november - Solrød Kirker

NOVEMBER 2014
GUDSTJENESTER
Lørdag den 1. november
Solrød Strandkirke kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste, Leif Ellerbek
Søndag den 2. november
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste,
Charlotte Gravesen & Leif Ellerbek
Solrød Kirke kl. 14.00
Allehelgensgudstjeneste,
Charlotte Gravesen & Leif Ellerbek
Lørdag den 8. november
Solrød Kirke kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste, Leif Ellerbek
Søndag den 9. november
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste, Leif Ellerbek
Lørdag den 15. november
Solrød Kirke kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste,
Charlotte Gravesen
Søndag den 16. november
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste, Charlotte Gravesen
Lørdag den 22. november
Solrød Kirke kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste, Leif Ellerbek
Søndag den 23. november
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste, Leif Ellerbek
Søndag den 30. november
Solrød Strandkirke kl. 11.00
1. søndag i advent,
Michael Rønne Rasmussen
med deltagelse af trompetist og
Solrød StrandKor
Efterår, mørke og tid til eftertænksomhed
Efterårets mørke indbyder til eftertænksomhed og nogle af livets store
spørgsmål.
Det er en tid til at se bagud og fremad og midt i det hele måske blive klogere og
blive inspireret.
Vi vil gerne byde jer ind til de følgende arrangementer og mere til.
Vel mødt i vores kirker og på kirkegårdene.
FREDAGTRÆF
Jersie Solrød Menighedspleje
afholder deres månedlige
FredagsTræf
Fredag den 28. november kl. 17
i Jersie Sognehus, Birkevæget 40
Tilmelding og køb af billetter på
Solrød og Jersie kirkekontorer
senest den 26. november.
En kærlig hånd til pårørende - et foredrag
Livet og hverdagen vendes på hovedet, når en man elsker rammes af en alvorlig
sygdom. Eva Jørgensen, som har udgivet bogen ”Kære pårørende – kom vel
igennem en svær tid”, besøger Solrød Strandkirke for at fortælle om bogen
og om dét at være pårørende til et sygt eller døende menneske.
Foredraget finder sted onsdag d. 29. oktober kl. 19.00.
Alle er velkomne og der vil blive serveret kaffe og kage efter foredraget.
Vi mindes vores døde
Allehelgen søndag er altid første søndag i november, og det er en helt særlig dag
i kirken og på kirkegården.
I gudstjenesten tænder vi lys og læser navnene højt på dem, der er døde siden
sidste Allehelgen.
Alle kan komme og være med og tænde et lys for dem, de har mistet - også for
længere tid siden.
Bønner og salmer den dag giver plads til at mindes og sørge, og samtidig siges,
der i kirken nogle ord om Gud, som lader håbet lyde ind i sorgen.
TIRSDAGSCAFÉ
er åben for alle og finder sted i
Solrød Strandkirke kl. 14 - 16.
Tirsdag den 4. november - sang
Tirsdag den 18. november foredrag: Slaget ved Køge Bugt
Der er gudtjeneste den 2. november
kl. 11.00 i Solrød Strandkirke
og
kl. 14.00 i Solrød Kirke.
Mellem de to gudstjenester (fra kl. 12.00 og frem) samles vi på Solrød
Annekskirkegård. Præster og personale vil være med, og der serveres en bid
mad i graverhuset. I år vil der også være en musiker, der spiller stille musik.
Præsterne ved gudstjenesterne den dag er både Leif Ellerbek og Charlotte
Gravesen
CHRISTIANS HAVE
Der er andagt hver 1. tirsdag i
måneden kl. 14.00
Næste gang er den 4. november
ved Kristine Stricker Hestbech
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Næste møde er den 13. november
kl. 18.30 i Solrød Strandkirke.
Dagsorden kan hentes i Solrød
Strandkirke en uge før mødet.
Bekendelser fra en kulturkristen muslim
I dette foredrag fortæller Naser Khader om sit møde med kristendommen, og
om hvordan hans opfattelse af tro og religion har ændret sig, efterhånden som
han har fået større indsigt i den.
Vi kommer nærmere ind på, hvorfor han så personligt forsvarer demokratiet
med næb og kløer, og hvorfor at hans forhold til islam er blevet så anstrengt.
Men der er, efter hans mening, mange gode ting i islam og frem for at forlade
sin barnetro, ønsker han at ændre den.
Naser vil i foredraget vise, hvordan han mener, islam kan blive bedre, og hvad
islam kan lære af kristendommen.
Foredraget finder sted den 26. november kl. 19.30
i Solrød Strandkirke.
Næste annonce kommer
i avisen den 25. november 2014
SOLRØD SOGN
Kirkekontoret
Mosevej 1, 2680 Solrød Strand
Telefon 5614 0055
[email protected]
Åben:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00
Torsdag træffes kordegnen kl. 16 - 18
i Havdrup Sognehus,
Bistrupvang 33, 4622 Havdrup
www.solrodkirker.dk