Missionsbladet Vægteren - Fri Evangelisk Forsamling i Aalborg

1.
Vægteren
søster.V.Esther Jebamalar og Victor
Nr. 4– 2014 (42. årgang)
Så er vi nået til afslutningen af endnu et år, hvor vi ser tilbage med taknemlighed på Guds
trofasthed og hjælp i arbejdet for evangeliet i ind- og udland.
Nye døre er blevet åbnet til at nå endnu flere med korsets budskab, både gennem TV og i
menigheder, som længes efter et evangelium, der kan forvandle menneskers liv.
Lad nyhedsstoffet i dette nummer opmuntre dig og styrke dig i troen og give dig iver efter at tjene
den levende Gud med det, han har betroet netop dig.
En stor tak til alle jer, som har stået med i jeres bønner og med jeres gaver. Gud velsigne dig rigeligt
i julen og det nye år.
Broderlig hilsen i Jesu navn.
Allan K. Hansen
Opfordring til bøn for de nødstedte
Klagesangene 2, 18-19: Råb højt til Herren, du jomfru, Zions datter, lad tårerne strømme som bække ved dag
og ved nat, und dig ej ro, lad ikke dit øje få hvile. Stå op og klag dig om natten, når vagterne skifter, udøs dit
hjerte som vand for Herrens åsyn, løft dine hænder for børnenes liv, som vansmægter på gadernes hjørner”.
Vor tid er mere end nogen tidligere præget af, at den opvoksende generation er blevet afskåret fra at høre
evangeliet og ikke har mødt den kærlighed, de behøvede, hverken menneskeligt eller åndeligt.
De overfyldte fængsler, tiltrækning til bandemiljøer, selvmord og forsøg på det blandt børn og unge, vold i
gaderne og meget mere er tegn på, at de aldrig har mødt en ægte kærlighed og ikke har hørt det sande
evangelium om Jesus Kristus.
Selv i såkaldte velbjergede familier er der børn, der ender på et skråplan, fordi forældrene har haft for travlt
med deres karrierer og jagt på materiel rigdom og har ”spist børnene af” med penge til at gå ud og more sig
for i stedet for at give dem omsorg og kærlighed..
Andre lider under, at de er vokset op i familier med drukkenskab, narkotika, vold og misbrug. De bærer deres
ulykkelige oplevelser med sig og lader det gå ud over andre.
Endelig er de flestes fortvivlede tilstand forårsaget af, at de ikke længere hører Bibelens ord i deres opvækst,
men i stedet lærer, at det ikke er relevant at høre om Gud. At ”det offentlige rum” skal holdes fri for
budskabet om Jesus Kristus.
Derfor er denne opfordring til at bede for børnene og de unge aktuel som aldrig før. Lad Gud tale til vore
hjerter om den nød, der findes ofte lige uden for vores egen dør. Bed høstens herre om at sende arbejdere
ud til sin høst. Tiden er kort, flere skal opleve et møde med Jesus, inden nådens tid rinder ud.
2.
Indisk ægtepar i utrætteligt arbejde for at nå de nødstedte
DESPERATE BØRN TAGER LIVET AF SIG
Vi har været et sted, som hedder Solingar. Der er en
gruppe mennesker, som er stjerne-tydere.
De har forskellige typer af kultur. Når barnet studerer
i 3. eller 4. klasse, indgår de forlovelse for dem. Når
pigen barnet når 8. eller 9. klasse, gifter de dem
bort. - Nogle piger er enker i en alder af 18 år. De
har også fået børn.
De sidste 3 måneder har vi givet gratis undervisning
i denne landsby. Deres forældre fortalte os strengt,
at vi ikke skulle sige om Jesus til deres børn. Vi
sagde OK. Men efter 3 måneders kom nogle af dem
til mig for at få forbøn. Så jeg fortalte børnene, at de
skulle råbe højt halleluja 3 gange.
De tilbeder onde ånder, og nogle børn laver
selvmordsforsøg. - Sidste måned hoppede en pige
12 år gammel ud foran et tog og døde. På samme
måde er flere børn døde. I går gav vi rådgivning til
børn. Vær venlig at bede for dette lokalsamfund, så
folk må blive frelst.
Gud velsigne jer.
Jeres søster i Kristus, Esther Jebamalar
MANGE TAGER IMOD JESUS
Kære venner, Varme hilsner til jer. I går
besøgte jeg et undervisnings center. Det var
meget langt borte, mere end 4 timer rejste
jeg. Der er ingen bus eller køretøj til landsbyen i et afsides landligt område. Evangelist
Robert leder dette center. Mange folk er
imod, at vi gennemfører undervisningen der,
fordi de bange for vi vil gøre dem til kristne.
