ side
Lokalhistorisk arkiv .............................................................................. side
Tak for støtten til Røde Kors ................................................................ side
Efterårsnyt Borris 4 H .......................................................................... side
10 år efter Morten ............................................................................... side
Nyt fra Energia ..................................................................................... side
En vintersyssel ..................................................................................... side
Et EM og 2 Guldmedaljer..................................................................... side
Borris IF................................................................................................ side
Borris Hyggeklub.................................................................................. side
Borris Husholdningsforening ............................................................... side
Program Indre Mission ........................................................................ side
Hobby- og kræmmermarked .............................................................. side
Borris Seniorklub ................................................................................ side
Springdag på DHE i Skjern ................................................................... side
Koncert ved Skjern Kirkekor ................................................................ side
”Kulturtur til Paradis” .......................................................................... side
4
6
8
9
10
12
14
17
19
21
23
24
27
29
30
32
35
37
38
40
42
49
51
52
53
54
57
58
61
65
66
66
67
69
71
72
74
76
5
UDKANTSDANMARK….. IKKE HER 
”Knap hver tredje praktiserende læge
i Danmark har rundet de 60 år”, ”Det
kan være svært at lokke unge læger
til Udkantsdanmark” osv. er nogle af
de overskrifter, der i længere tid er
set i aviser og på tv.
Det første postulat har vores lokale
familielæge, Jørgen Laursen, været
en del af. Uret tikkede, og de lokale
var begyndt at frygte tiden, hvor et
besøg hos lægen for nogen bare var
at gå over gaden, ville blive fortid.
For Borris falder appelsinen ned i turbanen. Og man kan næsten sige, at løsningen lå lige i baghaven, idet byens nye
læge faktisk allerede bor i Borris.
Martin Fjeldsted Aagaard og familien, bestående af ægtefællen Lone og deres
4 børn, Nicolaj 16, Christian 10, Ingrid 7 og Astrid 5 år, bor på Skolevænget i
det nye hus overfor kirken.
Familien kom til Borris i 2010 fra Norge, hvor de havde boet i 3 år. Her havde
Martin fungeret som kommuneoverlæge i en kommune på 2500 indbyggere.
De boede i byen Lom i Jotunheimen og lidt pudsigt tilføjer Martin, for byen
ligger i en nationalpark. Da de flyttede til Borris, var byen også tæt på at blive
en del af en nationalpark.
For at blive praktiserende læge skal man være speciallæge i almen medicin, og
det har altid været Martins ønske at blive praktiserende læge. I 2006 blev han
uddannet læge ved Århus Universitet, og til februar 2015 har han gennemført
sin speciallægeuddannelse på 5 år i Norge. At det blev i Borris, familien slog sig
ned, var ikke tilfældigt. De havde gennem familien fulgt med i byens aktiviteter, og de var lidt imponeret over de driftige og dristige borgere i sognet, der
satte noget i gang.
Overvejelserne om fremtiden i Danmark som læge har været mange. Hele tiden har Lone og Martin kørt parløb omkring disse overvejelser, og praktiserende læge i Borris har ikke været i spil fra begyndelsen. Men ud fra deres beun6
dring af Borris som landsbysamfund, hvor dagpleje, børnehave, skole, hal, læge,
Dagli’Brugs og lokale håndværkere udgjorde murstensfundamentet i Borris,
ville de gerne være en del heraf. Familiebeslutningen blev taget, og Ellen og
Jørgen blev kontaktet. Herefter er det egentlig gået stærkt. Der er mange ting,
der skal på plads, blandt andet placering af klinikken i velegnede og centrale
lokaler.
”Helsecenter Midt Borris”, som klinikken er døbt, får til huse i den gamle
bankbygning på Storegade 37. Bygningen skal selvfølgelig ombygges til de faciliteter, et lægehus skal rumme.
Planen er, at Martin skal overtage Jørgens praksis den 1. juni 2015. Personalemæssigt er forberedelserne allerede i fuld gang. Lone Fjeldsted Aagaard har
fået orlov fra sin stilling som afdelingssygeplejerske på operationsgangen i Viborg fra 1. januar til 1. juni. I den periode skal hun være i Jørgens praksis, følge
hverdagen og få indsigt i det sygeplejefaglige arbejde, der er for alle patienterne.
Når dagen oprinder, hvor Martin er tilbage og overtager klinikken, er det planen, at Lone skal fungere som sygeplejefaglig leder. Der vil være en assistent og
en sygeplejerske i klinikken. Nye folk – nye tider – nye veje – allerede nu kan
Lone og Martin fortælle, at der vil ske nogle ændringer i forhold til i dag. Visionen må være den, at et større helsecenter ligeså godt kan ligge i Borris som andre steder. Behovet i lokalsamfundet skal observeres, og nye veje kan bringe
nye muligheder ind i klinikken. ”Vi er ikke så bange for at tænke kreativt for at
bevare fleksibiliteten for patienterne”, siger Lone.
Hele familien glæder sig til at blive en endnu større del af Borris. Børnene glæder sig til at få far hjem, og Lone og Martin brænder for at komme i gang. Energien til projektet stiger væsentligt, når de føler den store opbakning og møder
alle de positive tilkendegivelser i hverdagen. Aktuelt handler det om, at en god
afslutning bygges op for Jørgen, samtidig
med, at Martin
får en god og
velforberedt
start i Helsecenter Midt Borris.
Lili Kristensen
7
"info fra Borrisrådet"
Nyhed: ladestander til elbil ved
Borris station
se mere på www.eon.dk
Foran "Laksetrappen" er placeret
en regulator med et håndhjul,
hvormed man kortvarigt kan øge
vandmængden.
Ved at dreje højre el. venstre
rundt på håndhjulet øges vandmængden. Når man stopper med
at dreje på håndhjulet, falder
vandmængden igen.
8
HANDEL LOKALT DET ER GENIALT.
Borris
Åbningstider jul & nytår 2014
Tirsdag d. 23. december
7.00-20.00
Onsdag d. 24. december
8.00-14.00
Torsdag d. 25. december
8.00-18.00
Fredag d. 26. december
8.00-20.00
Lørdag d. 27. december
7.00-20.00
Søndag d. 28. december
7.00-20.00
Onsdag d. 31. december
8.00-16.00
Torsdag d. 1. januar 2015
12.00-19.00
Vi ønsker alle vores dejlige kunder en
god jul og et lykkebringende nytår.
Hilsen personalet i Dagli'Brugsen Borris
9
3 LOKALE I SADLEN FOR EN GOD SAG.
Næste sommer, nærmere bestemt i uge 28, sætter 3 Borris-boere sig i sadlen
for den gode sag Team Rynkeby, hvis primære formål er at indsamle penge til
børn med kræft og deres familier.
Carsten Lauridsen og Henning Iversen skal cykle den ca. 1.400 km. lange tur
med start fra Landsskuet i Herning den 3. juli og mål i Paris ved Champ de Mars
ved Eiffeltårnet den 10. juli 2015. De kører for Team Rynkeby Midt-Vest, medens den 3. deltager, Villy Lundsgaard, skal køre med Team Rynkeby Vestjylland. Hans sadel er af lidt anden beskaffenhed, da han skal køre ledsagemotorcykel foran cyklisterne.
Team Rynkeby startede i 2002 med 11 ryttere fra Fyn. I 2015 bliver de 1.466
ryttere fra Danmark, fordelt på 32 hold. Turen i 2002 var ikke et velgørenhedsprojekt, men rytterne blev enige om, at overskuddet på 38.000 kr. skulle doneres til børnekræftafdelingen på Odense Universitetshospital. Siden har det været et velgørenhedsprojekt, og i 2014 kunne de danske ryttere overrække 23,5
mio. til Børnecancerfonden i Danmark.
…. Men det resultat opnås ikke uden stor indsats fra de involverede.
For rytternes vedkommende skal man indgive ansøgning i august, og i september får man besked om, hvorvidt
man er kommet
med i den videre
udtagelsesproces.
En god grund til,
hvorfor man vil
være med, tæller.
Har man en god
sponsor i baghånden, kan man reparere cykler, lave
videofilm o.l. er
det også gode
odds at have med
i sin ansøgning.
Ud af 250 ansøgere er der til teamet fra Midt-Vest
10
udtaget 50 ryttere. Træningen er i fuld gang med ca. 60 km landevejstur sammen med andre Rynkeby-deltagere i weekenden, når vejret tillader, og 2 spinningstimer i Energia. Fra marts bliver træningen intensiveret, for de skal nå
mindst 2.500 km på cyklen inden afgang til Paris, hvilket betyder ca. 200 km.
om ugen. De skal selvtræne, men skal også følge de obligatoriske fællestræninger, idet de jo skal finde en rytme og en køregruppe, der passer til de enkelte
deltagere. Aldersfordelingen er fra 25 - 65, og der er både mænd og kvinder.
Og Carsten og Henning er kommet i skrapt selskab. På holdet er ryttere, der har
været med før, men af de nye ryttere cykler 75 % i cykelklub, så de er kun 10
nybegyndere. Der skal ydes max – slækker man lidt, kan man være sikker på en
løftet pegefinger fra holdkaptajnen, i værste fald en eksklusion. Som et skrækbillede for selve turen har tidligere ryttere fortalt om en bjergstigning på 25 %
over 1.300 m. på en af etaperne, så det er ikke en tøsetur, de skal ud på.
Den fysiske udfoldelse fylder meget i projektet, men som deltager forpligter
man sig også til at skaffe sponsorer, og for de, der skal have logo på trøjerne,
skal sponsoratet være på plads inden februar. Øvrige sponsorater til turen kan
ydes helt hen til august måned. Derudover skal deltagerne til infomøder undervejs, og Henning kunne fortælle om et møde, de havde været til i Holstebro.
Her havde en 12-årig pige fortalt om sit kræftforløb, og behandlingen var lykkedes, så hun i dag var helt rask. Imens Henning lyttede til pigen, fik han den følelse af entusiasme for en sag. Det kunne ligesom ikke gå hurtigt nok med at komme ud og samle penge ind. At bidrag fra såvel landsindsamlinger og velgørenhedsprojekter tæller, vidner det faktum, at 4 ud af 5 børn bliver helbredt. Men
vi skal altså have de sidste med, siger Henning.
At være rytter for Team Rynkeby er ikke gratis. For deltagelse i 2015 skal hver
rytter regne med at skulle betale knap 20.000 kr. Det dækker cykel, cykeltøj,
hotelophold, mad, ekstra overnatninger og hjemtransport fra Paris m.m. Villy
skal som øvrige hjælpere betale 3.500 kr. for at være med.
Villy har været til 2 infomøder i sit team, og næste møde i serviceteamet bliver
først i det nye år. Serviceteamet står for forplejning undervejs, fragt af udstyr
og bagage, men i temaet er også cykelsmed og læge.
Lokalt kan man også sponsere projektet, idet der er stillet indsamlingsbøsser
op i Dagli’Brugsen og på Vestjyllands Andel. Hvert et bidrag tæller – stort som
småt.
Som så mange andre, der sætter sig et mål, betyder viljen og fællesskabsfølelsen meget, når målet skal nås. Dertil nikker alle 3 bekræftende.
Lili Kristensen
11
AT REJSE ER AT LEVE !
Flere unge mennesker fra Borris rejser ud for at opleve verden. Der er faktisk
også nogen, der rejser ud og så lander i Borris. I sidste nummer mødte vi Stefano fra Argentina, der var udvekslingsstudent på Erhvervsskolen, og Ameer fra
Israel, der var en uge hos værtsfamilien Daasbjerg.
I dette nummer præsenterer vi Kerdur, som børn og forældre, der kommer i
Børnehuset har stiftet bekendtskab. Kerdur Pérez er 19 år, kommer fra Mexico
og arbejder i Børnehuset i Borris. Hun kom til Danmark den 10. august og
flyttede ind hos sin vært, Susanne, i Skjern. Allerede den 15. august startede
Kerdur i Børnehuset, hvor hun arbejder 30 timer om ugen tirsdag-fredag, og
mandag er hun på sprogskole i Skjern.
