Julij 2015

Infond Money - Euro
SKLADI
V UPRAVLJANJU KBM INFOND
MESEČNA POROČILA
Kliknite na iskani sklad:
Infond Alfa
Infond Bond - Euro
Infond Consumer
Infond Družbeno odgovorni
Infond Energy
Infond Frontier
Infond Hrast
Infond Life
Infond PanAmerica
Infond PBGS
Perspektiva: EmergingStox
Perspektiva: EurAsia Flexible
Infond Beta
Infond BRIC
Infond Delniški
Infond Dynamic
Infond €uropa
Infond Global
Infond Krekov Globalni
Infond Money - Euro
Infond Technology
Perspektiva: Resource Flexible
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible
Perspektiva: WorldMix
Perspektiva: WorldStox Developed
Infond skladi
julij 2015
Mesečni pregled dogajanja doma in v tujini
www.infond.si
Borzni trendi
julij 2015
Trgi v razvoju - Kitajska volatilnost povečala
negotovost
Razviti trgi – Najboljša prva polovica leta za evropske
delnice po letu 1996
Damjan Kovačič,
upravljavec - analitik
Uroš Vek.
upravljavec naložb
V zadnjih tednih so trge kapitala vznemirjali trije pomembni viri
negotovosti, o katerih se je tudi najbolj izčrpno poročalo,
analiziralo in komentiralo. To so seveda Grčija in njen položaj v
evroobmočju, začetek dvigovanja kratkoročnih obrestnih mer v
ZDA in dileme, povezane z upočasnjevanjem kitajske
gospodarske rasti ter pretresi na tamkajšnjih borzah.
Kar se tiče Grčije je razveseljivo dejstvo, da se država počasi
umika iz naslovnic, čeprav večina ekonomistov trezno ocenjuje,
da je njen izstop iz evroobmočja v naslednjih letih še vedno
precej realen scenarij. Finančni trgi so polni navidezno
nelogičnih pojavov, saj so se evropski delniški trgi najbolj
razcveteli ravno v času najhujše grške krize. Prvo polletje je bilo
za evropske delnice celo najboljše po letu 1996, letos pa so
delnice na stari celini pridobile že okoli
16 % vrednosti, skupni obseg trgovanja pa se je od lani povečal
za skoraj 30 %. Prav tako se je razpoložljivi prihodek
gospodinjstev v evroobmočju v prvem četrtletju povečal za
2 %, čista vrednost premoženja pa se je povečala za več kot 3 %
in znaša okoli 150 tisoč evrov na prebivalca. Po drugi strani nas
lahko upravičeno skrbi neverjetno počasno, neodločno in
neučinkovito reševanje grške krize s strani evropskih političnih
vrhov.
Statistični podatki torej še naprej kažejo na okrevanje ali celo
rahel pospešek v evropski gospodarski aktivnosti, ki naj bi
znašala med 1 in 1,5 %, pa tudi v ZDA lahko do konca leta
pričakujemo relativno stabilno rast med 2,5 in 3 %. Za ameriško
gospodarstvo je v tem trenutku glavni motor rasti pravi preporod
stanovanjskega nepremičninskega sektorja. Cene stanovanjskih
nepremičnin so se tako maja podražile za 1,1 %, na letni ravni pa
so pridobile več kot 5 %, kar pomeni, da so od cenovnega vrha
sredi leta 2006 oddaljene samo še za slabih 7 %. Število začetih
novogradenj se je junija povečalo za skoraj 10 % na 1,2 milijona
enot letno, medtem ko se je število gradbenih dovoljenj za
stanovanjske nepremičnine povečalo za več kot 7 % na 1,3
milijona enot. V prvi polovici leta je bilo število prodanih novih
stanovanj in hiš kar za petino višje kot lani, število zaključenih
transakcij z rabljenimi stanovanji pa je bilo višje za 3,2 % in
doseglo osemletni vrh pri okoli 5,5 milijona enot letno.
Delniški indeksi razvitih svetovnih trgov so do konca julija v evrih
povprečno pridobili okoli 16 odstotkov vrednosti:
S&P 500 (+12,4 %), Dow Jones (+9,2 %), tehnološki Nasdaq (+19,1
%), evropski Stoxx Europe 600 (+16,2 %), nemški DAX (+15,3 %),
japonski Nikkei (+25,6 %) in indeks razvitih trgov MSCI World
(+13,4 %).
Delniški trgi držav v razvoju so v juliju, merjeno z indeksom MSCI
EMERGING MARKETS, izraženo v evrih, beležili padec za slabih 6 %.
Na drugi strani so razviti delniški trgi v enakem obdobju, merjeno z
indeksom MSCI WORLD, izraženo v evrih, pridobili več kot 3 %. Med
državami v razvoju so najvišjo volatilnosti in negativno rast
izkazovali kitajski delniški indeksi. V letu 2015 so kitajski delniški
indeksi dosegali nove vrhove. Shenzen Composite indeks je v
začetku junija izkazoval več kot 130 % rast, merjeno v evrih, od
začetka leta. Konec junija in v juliju je sledil preobrat. Vsi večji
indeksi, kot so Shanghai Composite, Shenzen Composite in Hang
Seng China Enterprise indeks, so v mesecu juliju padli za okrog 13
%, merjeno v evrih.
Razloge za rast gre pripisati povečani likvidnosti na denarnem trgu
zaradi znižanja obrestnih mer centralne banke. V letu 2015 je
zaživel program »Hong Kong Shanghai Stock Connect Program«, ki
vlagateljem omogoča nakup kitajskih delnic v Shanghaju prek Hong
Konga in obratno. Zraven tega so visoka pričakovanja vlagateljev po
dodatnih fiskalnih programih spodbud gospodarstvu in večja
nagnjenost vlagateljev k tveganju dodatno pripomogli k rasti
tečajev. Opaziti je bilo rast nakupov delniških naložb preko vzvoda.
Vlagatelji so tako zgolj v marcu odprli več kot 4,8 milijona novih
trgovalnih računov, aprila pa še dodaten milijon.
Konec junija in v juliju je bilo vse več znakov evforije in prišlo je do
večjih dnevnih nihanj delniških tečajev. V pogledu na kitajske
delnice je treba razlikovati med tremi delniškimi trgi, kjer poteka
trgovanje z njimi. Na Kitajskem sta najbolj znani borzi v Shanghaju
in Shenzenu, medtem ko mednarodni vlagatelji v večini kupujejo
delnice kitajskih družb, ki kotirajo v Hong Kongu. Najvišjo rast in
posledično padec je doživel indeks Shenzen, ki spremlja gibanje
manjših kitajskih družb. Najnižjo rast in posledično padec pa so
beležile kitajske delnice, ki kotirajo v Hong Kongu.
Kitajske oblasti so napovedale aktivno vlogo pri preprečevanju
padcev domačih delnic. Centralna banka je dodatno znižala ključno
obrestno mero, regulator delniškega trga je prepovedal nadaljnje
prve javne prodaje (IPO), omehčali so pravila za nakup delnic s
posojili (margin lending), prepovedalo se je trgovanje z določenimi
delnicami. Kitajska je agenciji China Security Finance omogočila
financiranje v višini 483 milijard USD kot likvidnostno podporo
finančni industriji za namen stabilizacije delniškega trga.
Padanje delniških tečajev bo pustilo določene posledice v
gospodarstvu. Na drugi strani pa kitajski delniški trg po velikosti in
pomembnosti ni tako vpet v realno gospodarstvo kot je to v Evropi in
ZDA. Intervencija kitajske oblasti je bila agresivna in obsežna. Čas
bo pokazal, ali so bili ti ukrepi, katerih cilj je kratkoročna
stabilizacija trga, na dolgi rok smotrni. Oblasti s takšnimi ukrepi
namreč izpodkopavajo ključno vlogo trga pri določanju cen
premoženja.
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Metodologija izračuna podatkov,
navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
Mesečni pregled dogajanja doma in v tujini
Borzni trendi
www.infond.si
julij 2015
Slovenija –
Uspešno odgnali angleškega kupca Telekoma
Uroš Selič,
upravljavec - analitik
Kazalnik gospodarske klime je bil julija 2015 pri doseženi
vrednosti plus 3,5 odstotne točke za 1,6 odstotne točke nižji kot
junija in za 7,5 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.
Večino statističnega padca lahko pripišemo znižanju kazalnika
zaupanja potrošnikov. Medtem ko je trend rasti kazalnika
gospodarske klime izrazito pozitiven, imamo še vedno opravka s
stagnacijo v trgovini na drobno. Realni prihodek od prodaje v
trgovini na drobno je bil namreč v juniju za 1,6 % nižji kot v maju
in za 0,6 % višji kot lani. Izmed posameznih kategorij, ki potrjujejo
ciklično okrevanje domačega gospodarstva, izpostavimo trgovino
z motornimi vozili, v kateri se je prihodek na letni ravni povečal
kar za petino, od povprečja v letu 2010 pa je bil višji skoraj za 30
%.
