Slov VABILO PRVI JKS KAGAWA SHIHAN

MKS
&
BALKAN JKS
E-mail: m[email protected]/ [email protected]
C.DIMOV 49 / 1000 SKOPJE / MACEDONIA Tel:+389 70 268469 Fax: +389 02 611616 / office 070 243293
Јunij 2015: Vabilo vsem zainteresiranim trenejrjem in tekmovalcem za sodelovanje na:
PRVI ( I ) JKS - KAGAWA SHIHAN TRAINING CAMP
“ OHRID INTERNATIONAL” – 2015
HOTEL ORCE NIKOLOV – OHRID / MACEDONIA
*** PRVI SEMINAR - TEHNIKA KATE IN WKF TEKMOVALNE KATE 29 IN 30 JULIJ
*** DRUGI SEMINAR- TENIKA , KUMITE IN WKF TEKMOVALNI KUMITE 2-3- AVGUST
*** BONUS – TEORETI^
TEORETI^NA IN PRAKTIČNA TRENERSKA PREDAVANJA 31 JULIJ IN 1 AVGUST
Seminarji bodo v času tradicionalnega kampa
XVI KARATE KAMP OHRID INTERNACIONAL 27. 07 - 06.08 2015
Treningi bodo v hotelu Orce NIKOLOV v dvorani z tatamami.
** Termini za trening :9:30-11:30 in 17:30-19:30 (mogo
mogo~
mogo~a je mala sprememba)
Taksa za sodelovanje na treningih :
- Eden seminar 50 e
- Dva seminarja 80 e
Cena za delno sodelovanje na treningih
- Samo en dan , 2 treninga po 2 uri
- 30 e
- Samo eden trening 2 uri
- 20 e
Zaradi omejenega stevila udelezen~
udelezen~ev se bo primenilo pravilo zaporedja prijavljanja ,
rezervacije in pla~
pla~ilo vse do popolnitve.
Prijava za sodelovanje : web: http://balkanjks.wix.com/kagawakaratecamp ali
[email protected] Rezervacija za~
za~ne veljati s placilo na ra~
ra~un.
un
Za izpitni crni pas je potrebna prijava s podatki.
[tevilo udelezen~
udelezen~ev na treningu je omejeno na 80.
Za ogled seminarja se placa in je omejeno na 20 oseb.
- Fotografiranje bo po vsakem drugem treningu.
- Video in foto posnetku so v ~asu treningu prepovedani !!!
Namestitev v Ohridu je v zasebn re`
re`iji,
iji privat namestitev ali v hotelih: BELVEDERE, SILEKS,
KLIMENTICA, BETON, INEKS GORICA, GRANIT, METROPOL, BELVI in ostali.
http://macedonian-hotels.mk/mk/hotels/ohrid http://hotelimakedonija.com.mk/mk/FindHotel?cid=2
V hotelu Orce nikolov (2 in 3 postelne sobe) z rezervacijo pri organizatorju se dobijo cene s
popusti: penzion 20e , samo spanje 10e.
( Veb str za ohrid: http://www.ohridmacedonia.mk/,
http://www.ohrid.com.mk/,
http://macedonia-timeless.com/eng/cities_and_regions/cities/ohrid/ ):
Delna informacija o trenerju Masao Kagava :
- kumite trener nacionalne japonske karate federacije ,
~lanica WKF
* Japanija je na svetovnem prvenstvu v Bremenu
novembra 2014 je bila ponovno na prvem mestu po {tevilo
kolajn.
-
predsednik tehni~
tehni~nega komiteta WKF
- Shhan Japonske karate federacije JKS (www.jks.ip),
VIII Dan
Trener je mo{
mo{kega kata tima ki l.2012 bil prvi na
svetovnem prvenstvu v Parisu.
- eden najuspe{
najuspe{nejsih tekmovalcev v kumite in kataj v
zgodovini karate sporta.
-
Organizator : balkan karate JKS organizacija - Balkan JKS( Balkan karate jks organization -balkan jks)
Ko-organizator Makedonska karate soto organizacija - MKS ( Macedonian Karate Shoto Organization- MKS)
Direktor trening kampa : Drakulovski @ivko, predsednik MKS in Balkan JKS
Tel: : +389 70 268469 , Fax: +389 02 611616 E-mail: [email protected] , [email protected]
Za Slovenijo : Tamara Ribarska + 386 31 238 826
( http://www.ohridmacedonia.mk/, https://www.sportdata.org/karate/set-online/calendar_main.php?active_menu=calendar)