HELLE TIETGEN LUND 80 - net

HELLE TIETGEN LUND
Helle Tietgen Lund deltog i Søndagsavisens novellekonkurrence i
1997 og vandt. Kravet til novellen var, at den skulle være kort og
have en overraskende slutning. Søndagsavisen kaldte det en knald­
perle-slutning. Der var utrolig mange deltagere, der indsendte en
novelle til bedømmelse, så Søndagsavisen udgaven novellesam­
ling med titlen "Knaldperler" med de bedste noveller. På internet­
adressen vvww.sondagsavisen.dkjperler kan man læse nogle af
de andre noveller.
Arret
Hun havde levet sådan i mange år. Stille. Uden at lade sig mæ r­
ke med noget. Ikke sagt noget til nogen. Hver dag stået op,
passet sit arbejde, og sit hjem.
Men der var en gang, da alting havde været anderledes. Den­
gang Torben havde været der. Og det var efter at han for­
svandt, hun havde forandret sig sådan.
"Jeg vil ikke tale mere om det! " Katrine lagde strikketøjet i skødet
med e n pludselig bevægelse, og kiggede anklagende ud i stuen.
Uret i hjørnet, tikkede monotont og højlydt. Ellers var der stille.
Langsomt genoptog hun strikningen. En stund rokkede hun
lidt frem og tilbage i gyngestolen, så stoppede hun , og kigge­
de op. "Undskyld, du ved at jeg ikke mener det så slemt ikke?"
Hun lød trist. "Men vi har jo været igennem det så mange gan­
ge! Og du ved også godt at jeg var nødt til at gøre som jeg gjor­
de . Det var for dit eget bedste!"
Katrine rejste sig, og satte sig over i sofaen. Hun så med bedrø­
vede øjne på ham, og strøg ham blidt over kinden . "Hvordan
tror du ikke jeg ville have følt det, hvis du var rendt din vej
med hende gimpen..."
80
AR RI::f
Hun lagde en finger over hans læhe. "Nej, s ig ikke noget Tor­
be n ... Alt er jo godt nu!" Hun placerede et kys på hans kolde
kind, og knappede hans kraveknap, for at skjule det grimme
ar der strakte sig fra brystet til halsen .
Hun rynkede irriteret brynene. Det æ rgrede hende nu lidt; det ar.
Hun havde ellers altid været sådan en dygtig konse rvator.
ARRET
8