BODOČIM STARŠEM - Zdravstveni dom Ravne na Koroškem

ZDRAVSTVENO – VZGOJNA
PREDAVANJA
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
BODOČIM STARŠEM!
PROGRAM PREDAVANJ:
Nosečnost je v življenju vsake ženske
posebno obdobje, ki ga lahko spremlja tudi
negotovost, saj je spočetje otroka in njegov
razvoj do poroda in po njem velika
odgovornost.
JANUAR – FEBRUAR 2015
Da bi do trenutka, ko boste s toplino svojega
objema ogreli nemočno bitje, lažje
premagovali vse morebitne dvome in
strahove, vas vabimo v šolo za starše, ki jo v
Zdravstvenem domu Ravne organiziramo
skozi celo leto.
Izvajalci šole za starše želimo, da bi bil porod
za vas in za vašega malčka čim lažji, vaši prvi
skupni dnevi življenja pa nepozabni.
05. 01. ponedeljek ob 16.00 – 1. srečanje
12. 01. ponedeljek ob 16.00 – 2. srečanje
19. 01. ponedeljek ob 16.00 – 3. srečanje
26. 01. ponedeljek ob 16.00 – 4. srečanje
02. 02. ponedeljek ob 16.00 – 5. srečanje
09. 02. ponedeljek ob 16.00 – 6. srečanje
MAREC – APRIL 2015
02. 03. ponedeljek ob 16.00 – 1. srečanje
10. 03. torek ob 16.00
– 2. srečanje
16. 03. ponedeljek ob 16.00 – 3. srečanje
23. 03. ponedeljek ob 16.00 – 4. srečanje
30. 03. ponedeljek ob 16.00 – 5. srečanje
13. 04. ponedeljek ob 16.00 – 6. srečanje
MAJ – JUNIJ 2015
04. 05. ponedeljek ob 16.00 – 1. srečanje
11. 05. ponedeljek ob 16.00 – 2. srečanje
18. 05. ponedeljek ob 16.00 – 3. srečanje
25. 05. ponedeljek ob 16.00 – 4. srečanje
01. 06. ponedeljek ob 16.00 – 5. srečanje
08. 06. ponedeljek ob 16.00 – 6. srečanje
SEPTEMBER – OKTOBER 2015
ŠOLA
ZA STARŠE
2015
ŽELIMO, DA BI SE VAM RODIL ZDRAV
OTROK!
Vsa srečanja, razen telesne vadbe, potekajo
v sejni dvorani zdravstvenega doma Ravne
na Koroškem!
07. 09. ponedeljek ob 16.00 – 1. srečanje
15. 09. torek ob 16.00
– 2. srečanje
21. 09. ponedeljek ob 16.00 – 3. srečanje
28. 09. ponedeljek ob 16.00 – 4. srečanje
05. 10. ponedeljek ob 16.00 – 5. srečanje
12. 10. ponedeljek ob 16.00 – 6. srečanje
NOVEMBER – DECEMBER 2015
02. 11. ponedeljek ob 16.00 – 1. srečanje
09. 11. ponedeljek ob 16.00 – 2. srečanje
16. 11. ponedeljek ob 16.00 – 3. srečanje
23. 11. ponedeljek ob 16.00 – 4. srečanje
30. 11. ponedeljek ob 16.00 – 5. srečanje
07. 12. ponedeljek ob 16.00 – 6. srečanje
Telesno vadbo izvajamo v prostorih fizioterapije
v Domu starejših na Fari, na Prevaljah.
3. SREČANJE
DRUŽINA OB PRIHODU NOVEGA ČLANA
(psihološka priprava);
PREDAVATELJICA:
Nada MANOJLOVIĆ, dipl.m.s.;
6. SREČANJE
VSEBINA: NEGA NOVOROJENČKA (obisk
medicinske sestre na domu, o negi
novorojenčka, preprečevanje poškodb v
zgodnjem otrokovem obdobju, raba
kontracepcije po porodu);
PREDAVATELJICA:
Darja HERMONKO, mag. zdr.-soc.manag.;
4. SREČANJE
7. SREČANJE
1. SREČANJE
VSEBINA: ZDRAVA NOSEČNOST (Informacije o
spočetju, razvoju ploda, zdravem življenjskem
slogu in tveganjih v času nosečnosti);
VSEBINA: ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA (zdravje
zob v času nosečnosti in po porodu, razvoj zob
pri otroku);
PREDAVATELJI:
Aleksandra HORVAT, dipl.m.s.,
Bojana VIDERMAN, dipl.m.s.,
Tatjana POPIČ GERKMAN, viš.m.s.;
2. SREČANJE
VSEBINA: POROD (Informacije o pripravi na
odhod v porodnišnico, potrebščine in
dokumenti, ki jih je potrebno vzeti s seboj v
porodnišnico, znaki začetka poroda, potek
poroda, faze poroda, dihalne vaje, sprostitev,
porodna bolečina, sodelovanje očeta pri
porodu);
PREDAVATELJICA:
Snježana SAVIČ, dipl.m.s. ali
Bojana VIDERMAN, dipl.m.s.;
VSEBINA: STARŠEVSKO VARSTVO IN
DRUŽINSKI PREJEMKI (o centru za socialno
delo Ravne, pravice staršev po zakonu o
starševskem
varstvu
in
družinskih
prejemkih); ZDRAVA PREHRANA IN DOJENJE
(tehnike dojenja, dodatki v prehrani,
adaptirana prehrana);
PREDAVATELJICI:
Katarina OREŠNIK, univ. dipl. soc. delavka,
CSD Ravne;
Mirjam ŠTEHARNIK, dipl.m.s.;
5. SREČANJE – v prostorih fizioterapije Dom starejših na Fari, Prevalje
VSEBINA:
REGIONALNA
PORODNA
ANALGEZIJA (proti bolečinska terapija);
Predavanje poteka v Splošni bolnišnici
Slovenj Gradec.
Zaradi omejenega števila udeleženk je
prijava obvezna na telefon 02/88-23-444,
vsak dan med 7. in 15. uro.
8. SREČANJE
Organiziramo voden ogled porodnišnice v
Slovenj Gradcu. O terminu ogleda se
dogovorimo v šoli za starše.
VSEBINA: TELESNA VADBA (Prikaz redne in
varne telesne vadbe med nosečnostjo in po
porodu, prikaz sprostitvenih in dihalnih vaj);
Vse dodatne informacije dobite od
ponedeljka do petka na telefonski številki:
02 / 8705 – 293 od 10.00 do 11.00 ure v
dispanzerju za ženske.
PREDAVATELJICA:
Petra PISAR, fizioterapevtka;
Priporočamo udeležbo na vseh srečanjih in
se veselimo srečanja z vami
(Pripravila Aleksandra Horvat, zdravstvena vzgoja)