TRAVNIŠKE RASTLINE

TRAVNIŠKE RASTLINE
Navadni kosmuljek
(Anthericum ramosum)
Družina NARCISOVKE
Travniški mačji rep
(Phleum pratense)
Družina TRAVE
Mehka ali ječmenasa stoklasa
(Bromus hordeaceus)
Družina TRAVE
Navadna migalica
Navadna pasja trava
Angleška ali trpežna ljuljka
(Briza media)
Družina TRAVE
(Dactylis glomerata)
Družina TRAVE
(Lolium perenne)
Družina TRAVE
Mali zvonček (Galanthus nivalis)
Navadna lakota (Galium mollugo)
Trobentica (Primula vulgaris)
Družina NARCISOVKE
Družina BROŠČEVKE
Družina JEGLIČEVKE
Ripeča zlatica (Ranunculus acris)
Navadna orlica (Aguilegia vulgaris)
Družina ZLATIČEVKE
Družina ZLATIČEVKE
(Capsella bursa-pastoris)
Družina: KRIŽNICE
Vrednikov jetičnik
Rjavordeča krvomočnica
(Veronica chamaedrys)
Družina ČRNOBINOVKE
(Geranium phaehum)
Družina KRVOMOČNIČEVKE
Navadni plešec
Razprostrta zvončnica
(Campanula patul)
Družina ZVONČIČEVKE
Navadni jagodnjak
(Fragaria vesca)
Družina ROŽNICE
Srednji trpotec (Plantago media)
Družina TRPOTČEVKE
Plazeči petoprstnik (Potentilla reptans)
Veliki trpotec (Plantago major)
Družina ROŽNICE
Družina TRPOTČEVKE
Ozkolistno trpotec
Navadna regačica (Aegopodium
(Plantago lanceolata)
Družina TRPOTČEVKE
podagraria)
Družina KOBULNICE
Navadna kislica
Cipresasti mleček
Navadna grebenuša
Hmeljna meteljka
(Rumex acetosa)
Družina DRESNOVKE
(Euphorbia cyparissias)
Družina MLEČKOVKE
(Polygala vulgaris)
Družina GREBENUŠEVKE
(Medicago lupulina)
Družina METULJNICE
Navadna medena detelja
(Melilotus officinalis)
Družina METULJNICE
Črna detelja (Trifolium pratense)
Plazeča detelja (Trifolium repens)
Družina METULJNICE
Družina METULJNICE
Navadna nokota (Lotus corniculatus)
Pravi ranjak (Anthyllis vulneraria)
Družina METULJNICE
Družina METULJNICE
Navadni rman
Navadni glavinec
(Achillea millefolium)
Družina NEBINOVKE
(Centaurea jacea)
Družina NEBINOVKE
Mali škrobotec (Rhinanthus minor)
Družina ČRNOBINOVKE
Vrbovolistni primožek
(Buphathalmun salicifolium)
Družina NEBINOVKE
Navadna ivanjščica
(Leucanthemum ircutianum)
Družina NEBINOVKE
Navadni potrošnik ali cikorija
Navadna marjetica (Bellis perennis)
Navadni regrat (Taraxacum officinale)
Družina NEBINOVKE
Družina NEBINOVKE
Cichorium intybus
Družina NEBINOVKE
Beli slizek (Silene latifolia)
Navadna pokalica (Silene vulgaris)
Družina: KLINČNICE
Kukavičja lučca (Lychnis flos-cuculi)
Družina: KLINČNICE
Družina: KLINČNICE
Velika kopriva (Urtica
dioica)
Družina KOPRIVOVKE
Njivsko grabljišče
Travniška kadulja
Plazeči skrečnik
(Knautia arvensis)
Družina ŠČETIČEVKE
(Salvia pratensis)
Družina USTNATICE
(Ajuga reptans)
Družina USTNATICE
Navadna črnoglavka
Navadna materina dušiCa
Škrlatnordeča mrtva kopriva
(Prunella vulgaris)
Družina USTNATICE
(Thymus effsus)
Družina USTNATICE
(Lamium purpureum)
Družina USTNATICE
Navadna vijolica
Pomladanski svišč
(Viola mirabilis)
Družina VIJOLIČEVE
(Gentiana verna)
Družina SVIŠČEVKE