Skupina Telekom Slovenije je v prvih šestih mesecih letošnjega
leta dosegla 104 milijone evrov dobička iz poslovanja EBITDA, kar
je za 7 odstotkov več od načrtovanega. Vendar pa je potrebno
dodati, da je dobiček v drugem četrtletju letošnjega leta, ob
izločitvi učinkov Gibtelecoma in makedonske družbe One, na
ravni doseženega v enakem obdobju lanskega leta. Telekom
sicer za leto 2015 načrtuje 66 milijonov evrov čistega poslovnega
izida, 198 milijonov evrov EBITDA in do 107 milijonov evrov
naložb. Medtem, ko je po dolgotrajni epizodi končno uspelo
odgnati angleškega kupca Telekoma, se je uprava družbe
odločila oddati nezavezujočo ponudbo za nakup 58-odstotnega
deleža Telekoma Srbije, ki je po tržni kapitalizaciji skoraj petkrat
večji od slovenskega Telekoma.
Ljubljanska borza, ki je od leta 2008 v lasti Dunajske borze in
deluje v okviru avstrijske holdinške družbe CEESEG, bo po
sedmih letih ponovno zamenjala lastnika. Zagrebška borza je s
skupino CEESEG sklenila dogovor o prodaji 100-odstotnega
deleža, posel bi naj bil izpeljan do konca letošnjega leta. Za
Ljubljansko borzo naj bi plačali samo okoli milijon evrov, potem
ko so Avstrijci plačali neverjetnih 47 milijonov evrov.
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Metodologija izračuna podatkov,
navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+15,14%
+8,64%
+19,63%
Krovni sklad Infond
Infond Alfa, mešani podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond Alfa je opredeljen kot mešani uravnoteženi globalni podsklad, ki nalaga
sredstva globalno, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo
oz. valuto.
Komu je namenjen
Vlagateljem z zmerno pripravljenostjo na tveganje, ki ne želijo velikih nihanj v
vrednosti enote premoženja, a kljub vsemu pričakujejo nekoliko višji donos.
Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond Alfa je 5 let in več.
SI0021400161
62,05 €
20.767.860 €
do 3%
0%
2,00%
01.03.1994
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
ISIN
Delež
v%
JP3047670009
XS1028951777
US0378331005
LU0290355717
US30303M1027
SI0032103291
XS0972530561
SI0002101960
FR0010411439
PTOTEQOE0015
3,54
2,64
2,61
2,34
2,31
2,07
1,96
1,91
1,88
1,81
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400
PETROL - PETGSV 3.25
APPLE
DB X-TRACKERS IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE
FACEBOOK
PETROL - PET3
ASML HOLDING - ASML 3.375
REPUBLIKA SLOVENIJA - RS53
LYXOR ETF EUROMTS 7 - 10Y
REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.65
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti
vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o
volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim
nihanjem.
Mešana sestava portfelja omogoča večjo izpostavljenost do dolžniških naložb, kar povečuje
kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v
ekonomskih težavah, se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali
pravočasno.
EUR
Gibanje VEP
64,00
62,00
60,00
58,00
56,00
54,00
52,00
50,00
48,00
46,00
44,00
42,00
40,00
Geografska sestava naložb
Infond Alfa
ZDA
32,84
Slovenija
13,59
Japonska
11,18
Francija
4,84
Švica
4,10
Portugalska
3,56
Nemčija
2,81
Nizozemska
2,40
Latvija
1,78
Ostalo
20,05
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 %
15 %
20 %
57,80
13,71
10,85
Informacijska tehnologija
28,98
Odprti investicijski skladi
8,85
10,00
Trajne potrošne dobrine
6,68
Osnovne potrošne dobrine
6,39
Industrija
5,48
Energetika
Instrumenti denarnega trga
3,36
Instrumenti denarnega trga
1,52
1,52
Ostalo
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
35 %
28,98
Zdravstvo
Finančne storitve
Obveznice
30 %
Panožna sestava naložb
Obveznice
Delnice
25 %
60 %
70 %
10,18
0%
5%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+23,78%
+50,99%
+78,90%
Krovni sklad Infond
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Podsklad je opredeljen kot delniški globalni podsklad razvitih trgov. Njegove naložbe
so usmerjene v delnice globalno največjih podjetij in delniške ciljne sklade na razvitih
delniških trgih brez panožnih omejitev.
Komu je namenjen
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo.
Podsklad ima namreč večino svojih naložb usmerjenih v delnice podjetij največjih
globalnih podjetij, zato je priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond Beta
5 let in več.
SI0021400179
10,10 €
39.132.921 €
do 3%
0%
2,25%
01.09.2004
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
APPLE
GOOGLE
SANOFI
AMAZON
JOHNSON&JOHNSON
NESTLE
HSBC HOLDINGS
WELLS FARGO
ISHARES MSCI SPAIN
ROCHE HOLDING
ISIN
Delež
v%
US0378331005
US38259P5089
FR0000120578
US0231351067
US4781601046
CH0038863350
GB0005405286
US9497461015
US4642867646
CH0012032048
3,56
2,48
2,20
1,87
1,87
1,66
1,64
1,60
1,54
1,53
1
2
3
4
5
6
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu
s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli podatki, ki
se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu
z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko
spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o
volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednje do visokim cenovnim
nihanjem.
Gibanje VEP
EUR
11,00
7
Geografska sestava naložb
ZDA
Infond Beta
49,47
10,00
Japonska
9,00
Francija
8,00
Velika Britanija
6,99
7,00
Nemčija
6,68
6,00
9,79
8,72
Švica
5,00
4,91
Nizozemska
4,00
4,08
Španija
3,00
1,91
Italija
1,07
Ostalo
4,32
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
10 %
20 %
30 %
40 %
Panožna sestava naložb
50 %
Finančne storitve
Delnice
91,85
18,55
Zdravstvo
12,85
Informacijska tehnologija
12,70
Trajne potrošne dobrine
12,33
Industrija
9,62
Osnovne potrošne dobrine
9,48
Energetika
Odprti investicijski skladi
6,09
6,68
Surovine in predelovalna industrija
4,29
Telekomunikacije
2,83
Ostalo
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
60 %
8,61
0%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
5%
10 %
15 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
20 %
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
+1,83%
-1,93%
Krovni sklad Infond
Infond Bond - Euro,
obvezniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Podsklad je opredeljen kot splošni obvezniški podsklad - EUR, saj ima več kot 70%
sredstev izpostavljenih do evropske valute evro. Najmanj 90 % sredstev nalaga v
obveznice in investicijske sklade podobne naložbene politike.
SI0021401318
13,02 €
3.773.791 €
do 1,5%
0%
1,10%
14.08.2010
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Komu je namenjen
Vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti nizko naložbeno tveganje in pričakujejo
razpršitev v vrsto obvezniških naložb. Primeren je kot dopolnilni podsklad za
zniževanje naložbenega tveganja v osebnem portfelju. Priporočljivo obdobje
naložbe v enote podsklada Infond Bond -Euro je 3 leta in več.
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
ISIN
Delež
v%
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND
ISHARES EURO AGGREGATE BOND
STRABAG - STRAV 4.75
ČEZ - CEZCP 5
VODAFONE - VOD 5.375
RABOBANK - RABOBK 4.75
STADA - SAZGR 2.25
SDH - SOS3
TELEFONICA - TELEFO 4.693
REPUBLIC OF HUNGARY - REPHUN 6
IE00B4WXJJ64
IE00B3DKXQ41
AT0000A0PHV9
XS0458257796
XS0304458051
XS0304159576
XS0938218400
SI0002103529
XS0462999573
XS0625388136
3,18
2,35
1,77
1,68
1,67
1,65
1,64
1,59
1,58
1,58
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene majhnim do
srednjim cenovnim nihanjem.
Velik del sredstev je naloženo v dolžniške naložbe, kar povečuje kreditno tveganje. V primeru, da
izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih težavah, se lahko zgodi, da
dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno.
