Klik her for at downloade folderen som pdf-fil.

Elev afbud
Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at komme til din undervisning, så
skal du give din lærer eller musikskolen besked.
Vis hensyn: Hvis du går på et sammenspilshold så tænk på, at de andre er afhængige af, at du kommer, ellers mangler dit instrument. Så der skal være meget
t/
skabe
e
l
ø
k
Til
n
stavle
opslag
gode grunde til at melde afbud.
Kommunikation
Vær obs på, at nyhedsbreve, optagelsesbreve og information vedrørende gentilmelding i foråret kommer som mails, og at aflysning af undervisning primært udsendes på sms. Derfor er det afgørende, at vi har jeres rigtige mailadresser og mobilnumre, da I i modsat fald kan gå glip af vigtig information.
Betaling
Betaling for undervisningen opkræves via Lejre Kommunes Kontrol & Opkrævning
og falder i 3 rater hhv. 1. november 2013, 1. februar 2014 og 1. maj 2014. HUSK at
checke E-BOKSEN, hvis I modtager regninger ad den vej.
Priser for undervisning på alle fag forefindes på vores hjemmeside.
OBS: Lejre Kommune opkræver et rykkergebyr på 250,- kr. ved for sen betaling.
Eventuelle udgifter til noder afholdes af eleven.
Foto: Anders Graver
VELKOMMEN TIL SÆSON 2013/2014
I LEJRE MUSIKSKOLE
Feriekalender for skoleåret 2012/2013 - alle dage inkl.
Efterårsferie
12/10 2013
-
20/10 2013
Juleferie
21/12 2013
-
1/1 2014
Vinterferie
8/2 2014
-
23/2 2014
Påskeferie
12/4 2014
-
21/4 2014
St. Bededag
16/5 2014
-
18/5 2014
Kr. Himmelfart
29/5 2014
-
1/6 2014
7/6 2014
-
9/6 2014
Pinseferie
Informationer til alle elever og forældre i musikskolen
Sæsonen starter d. 30/8 2013 og slutter d. 4/6 2014.
Der er ingen undervisning d. 28/1 2014, hvor alle musikskolens lærere holder temadag.
www.lejremusikskole.dk
Information til alle elever og forældre
Undervisningen
I er altid meget velkomne til at kontakte læreren, hvis I, som forældre, har spørgs-
Hjerteligt velkommen til sæson 2013-2014 i Lejre Kommunale Musikskole!
mål til undervisningen af jeres barn. Læreren kontakter også jer, hvis der er behov
Vi glæder os til det musikalske samvær og samarbejde.
for det.
I denne folder er en række informationer, som er gode at have ved hånden, men
Tilmeldingen er bindende for elever, som tidligere har været tilmeldt musikskolen.
kig også jævnligt ind på hjemmesiden www.lejremusikskole.dk, hvor I kan holde
Dog har tidligere elever en prøveperiode på 1 måned. Hvis du ikke tidligere har
øje med alle arrangementer i sæsonplanen og andre nyheder.
gået i musikskolen, har du en prøveperiode på 3 måneder. Evt. udmeldelse skal
ske skriftligt og senest d. 1/12 2013. Der betales for hele prøveperioden svarende
til 1. rate.
Musikskolens administration
Stefan Moulvad, musikskoleleder
Sonja Eliassen, souschef
Foto: Anders Graver
Carina Uhre og Hanne Christiansen, sekretærer
Torben Springer, pedel
Kontakt
Kontakt kontoret på tlf. 20 51 45 02 / 46 46 25 10 eller [email protected]
Se øvrige telefonnumre på hjemmesiden www.lejremusikskole.dk
Øvning, instrumentalelever
Du kan se al information om din undervisning samt opdatere dine elevinformationer
Hvis man øver sig på noget, bliver man som regel bedre til det!
ved at gå ind på www.speedadmin.dk og logge ind. (Brugernavn: De første 6 cifre i
At gå til musik adskiller sig fra mange andre af de ting, du går til. De 25 minutter
personnr. og kodeord: De sidste 4 cifre i personnr.)
instrumentalundervisning, du får hver uge, er langt fra nok til at lære at beherske
dit instrument. Der hvor du virkelig lærer at spille, er hjemme hos dig selv! Hvis du
Telefontider
har en god øverutine, så bringer den næste time dig videre, i stedet for at blive en
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12.30 - 15.00
gentagelse af den sidste time.
3 GODE RÅD:
Foto: Anders Graver
1. Øv dig lidt hver dag i stedet for at gemme al krudtet til dagen før din time.
2. Når du kommer hjem fra din time, så pak instrumentet ud igen og spil stykkerne igennem en gang til og tænk på, hvad du lige har lært. Så husker du
det meget bedre.
3. Sæt ikke dit instrument for langt væk. Stil det så du nemt får øje på det, så
husker du nemmere at få øvet dig.