Kerdurs familie består af mor, far og storebror Hans. Broderen er i øvrigt opkaldt efter Danmarks Hans Chr. Andersen, fordi faderen syntes meget godt om
denne digter. Og overskriften på denne artikel var derfor helt klar. Familien har
været værtsfamilie for 2 unge danske mænd, og den sidste rejste 3 måneder
før Kerdurs afrejse til Danmark. På trods af at Kerdur kun har boet i Danmark i
godt 2 måneder, er hun meget god til det danske sprog. Sprogøret har hun helt
sikkert, men hendes værtsmor Susanne og familie har også været fantastiske
til at involvere hende i deres liv, blandt andet har hun været til bryllup hos Susannes søn. Kerdur lægger heller ikke skjul på, at hun holder meget af værten –
hun er næsten som en mor for hende.
I Mexico levede Kerdur som mange unge danskere – et studie og masser af
fritidsaktiviteter. Hun er i gang med logistik og international handel, og fritiden
er gået med sang, også opera suppleret med klassisk musik, og dans. Men studiet dropper hun nok, for hendes hjerte har hun tabt til sydkoreansk musik og
sang – en musikart hun har mødt gennem en veninde i Mexico. Så hendes plan
er nu, at hun skal hjem for at tjene nogle penge, så hun selv kan betale for et
ophold i Sydkorea, så hun kan få udlevet drømmen. Der er en stor musikindustri i landet, så hun vil indsynge nogle sange til musik fra Sydkorea. Og pludselig
midt i samtalen bryder Kerdur ud i en koreansk sang. Apropos hendes sang –
Kerdur var med til Lyserød Lørdag i Skjern, hvor hun var repræsentant for AFS.
Pludselig forlader hun teltet, går hen til pianisten på torvet og spørger: ”Må jeg
synge en sang”. Og så står hun på torvet og synger den smukkeste mexicanske
sang 
Dagligdagen i Børnehuset er lige nu blandt Brumbasserne, og flokken er sommetider på Borris Skole, så også i 0. klasse kender de Kerdur. Senere skal hun
så med Rumpenisserne, der er udegruppen, og den 15. januar 2015 har hun
sidste arbejdsdag og skal tilbage til Mexico. Hun har mange skønne oplevelser
med børnene, og i uge 44 var der mexicansk uge, hvor børnene skal være med
12
til at lave mexicansk mad, og samtidig skal de lave en pinata. Det kan være en
figur, formet som en stjerne med 6 ben. Børnene skal lave pinataen i papmaché, hvorefter de maler den i flotte farver, og i et lille hulrum er der så slik. Senere skal den slås ned, ligesom vi slår katten af tønden. Det er en mexicansk
tradition, som Kerdur har med hjemmefra, og som hendes familie laver hvert
år til jul.
Da jeg konfronterede Kerdur med, at hun jo så skulle holde jul i Danmark,
bredte sig endnu et smil i det kønne ansigt. Hendes mor rejser fra Mexico for
at holde jul i Danmark. Hun kommer den 12. december og rejser hjem 29. december, så Kerdur får mulighed for at vise hende det land og de aktiviteter,
hun har haft i Danmark.
Det er Børnehusets første udvekslingsstudent, men ikke sidste, for en afløser
for Kerdur er allerede fundet. Børnehuset leder, Preben Frederiksen, havde i
forbindelse med sit sidste job i Aadum allerede meget gode erfaringer med
udvekslingsstudenter, så den erfaring bragte han videre, og initiativet er hilst
meget velkommen. Op til Kerdurs ankomst til Danmark havde Preben skypet
med hende, så da hun mødte op, var det ligesom, at de kendte hinanden lidt i
forvejen.
Næste udvekslingsstudent er Elise på 22 år, der kommer fra Paris. Hun er uddannet indenfor jura og har arbejdet med administration. Hun kan lide mange
former for sport og kreative aktiviteter og holder af at arbejde med børn. Det
er Prebens ønske, at der kan findes en værtsfamilie i Borris, så hun på mere
end én måde kan blive en del af lokalområdet, og det er faktisk lykkedes. Der
har været opslag i byen, og Elise får adresse på Tarpbjerg hos Ellen Hommelhoff og Jes Nissen, der glæder sig til at tage imod hende.
Lili Kristensen
13
Dronningebesøg i Ringkøbing
Tirsdag den 2. september kom Dronningen og Prinsgemalen på besøg i
Ringkøbing!
Det var en oplagt
mulighed for den
nye 0. klasse på
Borris Skole til at
komme på udflugt.
Fulde af forventninger drog vi af
sted - 12 børn,
klasselærer Lotte
og 3 forældre.
Vi ankom til Ringkøbing kort tid før, Dronningen skulle komme, men vi fik heldigvis en rigtig god
plads lige foran Rådhuset, hvor børnene kunne se alle politimotorcyklerne
komme først og dernæst Dronningen og Prinsgemalen i Krone 1. Det var virkelig en flot oplevelse i rigtig godt vejr og med så mange fremmødte, som stod og
viftede med flag. Og vi havde selvfølgelig også flag med.
Da Dronningen og Prinsgemalen forsvandt ind på Rådhuset, blev vi bedt om at
finde en anden plads, da der var for lidt plads, hvor vi stod, når hestene kom
forbi. Heldigvis behøvede vi ikke flytte os ret langt op ad vejen for at få en om
muligt endnu bedre plads. Her kunne børnene sætte sig på kantstenen og spise
formiddagsmad og vente på at få endnu et glimt af de kongelige.
Endelig efter lang tids venten kunne vi høre musikken begyndte at spille nede
ved Rådhuset og rundt om hjørnet kom først en sikkerhedsbil og dernæst ca.
30 garderhusarer til hest. I midten kom kareten med Dronningen, Prinsgemalen, borgmesteren og hans kone. Børnene viftede stolte med deres flag og råbte: ”Hej Dronning!!!” Og hun vinkede og kiggede lige på os 
Lynhurtigt var det hele overstået, og hele optoget var kørt forbi os. Vi besluttede os for at gå ned til fjorden og spise vores madpakker. Børnene nød, at de
kunne smide sten i vandet og hyggede sig rigtig meget dernede. Vi blev her
informeret om, at hvis vi var heldige, kunne vi få endnu et glimt af det hele, når
14
optoget kom forbi
Rådhuset igen efter
Dronningens program
rundt i byen.
Så da madpakkerne
var spist, skyndte vi os
op foran Rådhuset
igen, og efter kort tids
venten kom hele kortegen igen. Endnu en
gang blev der råbt:”
Hej Dronning!!!” Og
endnu en gang kiggede hun venligt på os
og vinkede pænt tilbage!
Så var det slut, og vi gik tilbage til bilerne, og det var nogle trætte, men glade
børn, der atter satte kursen mod skolen igen.
Dagen efter blev hele besøget snakket igennem på skolen, og der blev arbejdet
med emner omkring hele den kongelige familie. Der kom mange sjove udtalelser fra børnene, og her er nogle af dem:
Hestepærerne var sjove; Det hele var spændende; Hestene lavede pøller på
jorden; Hestene var seje, fordi de ikke var bange for musikken; Hesten med
trommerne var sjov og hende her pigen (et billede af Mary) ligner Snehvide!
Alt i alt en rigtig god oplevelse både for børnene og de voksne
Solveig Pedersen, mor til Emil i 0. klasse
15
16
Nyt fra gymnastikudvalget
Vi er kommet godt igang på alle hold, med rigtig mange gymnaster til træning,
så det er super! Flere ledere har været på kursus - og kommet tilbage med nye
idéer og forslag til indkøb af flere redskaber, så vi glæder os til det nye redskabsrum står klar efter nytår.
Lørdag den 25/10 inviterede vi til “Aktiv familie formiddag”
i hallen. 40 børn og voksne mødte op, og efter fælles opstarts leg, blev der dystet i alt lige fra curling, høvdingebold,
diverse stafetter og hockey. Efter en lille pause med varme
boller og saft, var alle klar til mere leg.
TAK til alle friske børn og voksne for et par sjove timer med
sved på panden!
Sæt X i kalenderne den 7. marts, hvor der er
Gymnastikopvisning i Borris Sports- & Kulturcenter
Venlig hilsen
Gymnastikudvalget
17
BORRIS ELFORSYNING
er mere end elforsyning !!
Med Scanenergi
laves der
Energirådgivning
Ring 97 36 13 36
eller skriv til
[email protected]
Naturpleje
Pleje af naturarealer
både maskinelt
og med dyr
Kontakt
Niels Bonde
Tlf: 2049 0831
18
Update fra byrådet
I dette indlæg vil jeg gerne fortælle lidt om det budget, vi har fået lagt, plejehjemslukninger og nationalpark.
Budgetkonferencen foregår i Laugesens Have over to dage. Målet var at lave et 4-årigt
budget, der skulle sikre kommunen en stærk økonomi ved at lave de besparelser, der
var nødvendige nu, så vi ikke skulle skære ned hvert år - en svær opgave, men alle var
indstillet på, at det skulle være et enigt byråd, der skulle stå sammen om at lave de
store besparelser.
Forhandlingerne blev lange og seje, og alle partier måtte konkurrere i den svære disciplin: kamelslugning…! Resultatet blev noget færre besparelser, end der var i oplægget,
især på skoleområdet, der stort set gik fri. Der, hvor vi valgte at tage de store besparelser, blev på ældreområdet, hvor der skal nedlægges 77 pladser. Det er efterfølgende
blevet en noget rodet beslutning, hvilke plejehjem der skal lukkes, og det bliver først
endeligt afgjort til december. Jeg håber og arbejder for, at Åstedparken går fri, men
ingen garantier herfra.
Skulle vi ikke lukke plejehjem, var det skolerne, som stod for tur. S og SF var klar til at
kikke på skolestrukturen under hele budgetprocessen - det var vi ikke i Venstre! Vi
synes, at den nuværende model med minimum 75 elever er den rigtige. Den giver ro til
at drive skole, og skoler på 80-120 elever har en glimrende kvalitet efter vores mening.
For at få budgettet til at gå op med de færre besparelser skulle der desværre (synes
jeg) en skattestigning til – men det endte med, at alle 29 stemte for budgettet, som vi
havde håbet på. DF valgte desværre på en meget kluntet måde at springe fra budgettet i 11. time, da de alligevel ikke ville lukke plejehjem – men hvordan de så ville få
budgettet til at hænge sammen, kom de ikke med noget kvalificeret svar på. Nu skal vi
videre og have de 40 mio, vi har afsat til vækst, ud at arbejde på den bedst mulige måde.
I den næste tid skal Nationalpark-diskussionen nok også komme frem. Jeg synes, at vi
skal starte Nationalparken med de statslige arealer: Skjern Enge, Lønborg Hede, Borris
Hede og så alt det jord, der frivilligt ønskes med – i alt ca 10.000 ha. Det er noget mindre end de 25.000 ha, som den oprindelige afgrænsning havde med. Men at have
8.500 ha landbrugsjord i en Nationalpark giver i min verden ikke nogen mening. Jeg
har forelagt min plan for borgmesteren og venter nu spændt på, at han skal have møde med Friluftsrådet, og høre deres holdning til det. Om vi får mere end de 32m2, som
Mads Rahbæk fik for et par måneder siden, vil tiden vise.
Det bliver alt for denne gang
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
19
20
NYT FRA HÅNDBOLD
Håndbold i Borris er godt i gang, og sæsonen har igen i år givet nye udfordringer fra start. Vi har fået gang i 7 børnehold: U6 mix, U7 mix, U10 drenge og piger, U12 drenge og piger og U14 piger, på trods af få spillere på hvert hold samt
mangel på trænere/holdledere. Vi har erfaret, at det bliver sværere og sværere
at holde på spillere og tager det naturligvis op til overvejelse til næste sæson.