Gibanje VEP
15,00
Geografska sestava naložb
Infond Bond - Euro
Slovenija
10,47
Francija
13,00
EUR
12,30
Nizozemska
14,00
7,83
Nemčija
12,00
7,00
Španija
11,00
6,84
Luksemburg
10,00
6,12
Madžarska
5,12
9,00
Avstrija
4,95
8,00
Velika Britanija
4,73
Ostalo
31,60
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 %
15 %
20 %
Podjetniške
35 %
40,01
91,43
Državne
38,64
Finančne institucije
12,78
5,53
Ostalo
0,00
30 %
Sestava naložb po vrstah izdajateljev
Obveznice
Odprti investicijski skladi
25 %
20,00
40,00
%
60,00
80,00
100,00
5,53
0%
10 %
20 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
30 %
40 %
50 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+6,41%
+13,19%
+2,53%
Krovni sklad Infond
Infond BRIC,
delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Delniški podsklad Infond BRIC je opredeljen kot delniški globalni podsklad trgov v
razvoju, ki vlaga najmanj 80 % sredstev v delnice družb in delniške ciljne sklade s
sedežem ali pretežnim delom poslovanja v državah: Brazilija, Rusija, Indija in
Kitajska.
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Komu je namenjen
Vlagateljem, ki so bolj naklonjeni k tveganju in vlagajo sredstva na daljši rok,
hkrati pa pričakujejo višje donose, kot jih prinašajo manj tvegane oblike naložb.
Ocenjujemo, da je zelo primeren za dopolnitev osebnih naložb. Priporočljivo
obdobje naložbe v enote podsklada Infond BRIC je 5 let in več.
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
CHINA MOBILE
RELIANCE INDUSTRIES
TENCENT HOLDINGS
LUKOIL
ALIBABA
BAIDU
STATE BANK OF INDIA
LARSEN & TOUBRO
TATNEFT
DR. REDDY`S LABORATORIES
ISIN
Delež
v%
US16941M1099
US7594701077
KYG875721634
US6778621044
US01609W1027
US0567521085
US8565522039
USY5217N1183
US6708312052
US2561352038
3,77
3,43
3,02
2,82
2,66
2,59
2,43
2,29
2,24
2,19
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti
vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o
volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim
nihanjem.
Gibanje VEP
25,00
Geografska sestava naložb
Infond BRIC
Kitajska
21,00
17,00
EUR
SI0021400518
21,78 €
45.584.422 €
do 3%
0%
2,25%
03.10.2005
ISIN
Vrednost enote premoženja
44,78
Indija
25,07
13,00
Brazilija
9,00
5,00
16,13
Rusija
10,81
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instrum.
Delnice
10 %
20 %
30 %
50 %
Panožna sestava naložb
Energetika
16,21
Informacijska tehnologija
16,20
Finančne storitve
16,12
87,64
Trajne potrošne dobrine
9,55
Osnovne potrošne dobrine
6,77
Industrija
6,01
Zdravstvo
Odprti investicijski skladi
40 %
5,30
Telekomunikacije
9,15
4,54
Surovine in predelovalna industrija
3,03
Ostalo
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
13,06
0 % 2 % 4 % 6 % 8 %10 %12 %14 %16 %18 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+31,37%
+40,99%
+46,41%
Krovni sklad Infond
Infond Consumer, delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Najmanj 80% sredstev podsklada je v delnicah družb ali v delnicah in enotah
delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, ki spadajo v sektor trajnih
potrošnih dobrin ali sektor osnovnih potrošnih dobrin.
Komu je namenjen
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo.
Podsklad ima namreč večino svojih naložb usmerjenih v delnice podjetij iz
sektorja trajnih potrošnih dobrin ali sektorja osnovnih potrošnih dobrin, zato je
priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond Consumer 5 let in več.
SI0021401219
1,42 €
1.301.671 €
do 3%
0%
2,25%
27.05.2008
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
NESTLE
PEPSI
AMAZON
THE WALT DISNEY COMPANY
PROCTER & GAMBLE
UNILEVER
TOYOTA MOTOR CORPORATION
LOWE'S COMPANIES
VOLKSWAGEN
COMCAST
ISIN
Delež
v%
CH0038863350
US7134481081
US0231351067
US2546871060
US7427181091
NL0000009355
JP3633400001
US5486611073
DE0007664005
US20030N1019
4,10
3,04
2,82
2,61
2,42
2,35
2,33
2,24
2,12
2,03
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednje do
visokim cenovnim nihanjem.
Gibanje VEP
1,50
Geografska sestava naložb
ZDA
Infond Consumer
EUR
1,25
53,47
Japonska
6,69
Velika Britanija
6,64
1,00
Nemčija
6,57
0,75
Francija
6,34
Švica
0,50
5,01
Nizozemska
4,10
0,25
Mehika
1,90
0,00
Brazilija
1,55
Ostalo
3,54
0%
Sestava naložb po vrstah fin.instr.
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Panožna sestava naložb
Trajne potrošne dobrine
Delnice
60 %
51,11
95,81
Osnovne potrošne dobrine
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
44,70
0%
10 %
20 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
30 %
40 %
50 %
60 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+17,16%
+30,75%
+21,18%
Krovni sklad Infond
Infond Delniški,
delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Delniški podsklad Infond Delniški je opredeljen kot delniški globalni podsklad.
Najmanj 85% sredstev podsklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah
delniških ciljnih skladov. Naložbe podsklada niso geografsko ali panožno omejene.
SI0021400468
2,55 €
20.780.585 €
do 3%
0%
2,25%
27.09.1999
ISIN
Vrednost enote premoženja
Komu je namenjen
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo.
Podsklad ima namreč večino svojih naložb usmerjenih v delnice največjih globalnih
podjetij, zato je priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond Delniški 5 let in
več.
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
NESTLE
TOYOTA MOTOR CORPORATION
NOVARTIS
TAIWAN SEMICONDUCTOR
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
DAIWA SECURITIES
APPLE
THE WALT DISNEY COMPANY
JOHNSON&JOHNSON
ISIN
Delež
v%
US30219G1085
CH0038863350
JP3633400001
CH0012005267
US8740391003
JP3890350006
JP3502200003
US0378331005
US2546871060
US4781601046
2,37
2,33
2,33
2,29
2,04
1,96
1,87
1,86
1,79
1,76
1
2
3
4
5
6
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu
s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli podatki, ki
se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu
z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko
spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o
volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednje do visokim cenovnim
nihanjem.
Gibanje VEP
2,80
EUR
Geografska sestava naložb
ZDA
Infond Delniški
2,60
7
37,67
Japonska
2,40
Švica
2,20
Kitajska
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
8,37
5,51
4,78
Francija
4,78
Indija
4,39
Nemčija
4,13
Nizozemska
3,83
Tajvan
1,00
3,01
Ostalo
19,21
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
10 %
20 %
30 %
Panožna sestava naložb
Finančne storitve
Delnice
90,03
23,25
Industrija
13,26
Trajne potrošne dobrine
12,58
Informacijska tehnologija
11,20
Zdravstvo
9,95
Osnovne potrošne dobrine
8,46
Surovine in predelovalna industrija
Odprti investicijski skladi
40 %
5,65
6,51
Energetika
Javna oskrba
3,45
1,37
Ostalo
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
5,65
0 % 4 % 8 % 12 % 16 % 20 % 24 % 28 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+27,55%
+52,90%
+60,01%
Krovni sklad Infond
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond Družbeno odgovorni je opredeljen kot delniški globalni podsklad razvitih
trgov, ki izbira naložbe po kriteriju družbene odgovornosti (ekonomsko, okoljsko
in družbeno sprejemljivo poslovanje).
Komu je namenjen
Vlagateljem, ki so naklonjeni visokemu tveganju in investirajo na daljši rok,
obenem pa se zavedajo družbeno odgovornega poslovanja podjetij in trajnostnega
razvoja podjetja. Priporočljivo obdobje naložbe v enote delniškega podsklada
Infond Družbeno odgovorni je 5 let in več.
SI0021400880
29,91 €
4.021.863 €
do 3%
0%
2,25%
21.04.2005
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
ISIN
Delež
v%
JP3890350006
IE00B4BNMY34
US2546871060
US3696041033
US30219G1085
FR0000131104
US5949181045
DE0005552004
US92276F1003
FR0000120628
2,63
2,57
2,45
2,37
2,25
2,06
1,99
1,98
1,98
1,97
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
ACCENTURE
THE WALT DISNEY COMPANY
GENERAL ELECTRIC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
BNP PARIBAS
MICROSOFT
DEUTSCHE POST
VENTAS
AXA
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednje do
visokim cenovnim nihanjem.
EUR
Gibanje VEP
32,00
30,00
28,00
26,00
24,00
22,00
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
Geografska sestava naložb
Infond Družbeno odgovorni
ZDA
53,69
Japonska
11,41
Francija
4,81
Nemčija
4,31
Nizozemska
4,12
Velika Britanija
3,73
Švica
3,46
Danska
2,95
Irska
2,57
Ostalo
4,14
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Panožna sestava naložb
Finančne storitve
24,22
Industrija
20,10
Informacijska tehnologija
Delnice
95,19
13,85
Zdravstvo
11,33
Osnovne potrošne dobrine
10,59
Trajne potrošne dobrine
9,81
Javna oskrba
2,91
Surovine in predelovalna industrija
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
2,38
0%
5%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+16,84%
+28,24%
+11,47%
Krovni sklad Infond
Infond Dynamic, delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond Dynamic je je opredeljen kot delniški globalni podsklad. Najmanj 85% sredstev
sklada je naloženih v delnicah in delniških ciljnih skladih. Naložbe investicijske družbe
niso panožno ali geografsko omejene.
