Črnomelj, 16. 4. 2015 Prijavnica na IV IZZIV 2015

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Podružnica steg Črnomelj 1
Ulica Mirana Jarca 5
8340 Črnomelj
TRR: SI56 0214 0001 1096 119, sklic: 402; Davčna številka: SI26611066
Črnomelj, 16. 4. 2015
Prijavnica na IV IZZIV 2015
Mojemu sinu / hčerki _________________________________ (ime in priimek) dovoljujem,
da se udeleži IV izziva, ki bo potekalo 23. in 24. maja 2015 na Štajerskem (Celje, Maribor ali
Laško).
S svojim podpisom potrjujem, da:
-
sem seznanjen z načinom dela na skavtskih aktivnostih, skavtskimi zakoni in načeli in
prevzemam odgovornost za dejanja, ki jih bo moj/-a sin/hči storil/-a v nasprotju s
temi načeli ali v nasprotju s pravili in bom v tem primeru tudi poskrbel/-a za
njegov/njen povratek domov;
-
sem voditelje seznanil z zdravstvenim stanjem svojega otroka;
-
se strinjam s pogoji plačila.
Pogoji plačila in odpovedni roki:
Prijavnina za IV izziv znaša 20 €, v ceno sta všteta prispevek za dogodek in prevoz. Prijavnino
je potrebno poravnati do sobote, 18. 4. 2015. Takrat je potrebno oddati tudi prijavnico.
V primeru neutemeljenih ali utemeljenih razlogov odpovedi (udeleženec si premisli, v času IV
izziva dobi neko drugo aktivnost, ki se mu zdi pomembnejša od te ipd., bolezen idr.) se
vplačana prijavnina NE vrača.
Dne:____________________
Podpis staršev: _____________________
Kontakt:
Martina Rupčič, 030 386 910, [email protected]
Miha Ivanetič, 030 375 788, [email protected]
Robert Cvitkovič, 040 747 051, [email protected]