Der er et par, som i over 8 år ikke har kunnet
få børn. Vi bad alle for dem, og Gud gav dem
en dreng. På grund af dette har 20 personer
nu taget imod Jesus.
70 børn studerer der. De synger sange og
lærer mange bibelvers. De elsker at komme
til undervisningen. Vi tilbringer en god tid med
disse børn. Gennem denne tjeneste når vi
mange sjæle for Kristus.
Esther & Victor, Mamre Trust
Vi kan ikke undgå at blive imponeret over den
indsats vore indiske venner lægger for dagen.
De skåner ikke sig selv i bestræbelserne på at
hjælpe dem, som har det svært.
Her op til jul laver ægteparret Esther & Victor
forskellige arrangementer for både skolebørn
og studerende såvel som for hiv-smittede og
aids-ramte familier og enkeltpersoner.
De uddeler gaver og madvarer samt – så langt
midlerne rækker – klæder til disse fattige
mennesker.
Din hjælp kan betyde utroligt meget for disse
projekter. Kontakt os, hvis du vil være med.
Du kan også se vore bankoplysninger nederst på
side 3 og finde ud af, hvordan du kan overføre
beløb til dette arbejde.
3.
Vi har netop haft besøg af Israel Daniel, som er svigersøn til
Stephen Devakumar, lederen af Open Door menighederne i det
sydlige Indien.
Det er i Open Door Full Gospel’s regi vi driver vort børnehjem
iTheni, ca. 400 km syd for storbyen Chennai.
Israel Daniel er associeret pastor i Prince of Peace Church
(Fredsfyrstens menighed) I Madurai. Samtidig bruger han en del tid
på at tilse arbejde i Open Door, herunder vort børnehjem.
Han fortæller, at det går rigtigt godt med både de praktiske og de
åndelige ting på hjemmet. Drengene passer deres skolegang på
bedste vis og er interesserede i at gøre så godt, at de efter endt
skoleperiode kan få sig en uddannelse og et godt arbejde.
Vi vil under vort kommende besøg i Indien (februar-marts) forsøge
at skabe endnu bedre muligheder for, at drengene kan få en god
start på deres nye tilværelse, når de engang forlader børnehjemmet.
RAPPORT FRA BØRNEHJEMMET
I THENI I DET SYDLIGE INDIEN
Arun Kumar er en dygtig og lærevillig elev i
skolen og en god kammerat for de øvrige drenge.
FLERE REGELMÆSSIGE RAPPORTER I 2015
Efter aftale med Israel Daniel vil vi i det nye år få tilsendt
endnu flere regelmæssige rapporter fra børnehjemmet,
som vi vil videresende til jer, som trofast er med og støtter
dette vigtige arbejde.
Til venstre ses Israel Daniel under det nylige besøg i
Nordjylland.
Også i år vil vi give en speciel gave til hver af
drengene og til lederne i anledningen af julen.
Her har du ligeledes en mulighed for at være
med og glæde alle på børnehjemmet.
På forhånd tak til alle jer, som føler trang til at
gøre en indsats på dette område
Drengene og medarbejderne på børnehjemmet i
Theni ønsker dig en rigtig glædelig jul og et
velsignet nytår.
DU KAN STØTTE EN DRENG PÅ BØRNEHJEMMET FOR 250 KR. PR. MÅNED (og få skattefradrag, hvis du ønsker
det). For dette beløb får han en tryg bolig, kristen omsorg, skolegang, mad og klæder samt ikke mindst: hører
dagligt budskabet om Jesus.
VIL DU HJÆLPE ESTHER OG VICTOR I ARBEJDET BLANDT HIV-SMIITTEDE OG AIDS-RAMTE KAN DU GIVE ET
ENKELT ELLER REGELMÆSSIGE BIDRAG. Din hjælp bliver værdsat og er nødvendig for at give hjælpen videre.
Vi har ingen administration, der skal lønnes, så alt, det vi modtager, går ubeskåret til formålet.
BANKKONTO: DANMARK 1551 4217764 (Danske Bank) – NORGE: 0521.6245182 (DnB NOR)
4.
Kære venner, Varme hilsner til jer alle.
Den 2. december holdt vi et julearrangement i Athanur. Disse
mennesker er meget fattige. Ca. 300 var samlede. Det var så
forbløffende. Børnene opførte danse og sketcher, og jeg
evangeliet
om Jesu
fødsel.