Komu je namenjen
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo.
Podsklad ima namreč večino svojih naložb usmerjenih v delnice največjih globalnih
podjetij, zato je priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond Dynamic 5 let
in več.
SI0021401136
5,24 €
7.010.741 €
do 3%
1%
2,25%
10.10.2008
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
ISIN
Delež
v%
US0378331005
US38259P5089
US7960508882
US6092071058
US57636Q1040
US30303M1027
CH0038863350
US4642872349
US7415034039
US7475251036
8,36
7,91
4,62
3,82
3,80
3,67
3,66
3,62
3,56
3,35
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
APPLE
GOOGLE
SAMSUNG
MONDELEZ INTERNATIONAL
MASTERCARD
FACEBOOK
NESTLE
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
PRICELINE.COM
QUALCOMM
Gibanje VEP
6,00
1
2
3
4
5
6
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti vzajemnega sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je
izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne
donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o
volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednje do visokim cenovnim
nihanjem.
Geografska sestava naložb
Infond Dynamic
ZDA
61,58
Kitajska
5,00
EUR
7
8,29
Švica
6,94
Južna Koreja
4,00
5,36
Francija
4,25
Slovenija
3,72
3,00
2,00
Brazilija
0,96
Mehika
0,86
Tajvan
0,78
Ostalo
5,10
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Panožna sestava naložb
Informacijska tehnologija
Delnice
92,74
Odprti investicijski skladi
5,10
42,31
Trajne potrošne dobrine
14,79
Osnovne potrošne dobrine
12,30
Zdravstvo
11,98
Finančne storitve
5,46
Ostalo
5,10
Energetika
3,35
Industrija
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
70 %
100 %
2,55
0%
5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
BREZPLAČNI TELEFONO
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
-9,88%
-0,44%
-0,38%
Krovni sklad Infond
Infond Energy,
delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Delniški podsklad Infond Energy je opredeljen kot delniški podsklad sektorjev
energetike in javne oskrbe. Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah
ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
SI0021400500
12,53 €
5.477.865 €
do 3%
0%
2,25%
03.10.2005
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Komu je namenjen
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo.
Podsklad ima namreč večino svojih naložb usmerjenih v delnice podjetij iz
sektorja energetike, zato je priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada
Infond Energy 5 let in več.
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
EXXON MOBIL
ROYAL DUTCH SHELL
CHEVRON
SCHLUMBERGER
TOTAL
ISHARES GLOBAL UTILITIES
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR
BP PLC
VALERO ENERGY
HALLIBURTON
ISIN
Delež
v%
US30231G1022
GB00B03MLX29
US1667641005
AN8068571086
FR0000120271
US4642887115
US81369Y8865
GB0007980591
US91913Y1001
US4062161017
8,97
6,93
5,74
4,14
3,65
3,47
3,30
3,28
3,28
3,13
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti
vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o
volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim
nihanjem.
Gibanje VEP
16,00
Geografska sestava naložb
Infond Energy
ZDA
12,00
EUR
53,76
Velika Britanija
14,00
8,18
Francija
7,15
Nizozemska
6,93
10,00
8,00
6,00
Nemčija
4,45
Kanada
4,37
Kitajska
3,77
Italija
4,00
3,02
Španija
1,40
Ostalo
5,51
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
10 %
20 %
30 %
60 %
63,60
91,77
Javne storitve
Energetska oprema & storitve
Odprti investicijski skladi
50 %
Panožna sestava naložb
Nafta, plin & potrošna goriva
Delnice
40 %
19,35
8,82
6,77
Ostalo
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
6,77
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+13,98%
+34,03%
+25,28%
Krovni sklad Infond
Infond €uropa,
delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Delniški podsklad Infond €uropa je opredeljen kot delniški podsklad omejen na
regijo Evrope. Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah
in enotah delniških ciljnih skladov brez panožnih omejitev.
SI0021400492
4,91 €
17.740.002 €
do 3%
0%
2,25%
15.11.2004
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Komu je namenjen
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo.
Podsklad ima namreč večino svojih naložb usmerjenih v delnice evropskih
podjetij, zato je priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond €uropa 5
let in več.
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
NESTLE
ROCHE HOLDING
SANOFI
UNILEVER
HSBC HOLDINGS
STANDARD CHARTERED
BNP PARIBAS
ISHARES MSCI SPAIN
AXA
ING GROEP
ISIN
Delež
v%
CH0038863350
CH0012032048
FR0000120578
NL0000009355
GB0005405286
GB0004082847
FR0000131104
US4642867646
FR0000120628
NL0000303600
3,79
3,43
3,19
2,47
2,26
2,10
2,07
2,06
2,04
1,92
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednje do
visokim cenovnim nihanjem.
Gibanje VEP
EUR
5,50
Geografska sestava naložb
Infond €uropa
Francija
5,00
Velika Britanija
4,50
Nemčija
21,72
19,41
15,31
Švica
4,00
11,71
Nizozemska
3,50
8,11
Španija
3,00
2,50
2,00
5,56
Italija
3,53
Švedska
3,26
Irska
2,58
Ostalo
6,48
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 %
15 %
20 %
Panožna sestava naložb
Finančne storitve
20,47
Zdravstvo
Delnice
92,08
13,73
Osnovne potrošne dobrine
13,62
Trajne potrošne dobrine
10,68
Industrija
10,03
Surovine in predelovalna industrija
6,70
Energetika
Odprti investicijski skladi
25 %
5,59
6,37
Telekomunikacije
4,45
Informacijska tehnologija
3,07
Ostalo
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
8,55
0%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
-4,48%
+0,48%
Krovni sklad Infond
Infond Frontier,
delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond Frontierje opredeljen kot delniški globalni podsklad trgov v razvoju brez naložb
v Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko. Najmanj 85% sredstev podsklada je naloženih v
delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
Komu je namenjen
SI0021401433
13,52 €
8.017.445 €
do 3%
0%
2,50%
16.07.2011
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Dolgoročnim vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno
naložbo. Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond Frontier je 5 let in
več.
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
ISIN
Delež
v%
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS
FEMSA
MERCADOLIBRE
SAMSUNG
FIRST GULF BANK
NAGACORP
GRUPO TELEVISA
GRUPO FINANCIERO BANORTE
METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY
DELTA ELECTRONICS
US2044291043
US3444191064
US58733R1023
US7960508882
AEF000201010
KYG6382M1096
US40049J2069
MXP370711014
PHY6028G1361
TH0528010Z18
3,12
3,09
2,97
2,88
2,88
2,79
2,78
2,68
2,62
2,60
1
2
3
4
5
6
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu
s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli podatki, ki
se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu
z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko
spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o
volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednje do visokim cenovnim
nihanjem.
EUR
Gibanje VEP
Geografska sestava naložb
Mehika
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
7
Infond Frontier
16,03
Južna Afrika
9,48
Indonezija
9,15
Južna Koreja
9,06
Filipini
7,49
Tajvan
7,05
Združeni Arabski Emirati
6,49
Argentina
4,76
Čile
3,74
Ostalo
24,31
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
Panožna sestava naložb
Finančne storitve
Delnice
95,13
25,18
Informacijska tehnologija
17,38
Trajne potrošne dobrine
15,25
Osnovne potrošne dobrine
10,30
Industrija
Odprti investicijski skladi
30 %
2,43
8,04
Telekomunikacije
5,70
Energetika
5,33
Surovine in predelovalna industrija
4,62
Zdravstvo
2,49
Ostalo
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
3,27
0%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
5%
10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+13,55%
+10,48%
-8,07%
Krovni sklad Infond
Infond Global, mešani podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond Global je opredeljen kot mešani fleksibilni globalni podsklad, brez
osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto. Podsklad ima
lahko v vsakem trenutku do 100% sredstev naloženih v delnicah, ciljnih skladih,
obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga, instrumentih denarnega trga,
denarnih depozitih, denarju ter denarnih ustreznikih.
Komu je namenjen
Vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti srednje naložbeno tveganje z namenom
doseganja višje donosnosti, kot ga prinašajo manj tvegane oblike naložb (bančni
depoziti, obveznice). Priporočljivo obdobje naložbe je 5 let in več.