Også seniorspillere har i år valgt at prøve andre klubber, så det har gjort det
svært at få startet både et dame- og herrehold op. Desværre måtte vi sande, at
vi ikke skulle have seniorhold i Borris i år, men satser på at kunne starte det op
igen efter sommerferien.
Siden sidst har vi holdt overnatningsstævne med vores U10/U12/U14 spillere i
hallen. Der blev spillet en masse håndbold, hygget og set ligakamp i Skjern Bank
Arena. En stor tak til jer trænere og andre hjælpere for at sådan en aften kan
blive en positiv oplevelse for vores spillere. Det giver forhåbentlig endnu større
lyst til at dyrke håndbold i Borris.
Vi har igen i år haft besøg af Håndboldkaravanen i børnenes skoletid. Et tiltag
fra Jysk Håndbold Forbund, som forsøger at fange såvel nye som gamle spillere
ved håndboldundervisning i hallen.
Til slut et lille opråb… Vi har i håndboldudvalget haft en stor udfordring i at finde trænere/holdledere/hjælpere til vores hold i år. Hvor er alle jer frivillige,
som kan afsætte lidt tid i hallen i ny og næ? Vi har brug for jer – også selvom I
ikke ved en hel masse om håndbold. Hvis vores børn skal have mulighed for at
dyrke sport som fx. håndbold i Borris, er vi nødt til at stå sammen og give en
hånd med, der hvor der er brug for det. Så sidder du og tænker, at du kan give
en hånd med, så lad os endelig høre fra dig!
Vi ses i hallen.
Mvh Inger, Alex, Lise, Henrik og Maria.
21
Cafeteria
Fast food
sælges også ud af huset
½ Kylling med pommes
60.00 Kr.
Kyllingestrimler med pommes
50.00 Kr.
Pølsemix
50.00 Kr.
Pommes lille / stor
15.00 kr. / 25.00 Kr.
Åbningstider:
Mandag - fredag fra kl. 16.00 til 21.00
Halinspektør
Per Bøgegren - tlf. 4019 8982
22
EN LANDSMESTER I SOGNET
Så kan vores lokale kroketklub skilte med at
have en landsmester i flokken.
Ved landsmesterskabet 2014 for par, der blev
afholdt i Skørping den 13. september, hjemtog Søren Christensen, Borris, sammen med
Helga Hansen, Faster, titlen til Borris Kroketklub.
Helga havde kontaktet Søren i foråret, om de
ikke kunne danne par i turneringerne under
DGI med henblik på at kvalificere sig til landsmesterskabet. De havde været til 2 indledende stævner i Konderup og Hoven, men det
havde ikke nogen betydning. Parret havde
nemlig tilmeldt sig som A1-spillere, hvilket
betyder den 3. bedste række i landet, og der var ikke andre, der havde tilmeldt sig fra
DGI Vestjylland. Normalt spiller de i A2, men de ville tage udfordringen op i A1.
På dagen kørte de hjemmefra kl. 6 for at være fremme rettidig. Efter en kop kaffe og et
rundstykke startede de op, og der skulle spilles i alt 6 kampe med modstandere fra
blandt andet Hesselager, Roslev og Kastrup. Undervejs var der selvfølgelig frokost, for
der skulle fuld koncentration på hele vejen. Man er vinder, når man først når 20 points
i en kamp, og Helga og Søren vandt 4 ud af 6 kampe. Det blev dog meget spændende til
sidst, da der var 3 hold, der havde opnået 20 points i 4 kampe. Så skulle placeringen
beregnes på grundlag af egne erhvervede points fratrukket tabte points, og her havde
Helga og Søren 32 points mod Kastrup-holdets 25.
Ved en samlet afslutning på dagen fik de sammen med andre vindere overrakt et glaskrus med indgraveret ”Vinder parturnering LM 2014”. Herefter kunne Helga og Søren
drage hjemad med en rigtig god oplevelse i bagagen. Tillykke med trofæet ønsker Borris Sogneblad.
Vel hjemme i klubben finder Søren hurtigt hverdagen igen. Der spilles tirsdage, torsdag
og søndage på den flotte bane bag Vestjyllands Andel. Og hans medspillere her vælger
han ikke selv. Om tirsdagen er der lodtrækning blandt de fremmødte, og om torsdagen
stilles holdene, efterhånden som spillerne dukker op. Om søndagen aftaler man selv,
hvem man spiller med. Søren er også med, når der skal vedligeholdes baner. Hver
fredag/lørdag skal græsset slås, og hækken og hus skal også passes. Heldigvis er de
mange om opgaverne, så selvom der arbejdes, er der også plads til en snak og en kop
kaffe.
Da Søren blev efterlønner og fik lidt tid i overskud, kontaktede han én i klubben. ”Er
det spil mon noget for mig?” Det var det, blev det og er det. Nu er han blevet ganske
bidt af det. Konkurrence-genet fra ringridning og flugtskydning bliver holdt ved lige.
Lili Kristensen
23
Borris Sogneforening
Julen kommer lige straks, om vi er klar mentalt eller ikke, men vi er klar i Sogneforeningen. Den 30. november er det 1. søndag i advent, og vi vil gerne sammen med jer byde december måned velkommen.
Det sker ved en
Fællesspisning i Borris Sports- & Kulturcenter søndag den 30. november kl. 12.00
Marianne vil fremtrylle en dejlig julemiddag inkl. ris a l’amande m. frugtsauce.
Borris Husholdningsforening sørger for at koge risengrøden dertil.
I år er det en god julemiddag, der kan nydes for kun 80 kr. for voksne, 50 kr. for
børn og børn til og med 2 år gratis. Der er igen udtrækning af gaver på indgangsbilletten. Tilmelding til spisning skal foregå i Dagli’Brugsen eller til Marianne.
Kl. 13.00 vil Preben Frederiksen fra Børnehaven komme og underholde børnene.
Ca. 13.30 overrækkes Borris Prisen 2014.
Ca. kl. 14.00 vil juletræet i hallen blive tændt. Juletræstænding foregår i år i
hallen og ikke i bymidten (i stiv kuling som det før er sket! Der kommer stadig
et juletræ på vores nye torv, som vil blive tændt samtidig med julebelysningen i
lygtepælene).
Julemanden vil kigge forbi med godteposer til børnene. Der er gratis kaffe til de
voksne, og nissemors klejner kan tilkøbes.
Juletræet bliver pyntet af Børnehaven.
Fra kl. 13.00 er der fri entre, og alle er hjerteligt velkomne!
Se annonce andetsteds i bladet og opslag i byen.
Samme dag må der afleveres forslag til et nyt navn til vores nye smukke bymidte. Karl Ejners Plads dur ikke mere (han har selv valgt det fra), så kom gerne
med et bud.
Den store check, Sogneforeningen fik fra Borris Pulling Arena (Traktor træk), er
blevet/bliver brugt til et madpakkehus på Kirkepladsen. Grøn Bande med Egon
Dag Nielsen og Erling Søndergaard i spidsen har fuldstændig styr på det lille
hus, som kan benyttes af os alle lige fra dagplejebørn til en lille udflugt for plejehjemmets beboere. Er man på cykeltur, bliver det et fint sted til en pause
med lidt læskende, inden turen går videre. Vores mål er, at det er et fristed for
alle i sognet, ældre som unge. Skal vi aftale, at vi hjælper hinanden med at pas24
se på det lille hus 
Det andet projekt er at gøre vores WWW.BORRIS.DK nemmere tilgængeligt og
overskueligt på alle måder, og primært skal det være sådan, at foreninger selv
kan lægge deres arrangementer ind og med en automatisk oprydning/sletning
af gamle ting. Vi vil gerne ha´ flotte billeder på siden, der fortæller noget om
det smukke sted, vi har osv. En projektgruppe er i gang med opgaven, men den
vil meget gerne ha´ nogle medspillere/ webmastere, der kan hjælpe med at
bygge siden op, så sidder du med en lille IT-nørd i maven og synes, det lyder
spændende, så henvend dig gerne til undertegnede. Alderen er underordnet,
det er interessen, der tæller.
Indendørs Marked -- se andet sted i bladet, hvad Lisbeth og Heidi har gang i.
Girokortene for medlemskontingentet til foreningen er ved at være omdelt til
alle husstande, og i år kan man betale til Heidi Gammelmark i Dagli’Brugsen, så
man slipper for den dyre girokortsbetaling, hvis man ikke er på Home Bank.
Bestyrelsen består af følgende personer: Lisbeth Bjerre – Heidi Gammelmark –
Trine Krøy – Michael Buskbjerg – Kenneth Pinderup – Svend Åge Pedersen og
Erna Gammelmark
25
SALG SERVICE REPARATIONER
ALT I LANDBRUGSMASKINER TRAKTORER PLÆNEKLIPPERE MOTORSAVE
AUTORISERET
SVEND BECHS
MASKINFORRETNING
SHINDAIWA
FORHANDLER
BORRISVEJ 18 BORRIS 6900 SKJERN
TELEFON 97 36 62 22 TELEFAX 97 36 68 22
26
27
Ahler Angus
Oksekød fra kødkvæg sælges
Finparteret i ¼, ½ dyr eller hakket kød.
Lone & Steen Larsen Tlf. 97 36 60 67
Herdis & Tage Hansen Tlf. 97 36 65 59
Bredgade 82 6900 Skjern
Tlf. 97 35 13 00
Konsultation efter aftale
Åbningstider: i butik og konsultation
Åben konsultation 7.30-8.30 hver dag
Mandag til torsdag 8-17
Fredag kl. 8-16.
Døgnvagt med smådyrsdyrlæger på
telefonnr. 97351300
[email protected]
Www.skjerndyrehospital.dk
Crea Lundsgaard
Åben gårdbutik Lindvigvej 1, Borris
Altid stort udvalg i blomster og gaveartikler.
Bestillinger modtages gerne på
dekorationer, krukker, sammenplantninger,
samt begravelsesbinderi og -buketter.
Åben efter aftale på 2273 6402
og fredag kl. 10 – 18
lørdag kl. 10 – 12
28
Tak til Borris Genbrug
På Egernvej plejer vi at pynte gaden op med lyskæder i
træerne til jul. Men træerne
var ved at være for store til
det, og stormen har også
givet problemer, så det var
ved at være både for dyrt og
for besværligt at pynte gaden på den måde.
Så nu prøver vi noget nyt.
Vi har fået lavet nogle ”juletræer” i rio-net, som vi
har pyntet med batterilyskæder, der tænder automatisk ca. kl. 16.30-23.30 og igen kl. 5.30-8.30.
Projektet er bl.a. finansieret ved hjælp af et beløb
på 4000 kr. fra Borris Genbrug, som vi gerne vil
benytte lejligheden til at sige tak for. Det er dejligt,
at vi har sådan et foretagende til at støtte lokale
initiativer!
Knud Erik
Hardy Højris Jensen - Tlf. 97 36 64 21 - 21 29 67 77
29
Indvielse af ”Skjern Å Nationalpark” søndag den 21.september 2014
Hvad var det for noget?
I maj var jeg til et kommunalt visionsmøde i Ringkøbing. Der mødte jeg Carsten
Ege Møller, som var en af kommunens tovholdere i sammenhæng
med det daværende arbejde for at
etablere Skjern Å Nationalpark. Han
har siden sammen med en bekendt
etableret et samarbejde kaldet VSU
(Verden se fra Vestjylland). De startede i 2013 med at markere Vestjylland som ”Stedet” under mottoet:
”Kant ikke udkant” ved forskellige
arrangementer i Ringkøbing. Han
fortalte, at de overvejede at lave en
”Indvielse” af Skjern Å Nationalpark i Borris området for at prøve at få skubbet
gang i en konstruktiv debat om at finde en brugbar løsning, så en nationalpark
kan etableres i en eller anden form! Jeg gav tilsagn om at prøve at undersøge
opbakningen. I august blev første møde holdt med deltagelse af de to fra VSU
og 2 fra forening ”Aktive lokalsamfund omkring Skjern Å”, som blev etableret
tilbage i 2010,som en organisation for de lokale beboere i det mulige nationalparkområde og to fra Borris Rådet. Det blev hurtigt vedtaget, at et muligt arrangement skulle arrangeres af VSU og ”Aktive lokalsamfund”.
