BOLGARIJA BOLGARIJA – Sofija in Sofija in Sofija in Koprivshtitsa

BOLGARIJA – Sofija in Koprivshtitsa
Rim jo je osvojil 29. leta po Kristusu in je postala glavno mesto province Dacia Mediterranea. Huni so
ga uni&ili leta 447. Mesto je ponovno zgradil bizantinski car Justinijan in ga preimenoval v Triadica.
DATUM potovanja:
potovanja 08 . – 11. oktober, 2015
Predviden program potovanja:
1. dan: Vipava
Vipava – Hrvaška – Srbija – Beograd
Na pot se bomo podali ob 20.00 uri iz Vrhpolja. Vo7nja po avtocesti mimo Ljubljane proti Hrvaški in
no&na vo7nja skozi v Srbijo. Med potjo postanki za
oddih in po&itek.
2. dan: Srbija – Bolgarija – Sofija
Jutranji prihod v mesto Beograd. Avtobusni ogled
nekaterih zanimivosti: Kalemegdan z beograjsko
trdnjavo, od koder je &udovit razgled na soto&je Save
in Donave. Sledi pot na Avalo. Ogled Meštrovi8evega
spomenika neznanemu junaku iz prve svetovne vojne.
Spomenik je narejen v obliki mavzoleja z osmimi
kariatidami, ki uprizarjajo 7enske v nošah vseh
nekdanjih jugoslovanskih narodov. Mo7no se bo tudi
povzpeti na obnovljen telekomunikacijski stolp, visok
204,5 m (&e bo &as dopuš&al). Nadaljevanje poti
proti
jugu
Srbije
mimo
Niša,
prestop
srbsko−bolgarske meje. Prihod v Sofijo (pribli7no
opoldan) nastanitev v hotelu, &as za krajši po&itek.
Popoldan se bomo podali na raziskovanje prestolnice.
Mesto je bilo osnovano pred sedem tiso& leti in je
drugo najstarejše mesto v Evropi. Sofija je bila najprej
naselbina po imenu Serdica, Rimljani so jo osvojili leta
29 n. št. in je postala glavno mesto province. Bolgari
so jo šele leta 1376 preimenovalo v Sofijo, kar pomeni ''modrost''. Simbol mesta je katedrala
Aleksandra Nevskega pa še številne cerkve kot Sv. Sofije, sv. Nedelje, Jurija, številne pala&e,
spomeniki, parlament, narodna pala&a kulture… Po ogledih nekaj prostega &asa. Vo7nja do hotela.
Ve&erja. Po ve&erji individualni odhod v mesto. No&itev.
3. dan: Sofija - Koprivštica - Sofija
Zajtrk. Po zajtrku se odpravimo v tradicionalno in pravlji&no vasico KOPRIVŠTICA, kjer ima
obiskovalec ob&utek, da se je &as ustavil. Spoznali boste tipi&no arhitekturo iz 17. in 18. st. in na&in
7ivljenja, kot je bil takrat. Nekaj prostega &asa. Popoldan povratek v Sofijo. Ve&erja v hotelu. Eas za
individualno zabavo. No&itev.
Turistina agencija MARCO POLO d.o.o, Tovarniška cesta 2c, 5270 Ajdovšina | T: 05 3681 500, 501 | F: 05 3663 742 | G: 040 661 299
www.marcopolo.si [email protected]
4. dan: Sofija
Sofija - Srbija
Zajtrk v hotelu. Po 7elji ogled še nekaterih zanimivosti mesta. Slovo od Sofije in vo7nja do vzno7ja
gore Vitosha na jugozahodnem delu mesta, kjer si boste ogledali cerkev v Bojani, samostan
Dragalevtsi ter se popeljali mimo najve&jega kongresnega centra na Balkanu. Popoldan vo7nja do
bolgarsko−srbske meje in nadaljevanje poti skozi Srbijo na Hrvaško.
5. dan: Hrvaška - Slovenija – Vipava
Vo7nja v Slovenijo. Predviden prihod v Vipavo je v no&nih urah.
CENA: 255 EUR pri najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUEUJE:
VKLJUEUJE: avtobusni prevoz z udobnim turisti&nim avtobusom, stroške dveh voznikov,
cestnine, parkirnine, takso v Srbiji, 2 x no&itev s samopostre7nim zajtrkom v hotelu ***/**** , dve
ve&erji v hotelu, vstopnine za izlete po programu, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje in
organizacijo potovanja.
DOPLAEILA:
DOPLAEILA: enoposteljna soba 25 EUR/no& in morebiti drugi ogledi, ki niso v programu.
PRIPOROEAMO: zavarovanje v primeru odpovedi 7 EUR, dodatno zdravstveno zavarovanje z
medicinsko asistenco VZAJEMNA tujina (pokli&ite za ceno).
Turistina agencija MARCO POLO d.o.o, Tovarniška cesta 2c, 5270 Ajdovšina | T: 05 3681 500, 501 | F: 05 3663 742 | G: 040 661 299
www.marcopolo.si [email protected]