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
PIVOVARNA LAŠKO
KRKA
LYXOR ETF JAPAN
ISHARES MSCI JAPAN
HIT
PETROL - PET2
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 5.5
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 5.125
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.625
TELEKOM SLOVENIJE
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
ISIN
Delež
v%
SI0031107418
SI0031102120
FR0010245514
US4642868487
SI0031200239
SI0032103259
IT0004801541
SI0002103164
SI0002102984
SI0031104290
3,42
3,10
2,47
2,47
2,39
2,32
2,04
2,04
1,99
1,97
1
2
3
4
5
6
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
EUR
7
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu
s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli podatki, ki
se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu
z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko
spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o
volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim
nihanjem. Mešana sestava portfelja omogoča večjo izpostavljenost do dolžniških naložb, kar povečuje
kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih
težavah, se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno.
Gibanje VEP
11,00
SI0021401128
9,21 €
19.097.008 €
do 3%
1%
2,00%
26.09.2008
ISIN
Vrednost enote premoženja
Geografska sestava naložb
Infond Global
Slovenija
10,00
ZDA
9,00
Japonska
23,71
19,95
15,22
Nemčija
8,00
7,34
Velika Britanija
7,00
7,06
Švica
6,00
4,25
Francija
5,00
4,00
3,29
Mehika
2,30
Italija
2,04
Ostalo
12,04
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 %
15 %
20 %
Panožna sestava naložb
Delnice
73,99
Finančne storitve
15,77
Obveznice
13,29
Trajne potrošne dobrine
Obveznice
13,29
12,30
Osnovne potrošne dobrine
9,71
Informacijska tehnologija
Odprti investicijski skladi
9,63
Zdravstvo
8,56
8,79
Industrija
8,25
Energetika
Instrumenti denarnega trga
4,87
Telekomunikacije
1,36
3,77
Ostalo
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
25 %
60 %
70 %
80 %
10,82
0%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
5%
10 %
15 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
20 %
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+10,78%
+16,17%
+6,00%
Krovni sklad Infond
Infond Hrast,
mešani podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond Hrast je opredeljen kot mešani uravnoteženi globalni sklad, ki nalaga sredstva
globalno, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oz. valuto.
Komu je namenjen
Vlagateljem z zmerno pripravljenostjo na tveganje, ki ne želijo velikih nihanj v
vrednosti enote premoženja, a kljub vsemu pričakujejo nekoliko višji donos kot ga
prinašajo manj tvegane oblike naložb (bančni depoziti, obveznice). Priporočljivo
obdobje naložbe v enote podsklada Infond Hrast je 5 let in več.
SI0021400476
33,40 €
25.159.297 €
do 3%
0%
2,00%
01.07.1995
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400
APPLE
AMAZON
LYXOR ETF EUROMTS 7 - 10Y
FACEBOOK
GOOGLE
REPUBLIKA SLOVENIJA - RS53
CELGENE CORPORATION
PRICELINE.COM
REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 3.875
ISIN
Delež
v%
JP3047670009
US0378331005
US0231351067
FR0010411439
US30303M1027
US38259P5089
SI0002101960
US1510201049
US7415034039
PTOTEROE0014
3,27
2,51
2,49
2,33
2,18
2,12
1,92
1,86
1,85
1,76
1
2
3
4
5
6
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu
s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli podatki, ki
se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu
z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko
spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti
vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti
so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem.
Mešana sestava portfelja omogoča večjo izpostavljenost do dolžniških naložb, kar povečuje kreditno
tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih težavah, se
lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno.
Gibanje VEP
35,00
Geografska sestava naložb
ZDA
Infond Hrast
33,31
Slovenija
EUR
14,74
Japonska
30,00
9,77
Švica
5,08
25,00
Francija
5,07
Nemčija
3,60
20,00
Portugalska
3,51
Nizozemska
2,28
Rusija
15,00
1,86
Ostalo
17,78
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 %
15 %
20 %
12,81
Informacijska tehnologija
30,36
10,26
Finančne storitve
9,55
Trajne potrošne dobrine
6,60
Industrija
7,87
5,95
Osnovne potrošne dobrine
5,72
Energetika
3,42
Surovine in predelovalna industrija
1,63
1,87
Ostalo
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
35 %
30,36
Zdravstvo
Instrumenti denarnega trga
30 %
Obveznice
57,14
Obveznice
25 %
Panožna sestava naložb
Delnice
Odprti investicijski skladi
7
50 %
60 %
10,46
0%
5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3 -LETNA DONOSNOST
+9,33%
+25,85%
Krovni sklad Infond
Infond Krekov Globalni,
delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond Krekov Globalni je je opredeljen kot delniški globalni podsklad. Najmanj
85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških
ciljnih skladov.
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Komu je namenjen
Vlagateljem, ki so naklonjeni tveganju in investirajo na daljši rok. Podsklad ima
namreč večino svojih naložb usmerjenih v delnice največjih slovenskih in
globalnih podjetij, zato je priporočljivo obdobje naložbe v enote delniškega
podsklada Infond Krekov Globalni 5 let in več.
ISIN
Delež
v%
US02209S1033
GB0032089863
US5801351017
US7170811035
KYG217651051
FI0009005987
GB0031698896
CH0025238863
CH0011037469
US5017971046
2,36
2,31
2,23
2,21
2,21
2,14
2,11
2,05
2,05
2,05
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
ALTRIA GROUP
NEXT
MCDONALD`S
PFIZER
CK HUTCHISON
UPM-KYMMENE
WILLIAM HILL
KUEHNE
SYNGENTA
L BRANDS
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada,prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez
tveganja.Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže,
koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč
zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene
srednje do visokim cenovnim nihanjem.
Gibanje VEP
10,00
Geografska sestava naložb
Infond Krekov Globalni
ZDA
29,91
Velika Britanija
9,00
13,91
Švica
8,00
EUR
SI0021401342
8,42 €
7.066.340 €
do 3%
3%
2,25%
11.12.2010
ISIN
Vrednost enote premoženja
7,99
Kitajska
7,00
6,70
Avstralija
6,00
5,95
Francija
5,00
3,97
Brazilija
3,32
4,00
Finska
2,14
3,00
Mehika
2,01
Ostalo
13,81
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
Panožna sestava naložb
Energetika
Delnice
82,80
20,90
Trajne potrošne dobrine
14,55
Osnovne potrošne dobrine
13,76
Surovine in predelovalna industrija
10,59
Industrija
9,91
Informacijska tehnologija
Odprti investicijski skladi
6,91
7,24
Ostalo
6,91
Finančne storitve
3,64
Zdravstvo
0%
35 %
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
2,21
0%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
5%
10 %
15 %
20 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
25 %
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+43,24%
+105,46%
+164,72%
Krovni sklad Infond
Infond Life,
delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond Life je opredeljen kot delniški podsklad sektorja zdravstvo. Najmanj 85%
sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih
skladov.
SI0021400526
31,20 €
36.655.172 €
do 3%
0%
2,25%
04.06.2007
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Komu je namenjen
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo.
Podsklad ima namreč večino svojih naložb usmerjenih v delnice največjih
zdravstvenih in farmacevtskih pdojetij, zato je priporočljivo obdobje naložbe v
enote podsklada Infond Life 5 let in več.
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
NOVARTIS
PFIZER
ROCHE HOLDING
GILEAD SCIENCES
JOHNSON&JOHNSON
MERCK & CO
ALLERGAN
AMGEN
NOVO NORDISK
SANOFI
ISIN
Delež
v%
CH0012005267
US7170811035
CH0012032048
US3755581036
US4781601046
US58933Y1055
IE00BY9D5467
US0311621009
US6701002056
FR0000120578
4,67
4,65
4,23
4,02
3,64
3,48
3,14
2,96
2,95
2,94
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednje do
visokim cenovnim nihanjem.
Gibanje VEP
35,00
Geografska sestava naložb
Infond Life
ZDA
25,00
EUR
63,87
Švica
30,00
8,90
Nemčija
4,33
Velika Britanija
3,72
20,00
Japonska
3,15
15,00
Danska
2,95
Francija
10,00
5,00
2,94
Irska
1,74
Izrael
1,17
Ostalo
4,49
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Panožna sestava naložb
Originatorji
Delnice
42,27
Generiki
91,72
15,90
Biotehnologija
14,88
Medicinske storitve
12,73
Medicinska oprema
Odprti investicijski skladi
70 %
5,54
8,37
Medicinska orodja&storitve
2,63
Medicinska tehnologija
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
0,48
0%
10 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
20 %
30 %
40 %
50 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
+0,13%
Krovni sklad Infond
Infond Money - Euro,
podsklad denarnega trga
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond Money - Euro je denarni podsklad, ki investira v instrumente denarnega trga
in denarne depozite izključno v valuti EUR. Naložbeni cilj je ohranitev glavnice in
donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu.