Selve målsætningen blev diskuteret. Der blev vedtaget, at målet var det, som
VSU havde lagt op til, nemlig at få skubbet gang i en konstruktiv debat om at
finde en brugbar løsning, som flest mulige kunne leve med. Dernæst skulle der
findes et sted ved åen, hvor arrangementet kunne finde sted.
”Sønderbygaard” blev foreslået, og
Mads Rahbek blev kontaktet. Under forudsætning af, at formålet
var, at få debatten i gang igen, var
han med på den.
Søndag den 21.september 2014
oprandt dagen og 13.30 blev ”
Skjern Å Nationalpark” – et afmær30
ket område på 32 kvadratmeter ved Torsvig slyngen
indviet. Der var mødt ca.
100 personer op fra nær
og fjern. De hørte en indvielsestale ved Carsten
Ege Møller, hvorefter en
nationalparksang blev
sunget, og endeligt klippede Mads Rahbek snoren .”
Nationalparken” var indviet.
Herefter gik turen til Sønderbygaard, hvor gildesalen i laden var blevet indrettet til dagens formål. Husholdningsforeningen ved Hanne Jensen og Erna Gammelmark havde bagt boller og kage, som blev solgt til fordel for ”Aktiv Lokalsamfund omkring Skjern Å”.
Der blev også solgt grillpølser fra Erling Bonde samt oste. Der blev herefter
holdt forskellige indlæg af Carsten Ege Møller og Gunnar Madsen. Herunder
interview med Erling Bonde om, hvordan han bruger Skjern Enge. Derefter spillede Jørgen Møller fra Sdr. Felding. Både TV midt/vest og Dagbladet var repræsenterede og viste interesse for sagen.
Alt i alt en rigtig god dag!!
Hvis man er interesseret i mere information og billedmateriale, kan man finde
det på facebook: ”Nationalparkindvielse”
Dagkort 16/4 - 15/5 voksen
Dagkort fra 16/5, voksen
Ugekort, fra 15/5, voksen
Årskort, voksen
Årskort, ægtepar
Dagkort, 14-18 år
Ugekort, 14-18 år
Årskort, 14-18 år
Børn under 14 år
Børn ifølge m. voksen
m. gyldigt fiskekort
Laksekontingent
Pris
400,150,480,1200,1500,40,70,100,10,gratis
Formand:
Ole Nyholm Knudsen
Tlf. 40 87 05 53
100,31
Næstformand:
Jens Sørensen
Tlf. 97 36 64 25
10 år efter.
Af Esben Munk
Søn af Tove og Henrik Munk.
Efter 8 år på
Borris skole
fortsatte jeg
på Friskolen
i Skjern. Det
var noget af
en mundfuld pludselig at være
på en noget
større skole,
hvor det ikke lige var alle man kendte.
Men det var et godt år med mange nye
venner.
I 9. klasse startede jeg på Hedemølle
Efterskole i Bjerringbro. Det var helt klart
et rigtig godt år, hvor jeg havde mange
rigtig gode oplevelser. Man havde hele
tiden en masse venner omkring sig, og
der var ikke et tidspunkt, hvor der ikke
skete noget. Man fik hurtigt et ekstremt
godt sammenhold med de andre elever,
og man havde også et meget stærkere
bånd til lærerne, da man jo ikke kun havde oplevelser med lærerne i timerne men
også i fritiden til f.eks. fodbold, håndbold,
volley og de ture vi var på. Dette år var vi
i Liverpool på ”stortur”, hvor vi blandt
andet var inde og se fodbold og blev vist
rundt på Anfield stadion.
Året gik rigtig hurtigt, og jeg havde ikke
lysten til skolebøgerne mere, så da jeg
sluttede på efterskolen, startede jeg som
arbejdsdreng ved Vvs-centret Skjern,
hvor jeg hjalp til i sommerferien. Her havde jeg også arbejdet lidt i mine ferier,
mens jeg gik på efterskole, hvilket var
med til at give mig interesse for faget.
Efter ferien startede jeg på grundforløbet
som vvs-energitekniker og havde nu 4 ½
år skiftende med skole og praktik. Dette
var noget nemmere at samle sig om, da
skolearbejdet nu omhandlede noget,
man havde interesse for.
I 2010 blev jeg udlært, og både vvscentret og jeg blev hurtig enige om at
fortsætte samarbejdet. Efter halvandet
år ville jeg prøve nye udfordringer, dog
stadig som vvs’er hos Lindvig Vvs. Det var
en god tid ved Lindvig Vvs, og jeg nød at
arbejde der, og kollegaerne kendte jeg i
forvejen. Det blev dog kun til et halvt år
ved Lindvig, hvorefter jeg startede i Vvs32
Centret Skjern igen.
De havde stadig interesse i at have mig
som vvs-montør, og med en god aftale
kom jeg tilbage, hvor jeg jo var vant til
den daglige rytme. Her fortsatte jeg indtil
foråret 2013. Herefter kom det, som
mange firmaer havde bøvlet med
”krisen”. Vvs-Centeret havde ikke interesse i at afskedige nogen medarbejdere, i
stedet skulle folk på fordeling, med en 14dages turnus.
Jeg var heldig og fik i stedet arrangeret, at
jeg blev lejet ud til PH-konstruktioner i
Hanning. Der gik jeg i 3mdr. og hjalp på
værkstedet med smedearbejde og på
mejeriet i Nr. Vium med alt lige fra at lave
truckværn, svejse mejerirør, til deres maskiner i produktionen og andre omkoblinger af maskiner. Det var sjovt og spændende at prøve det, da det var lidt en
anden hverdag, end man var vant til.
Efter de tre måneder havde de fået lidt ro
på igen og havde ikke brug for en ekstra
mand mere.
Skjern så det stadig lidt trist ud med arbejdet, så sammen med en kollega søgte
jeg ind ved et udlejningsfirma, der leverer
håndværkere til Norge. Der gik ikke andet
end en uge, før de havde fundet en byggeplads til os deroppe. Vi kom af sted
hver for sig men endte med at bo i samme hus, som firmaet ejede i Norge, det
ligger i udkanten af Oslo i Høvik. Huset
var en kæmpe villa på 3 plan med 11 værelser, hvor der var egen seng, skrivebord, og sofa i alle værelser. Selvom vi
boede 11 mand i huset, føltes det ikke så
trangt, da der var to køkkener, tre badeværelser, en stor fælles stue og spisestue.
Det var en rigtig spændende oplevelse at
arbejde i Norge. Byggepladsen jeg arbejdede på, ligger på en halvø i området
Fornebu, hvor der skulle laves 150 penthouse-lejligheder ud til Oslo fjord. Vi gik
et hold på 6 vvs’ere, to og to. Dagen startede på byggepladsen kl. 7 og sluttede
mellem kl. 18 og 20, 6 dage i ugen. Søndag var en fridag, da der boede folk i nogle af de færdige lejligheder, så de skulle
have lidt fred for larmen fra byggepladsen en dag i ugen. Desværre holder stort
set alt i Norge søndagslukket, så der var
ikke de store muligheder for at opleve en
masse. En lille indkøbskæde havde søndagsåben, så vi havde mulighed for at
handle mad ind til den næste uge. Jeg fik
brugt fiskestangen lidt ved fjorden, og
ellers var der en badestrand i nærheden
af huset, hvor der var en kæmpe forhindringsbane ude på vandet, som vi havde
meget sjov ud af. 
Da vi kom hen i sommermånederne, var
der igen gang i den i Skjern. Både min
33
kollega og jeg kom hjem og startede igen
hos Vvs-Centret, hvor jeg arbejdede et år
mere.
Jeg bor i dag på Skolevænget med min
kæreste, som er lærer på Højmark Skole.
I august startede jeg hos HMN Naturgas
og kører i dag som gasmekaniker i hele
Midt- og Vestjylland. Jeg er rigtig glad for
arbejdet og de mange nye opgaver og
udfordringer, det indtil videre har givet.
34
Dalager Marked
Siden det sidste sognebladet udkom, har vi afholdt generalforsamling, og vi
kunne bekendtgøre, at årets overskud blev godt 200.000 kr. Det synes vi er et
rigtig godt resultat. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi kan slappe af til
næste år. Hele overskuddet er uddelt til 13 forskellige foreninger m.m. Vi håber, at pengene vil blive brugt fornuftigt, og at Dalager Marked bliver nævnt
som giver de forskellige steder, så man kan se, hvad overskuddet går til.
Angående bestyrelsen så modtog alle genvalg, og bestyrelsen er: Margit Madsen, Carsten Hansen, Lars Kolster, Jørn Vendelbo og Martin Stubkær. Som suppleanter blev valgt Christian Larsen (karetmager) og Bjarne Nyborg.
Med denne bestyrelse er vi igen klar til planlægningen af næste års marked, og
vi er så småt gået i gang. Vi regner med, at vi skal på en tur til Brovst til en stor
eventmesse, hvor en del af vore leverandører er repræsenteret. Så måske
kommer der et par nyheder til næste års marked! Vi har i skrivende stund
skrevet kontrakt med Herning Tivoli Park igen, og Kandis kommer også igen
om søndagen. Derudover har vi ikke skrevet andre kontrakter, men vi har nogle ideer!
Dato for Dalager Marked 2015 bliver den 22.- 24. maj, og det er som de sidste
par år i uge 21. I år falder det så tillige sammen med Pinsen - Så glæd jer.
Husk at sætte kryds i kalenderen 22.- 24. maj, både for dem, der besøger markedet og ikke mindst alle vore medhjælpere, som vi håber vil hjælpe til igen i
2015.
Husk Dalager Marked er også på Facebook.
Glædelig jul til alle Venlig hilsen Jørn Vendelbo
35
36
Fælles fastelavnsfejring
Søndag den 15. februar
i Borris Sports- & Kulturcenter
Familiegudstjeneste kl. 10.00
ved sognepræst Simon Møller Olesen
Ca. kl. 10.45 går vi i gang med tøndeslagning
- med kåring af den bedste udklædning
i henholdsvis drenge- og pigegruppen
Kl. 11.30 er der fællesspisning.
Suppe/hotdog, fastelavnsbolle + tøndeslagning
Pris pr. person kr. 60,Det hele afsluttes med kaffe og fastelavnsboller
Drikkevarer kan købes i cafeteriet
Arrangører:
Borris Gymnastik og Ungdomsforening, Borris Idrætsforening, Torsdagsklubben, Børnebanden og Borris Menighedsråd
37
AKTIVITETSKALENDER FOR
ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER
DECEMBER:
02. kl. 14.30
03. kl. 10.00
04. kl. 19.00
09. kl. 10.00
10. kl. 10.00
17. kl. 10.00
18. kl. 14.30
Vennekreds.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Søren.
Banko. Alle er velkomne.
Vi får besøg af Børnehuset.
Musik og sang v/Birgit og Nanna.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Søren.
Gudstjeneste i Borris Kirke. Derefter kaffe på
Åstedparken.
22. kl. 14.30 Vi danser omkring juletræet sammen med
nissemor og nissefar.
JANUAR:
06.
07.
08.
12.
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 19.00
14.
21.
28.
29.
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.30
Vennekreds.
Musik og sang v/Birgit og Nanna.
Banko.
Underholdning af Grindsted Brassband –
7 mands tyrolerorkester – 2 x 45 min.
Der vil være en lille anretning – 125 kr.
Tilmelding til Åstedparken på 9974 2245
eller Peder Bjerregaard 97366046.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Søren.
Musik og sang v/Birgit og Nanna.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Søren.
Gudstjeneste.
38
FEBRUAR:
03.
04.
05.
11.
18.
25.
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.30
Generalforsamling i vennekredsen.
Musik og sang v/Birgit og Nanna.
Banko.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Søren.
Musik og sang v/Birgit og Nanna.
Borris Husholdningsforening holder
hyggeeftermiddag.
26. kl. 14.30 Gudstjeneste.
