Når DET sker - er der spørgsmål

Når DET sker - er der spørgsmål
v/ Erik H. Jessen
Skal vi selv sætte annonce i avisen?
Man kan selv vælge at sætte dødsannonce i den lokale avis? Hvis man ønsker det kan vi
Også, stå for kontakten til avisen.
Må vi selv lægge vores far i kisten?
Ved afhentning af den afdøde tager vi en snak med familien om, hvordan det
skal foregå, ved ilægning i kisten. Vi udfører opgaven helt som familien ønsker
og vi rådgiver omkring, hvorledes det kunne foregå.
Må vores mor have sit eget tøj på i kisten?
Ja. I mange tilfælde har familien, eller plejere ofte iklæder den afdøde, det tøj
Som ønsket. Vi kan også iklæde den afdøde det tøj som familien, udleverer
Til os. Vi tilbyder også salg af flotte ligklæder, som oftest bruges ved afhentning
på Sygehus Kapel.
Skal vi selv give vores far tøj på?
Se ovenfor.
Skal vi bruge min mors hovedpude og dyne?
Ikke nødvendigvis. Men hvis det er et ønske kan det godt bruges. Men ved
alle ilægninger i kiste har vi et flot satin pudevår og dynestykke som vi bruger
Uden beregning.
Kan I levere ligklæder, hovedpude og dyne?
Ja. Ligklæder mod betaling. Pudevår og dyne inkl. i kistens pris.
Hvor bliver man begravet, hvis man ikke er medlem af en folkekirke?
Hvis man er fra et andet tros samfund, så har de ofte steder som bruges til
Begravelser, eller nedsættelse af urne. Men i mange tilfælde bliver folk, som
ikke er medlem af folkekirken, også nedlagt på en almindelig kirkegård. Dog er
Familiens spørgsmål – Her er lidt hjælp til svarene – og så vil vi meget anbefale at vi får en god snak sammen.
Athene Begravelse - Lysbjergvej 9 b - Hammelev - 6500 Vojens - Tlf. 74 50 60 73 – [email protected]
Side 1 af 5
Når DET sker - er der spørgsmål
v/ Erik H. Jessen
Dette ofte med en merpris.
Kan man blive begravet på havet uden at være brændt?
Nej. Men man kan kremeres og asken kan strøs ud over havet. Hvis man
skriver under på dokumentet, mens man er i live foregå det uden ansøgning.
Hvis det ansøges af pårørende efter døden skal der ansøges om tilladelse.
Skal vi give de offentlige myndigheder besked?
Nej. Det gør bedemanden, som en del af bedemandshonoraret. Efter
Udfærdigelse, af de lovmæssige papirer valideres disse, på det lokale sogne
kontor. Herefter er det dem som indberetter til de offentlige myndigheder,
Herunder til skifteretten.
Kan man blive brændt og derefter få asken spredt på havet?
Ja. Se svar andet steds.
Kan man blive begravet hjemme i sin have?
Umiddelbart ikke – Der er særlig lovgivning herom
Kan man få sin urne sat ned hjemme i sin have?
Her er der også særlig lovgivning og det skal bl.a. tinglyses
Må man have en urne med aske stående på kaminhylden?
Nej.
Kan vi vente 3 uger med begravelsen?
Så skal der søges via embedslægen. Normalt siger man max. 2 uger. Normalt
sker begravelsen/bisættelsen indenfor 1 uge.
Skal vi selv ringe til præsten?
Man er altid velkommen til selv at kontakte præsten. Men normalt tager vi den
Familiens spørgsmål – Her er lidt hjælp til svarene – og så vil vi meget anbefale at vi får en god snak sammen.
Athene Begravelse - Lysbjergvej 9 b - Hammelev - 6500 Vojens - Tlf. 74 50 60 73 – [email protected]
Side 2 af 5
Når DET sker - er der spørgsmål
v/ Erik H. Jessen
første snak med præsten, hvor vi fastligger en dato for højtideligheden.
Herefter tager præsten normalt kontakt til de pårørende med henblik på et
møde.
Skal vi selv kontakte kirkegården?
I de fleste tilfælde er det bedemanden som tager kontakten og indhenter
tilbud. I særlige tilfælde ønsker kirkegården selv kontakt til de pårørende.
Hvordan finder jeg ud af, hvem der er præst, der hvor min far bor?
Man kan på www.sogn.dk både søge om bopæls sogn, kirker og præster.
Min far er død under sin ferie på Kreta. Hvad skal vi gøre?
Normalvis sørger den offentlige sygesikring, eller ens eget forsikrings selskab
for hjælp, i en sådan situation. Athene Begravelse.dk kan afhente folk via vores,
langdistance rustvogn i hele Europa mod tilbud.
Kan vi få trykt salmer?
Ja. Bedemanden kan godt trykke salmer, lave programmer etc.
