POŠKODBE PRI DELU in REGRESNI ZAHTEVK

Razvojno informacijski center (RIC) Slovenska Bistrica v sodelovanju z Območno obrtnopodjetniško zbornico (OOZ) Slovenska Bistrica organizira
BREZPLAČNO DELAVNICO
na temo, s katero se srečuje skoraj vsako podjetje/podjetnik
POŠKODBE PRI DELU in REGRESNI ZAHTEVKI
sreda, 2. september 2015, 13.00-15.00 ure
v prostorih RIC Slovenska Bistrica (Trg svobode 5, Slovenska Bistrica)
Delavnica je namenjena vodjem podjetij, nosilcem dejavnosti (s.p.) in vsem drugim, ki jih tema
zanima.
Vsebina delavnice:
poškodbe pri delu in njihove posledice, ki jih čutijo delodajalci
odškodninski zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu
regresni zahtevki ZZZS v zvezi s poškodbami pri delu
disciplinski postopki, kontrola bolniškega staleža, kontrola alkohola
invalidski postopki zaposlenih in razporejanje delavcev
zaposlitev, prekinitev pogodbe delavcu/invalidu, odpravnine
kako postopati v primeru poškodbe stranke v poslovnem prostoru
Predavatelj:
Dušan Rožencvet, s.p., strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu s 25 letnimi izkušnjami
na področju raziskav poškodb pri delu, z dovoljenjem Ministrstva za delo za izvajanje strokovnih
nalog varstva pri delu, izvedenec za varstvo pri delu, nemedicinski izvedenec ZPIS in član
invalidske komisije.
Prijave:
Zaradi lažje organizacije dogodka, vas prosimo, da izpolnjeno priloženo prijavnico posredujete po
e-pošti [email protected]
Dodatne informacije:
Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefon 02 292 72 10 (Danica KOŠIR).
Vabljeni, da se nam pridružite!
Delavnica je sofinancirana s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma in se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje
izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015
»VEM 2015«.