Fødselsdagskalender:
13.12.
Johannes Jensen
18.01.
Anne Karen Bonde
20.01.
Christian Schmidt
85 år.
84 år.
71 år.
Velkommen til:
Stue 7
Lars Lydiksen og Semine H. Christensen
Stue 16 Peer S. Jacobsen
Stue 18 Ole Jacobsen
Stue 11 Anni Jensen
Farvel til:
Semine H. Christensen
Flyttet:
Sinne Andersen
39
Kirkesiderne
Gudstjenesteliste
Dato
Borris kirke
30. november
1. søndag i
advent
10.30
7. december
2. søndag i
Advent
9.00
14. december
3. søndag i
Advent
21. december
4. søndag i
advent
24. december
Juleaften
25. december
Juledag
26. december
Anden juledag
28. december
Julesøndag
31. december
Nytårsaften
1. januar
Nytårsdag
4. januar
Helligtrekongers
søndag
11. januar
1. søndag efter
hellig tre konger
Faster kirke
16.00
Kollekt: Julekurve
10.30
Samkørsel,
kirkekaffe og
børneaktiviteter
Evangelietekst
Matt 21,1-9
Luk 21,25-36
10.30
Kirkekaffe og
børneaktiviteter
Ingen
Matt 11,2-10
Ingen
9.00
Martin Jensen
Joh 1,19-28
14.00
10.30
15.30
Luk 2,1-14
10.30
9.00
Luk 2,1-14
9.00
Martin Jensen
Ingen
Matt 23,34-39
Ingen
10.30
Samkørsel
Luk 2,25-40
22.30
Kollekt:
Bibelselskabet
Ingen
Ingen
10.30
Samkørsel
Luk 2,21
10.30
Kirkekaffe og børneaktiviteter
9.00
Matt 2,1-12
9.00
10.30 Samkørsel, kirkekaffe
og Børneaktiviteter
Luk 2,41-52
40
Kirkesiderne
Gudstjenesteliste
Dato
Borris kirke
Faster kirke
Evangelietekst
10.30
17.00
Spaghettigudstjeneste
Joh 2,1-11
18. januar
2. søndag efter
hellig tre konger
25. januar
Sidste søndag
efter hellig tre
konger
1. februar
Septuagesima
Ingen
10.30
Matt 17,1-9
9.00
Martin Jensen
Ingen
Matt 20,1-16
8. februar
Seksagesima
9.00
Kirkekaffe
15. februar
Fastelavn
10.00
I hallen
22. februar
1. søndag i fasten
Ingen
1. marts
2. søndag i fasten
10.30
Kirkekaffe og
børneaktiviteter
41
10.30
Samkørsel og kirkekaffe
14.00
I aktivitetshuset
10.30
Samkørsel og børneaktiviteter
Matt 3,13-17
9.00
Matt 15,2128
Mark 4,1-20
Matt 4,1-11
Kirkesiderne
Uberørt af byens travlhed
Her i efteråret var jeg en tur i Athen. På
vej gennem byen fik jeg øje på et lille
underligt hus. Ved nærmere eftersyn,
samtale med de lokale og opslag i guidebogen, så viste det sig at være en kirke
fra 1600—tallet. Den lå som et lille hus
med et kæmpebetonbyggeri ovenover
sig. Gennem de sidste par hundrede år
har Athen udviklet sig enormt stærkt og
med en eksplosiv befolkningstilvækst.
Mens byen har udviklet si, har kirken
fået lov at stå. For før byen udviklede sig,
da var kirken dér. Og mens byen til stadighed udvikler sig, er kirken der stadig.
Uundgåeligt kom jeg til at tænke på salme 331 i vores salmebog: Uberørt af byens travlhed. For det var jo lige præcis sådan, at det lille kirkehus stod.
Som en
Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,
helle
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
midt i
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
larmen.
Et helle er jo det sted, man kan stå, når man skal krydse en vej. Bilerne må ikke
holde der—det giver et frirum for fodgængere. Sådan er kirken. Et sted, hvor
man kan være i sikkerhed for trafikkens tunge brus. Et sted hvor man kan trække sig tilbage for at puste ud. For derefter at begive sig på vej igen.
Men et helle er også noget i en leg eller et spil. Et sted, hvor man kan få et pusterum. Hvor man kan være i fred og holde pause fra legen.
Kirken er det rum eller sted, hvor vi kan trække os tilbage og få lov at være stille
og ene. Det sted, hvor vi kan lukke alt andet ude. Hvor livets egen stilhed kan
overdøve dagens krav og larm.
42
Kirkesiderne
I kirken får vi gennem sang, stilhed, læsning og prædiken lov at opleve, at skaberen selv skænker os livets mening. At vore liv bliver oplyst og gennemlyst af
ham, som er alt livs ophav.
Og vi får lov at opleve, at vi dér kan få ny energi til at gå ud og leve vore liv.
I kirken mødes vi til gudstjeneste om søndagen, men i løbet af ugen er kirken
også åben, så når man har brug for trække sig tilbage til et helle og for en stund
være stille med Gud, så er kirken der.
Vel mødt.
Sogneudflugt til Mariager
Onsdag den 20. august kl. 7.30 kørte
54 forventningsfulde, hovedsageligt
seniorer afsted på årets udflugt til
Mariager saltcenter arrangeret af
Borris husholdningsforening – Borris
seniorklub og Borris menighedsråd.
Undervejs blev der gjort hold ved
Frederiks kirke hvor den medbragte
formiddagskaffe blev indtaget. På
turen videre mod Mariager, fortalte menighedsrådets sekretær om: Tjele Langsø, Marie Grubbe, der voksede op som adelsfrøken på herregården Tjele, men
som endte med at leve af fattighjælp i Borrehuset ved Grønsund færgested, på
Falster og endelig om Mariager by og Fjord (Danmarks længste). Efter besøget
kørte vi over til ”Motellet Landgangen” hvor der var middag. Sidenhen kørte
bussen op i centrum af Mariager hvor en del besøgte Klosterkirken, andre gik
rundt i middelalderbyen og bl.a. så ”Himmerigs Plads”. Derefter kørte vi sydpå
til eftermiddagskaffe på Hvidsten kro inden turen gik tilbage til Borris. Både på
ud- og hjemvejen krydredes de geografiske og historiske oplysninger med historier og små anekdoter, hovedsageligt fra Sjælland.
Af Mogens Rasmussen.
43
Kirkesiderne
Høstoffer
I forbindelse med høstgudstjenesten blev der samlet følgende ind
Folkekirkens nødhjælp
……………………………………. 1586
Borris Soldaterhjem
……………………………………. 445
Kirkens Korshær
……………………………………. 600
Torsdagsklubben
……………………………………. 1745
Børnebanden
……………………………………. 1745
Indre Mission i Borris
……………………………………. 200
Blå Kors
……………………………………. 50
Vi takker for en god gave
Spaghettigudstjeneste
Søndag den 18. januar kl. 17.00
i Faster kirke
Efterfølgende fællesspisning
44
Kirkesiderne
Lidt om vikariatet i Borris sogn
Jeg var vikar i Borris fra den 6. september til den 28. november, hvor Simon
Møller Olesen havde fædreorlov. Jeg vil gerne sige tak, fordi I tog så godt imod
mig  Det er nemmere at sige goddag end farvel, men nu er vikariatet ikke
længere.
Det var et godt, spændende og travlt efterår for mig. Der var to gudstjenester
hver søndag, hvor en stor del af dem var specielle gudstjenester. Der var mange
dåb (hurra for det) og dertil samtaler, møder og plejehjemsgudstjenester. Så
var der kirkebogsføring, hvilket for mig var nyt område, men også meget lærerigt. Sidst men ikke mindst havde jeg minikonfirmander i Borris og konfirmander på Kirkeskolen i Skjern fra både Faster og Borris.
Tak for god opbakning til gudstjenesterne. Det var dejligt at se så mange i kirke.
Det var også rart at få en snak med flere under kirkekaffen efter gudstjenesterne. Tak til kirkebetjeningen og til menighedsrådet for rigtig godt samarbejde. I
var så venlige og hjælpsomme, og jeg følte hele tiden, at vi arbejdede for samme sag.
Alt i alt var det en rigtig god tid for mig, det var dejligt at lære jer alle at kende,
og jeg vil ønske jer alle alt godt og Guds velsignelse nu og i fremtiden.
Venlig hilsen Dorte Kirkegaard
Årets Julekoncert
Torsdag den 11. december kl. 19.30
Skjern kirkekor og Willy Egmose
Alle er hjertelig velkomne
45
Kirkesiderne
Borris Menighedsråd 2014
Borris Menighedsråd har nu virket i denne valgperiode 2012/2016 i 2 år.
Jeg fornemmer et godt samarbejde rådsmedlemmer imellem og stor
enighed omkring de forskellige opgaver og udfordringer vi som menighedsråd står overfor. Der har ligget nogle udfordringer og ikke mange
fodspor at følge som helt nyvalgt menighedsråd og med næsten nyvalgt
sognepræst. I arbejdet med at påbegynde et samarbejde i fællesskab, og
det at vi som menighedsråd skal forholde os til ansvaret for vor folkekirke, oplever jeg et stort engagement fra hvert medlem og udvalgene til de
opgaver, der bliver dem tildelt. TAK for det. Det største arbejde ligger jo
mellem møderne ikke på møderne.
Det at arbejde i et menighedsråd, og det at man lader sig vælge er vel
også fordi, at man ønsker at bidrage med sine holdninger og værdier, og
fordi man har en sag, som man tror på.
I disse år hvor Folkekirken er under pres fra mange sider i samfundet, og
hvor mange ting ændres og der nedlægges,
er der endnu mere brug for samfundsborgeransvar og at vi alle bidrager og støtter op
og tager vores tørn i det kirkelige arbejde.
I menighedsrådsarbejdet er vi underlagt Ribe
stift og Skjern provsti med hensyn til godkendelse af nye tiltag omkring og i kirken. Der er
stort set love og bekendtgørelser for alt kirkeligt arbejde og nye tiltag.
For os nye rådsmedlemmer virker det meget bureaukratisk og engang
imellem sort, og ude af trit med nutiden.
Menighedsrådsarbejdet handler meget om økonomi, budgetlægning og
ikke mindst administration. Men når det er sagt, har vi også erfaret at
med en fornuftig planlægning, en god beskrivelse af opgaven, og vedlagt
46
Kirkesiderne
en økonomisk oversigt, har vi stort set kun mødt velvilje fra Ribe stift og
Skjern provsti, hvilket er med til at skabe interesse og lyst omkring det, at
arbejde i et menighedsråd og opleve at ting lykkes til gavn for kirke og
sogn.
Borris Menighedsråd har planlagt følgende anlægs opgaver i 2015/2016:
Omfugning af facade på skibets sydside, forsats vindue syd (pulpitur) ved
organist, ændring af trappetrin på trappen fra skib til pulpitur, nyt teleslynge/højtaleranlæg, udskiftning af forhække til brosten, opmålingskort
af kirkegården og renovering af mindesten for Borris Seminarium.
Vi har i år som menighedsrådsmedlemmer deltaget i bispevalget i Ribe
Stift. Valgt til ny biskop blev Sognepræst Elof Westergaard, Mariehøj kirke og provst i Silkeborg provsti. Menighedsrådet deltog med 4 medlemmer i bispevielsen i Ribe Domkirke, søndag den 1. juni kl. 14.00.
Af Egon Dag Nielsen
Tak til Sognepræst Dorte Kirkegaard, Hoven
Dorte Kirkegaard har været vikarierende præst i Borris Kirke i perioden
6/9 til 28/11 – 2014. Vi vil gerne sige en stor tak til dig for din gode måde
at fortolke evangeliet på – let forståelig uden at det mister indhold, ligeledes din inspirerende undervisning til minikonfirmander og konfirmander. Tak for din fremtræden som præst på en venlig og imødekommende
måde.
Tak for godt samarbejde med Borris menighedsråd og kirkebetjening i
perioden.
