50let sole

2005—2014
1995—2004
UNESCO IN EKO ŠOLA
Šola je bila leta 1997 sprejeta v
UNESCO
ASP
mrežo
Slovenije.
V novembru leta 2006 je bila dokončno
50 let šole v
Mojstrani
v celoti dograjena in obnovljena šolska
stavba.
Učenci se medkulturno izobražujejo,
Odlično opremljeno telovadnico z
spoznavajo svetovne probleme in se
zunanjim igriščem smo v Mojstrani
seznanjajo z varovanjem okolja in
predali svojemu namenu leta 2008. V
kulturne dediščine.
dopoldanskem času je namenjena pouku športa, v popoldanskem času in med
šolskimi počitnicami pa lahko prostore
uporabijo tudi drugi ljubitelji rekreacije.
V šolskem letu 1998/99 se je šola
vključila tudi v projekt EKO šola kot
način življenja, ki prispeva k dvigu
okoljske zavesti.
Računalniška učilnica
se je v šolskem letu
2001/02 priključila na
internet.
Prehod na devetletni sistem se je
izpeljalo v šolskem letu 2003/04.
V letu 2014 je dopolnila
uporabnost
telovadnice še plezalna stena.
Šola je zgradba s štirimi stenami —
in prihodnostjo med njimi.
… Emil Brezavšček (1978-2012) in Darja Pikon (od 2012 dalje).
… šola skozi čas ...
1975—1985
1986—1994
Pouk v šolskem letu 1978/79 ostane
ŠOLA VELJA ZA
KVALITETNO IN PRIJAZNO
1964—1974
enoizmenski. Učencem in učiteljem
tako ni bilo potrebno hoditi k pouku v
Na šoli potekajo številne dejavnosti:
popoldanskem času. V istem letu smo
bralna značka, šola v naravi, različni
organizirali tudi prevoz učencev iz
tečaji, krožki, šolska hranilnica …
oddaljenih vasi v šolo.
Glas Mojstrane učenci in učitelji
ponesejo tudi v svet.
NOV VRTEC IN PRVA
ŠIRITEV ŠOLE
GORNIŠKI TABOR
Leta 1964 so se zaprla vrata stare
šole na Dovjem, ki je delovala kar 82
let.
V letu 1982 je bil zgrajen vrtec. Tokrat
Prvi gorniški tabor je potekal sredi
so na pomoč s samoprispevki priskočili
junija leta 1993 v Aljaževem domu v
občani
občine Jesenice.
Vratih. Udeležili so se ga učenci 7.
Nova šola v Mojstrani je bila
zgrajena v letih 1963/64 s sredstvi
takratne občine Jesenice.
Slavnostna otvoritev je potekala ob 100
razreda in gostujoči učenci iz Pirana.
-letnici šole na Dovjem.
Tradicija izvedbe tabora se še vedno
Zvonec iz dovške šole so prenesli v
novo šolo. Še danes visi v naši
zgornji avli.
Z otvoritvijo
nove šole se
je uveljavila
popolna
osemletka.
takratne
V letih od 1983 do 1985 je potekala
gradnja prizidkov. Šola je dobila novo
kuhinjo, jedilnico, garderobo in nekaj
učilnic, kabinetov ter knjižnico.
ohranja v sodelovanju z domačimi
gorskimi reševalci. Učenci hodijo v
gore, plezajo, se učijo reševanja v
gorah,
poslušajo
predavanja,
obiščejo
Slovenski
planinski muzej in ustvarjajo v
naravi.
Od leta 1969
do leta 1982
je deloval v
šoli tudi
oddelek
vrtca.
Ravnatelji: Marijan Fuchs (1960-1966), Branko Bric (1966-1970), Miro Lapajna (1970-1978) ...
tematska
Opis slike ali grafike