Komu je namenjen
Infond Money - Euro se priporoča v času negativnega trenda na kapitalskih trgih
(npr. za začasen umik iz delniških podskladov in kasneje ponovno vrnitev –
prehajanje med podskladi krovnega sklada) in s tem za zavarovanje donosov oz.
glavnice naložbe.Priporočljivo obdobje investiranja je od 30 dni do 1. leta.
SI0021401532
12,58 €
7.486.005 €
do 1,5%
0%
0,40%
16.10.2013
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
BKS - DEPOZIT
DELAVSKA HRANILNICA - DEPOZIT
ABANKA - DEPOZIT
SKB - DEPOZIT
BANKA KOPER - DEPOZIT
ZVEZA BANK - DEPOZIT
LYXOR ETF EURO CASH
MERCATOR - MEL08
HYPO - DEPOZIT
POMGRAD - SMS01
ISIN
Delež
v%
FR0010510800
SI0032501288
SI0032501270
16,43
15,63
15,36
11,62
10,09
8,75
4,57
2,62
2,14
1,97
EUR
Gibanje VEP od ustanovitve
12,59
12,58
12,57
12,56
12,55
12,54
12,53
12,52
12,51
12,50
12,49
12,48
12,47
12,46
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Podskladi kategorije 1 so bili v preteklosti nizko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti
VEP nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti, so enote
premoženja podsklada kategorije 1 lahko izpostavljene manjšim cenovnim nihanjem. Ker je del
sr. naloženih v dolžniške instrumente, obstaja možnost, da izdajatelj svojih obveznosti (glavnice,
obresti) ne poravna v celoti ali pravočasno (kreditno tveganje). Neugodne razmere na kapitalskih
trgih lahko povzročijo težave pri unovčevanju premoženja sklada, saj obstaja nevarnost, da mora
sklad za zagotovitev denarnih sredstev (za izplačila vlagateljem) trgovati po občutno slabših
cenovnih pogojih (likvidnostno tveganje).
Sestava naložb po vrstah fin.instr.
Infond Money - Euro
Naložbeni depoziti
80,69
Instrumenti denarnega trga
8,06
Odprti investicijski skladi
4,57
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00%50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
Sestava naložb po državah
Slovenija
Ostalo
86,07
4,57
Španija
1,34
Italija
1,34
0,00
20,00
40,00 % 60,00
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
80,00
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
100,00
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+28,74%
+50,60%
+70,42%
Krovni sklad Infond
Infond PanAmerica,
delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond PanAmerica je opredeljen kot delniški podsklad omejen na regije Severne,
srednje in Južne Amerike. Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah
ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
SI0021400534
17,30 €
6.201.692 €
do 3%
0%
2,25%
04.06.2007
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Komu je namenjen
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo.
Podsklad ima namreč večino svojih naložb usmerjenih v delnice, zato je
priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond PanAmerica 5 let in več.
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
APPLE
GOOGLE
VISA INC-CLASS A SHARES
FACEBOOK
FIRST AMERICAN FINANCIAL
ALLERGAN
PFIZER
WELLS FARGO
PNC
AMAZON
ISIN
Delež
v%
US0378331005
US38259P5089
US92826C8394
US30303M1027
US31847R1023
IE00BY9D5467
US7170811035
US9497461015
US6934751057
US0231351067
3,83
2,90
2,34
2,28
2,27
2,24
2,12
2,10
2,09
2,09
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednje do
visokim cenovnim nihanjem.
Gibanje VEP
18,00
Geografska sestava naložb
Infond PanAmerica
ZDA
16,00
EUR
14,00
90,52
Mehika
2,48
Kanada
1,85
Brazilija
1,19
Argentina
0,19
12,00
10,00
8,00
6,00
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Panožna sestava naložb
Informacijska tehnologija
18,17
Finančne storitve
Delnice
94,75
16,01
Zdravstvo
15,64
Trajne potrošne dobrine
13,07
Industrija
9,63
Osnovne potrošne dobrine
8,72
Energetika
Odprti investicijski skladi
1,48
6,51
Surovine in predelovalna industrija
2,83
Javna oskrba
2,38
Ostalo
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
3,27
0%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
5%
10 %
15 %
20 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+20,46%
+18,18%
+13,58%
Vzajemni sklad
Infond PBGS, mešani sklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond PBGS je mešani fleksibilni globalni vzajemni sklad, brez osredotočanja na
posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto. Sklad ima lahko v vsakem
trenutku do 100% sredstev naloženih v delnicah, ciljnih skladih, obveznicah in
drugih oblikah olastninjenega dolga, instrumentih denarnega trga, denarnih
depozitih, denarju in denarnih ustreznikih.
SI0021400039
0,80 €
16.729.085 €
do 3 %
do 3 %
2,00%
09.11.2006
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Komu je namenjen
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
Dolgoročnim vlagateljem s srednjo nagnjenostjo k tveganju in načrtovano
dolgoročno naložbo. Priporočljivo obdobje naložbe je 5 let in več.
ISIN
Delež v
%
US36467W1099
GB0032089863
GB0033986497
US5398301094
US5801351017
US02209S1033
NL0000009355
US9113121068
NL0009434992
US4781601046
2,87
2,68
2,60
2,60
2,50
2,49
2,49
2,45
2,40
2,40
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
GAMESTOP CORP/CLASS A
NEXT
ITV
LOCKHEED MARTIN
MCDONALD`S
ALTRIA GROUP
UNILEVER
UNITED PARCEL SERVICE
LYONDELLBASELL INDUSTRIES
JOHNSON&JOHNSON
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v
preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske
podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do
visokim cenovnim nihanjem.
Mešana sestava portfelja omogoča večjo izpostavljenost do dolžniških naložb, kar povečuje
kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v
ekonomskih težavah se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali
pravočasno.
Gibanje VEP
0,90
Geografska sestava naložb
ZDA
Infond PBGS
0,80
0,70
EUR
38,74
Velika Britanija
0,60
0,50
0,40
16,35
Švica
7,01
Švedska
6,76
Finska
4,62
Slovenija
4,61
Nizozemska
2,49
0,30
Južna Koreja
2,40
0,20
Avstralija
2,37
Ostalo
11,55
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
10 %
20 %
30 %
40 %
Panožna sestava naložb
Industrija
25,61
Trajne potrošne dobrine
Delnice
94,53
24,37
Osnovne potrošne dobrine
18,86
Informacijska tehnologija
13,90
Zdravstvo
7,08
Surovine in predelovalna industrija
Obveznice
2,37
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
50 %
2,47
Obveznice
2,37
Finančne storitve
2,24
100 %
0%
5%
10 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
15 %
20 %
25 %
30 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+31,05%
+67,65%
+90,28%
Krovni sklad Infond
Infond Technology,
delniški podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Infond Technology je opredeljen kot delniški podsklad sektorja informacijske
tehnologije. Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in
enotah delniških ciljnih skladov.
Komu je namenjen
Vlagateljem, ki so naklonjeni visokemu tveganju in investirajo na daljši rok,
obenem pa se zavedajo potenciala razvoja tehnoloških panog, ki bodo bistveno
kreirale prihodnost informacijske tehnologije. Priporočljivo obdobje naložbe v
enote delniškega podsklada Infond Technology je 5 let in več.
SI0021400914
27,13 €
9.119.222 €
do 3%
0%
2,25%
01.10.2007
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
ISIN
Delež
v%
US0378331005
US38259P5089
US30303M1027
US01609W1027
JP3236200006
US5949181045
US92826C8394
US09227Q1004
IE00B4BNMY34
US57636Q1040
8,60
8,55
6,94
4,78
3,52
3,50
3,50
3,20
3,11
3,04
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
APPLE
GOOGLE
FACEBOOK
ALIBABA
KEYENCE
MICROSOFT
VISA INC-CLASS A SHARES
BLACKBAUD
ACCENTURE
MASTERCARD
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v
skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli
podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v
prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in
potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti
vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o
volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim
nihanjem.
EUR
Gibanje VEP
30,00
28,00
26,00
24,00
22,00
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
Geografska sestava naložb
Infond Technology
ZDA
68,33
Japonska
5,94
Kitajska
5,82
Irska
3,11
Velika Britanija
2,87
Francija
1,33
Tajvan
1,26
Nizozemska
1,26
Argentina
1,23
Ostalo
2,22
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
Panožna sestava naložb
Programska oprema & storitve
Delnice
59,13
86,14
Strojna oprema & storitve
16,57
Polprevodniki
Odprti investicijski skladi
10,44
7,23
Ostalo
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
7,23
0%
10 %
20 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
30 %
40 %
50 %
60 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
70 %
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+5,18%
+6,14%
-11,52%
Krovni sklad Perspektiva
Perspektiva: EmergingStox
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Perspektiva: EmergingStox je delniški podsklad, katerega naložbe so geografsko
omejene na tako imenovane razvijajoče se trge (emerging markets). Sredstva
nalaga brez panožnih omejitev
Komu je namenjen
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju, ki želijo dosegati nadpovprečne
donose s sprejemanjem tveganja izpostavljenosti razvijajočim se trgom.