Med venlig hilsen
Borris menighedsråd.
47
Flodgård Mohair
Gårdbutik og værelsesudlejning
Lis Birgitte og Axel Jensen


Gedekød og pølser, finparteret
Bestilling senest 14 dage før
Åbningstider: man, tirs, tors, fredag kl. 15 -18
Flodgårdsvej 32
Borris
6900 Skjern
97 36 64 47 / 60 92 77 76
[email protected]
www.flodgaardmohair.dk
48




Strømper
Færdigstrik, væv og filt
Mohair, uld, silke
Opskrifter
En hilsen fra Dagplejen i Borris.
Da vi synes, vi har oplevet så meget lærerigt, sjovt og spændende sammen i
dagplejen i løbet af året, vil vi gerne dele dette med jer.
Fastelavn på plejehjemmet, som altid er meget hyggeligt, og noget vi glæder
os til.
Påskegudstjeneste, og derefter var vi på jagt i børnehaven efter påskeharen.
Dagplejernes Dag, som er en dag, hvor vi gør opmærksom på dagplejen.
Dalagermarked, som vi ser frem til hvert år.
Emneuge, hvor vi arbejdede med synliggørelse af dagplejen.
Bedsteforældredag, hvor vi hyggede sammen omme på spejdergrunden.
Motionsdag
Halloween holdt vi i gymnastiksalen.
Sang på plejehjemmet, hvor vi hygger og synger.
Julehygge, som vi holder sammen med forældre og søskende.
Åbent hus i dagplejen den 10. december.
Julegudstjeneste
Udover alle disse ting er vi i hver uge samlet i børnehaven tirsdag formiddag,
hvor vi synger og leger sammen med Mariehønsene fra børnehaven. Torsdag
formiddag låner vi gymnastiksalen og laver alle mulige sjove ting.
Ja, som I kan se, sker der mange spændende ting her i dagplejen.
Se billeder fra dagplejen i farver på forsiden og side 2.
Åbningstider
mandag: lukket
ti: 8.30 - 17.00
on: 8.30 - 17.00
to: 8.30 - 18.00
fr: 8.30 - 17.00
49
50
Danmark set fra luften
Som mange vil vide, er Det Kongelige Bibliotek begyndt at lægge deres omfat-tende
samling af luftfotografier af Danmark på Internettet. Det er sket bl. a. for Fyn og Bornholms vedkommende, og nu er turen kommet til Midt- og Vestjylland. Af de 200.000
billeder, man råder over fra dette område, er de 54.000 allerede lagt på nettet. De resterende 146.000 billeder ventes at blive lagt på nettet i løbet af 2015. Man ønsker
publikums hjælp til at placere dem korrekt på landkortet. Alle med en computer kan
deltage, man skriver bare ”Danmark set fra luften” i søgefeltet og får et landkort på
skærmen, her vælger man det midt- og vestjyske område, derefter Borris i søgefeltet
øverst til højre. Man kan også finde Borris på kortet og derefter dobbeltklikke på stedet. Vil man deltage i at finde billedernes rigtige placeringer på kortet, skal man logge
på med sit cpr. nummer og et selvvalgt kodeord. Desuden bliver man bedt om at vælge
endnu en kode på 4 tegn. Her skriver man blot fire tal eller bogstaver, og denne kode
behøver man ikke at huske, for den bliver man ikke bedt om, næste gang man går ind
på hjemmesiden. I Borrisområdet er der omkring 160 billeder tilgængelige fra 1940- og
50erne. Nogle steder i landet er der eksempler på ejendomme, der gennem årene er
fotograferet 12 gange, men også i Borris er nogle bygninger fotograferet en 4-5 gange.
Disse billeder samt luftfotos af hele landområdet optaget af det tyske Luftwaffe i 1944,
Royal Airforce 1945 og det amerikanske luftvåben i 1954 vil blive tilgængelige. Hvis man
finder forkerte oplysninger, kan man gå ind og rette dem, husk at sætte et flueben ved
at ville overholde Det Kgl. Biblioteks reglement, ellers forsvinder dine rettelser igen.
Historisk Atlas
Lokalarkivet er blevet medlem af Historisk Atlas, hvor det er muligt at uploade historiske billeder af bygninger og andet i Borris samt en lille beskrivelse af stedernes historie.
Programmet er ret nystartet, og det vil nok først være i 2016, der vil være noget videre
at se. Alle kan gå ind på programmet og kigge. Muligvis vil det blive muligt ved hjælp af
at skanne en QR kode ind på smartphones eller tablets at gå direkte ind på nettet og se
fotos og beskrivelser fra Borris. Om det vil være muligt at anbringe QR koder på bygninger eller i vinduer er endnu ikke afgjort.
Hardsyssels Årbog 2014 er udkommet og indeholder bl. a. artiklen Husmand på Borris
Fattighede, der nok vil interessere en hel del af dette blads læsere. Bogen kan købes i
boghandlen (julegaveide) og vil senere kunne lånes på biblioteket.
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
51
Tak for støtten til Røde Kors
Gade navne (ca)
2013
2014
Grøndal, Flodgårdsvej (udenfor byskilt), Adelvej, Vestergårdsvej, Debelmosevej og Præstevejen.
1154,00
1.151,00
Flodgårdsvej (indenfor byskilt), Møllegårdsvej
Toften, Bakken, Tarpbjerg, Storegade vest (Vestergade
til Toften)
Vestergade og Toftegårdsvej
609,00
935,00
832,00
748,00
530,00
487,50
1240,00
590,00
Ahlervej, Troldhedevej og Arnborgvej (øst)
510,00
468,50
Agervej, Åstedvej, Solparken og Sønderskovvej (indtil nr 17)
754,00
1.458,00
1057,00
961,00
998,00
860,00
Sønderskovvej (vest), Kodbølvej, Votkærvej, Lindvigvej og
Odderskærvej
686,00
675,00
Gåsdalvej, Hjoptarpvej, Roderdal og Feldsingvej
340,00
513,50
Ejsdal, Længstedal, Roderdal, Roderhøj og Horsmosen
341,00
873,00
Grønborgvej, Borrisvej, Højbyvej og Ragedal
394,00
132,50
Ialt 9445,00
9853,00
Storegade "øst", Buskvænget og Borgergade
Skolevænget med "blinde" sideveje
Kirkevej og Egernvej
52
Efterårsnyt fra Borris 4H
Torsdag d. 23. oktober havde vi generalforsamling i 4H med afslutning af endnu en god sæson, der bl.a. har budt på maling på T-shirts, fremstilling af rollespilsvåben af skummateriale, besøg på en fårefarm, cykeltur til Inger og Palle
Sørensen, kanotur på Dalgaskanalen og selvfølgelig de hyggelige besøgsture
hos børnene i 4H.
I år var antallet af 4H børn steget til ca. 40, så det har været en stor og dejlig
flok, der har været med til de forskellige arrangementer. I den henseende vil vi
gerne takke for forældrenes hjælp med kørsel – uden den, havde det været
svært at få plads til alle børn på turene.
Generalforsamlingen afholdtes traditionen tro på Borris Skole, og pga. den store opbakning valgte vi i år at flytte arrangementet fra hjemkundskab til gymnastiksalen. Der var mødt godt 60 børn, forældre og søskende op til en god aften
med spisning, generalforsamling, pokaloverrækkelse, amerikansk lotteri samt
uddeling af diplomer, årskrus og præmier til børnenes udstillinger.
I år gik pokalerne til Linne Moesgaard og Gustav Knudsen, for deres indsats
hhv. med emnerne ”Min Pony” og ”Høns”.
For flotteste udstilling vandt Anna Rydahl i den ældste gruppe og Andrea Hansen i den yngste gruppe.
Efter mange år i Borris 4H's bestyrelse valgte Vera Enevoldsen at træde tilbage
– Vi siger mange tak for hendes flotte indsats og engagement igennem årene
og kan byde velkommen til Mette Hansen som nyt bestyrelsesmedlem. Hanne
Iversen modtog genvalg.
Bestyrelsen for den nye sæson fra foråret 2015 vil hermed være: Kaja Madsen,
Kaj Bøndergaard, Hanne Iversen, Mette Hansen og Gitte Knudsen.
Vi glæder os til at se endnu en stor flok glade børn til sæsonstarten i Foråret
2015.
På bestyrelsens vegne
Gitte Knudsen
53
10 år efter
Af Morten Baun
søn af Inge-Lise og Jørgen Baun
Skjern, håndbold i Rækker Mølle og
fodbold hjemme i Borris.
De tre år på HTX var slet ikke så
slemme og fyldt med lektier, som
jeg ellers havde frygtet lidt. De gav
mig derimod lyst til at tage en længere videregående uddannelse.
Min plan var at komme lidt væk fra
lille Borris og prøve at flytte til en
større by, og der var jeg ikke i tvivl
om, at det skulle være Aarhus. En
attraktiv by for studerende, og så
boede begge mine søstre der også
på det tidspunkt, og de snakkede
rigtig godt om byen.
Hvilken uddannelse jeg skulle tage,
havde jeg ikke bestemt endnu, men
det var der jo tid nok til.
Selvom min far tilbød mig at blive
fejedreng på fuldtid hjemme i tømrerværkstedet på Grønborgvej og
mine søstre foreslog julemærkehjemmet, så valgte jeg dog, ligesom
de fleste andre, der blev færdige i 7.
klasse på Borris skole, at slå et smut
forbi Kirkeskolen i Skjern. Det blev
to år som fløj afsted. Vi blev blandet
med elever fra Skjern og Astrup, og
der blev dannet en masse nye venskaber, og fordi vi nu var blevet de
store elever, var der også meget
mere frihed, hvilket var lækkert.
Det er dyrt at flytte til Aarhus, vidste jeg. Så jeg skulle nå at skrabe
så mange penge sammen som muligt på det år, jeg havde sat af til
det, og jeg var heldig at få arbejde
i pakkeriet på Danish Crown i
Skjern.
Det hed op kl. 5 hver dag og på
arbejde, og var der mulighed for
det, tog jeg også vagter på Pakhuset om aftenen.
Hårdt arbejde, men lønnen var
god, og jeg var bare glad for, at der
ikke skulle laves lektier og alt muligt andet ved siden af.
Efter Kirkeskolen tog jeg tre år på
HTX i Skjern. Tre år, som ud over
skolearbejde og lektier blev brugt på
arbejde på Restaurant Pakhuset i
54
I sommeren 2010, efter jeg havde
fået fat i en lille lejlighed i midten
af Aarhus, begyndte jeg på Aarhus
maskinmesterskole. Det var min
søsters kæreste, der mente, at det
var en uddannelse for mig, så det
skulle da bare prøves.
Maskinmesteruddannelsens forløb
var godt varieret med både 9 måneders værkstedsskole, 9 måneders praktik og så et hovedforløb
på 3 år, hvor det sidste år skulle
bruges på valgfag og Bacheloropgave. I mine øjne så det ganske
overskueligt ud.
helt uhyggelig renlighed.
Brandslukning og røgdykning var
det mest prøvende på turen. Ud
over at det var midt på dagen i 3540 grader og bagende sol insisterede brandmændene fra Singapore
Civil Defense Force på, at vi skulle
have skiundertøj på indenunder
det i forvejen tykke og velforede
brandmandstøj samt tykke handsker, store støvler, hue, hjelm og
ikke mindst iltflaske og maske som
vejede ca. 15 kilo. Så hvis vi ikke
allerede svedte, så kom vi i hvert
fald til det.
Med denne indpakning skulle vi
gennem labyrinter og kravle ind i
små bygninger fra oven. Sådan
som det ville foregå på et rigtig
skib.
Valgfagsdelen var uden tvivl den
bedste oplevelse på uddannelsen.
Jeg valgte skolens off-shore-linje,
som giver adgang til at arbejde på
boreplatforme og skibe, og det
betød, at der var en række kurser i
skibssimulation, redning til søs,
brandslukning og røgdykning, der
skulle bestås.