Nu omer
dage
kan vi ikke
I dag ankom en ny patient til os. Hendesforkyndte
navn er Priya.
Hendes
mands
tilstand
alvorlig.
holde
friluftsmøder
i
fred.
Men
ved
Guds
nåde
var
Hun har 2 piger. Den ene er 6 år, den anden er en 3 måned gammel baby. Barnet kan der ingen
modstand
sted.
Mange
mennesker
overgav
deres liv til
risikere at udvikle hiv / aids. Først når hun
bliver 4påår,det
kan
vi kan
finde
ud af det
gennem
Jesus,
og
mange
kom
for
at
få
personlig
forbøn.
test af hendes. Så I bedes venligst løfte hende op i jeres bønner. Må Gud velsigne jer. Vi havde
indsamlet brugt tøj og uddelte det til børnene. Det var de så
Jeres søster i Kristus,
lykkelige for. Til sidst gav Victor kage og små gaver til børnene.
En vidunderlig tjeneste. Fortsæt med at bede for os. Vi skal have
en julefest for hiv/aids ramte mennesker d. 13. december.
Venligst løft os op i jeres bønner. Gud velsigne jer.
Esther Kebamalar
ARBEJDET BLANDT DE HIVSMITTEDE OG AIDS-RAMTE
NY PATIENT PÅ KVINDEHJEMMET
Vi har fået en ny patient til os. Hendes navn er Priya.
Hendes mands tilstand er alvorlig. Hun har 2 piger.
Den ene er 6 år, den anden er en 3 måned gammel
baby. Barnet kan risikere at udvikle hiv / aids. Først
når hun bliver 4 år, kan vi finde ud af det gennem
test af hendes. Så I bedes venligst løfte hende op i
jeres bønner. Må Gud velsigne jer.
Jeres søster i Kristus, Esther J.
UDDELING AF MADVARER TIL DE SYGE OG FATTIGE
Kære venner, varme hilsner til jer alle i Jesu navn.
i dag hjalp Gud os til at give ris og dagligvarer til hiv /
aids smittede folk.
Vi tilbad Gud, og jeg har givet Guds budskab. Så giver
vi personlig rådgivning til dem.
Vi bad individuelt for dem. Vi havde rigtigt godt
fællesskab. Vi nød det alle meget.
Mange tak for alle jeres bønner og finansiel støtte.
Må Gud velsigne jer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIG ING PÅ VORES NYE MISSIONS-HJEMMESIDE PÅ
INTERNET: WWW.FEFMISSION.DK
JÆVNLIGT OPDATERET MED RAPPORTER OG BILLEDER
FRA MISSIONS-ARBEJDET I INDIEN
Fri Evangelisk Forsamling i Aalborg, Troensevej 9, DK-9220 Aalborg Øst
Email: [email protected] – telefon +45 98155218 og +45 51825777
Internet: www.fef-aalborg.dk + www.fefmission.dk
Bank Danmark (DB). 1551.4217764 – Bank Norge (DNB): 0521.6245182
Se de kommende møder på www.fef-aalborg.dk (mødeplan)
5.
HVAD JULENS BUDSKAB KAN LÆRE OS OM TILLID
TIL GUD OG FORSTÅELSEN AF KRISTUS I OS
Den lange og anstr
Beretningen om Jesu fødsel og optakten til den indeholder så mange væsentlige detaljer, at det er på sin plads
at fremhæve nogle af dem her.
DET PROFETISKE ORD OPFYLDES
Det kunne virke helt tilfældigt, at kejser Augustus (Lukas 2) netop på den tid skulle få den tanke, at foretage
optælling af befolkningen i hans imperium. Men den Gud ”der bøjer kongers hjerter som vandbække”,
overstyrede alt og så til, at det profetiske ord blev opfyldt omkring Frelserens fødsel, og hvor den skulle finde
sted.
Derfor må vi også tro, at ethvert løfte Gud har givet, kan og vil han opfylde for hele verden og specielt for os,
som tror på hans navn.
FRELSEREN OG FORLØSEREN ER KOMMET
Inden Jesus blev født, fik Josef det ord fra englen: Du skal give ham navnet Jesus, thi han skal frelse sit folk fra
deres synder (Mattæus 1,21).
Jesus kom ikke først og fremmest for at optræde som en begavet lærer, en mirakelmager eller en profet. Han
kom for at løse menneskets stor dilemma, synden, som adskilte os fra den levende Gud. Hans destination var
hele tiden Golgata, hvor han med sit hjerteblod skulle frikøbe os fra syndens magt og dens frygtelige
konsekvens.