SI0021400328
9,77 €
563.098 €
do 3%
0%
2,25%
01.08.2007
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
LYXOR ETF TURKEY
TENCENT HOLDINGS
NASPERS
TURKCELL
ATLANTIC GRUPA
AVI
LYXOR ETF RUSSIA
HONGKONG ELECTRIC
HUANENG POWER
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
ISIN
Delež
v%
FR0010326256
KYG875721634
ZAE000015889
US9001112047
HRATGRRA0003
ZAE000049433
FR0010326140
HK0006000050
US4433041005
RSNISHE79420
7,29
4,53
3,84
3,72
3,55
3,41
3,14
3,05
2,98
2,93
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Sklad Perspektiva: EmergingStox se uvršča v 6. kategorijo lestvice tveganj, saj naložbena politika
sklada predvideva nalaganje sredstev v geografsko omejene in bolj tvegane naložbe. Naložbe v
sklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, likvidnostno
tveganje (nezmožnost takojšnje prodaje naložb), kreditno tveganje (tveganje, da izdajatelj
vrednostnega papirja svoje obveznosti do sklada ne poravna pravočasno in/ali v celoti), valutno
tveganje.
Ocena tveganja in potencialna donosnost sklada je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o
poslovanju sklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in
navzdol v obdobju zadnjih petih let.
Pretekli podatki o poslovanju sklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv
pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija
ne pomeni naložbe brez tveganja.
Gibanje VEP
12,00
Geografska sestava naložb
Perspektiva EmergingStox
Kitajska
10,00
EUR
18,23
Hrvaška
11,00
9,00
12,95
Turčija
11,01
Slovenija
10,90
Južna Afrika
8,00
Srbija
7,00
Bolgarija
9,86
9,12
6,16
Čile
6,00
5,19
Rusija
5,00
3,14
Ostalo
6,93
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 %
15 %
20 %
Panožna sestava naložb
Telekomunikacije
15,17
Javna oskrba
Delnice
83,06
13,42
Osnovne potrošne dobrine
11,40
Industrija
10,59
Informacijska tehnologija
9,21
Energetika
Odprti investicijski skladi
10,43
7,83
Trajne potrošne dobrine
6,74
Zdravstvo
6,69
Finančne storitve
2,01
Ostalo
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
10,43
0%
2%
4%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
6%
8%
10 %
12 %
14 %
16 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+15,65%
+31,14%
+18,92%
Krovni sklad Perspektiva
Perspektiva: EurAsia Flexible,
mešani podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Perspektiva: EurAsia Flexible je fleksibilni sklad z naložbami na evropskih in
azijskih trgih. Naložbe sklada niso panožno omejene.
SI0021400351
8,25 €
524.056 €
do 3%
0%
2,25%
01.10.2007
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Komu je namenjen
Vlagateljem s srednjo do višjo nagnjenostjo k tveganju, ki želijo svojo
izpostavljenost omejiti na evropske in azijske kapitalske trge.
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
ISIN
Delež
v%
JP3902900004
JP3890350006
JP3890310000
JP3910660004
GB00BH4HKS39
JP3706800004
JP3885780001
JP3933800009
AU000000NAB4
JP3236200006
2,52
2,33
2,19
2,17
1,97
1,93
1,87
1,82
1,75
1,75
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
MS&AD INSURANCE
TOKIO MARINE
VODAFONE
NIHON KOHDEN
MIZUHO FINANCIAL
YAHOO JAPAN
NATIONAL AUSTRALIA BANK
KEYENCE
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Sklad Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad se uvršča v 5. kategorijo lestvice tveganj,
saj naložbena politika sklada predvideva nalaganje sredstev v geografsko usmerjene in bolj
tvegane naložbe.
Naložbe v sklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje,
likvidnostno tveganje (nezmožnost takojšnje prodaje naložb), kreditno tveganje (tveganje da
izdajatelj vrednostnega papirja svoje obveznosti do sklada ne poravna pravočasno in/ali v celoti),
valutno tveganje.
Ocena tveganja in potencialna donosnost sklada je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o
poslovanju sklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in
navzdol v obdobju zadnjih petih let.
Pretekli podatki o poslovanju sklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv
pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija
ne pomeni naložbe brez tveganja
Gibanje VEP
9,00
Geografska sestava naložb
Perspektiva EurAsia
Japonska
EUR
8,00
68,90
Avstralija
10,49
7,00
Singapur
6,00
Hong Kong
3,39
Velika Britanija
3,32
Kitajska
3,23
5,00
4,00
4,72
Slovenija
1,63
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
Panožna sestava naložb
Finančne storitve
26,86
Trajne potrošne dobrine
17,66
Industrija
14,95
Informacijska tehnologija
Delnice
9,95
Zdravstvo
95,68
8,69
Osnovne potrošne dobrine
6,75
Surovine in predelovalna industrija
5,93
Telekomunikacije
4,44
Energetika
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
120 %
0,45
0%
5%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+0,85%
-5,52%
-9,41%
Krovni sklad Perspektiva
Perspektiva: Resource Flexible,
mešani podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad, je fleksibilni sklad z naložbami
v panoge energetika, surovine in predelovalna industrija ter javna oskrba.
Komu je namenjen
Vlagateljem z višjo nagnjenostjo k tveganju, ki verjamejo, da so naložbe v naravne
vire zaradi omejenosti ponudbe dolgoročno zanimive.
SI0021401151
7,23 €
159.028 €
do 3%
0%
2,50%
15.01.2008
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
ISIN
Delež
v%
JP3888300005
US81369Y1001
US81369Y8865
US2788651006
US98389B1008
US6935061076
DE0006483001
US4656851056
US4642886950
GB0007188757
4,29
4,22
4,04
3,98
3,82
3,73
3,68
3,58
3,58
3,55
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
MITSUI CHEMICALS
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR
ECOLAB
XCEL ENERGY
PPG INDUSTRIES
LINDE
ITC HOLDINGS
ISHARES GLOBAL MATERIALS
RIO TINTO
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Sklad Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad, se uvršča v 6. kategorijo lestvice tveganj,
saj naložbena politika sklada predvideva nalaganje sredstev v panožno omejene in bolj tvegane
naložbe. Naložbe v sklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje,
tveganje koncentracije naložb, tveganje poravnave, skrbništva in sprememb predpisov,
likvidnostno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje.
Ocena tveganja in potencialna donosnost sklada je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o
poslovanju sklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in
navzdol v obdobju zadnjih petih let.
Pretekli podatki o poslovanju sklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv
pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija
ne pomeni naložbe brez tveganja.
Gibanje VEP
8,00
Geografska sestava naložb
Perspektiva Resource
ZDA
40,50
Nemčija
EUR
7,00
10,63
Francija
8,10
Japonska
7,84
Kanada
5,32
Velika Britanija
6,00
3,55
Peru
3,19
Avstralija
3,17
Norveška
5,00
2,17
Ostalo
5,65
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %
Panožna sestava naložb
Surovine in predelovalna industrija
Delnice
65,86
72,83
Javna oskrba
Odprti investicijski skladi
14,94
17,29
Energetika
0%
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
9,32
0%
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+6,30%
-6,25%
-0,32%
Krovni sklad Perspektiva
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Perspektiva: SpecialOpportunites Flexible izkorišča naložbene priložnosti na
kapitalskih trgih. Sredstva so razpršena med naložbe, za katere se ocenjuje, da
imajo ustrezno razmerje med potencialnim donosom in doprinosom k tveganju.
Komu je namenjen
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju, ki iščejo naložbene priložnosti ne
glede na trenutno situacijo na kapitalskih trgih.
SI0021401169
4,74 €
296.376 €
do 3%
0%
2,90%
02.11.2007
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
Delež
v%
ISIN
MCDONALD`S
US5801351017
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS DE000A0YEEX4
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1 DE000A0YEEY2
ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP
DE0002511243
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND
DE000A0YBRZ7
ISHARES EURO AGGREGATE BOND
DE000A0RM447
DB X-TRACKERS IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE LU0290355717
PHILIP MORRIS
US7181721090
ORACLE
US68389X1054
AAK
SE0001493776
5,22
5,04
4,96
4,93
4,86
4,86
4,85
4,47
4,42
4,38
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Sklad Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad, se uvršča v 6. kategorijo
lestvice tveganj, saj naložbena politika sklada predvideva nalaganje sredstev tudi v naložbe z
visokim tveganjem in ne predpisuje večjih naloženih omejitev. Naložbe v sklad so izpostavljene
predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, likvidnostno tveganje (nezmožnost
takojšnje prodaje naložb), kreditno tveganje (tveganje da izdajatelj vrednostnega papirja svoje
obveznosti do sklada ne poravna pravočasno in/ali v celoti), valutno tveganje.