Kan vi få vores mor begravet fra en anden kirke, end der hvor hun bor?
Ja. I de fleste tilfælde er det intet problem. Blot skal der tages kontakt til
Præsten, i den pågældende kirke.
Kan vi benytte en præst fra et andet sogn?
Ja. Også her skal man kontakte præsten og kirkekontoret.
Hvor kan vi søge begravelseshjælp henne udover kommunen?
Det meste almindelige er Sygeforsikringen Danmark, fagforeninger, særlige
pensions ordninger, etc.
Vi vil gerne have spillet et musikstykke på ghettoblaster ved
begravelsen. Kan det lade sig gøre?
Familiens spørgsmål – Her er lidt hjælp til svarene – og så vil vi meget anbefale at vi får en god snak sammen.
Athene Begravelse - Lysbjergvej 9 b - Hammelev - 6500 Vojens - Tlf. 74 50 60 73 – [email protected]
Side 3 af 5
Når DET sker - er der spørgsmål
v/ Erik H. Jessen
Ja. Men det er noget der skal aftales med præsten.
Kan vi få mors urne stillet i kolumbarium?
Ja. Men der findes ikke mange af disse i Danmark.
Hvad nu, hvis jeg ikke kan/vil betale for begravelsen?
Hvis ikke der er nogle midler i boet vil det offentlige (Kommunen) betale for
begravelsen.
Vi ønsker, at vores far skal ud synges fra plejehjemmet. Kan det lade
Sig gør?
Ja. Ud syngning er meget brugt særlig i Jylland. Vi kan hjælpe med trykning af
Salmetekster, etc.
Kan jeg selv bestemme, hvordan min begravelse skal foregå?
Ja. Man kan udfylde et dokument som hedder ”Min sidste vilje”. Her kan man
skrive ned, hvordan man havde tænkt sig, det skulle foregå når man dør. Man
kan også forudbetale, sin egen begravelse. For folk som ligger på Hospice
vejleder, vi gerne omkring sådanne ønsker.
Kan udlændinge blive begravet i Danmark?
Ja. Men i de fleste tilfælde fragtes kister eller urne til hjemlandet.
Hvor hurtig kan man blive begravet efter dødsfald?
Der er jo noget papir arbejde, som skal ordnes. De fleste kirker kræver min 48
timers varsel, Så normalt tidligst efter 3-4 dage.
Vi ønsker ikke at benytte en kirke til begravelseshandlingen. Kan
Et forsamlingshus bruges?
Det anbefaler vi ikke af etiske grunde. Til gengæld er der mange goder
Familiens spørgsmål – Her er lidt hjælp til svarene – og så vil vi meget anbefale at vi får en god snak sammen.
Athene Begravelse - Lysbjergvej 9 b - Hammelev - 6500 Vojens - Tlf. 74 50 60 73 – [email protected]
Side 4 af 5
Når DET sker - er der spørgsmål
v/ Erik H. Jessen
kapeller, hvor man kan afholde en borgerlig ceremoni.
Må vi selv stå for transport af kisten?
Rent lovmæssigt ja, hvis kisten er forsvarlig fastgjort. Så er der noget etisk,
hvor de fleste mennesker, nok ville blive lidt stødt.
Bliver vores fælles konto spærret i banken, den dag én af os dør?
Ja. Fælles konti bliver spærret. Men bankerne er i de fleste tilfælde
Behjælpelig, ved sådanne problemstillinger.
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at, stå for min mosters begravelse,
Hun har ikke andre pårørende?
Jamen så vil det blive det offentliges ansvar.(Kommunen)
Må jeg selv stå for blomsterne ved min mors bisættelse – kistepynt,
kranse, båreopsatser, buketter og kasteroser?
Ja. Det er kun en service fra bedemanden, at sørge for disse ting. Ved Athene Begravelse
har vi en rigtig god aftale, med Vojens Blomsterhus.
Jeg har ikke min fars dåbsattest, heller ikke vielsesattesten. Jeg ved
ikke, hvor han er født eller hvor min mor og far blev gift. Hvad så?
Det er ikke noget problem, da kirkekontoret er behjælpelig med at få disse
oplysninger.
Skal vi selv hente dødsattesten hos politiet, sygehuset, hos lægen?
Nej. Det sørger bedemanden for.
Vi vil gerne have en mindesammenkomst efter højtideligheden, kan I
Hjælpe, os med at finde et sted?
Ja. Vi kan godt sørge for mindesammenkomst, efter højtideligheden efter tilbud fra lokal
restaurant, forsamlingshus, sognehus, etc.
Familiens spørgsmål – Her er lidt hjælp til svarene – og så vil vi meget anbefale at vi får en god snak sammen.
Athene Begravelse - Lysbjergvej 9 b - Hammelev - 6500 Vojens - Tlf. 74 50 60 73 – [email protected]
Side 5 af 5