KRISTUS I OS - ET VÆRK AF HELLIGÅNDEN
Helligåndens gerning var årsagen til, at Maria bar Frelseren i sig (”Helligånden skal komme over dig, og den
Højestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det, som fødes, kaldes helligt, Guds Søn” – Lukas 1,35). Det
skyldes også Helligåndens værk i os, at Kristus er blevet vor Frelser og vort liv, vort alt. Helligånden formidler det
til os, som Kristus har og det, han er. Det er ikke et produkt af menneskelige anstrengelser, men af Guds nåde
og Helligåndens kraft.
GUD BEVARER OG BESKYTTER
Den lange og anstrengende rejse fra Nazareth til Betlehem: Maria vidste, at når hun bar Jesus under sit hjerte,
ville Gud sørge for, at rejsens mål blev nået, selv om der var besværligheder undervejs. Guds ”interesse” i, at
det skulle lykkes var langt større end Maria’s og Josef’s. Det gjaldt meget mere end et almindeligt barn, hvor
alvorligt det end var. Menneskets evige fremtid var afhængig, at denne rejse og fødslen endte godt.
På samme måde kan vi regne med Guds hjælp og beskyttelse, når Kristus bor ved troen i vore hjerter. Han vil
hjælpe og styrke os på vejen, så vi når sikkert til vor rejses mål: det ny Jerusalem.
Paulus skriver: jeg er sikker på, at Gud har magt til at bevare den skønne skat, som blev os betroet, indtil den
dag (vi er hjemme) – 2. Timoteus 1,12.
At vort livs rejse går godt og ender lykkeligt, er ikke bare vigtig for os, men for Guds plan med os og de
mennesker, vi har berøring med. Gud har investeret noget kosteligt i vore liv: Hans egen Søn. Derfor vil han med
kraft støtte os undervejs, så vi når godt i mål og samtidig bliver til hjælp og velsignelse for andre omkring os.
TAB IKKE MODET – BLIV IKKE SKUFFET
Selv om det var Guds Søn, hun skulle føde, var der mange lukkede døre for Maria. Ingen steder var der plads til
hende og det barn, hun skulle føde. Hun kunne være fristet til at tvivle og frygte, når den ene dør efter den
anden blev lukket med beskeden: ikke mere plads! Hun kunne være skuffet over alle dem, som ikke vidste
hvem hun bar med sig og ikke ville tage imod dem. Maria kunne have følt sig uretfærdigt behandlet.
6.
Men hun regnede med, at når Gud havde gjort noget i hende, ville han også gøre noget for hende. Maria vidste,
at Gud havde en udvej, skønt den syntes ringe. Hun fandt sig i at blive indkvarteret under kummerlige forhold.
Det, hun havde i sig, var større og vigtigere end de forhold, der var omkring hende.
At vi har Jesus med os og i os er ingen garanti for, at får luksuriøse forhold og fremgang i alle henseender, men
det ender godt for den, som har sat sin lid til Herren. Han vil aldrig slippe os og aldrig forlade os (Hebr. 13,5).
Allan K. Hansen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herlige møder med Israel Daniel fra Indien:
Israel Daniel er svigersøn til Stephen
Devakumar, leder af Open Door
Fuill Gospel Church i Indien. Han
besøgte os for første gang og
glædede os med et salvet budskab
om altid at have Herren øje på alle
vore veje. Vi havde nogle fine
møder i Hirtshals, Aalborg og Sæby.
Mange søgte Gud for at få forbøn.
NY TUR TIL INDIEN 14/2-3/3 2015
Vi glæder os til at besøge børnehjemmet og kvindehjemmet samt hilse på alle vore venner i det sydlige
Indien . Har du lyst til at være en del af det, Gud gør i
dette område, så kan du bidrage med bøn og
økonomisk støtte. Se vort bankkonto-nummer på side
4, eller kontakt os på telefon eller e-mail.
FGP-TV (Full
Gospel Production)
Kristent Internet-TV
hele døgnet rundt
via www.fgp.dk
Vi minder om, at du kan se kristent tv hele døgnet gennem FGP-tv som sendes fra Bornholm. Her er Niels
Peter Finne i gang med det ene af de to kameraer, der bliver brugt ved optagelserne af deres programmer
og Allan K. Hansen, som medvirker i nogle af programmerne. Der er rige muligheder for at se disse
udsendelser på stor tv-skærm, hvis du har smart-tv. Ellers på din computer.
VI OPFORDRER JER ALLE TIL AT BLIVE VELSIGNET AF DISSE MANGE ALSIDIGE PROGRAMMER PÅ FGP-TV