Kurserne foregik i Singapore, som
er et lille land i Asien. Landet er
kun på størrelse med Bornholm,
men med et indbyggertal på hele
5,5 mio., så landet er faktisk bare
en stor by.
Et bemærkelsesværdigt land, med
den strengeste lovgivning, som
bl.a. forbød tyggegummi og gav
enorme bøder, hvis man gjorde
noget så uskyldigt som at spise i
metroen. Men også et utrolig
smukt land med en meget speciel
arkitektur, natur og ikke mindst en
20 kilo tungere og på vej ned i mørket – tre dukker i ”livsfare”
Som en lille bonus var der tid på, al
kommunikation foregik på engelsk,
der var fuldstændig mørkt med
undtagelse af det lys, som kom fra
de brande, der også skulle slukkes,
og så skulle der reddes et par 80
kilo tunge dukker ud.
55
er næsten færdig med min uddannelse. Jeg er sammen med en studiekammerat ved at lægge sidste
hånd på vores bacheloropgave,
som vi skriver på Danish Crowns
svineslagteri i Horsens. Går opgaven planmæssigt, kan jeg kalde
mig maskinmester i januar 2015.
Jeg har været rigtig glad for mit
valg af uddannelse. Der er stor
mangel på maskinmestre, så jeg
glæder mig rigtig meget til at blive
færdig med studiet og komme ud
og finde job. Mulighederne er især
gode på boreplatforme, hvilket jeg
også rigtig godt kunne tænke mig.
Men nu skal jeg lige gøre uddannelsen færdig først, og så må jeg
se, hvad fremtiden bringer.
Glad og godkendt brandbekæmper
og røgdykker
Singapore-turen er et af højdepunkterne for mange studerende
på Aarhus maskinmesterskole, og
det er skam også en oplevelse, jeg
heller ikke kommer til at glemme
foreløbig.
I dag bor jeg sammen med min
kæreste i Aarhus, og jeg
56
NYT FRA ENERGIA
Så er sæsonen for alvor i gang.
Vi står klar til at tage imod dig som medlem af vort fitnesscenter Energia.
Som noget helt NYT tilbyder vi nu 6 mdr. holdtræning i enten BOLDTRÆNING
eller
INDOOR CYCLING for 650 kr. Du kan træne ubegrænset på holdene ugen igennem.
Hele oktober og november måned har vi kørt med nogle dygtige gæsteinstruktører i indoor cycling.
Det har vi som instruktører nydt rigtig godt af…. Og vi håber også, vore medlemmer har ……
EN STOR TAK SKAL LYDE TIL GÆSTEINSTRUKTØRERNE FRA NABOKLUBBER.
Nybyggeri og ombygning af fitness står for døren. Det glæder vi os rigtig meget
til, for det betyder at vi udvider centret.
Indoor cycling rykker ud i den nye tilbygning, og dermed får vi et større lokale
med nyt udluftningssystem 
Mange hilsner og rigtig god jul fra ENERGIA
57
EN VINTERSYSSEL
Når dagene bliver kortere, er der mange, der finder vinterbeskæftigelserne
frem. Det kan være af meget forskellig art, lige fra et stykke sirligt håndarbejde
til et bygningsværk på 10 meter. Spørgsmålet er bare, om det skal foregå i en
lænestol med godt lys på materialet eller i en kold lade med gode projektører.
For Mads Rahbek Jensen er vinteren sat af til projekt ”ny spang ved Sønderbygaard”. På sidelinien har han allieret sig med Troels Munkgaard Christensen,
der vil træde til ved behov for en ekstra hånd eller ekspertise i tømrerfaget.
Historien bag er, at der i 1920’erne var en spang over åen, men den blev skyllet
væk ved en større oversvømmelse først i 1930’erne, men hurtig blev der bygget
en ny spang, for der var et stort behov for persontransport via spangen. Indtil
den nye spang var færdig, blev børn og voksne sejlet over åen. Mads er imponeret ved det arbejde, der er gjort af lokale håndværkere med de få hjælpemidler, man havde dengang. Bare det at få lavet hullerne til bropillerne. Det er foregået ved, at der har stået to mænd på en tværdrager i toppen af pillen, der
var sat i åbunden. Udfra pillen, der var savet på skrå, var der sat reb, som blev
styret af mænd på jorden. Så skulle de 2 mænd vugge pillen fra side til side og
dermed langsomt vrikke pillen ned i åbunden. Det er et trick fra vikingetiden, og
58
det virkede, for pillernes placering var med max 5 cm +/- forskydning. Det skulle jo passe i forhold til broen. Dengang var formålet med spangen ved Sønderbygaard at lette tilgængeligheden til Borris for bl.a. skolesøgende børn og kirkegængere, som boede syd for åen.
Spangen var så intakt hen til 1962, hvor den skulle fjernes i forbindelse med
udretningen af Skjern Å. Ifølge Mads var det en ganske unødvendig handling,
for spangen var placeret i det område, hvor åen skulle bibeholde sit naturlige
løb. Han fortæller en lille sjov historie fra dengang. Hans lillesøster Anna havde
jo selvsagt fulgt sagens gang også, så hun lavede sin egen lille protestaktion.
Hun placerede sig midt på spangen i 2 dage, alt imens 2 gravemaskiner og
mandskabet tålmodigt ventede. Pressens bevågenhed fik hun ikke, så til sidst
fik deres far hende med hjem.
Da spangen så var fjernet, og tømmeret lå på marken ved siden af, gik Mads i
gang med tommestok, blyant og papir. Ud fra sine notater byggede han så senere en model af spangen og gemte den.
Denne model samt et billede fra dengang af nogle voksne på broen og badende
børn i åen får Realdania interesse for. Det sker i forbindelse med, at Realdania
har udpeget 11 projekter i Danmark, der så modtager tilskud til realisering. Det
er en kampagne ”Stedet tæller”, der skal forbedre livskvaliteten med udgangspunkt i yderområdernes stedbundne potentialer, som Landdistrikternes Fællesråd oplyser. I Ringkøbing-Skjern aktiveres en række pumpestationer langs
Skjern Å til formidlings- og oplevelsestilbud. Bedre adgang til landskabet er målet for projektet, og det omfatter stier, udsigtstårne og genskabelse af en spang
over åen.
I forbindelse med projektet genetableres Sønderby Spang med oprindelig udseende og placering, og via stiforbindelser genskabes den gamle adgangsvej på
tværs af Skjern å, hvorved der sikres adgang til den kommunale Borris-Faster
Plantage.
Spangen bliver en rekonstruktion af den tidligere spang, dog bliver den nye 1,2
m. bred, da den skal anvendes til persontransport. Materialet er Douglas-gran,
der er hentet på et savværk ved Silkeborgskovene og placeret i laden hos
Mads. Stolperne er savet ud, og Mads skal så i gang med at skære ud til samlinger. Træværket til gangstykkerne skal behandles med bruntjære, der skal være
ca. 100 gr. varmt, inden det smøres på. Herefter skal brostykkerne samles enkeltvis, og Mads har banket et hul til en port fra stald til lade, så stykkerne kan
komme ud, når de er færdige. Mange timers arbejde med hammer og mejsel,
tjærekost og pudsemaskine er forestående, men han synes, at det er spænden59
de, og har regnet lidt på, at han nok skal sætte 4-6 timer af dagligt for at nå
det, så en indvielse kan finde sted i forsommeren 2015. Flere har meldt ind
med frivillig arbejdskraft, når brostykkerne skal fragtes til åen og samles. Selve
arbejdet ude på åen og endelig placering af spangen foregår med hjælp fra entreprenører.
Søren Frederiksen, der er naturvejleder og udviklingskonsulent ved RingkøbingSkjern kommune er tovholder for hele projektet ”Arbejdende Pumpestationer”. Spangen er blevet realitet med økonomisk støtte fra Realdania, Ringkøbing-Skjern kommune og LAG-midler og selvfølgelig den frivillige arbejdskraft,
som Mads bidrager med.
Lili Kristensen
Hedevang´s
Velvære
Exam. Zoneterapeut
Mulighed for tilskud fra Danmark
Rikke Moesgaard
Feldsingvej 7 Borris
6900 Skjern
Tlf. 6116 2418
Email:
[email protected]
Jeg behandler bl.a. for:
Fordøjelsesproblemer, udrensning, øreproblemer
hovedpine og migræne, barnløshed,
urinvejsproblemer, astma og allergi, søvnløshed
underlivsproblemer, forbedret immunforsvar
spædbørnskolik, gigt, muskelspændinger.
60
ET EM OG 2 GULDMEDALJER.
”Aldrig har vi jublet så meget over, at en modstander får sølv”, siger Lauge Bonde. Og de små hår på armene rejser sig stadig, når der snakkes om afslutningsceremonien ved europamesterskaberne i skills, der blev afholdt i den franske
by, Lille.
EuroSkills er europamesterskaber for elever på erhvervsuddannelser og unge
erhvervsuddannede. 450 deltagere var der, fordelt på 25 nationaliteter, og der
blev kæmpet i 41 forskellige fag fra den 2. – 4. oktober. Det er første gang, at
Danmark har deltagere med, og de var 4, en gulvlægger fra Nr. Nebel, en landbrugsmaskinmekaniker fra Ølgod og 2 anlægsstruktører fra henholdsvis Lemvig
og Spjald. Og én af de 2 er ansat hos Lauge Bonde ApS, nemlig Sune Thesbjerg
Olesen på 21 år. Efter 2 år på Dejbjerglund Efterskole startede han i praktik hos
Spjald Entreprenørforretning, og skoleopholdet var på Mercantec i Viborg. Det
var også skolen, der indstillede de 2 anlægsstruktører til regionsmesterskaberne i den nordlige del af Jylland. Efter en sejr her gik de videre til DM, som også
blev vundet i flot stil. Nu var banen ligesom kridtet op, og de blev opfordret til
61
at deltage i EM senere på året.
I mellemtiden var Sune blevet udlært, og hans mester var bekendt med, at han
ville søge nye udfordringer. Sune ringede til Lauge, og hvem kan sige nej til en
danmarksmester i et fag, der matcher arbejdsområderne i firmaet. ”Var der
ikke noget arbejde, skulle vi nok finde noget”, siger Lauge med overbevisende
stemme.
Uddannelsen som anlægsstruktør varer i alt 3 år og 8 mdr., og de arbejder
blandt andet med at etablere fortove, cykelstianlæg, betonbelægninger, veje
og broer, og de udfører alt arbejde med etablering af kloak og afvanding. Til
EuroSkills var en stor del af opgaven flere forskellige belægninger, og det er
ikke normalt for den danske uddannelse, så Sune og den anden deltager Claus
måtte have mere træning i belægningssten. De fik 3 ugers efteruddannelse på
Mercantec og selvfølgelig træning hos deres arbejdsgivere.
Opgaven til EM blev udleveret 6 uger før, så de kunne forberede sig med blandt
andet fordeling af arbejdsopgaver. Onsdag den 1. oktober landede de 2 deltagere i Lille og blev indkvarteret. Sune havde opbakning med hjemmefra, idet
både forældrene og Anne Mette, Uffe, Lise og Lauge fra firmaet var med dernede.
Torsdag morgen kl. 8.00 stod de klar ved deres arbejdsstand, hvor de startede
med et kvarters briefing med den danske dommer. Der er en dommer med fra
hvert land, der deltager, og her var det Frankrig, Sverige og Tyskland. Kl. 8.45
gik det løs, og de arbejdede så til kl. 17.15, kun afbrudt af 2 pauser á 45 min.
Fra kl. 9 – kl. 17 kan tilskuere gå forbi og følge dem i deres arbejde. At Euroskills
er stort vidner antallet af tilskuere om – 120.000 er inde i løbet af de 3 dage.
Det sidste kvarter på konkurrencedagene er de alene og skal gøre dagens arbejde færdig, så der er klar til dommernes vurdering kl. 17.15. Det er så de 3 modstanderes dommere, der skal bedømme. Der bedømmes på kvaliteten af produktet, at målene passer, at der er jævnhed, det visuelle indtryk og sidst helhedsindtrykket. Hvis man ikke når de opgaver, der er sat af til på de enkelte
konkurrencedage, får man strafpoints. Efter første dag stod det klart, at slaget
skulle stå mellem Tyskland og Danmark, og her var tyskerne foran.