Ocena tveganja in potencialna donosnost sklada je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o
poslovanju sklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in
navzdol v obdobju zadnjih petih let.
Pretekli podatki o poslovanju sklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv
pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija
ne pomeni naložbe brez tveganja.
Gibanje VEP
5,50
Geografska sestava naložb
Perspektiva SpecialOpportunities
Ostalo
5,00
37,79
ZDA
EUR
4,50
29,69
Francija
15,83
4,00
Slovenija
4,47
3,50
Švedska
4,38
Nemčija
3,00
3,86
Kanada
0,01
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 %
15 %
20 %
54,18
35 %
Osnovne potrošne dobrine
12,72
Informacijska tehnologija
8,30
Energetika
6,36
5,22
Surovine in predelovalna industrija
41,85
3,60
Telekomunikacije
2,22
Ostalo
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
40 %
15,76
Trajne potrošne dobrine
Odprti investicijski skladi
30 %
Panožna sestava naložb
Industrija
Delnice
25 %
60 %
41,85
0%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+13,22%
-15,57%
-20,63%
Krovni sklad Perspektiva
Perspektiva: WorldMix
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Perspektiva: WorldMix je mešani globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo
tveganja, ki ima med naložbami vsaj 50 % obveznic. Sklad nima geografske in
panožne omejitve.
SI0021400336
2,09 €
3.339.473 €
do 3%
0%
2,00%
31.12.1995
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Komu je namenjen
Vlagateljem z nižjo nagnjenostjo k tveganju, ki želijo kombinacijo različnih vrst
sredstev v enem skladu.
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
ISIN
Delež
v%
XS0452187916
DE000A1MA9H4
XS0629645531
SI0032103531
XS0506435576
XS1063399536
XS0953215349
XS0908821639
XS0972530561
XS0893201433
4,63
4,16
3,98
3,96
3,95
3,73
3,62
3,58
3,48
3,40
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
ENEL - ENELIM 5
THYSSENKRUPP - TKAGR 4.375
LANXESS - LXSGR 4.125
SIJ - SIJ3
SMITHS - 4.125
REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA 2.875
FIAT FINANCE - FCAIM 6.75
REXEL - RXLFP 5.125
ASML HOLDING - ASML 3.375
ITALCEMENTI FINANCE - ITCIT 6.125
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Sklad Perspektiva: WorldMix se uvršča v 4. kategorijo lestvice tveganj, ker večino naložb sklada
predstavljajo obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente.
Naložbe v sklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje,
likvidnostno tveganje (nezmožnost takojšnje prodaje naložb), kreditno tveganje (tveganje da
izdajatelj vrednostnega papirja svoje obveznosti do sklada ne poravna pravočasno in/ali v celoti),
valutno tveganje.
Ocena tveganja in potencialna donosnost sklada je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o
poslovanju sklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in
navzdol v obdobju zadnjih petih let.
Pretekli podatki o poslovanju sklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv
pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija
ne pomeni naložbe brez tveganja.
Gibanje VEP
3,00
Geografska sestava naložb
Perspektiva WorldMix
ZDA
10,98
Luksemburg
2,00
EUR
27,94
Francija
2,50
8,25
Nizozemska
1,50
7,46
Slovenija
6,66
Portugalska
1,00
4,95
Nemčija
0,50
4,86
Velika Britanija
3,95
Latvija
3,73
0,00
Ostalo
17,18
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
5%
10 %
11,80
Informacijska tehnologija
37,25
9,25
Trajne potrošne dobrine
2,24
6,74
Osnovne potrošne dobrine
4,85
Finančne storitve
4,61
Ostalo
10 %
20 %
30 %
40 %
30 %
56,47
Zdravstvo
0%
25 %
Obveznice
56,47
Odprti investicijski skladi
20 %
Panožna sestava naložb
Obveznice
Delnice
15 %
50 %
60 %
2,24
0%
10 %
20 %
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
30 %
40 %
50 %
60 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
www.infond.si
MESEČNO POROČILO na dan 31.07.2015
1-LETNA DONOSNOST
3-LETNA DONOSNOST
5-LETNA DONOSNOST
+27,60%
+37,02%
+46,52%
Krovni sklad Perspektiva
Perspektiva: WorldStox Developed
Naložbena politika
Stanje na dan 31.07.2015
Podsklad Perspektiva: WorldStox Developed je globalni delniški podsklad razvitih
trgov. Njegove naložbe so usmerjene v delnice uveljavljenih družb na razvitih
delniških trgih brez panožne omejitve.
Komu je namenjen
Vlagateljem s srednjo do višjo nagnjenostjo k tveganju, ki želijo z eno naložbo
doseči izpostavljenost do globalnih razvitih delniških trgov.
SI0021400344
11,26 €
1.220.590 €
do 3%
0%
2,00%
01.08.2007
ISIN
Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev (ČVS)
Vstopni stroški
Izstopni stroški
Upravljavska provizija
Začetek trženja in upr. sklada
Sintetični kazalnik tveganja in donosa
◄ Nižje tveganje pomeni potencialno nižji donos ◄
ISIN
Delež
v%
US81369Y2090
US81369Y3080
US9497461015
US7181721090
US38259P5089
US0378331005
US30303M1027
US81369Y1001
FR0000131104
US46625H1005
7,61
6,95
4,32
3,74
3,68
3,62
3,51
3,33
3,16
3,07
10 največjih naložb na dan 31.07.2015
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR
WELLS FARGO
PHILIP MORRIS
GOOGLE
APPLE
FACEBOOK
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR
BNP PARIBAS
JPMORGAN CHASE
1
2
3
4
5
6
7
► Višje tveganje pomeni potencialno višje donose ►
Sklad Perspektiva: WorldStox Developed se uvršča v 6. kategorijo lestvice tveganj, saj naložbena
politika sklada predvideva investiranje sredstev v naložbe z višjo stopnjo tveganja. Naložbe v
sklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, likvidnostno
tveganje (nezmožnost takojšnje prodaje naložb), kreditno tveganje (tveganje da izdajatelj
vrednostnega papirja svoje obveznosti do sklada ne poravna pravočasno in/ali v celoti), valutno
tveganje.
Ocena tveganja in potencialna donosnost sklada je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o
poslovanju sklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in
navzdol v obdobju zadnjih petih let.
Pretekli podatki o poslovanju sklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv
pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v
prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija
ne pomeni naložbe brez tveganja.
Gibanje VEP
12,00
Geografska sestava naložb
Perspektiva WorldStox
ZDA
10,00
EUR
72,71
Francija
7,25
Nemčija
6,54
Švica
8,00
Japonska
2,25
Danska
1,97
6,00
4,00
4,14
Španija
1,25
Nizozemska
0,75
Ostalo
0,86
0%
Sestava naložb po vrstah fin. instr.
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
Panožna sestava naložb
Osnovne potrošne dobrine
20,26
Finančne storitve
Delnice
77,69
16,71
Informacijska tehnologija
16,46
Zdravstvo
12,97
Trajne potrošne dobrine
10,75
Industrija
Odprti investicijski skladi
80 %
20,03
7,48
Energetika
4,53
Surovine in predelovalna industrija
4,22
Telekomunikacije
2,20
Ostalo
2,14
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
0%
KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel: 02 229 20 80, Fax: 02 229 27 96; E: [email protected]
Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani http://www.infond.si
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
BREZPLAČNI TELEFON
080 22 42
NA KAZALO
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Najvišji vstopni stroški dosegajo
do 5 %, najvišji izstopni stroški do 3 %. Navedeni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Prospekti in ključni podatki za vlagatelje (v
slovenskem jeziku, za Infond BRIC, Infond Life in Infond Frontier in Infond Life pa tudi v nemškem, slovaškem in češkem jeziku),
sintetični kazalnik tveganja in donosa posameznega sklada oz. podsklada ter informacije o dejansko obračunavanih vstopnih in
izstopnih stroških so na voljo na spletni strani www.infond.si, na podstraneh vsakega posameznega sklada oz. podsklada, na vseh
vpisnih mestih in sedežu družbe. Vsi zainteresirani lahko prospekte in ključne podatke za vlagatelje pridobijo tudi v pisni obliki na
vseh vpisnih mestih in na sedežu družbe. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.