Razpis vzgojitelj 2015

Waldorfska šola Ljubljana OE Savinja
Ulilca Ivanke Uranjek 6
3310 Žalec
E pošta: [email protected]
www.waldorf-savinja.si
Žalec, 24. 2. 2015
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
OE SAVINJA ŽALEC ENOTA VRTEC
RAZPISUJE PROSTO DELOVNO MESTO
VZGOJITELJA
(nastop dela julij 2015)
Pogoji:
- visoka oziroma višja izobrazba,
- opravljena waldorfska specializacija ali vključenost v izobraževanje za pridobitev
waldorfske specializacije.
Naša pričakovanja:
- interes za delo z otroki in starši,
- interes za delo s kolektivom,
- interes in pripravljenost za učenje novega,
- osnovna računalniška pismenost,
- velika mera samorefleksije,
- velika mera emocionalne in socialne inteligence,
- delovne izkušnje v vrtcu.
Kaj nudimo:
- v primeru nove zaposlitve nudimo delovno razmerje za določen čas enega leta s
trimesečnim poskusnim delom z možnostjo podaljšanja,
- plačo, primerljivo s plačami v javnih vrtcih, vendar z večjim obsegom odgovornosti
- delo, ki omogoča osebnostni razvoj,
- možnost nadaljnjega izobraževanja in izpopolnjevanja,
- odličen kolektiv,
- okolje, v katerem je redkokdaj dolgočasno.
Če vas zanima delo vzgojitelja in ste pripravljeni prevzeti odgovornosti in radosti, ki jih
prinaša, nam do najkasneje 5. marca 2015 na naslov šole pošljite svoj življenjepis in dokazila
o izobrazbi. Prijavljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje bodo vabljeni na razgovor in v roku
30 dni po razpisu obveščeni o izbiri.
Nekaj besed o Waldorfski šoli in vrtcu Savinja
Šola se je na pobudo staršev v Celju odprla septembra 2011. Zaradi boljših prostorskih pogojev,
smo se leta 2013 selili v šest kilometrov oddaljen Žalec. Ker je bilo veliko povpraševanja po
waldorfskem vrtcu v Savinjski dolini, smo na pobudo staršev istega leta odprli tudi vrtec, v
katerega smo sprejeli eno starostno mešano skupino otrok. V prvem letu delovanja nas je pri
delu aktivno spremljala mentorica gospa Viktorija Kovačič, ki s svojo strokovnostjo še vedno
močno vpliva na naše strokovno delo. Po letu in pol od odprtja vrtca je povpraševanja po
sprejemu tako veliko, da bi radi septembra 2015 sprejeli novo skupino otrok. Oblikovali bomo
jaslično in starejšo skupino otrok.
V šoli imamo trenutno v štirih razredih vpisanih 70 otrok, polno je zaseden tudi prihodnji prvi
razred. Naša vizija je, da bomo še naprej sodelovali z matično šolo v Ljubljani, tujimi
strokovnjaki s področja waldorfske pedagogike in tako v prihodnjih letih s strokovnim delom
polnili tako razrede kot odprli še tretjo skupino v vrtcu, vidimo pa tudi potrebo in interes po
waldorfski srednji šoli.
za kadrovsko komisijo
mag. Boštjan Štrajhar, ravnatelj