62
Næste dag kom danskerne så i
front, og på sidstedagen skulle
afgørelsen så falde. Tyskerne
sluttede dagen med at bruge en
maskine til at plane en række
belægningssten, hvilket resulterede i, at siderne skred lidt. Det
trak helt sikkert ned, men alligevel havde Claus og Sune ikke en
fornemmelse af deres placering.
Hele søndagen skulle de så vente, og kl. 19 startede afslutningsceremonien i de 42 konkurrencer, og anlægsstruktørerne stod på listen som ca. 36, så det ville vare en rum tid.
Endelig kom de unge mænd på scenen, og da ”the winner of silver medals is
Germany” blev sagt, brød jublen løs i den lille danske lejr. Så var guldet hjemme . Ud af 100 mulige points fik det danske par 94 points, medens tyskerne
måtte nøjes med 91. Reglen er, at hvis der kun er 2 points forskel, skal begge
teams have guld, men her var der 3, så Danmark fik guldet for sig selv. At de så
får en guldmedalje mere skyldes, at det var dem fra Danmark, der fik den bedste placering.
Vel hjemme sidder Sune i fællesrummet hos Lauge Bonde ApS og viser stolt
sine 2 flotte guldmedaljer. Det var et hårdt, men meget spændende forløb at
være med i konkurrencen. Han kan stadig fornemme den følelse af glæde og
stolthed, da de står på podiet, får guldmedaljen om halsen og ser Dannebrog
gå til tops. Og på den video, som Uffe har optaget fra ceremonien, kan man
høre, at Sunes tilskuere bifalder EM-titlen med højlydte jubelscener.
Og lige vendt hjem fra den fantastiske oplevelse venter endnu én, for ugen
efter rejser Sune til New Zealand for at møde sin kæreste, og de skal sammen
rejse rundt der og i Indonesien i 2 måneder. Og når han kommer hjem – ja, så
er der en plads til ham i firmaet igen, forsikrer Lauge.
Lili Kristensen
63
Borris Sports- og Kulturcenter
Udlejning af multisal
Salen har plads til 120 spisende gæster.
Frit valg mellem runde eller aflange borde.
Lejepriser
Timeleje: 200 kr./ time
Døgnleje: 1950 kr. inkl. moms / 24 timer
Køkkenfaciliteter samt adgang til brug af sportshal
i forbindelse med private arrangementer kan tillejes.
Service, borde og stole udlejes ud af huset.
Henvendelse til
Halbestyrer Per Bøgegren på
tlf.: 40 19 89 82 eller
mail: [email protected]
64
Borris IF
Efterårssæsonen er efterhånden afsluttet. Et efterår der med
sportslige briller har været rigtigt fint. Også på medlemsfronten
ser det rigtig godt ud, direkte betyder det, at vi i BIF har flere
børnespillere i ungdomsårgangene end vi længe har haft!
Skulle der være nogle, der endnu ikke er kommet i gang men gerne vil, så meld
jer endelig til Anders Buhl tlf.: 22 93 24 25, som kan henvise til det rigtige hold.
Ved andre spørgsmål kontakt da endelig også.
Vi er, som de fleste ved, gået over til elektronisk betaling via Conventus, hvilket
har fungeret godt for rigtig mange af medlemmerne. Dog mangler der stadig
nogle enkelte betalinger af kontingent. Hvis der er nogle, der har problemer, så
henvend jer til én fra bestyrelsen.
Denne vinter vil der blive oprettet et fodboldhold i indendørs fodbold for
U13+14+15. Dette vil komme til at foregå lørdag formiddage. For mere info,
kontakt da tidligere angivne nummer.
Siden sidst har Sognedagen været afholdt. Denne dag var BIF repræsenteret
med kampe på stadion. Dagen startede med silende regn, men trods det holdt
både spillere og tilskuere ud. Alt i alt blev det en dag med god opbakning, og
det skal folk have stor tak for.
Vi har i bestyrelsen truffet en beslutning om at nedlægge ”BIF Lotto” - vort lokale lotterispil. Det er gjort pga. administrative omkostninger, der ikke står mål
med den oprindelige tanke med lotteriet. Tiden er simpelthen løbet fra lotteriet, og rent ressourcemæssigt kan tiden forvaltes bedre. Vi beklager meget, for
der har været mange trofaste spillere igennem tiden – og stor tak til dem.
Til info har bestyrelsen i øjeblikket et udkast liggende til godkendelse hos kommunen til dræning af baner og området bag klubhuset og ved sandkassen.
Sidst men ikke mindst vil vi gerne sige en stor tak til de engagerede trænere,
der har hjulpet os i den første del af sæsonen. Vi forventer at starte op med
den samme trænerstab til foråret med opstart i marts/april. Nærmere info følger.
Det var alt for dette nummer.
God vinter og jul til alle, vi ses, når foråret melder sin ankomst.
Med venlig hilsen bestyrelsen
Conny, Charlotte, Henning, Egon & Anders.
65
Borris Hyggeklub
Er en klub, som arrangerer hygge og socialt samvær for seniorklubbens damer i
vinterhalvåret.
Samværet foregår onsdage fra kl. 14.30 - 16.30 i Seniorklubbens lokaler.
Husk at medbringe kop og brød.
Onsdag 10.12. Julefrokost
2015
Onsdag d. 7.1 Metha Mortensen
Onsdag d.21.1. Jane Søgård
Onsdag d.28.1. Ninna Schmidt
Onsdag d. 4.2. Sigrid Toftgård
Onsdag d. 25.2. Birgit Hostrup
Onsdag d. 4.3. Grethe Pedersen
Onsdag d. 11.3. Ruth Gosvig og Olga Jensen
Onsdag d. 25.3. ???
Onsdag d. 8.4. Afslutning
BORRIS HUSHOLDNINGSFORENING
PROGRAM 2015
Onsdag den 25. februar kl. 14.30 på Åstedparken.
Hyggeeftermiddag.
Bemærk ny dato.
Onsdag den 25. marts kl. 19.00 på Åstedparken.
Generalforsamling.
Sæt X i kalenderen allerede nu.
Se på www.borris.dk og tjek kalenderen. Der kommer også opslag i byen.
66
Program for Indre Mission
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus)
December
28. kl. 19.00
Julefest
Mødeansvarlige: Kreds 1
Januar
21. kl. 19.00
Mødeaften
Mødeansvarlige: IM kredsen
22. kl. 19.00
Sangaften
v/Mette Nørremark – Rk. Mølle
Mødeansvarlige: Kreds 2
24. kl. 14.00
Familieaktivitetsdag i hallen + fællesspisning
Ansvarlig: bestyrelsen
Februar
15.
Fastelavnsfest i Hallen
Kontaktpersoner
IM – Kredsen:
Bente Gjaldbæk – 97366201
Kreds 1:
Vibeke Gjaldbæk – 28878913
Kreds 2:
Mona Krejbjerg – 31905590
67
GRATIS vareudbringning hver onsdag
(Ring og bestil dagen før)
Apotekervarer fra Skjern Apotek
Tips og Lotto
Salg af fiskekort
Postshop åben hele ugen kl. 07.00 - 20.00
GLS Pakkeshop
Frisk kød og pålæg fra Slagter Kirkeby
Blomster og gaveartikler
fra Crea Lundsgaard
Altid frisk frugt og grønt
Frisk bagerbrød fra egen ovn
Hvis der er noget du mangler i vores sortiment,
kontakt personalet.
Åbningstider:
Alle ugens dage 07.00 - 20.00
Hilsen Dagli´Brugsen Borris
Tlf. 9736 6013
Følg os på Facebook og SMS
68
69
70
Plan over møder i
Borris Seniorklub 2014-2015
Aktiviteter
Tirsdag
Gymnastik
x
Hyggeklub
Onsdag
Torsdag
14.30-16.30
x
Seniorklub
Bemærkninger
09.10-11.00
x
Kortspil
Mødetider
Efter aftale
x
14.30-17.00
Se programmet
Program for Borris Seniorklub 2014-2015
Dato: Tidspunkt:
10. dec.
Kl. 14.30
Adventsmøde.
14. jan.
Kl. 14.30
Jens Simonsen, tidl. provst i Skjern. ”H.C. Andersen”
18. feb.
Kl. 14.30
Peder Elmelund ”Mit liv i og med cirkus”.
Dato følger
15. april
Besøg på Vandel Ungdomsskole.
Kl. 14.30
Generalforsamling.
71
SPRINGDAG PÅ DHE I SKJERN
72
SPRINGDAG PÅ DHE I SKJERN
Lørdag den 1. november var ca. 50 børn fra 0. – 8. klasse samlet til
Springdag på DHE i Skjern. Sådan en formiddag er kun muligt, fordi vi har
en STOR flok dygtige ledere, der sammen har planlagt dagen.
Vi startede med fælles opvarmning, der både gav sved på panden og
styrke til musklerne, inden børnene kunne vælge, om de ville lave rytmiske serier med både tøndebånd og vimpler eller prøve kræfter med de 5
forskellige springstationer.
Det, at de yngre gymnaster ser de større udføre flotte spring og give
den gas på trampolinerne med saltoer, diverse skruer og flik-flak….giver
dem helt klart lyst og inspiration til at ville kunne det samme. Så der blev
lagt mange kræfter i at være med, både som leder og som gymnast.
TAK til alle frivillige ledere og hjælpere denne dag!
Gymnastikudvalget
73
Koncert med Skjern Kirkekor under ledelse af
Willy Egmose
Borris Kirke torsdag d. 11 december kl. 19.30
Der er fri entré
Skjern Kirkekor har eksisteret under Willy Egmoses ledelse siden 1977
og tæller 45 korsangere – hvoraf den opmærksomme læser vil spotte
hele fem lokale, Rikke, Kirsten, Tove, Hanne samt Hanne fra Faster. Da
Willy gik på pension som organist i forsommeren, fandt man en model,
så koret kunne fortsætte med Willy som frivillig leder. Det fungerer rigtig fint sammen med den nye unge organist, og den store opmærksomhed omkring Willys afsked fik flere yngre kræfter på banen. Kørelærer
Heinrich nåede godt nok ikke lige med på fotoet.
Skjern Kirkekor synger hovedsageligt på dansk. Programmet er en blanding af klassisk og rytmisk musik. En del melodier er komponeret af Willy Egmose, ligesom han har komponeret de fleste arrangementer
(korstemmer). Man kan især glæde sig til en dejlig julesang af New Zealandske Shirley Murray, oversat af norske Eyvind Skeie: Solbarn, jordbarn. Glade jul får vi med jazzede harmonier, og tilhørerne vil få lejlighed til at synge to nye salmer. Koncerten slutter med to af de gode gamle fællessalmer til adventstiden. Willy Egmose spiller præ- og postludium.
Borris Genbrug
Storegade 15
Åbningstider
torsdag 13.00-17.00
fredag 13.00-17.00
lørdag 09.30-12.30
Kontaktpersoner: Esther 97366001 - Inger 97366107 Birthe 97366605 - Gerda 97366034 - Hanne 30251518
74
75
"Kulturtur til Paradis"
I ugeposten og på Borris.dk blev alle inviteret til ovennævnte tur den
26/10
Godt 60 deltagere nød den unikke natur nær Roderhus i udkanten af
Borris Sogn. Vi beså Paradis, Domslogerne (skarpe smeltevandskløfter)
Torvig, Ejstrup Hede og udgangspunktet for en vandingskanal som løb
herfra (ca 1850 til 1956) langs åen, forbi kirken, gennem Sønderbygårds
have og sluttede nær broen på Sønderbyvej.
Fantastisk stemning og lidt fysiske udfordringer.
Turen blev anført af 2 lokale guider fra Borris: Niels Bonde og Ivar Engrob.
76