Vabilo - Realizem 2015 - Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje

REALISTIČNO SLIKARSTVO
Društvo revirskih likovnikov
RELIK Trbovlje
Sekcija Vizualna Alternativa Trbovlje
Občina Trbovlje
Zveza kulturnih društev Trbovlje
Realizem, kot prevladujoča smer v klasičnem
slikarstvu, na začetku 21. stoletja, na en način
doživlja svojo renesanso. Vse večje število
ljubiteljskih likovnikov, ki se ukvarjajo z
likovno ploskvijo na realistični način, je vse bolj
in bolj podkovano, ne samo v sami tehniki
slikanja ampak tudi v teoretičnih izhodiščih.
Realizem kot ena najbolj zahtevnih smeri v
slikarstvu, torej tisto kar vidiš, skušaš čim bolj
uspešno prenesti iz trodimenzionalnega
prostora na dvodimenzionalno ploskev, zahteva
od avtorja, ne samo obrtne spretnosti, ampak
tudi poznavanje prostorskih ključev,
razumevanje likovnih prvin in kombiniranje le
teh.
Na pričujoči razstavi je na ogled izbor del, ki
pomenijo presek ljubiteljskega ustvarjanja na
Slovenskem na tem področju. Izbor bi bil lahko
veliko širši, vendar se je strokovna komisija
odločila, da na ogled postavi reprezentativna
dela, ki poudarjajo vse smeri in načine pristopa k
zadani temi v realističnem slikarstvu.
Nagrajena dela, s svojo kvaliteto, popolnoma
korespondirajo in se približujejo akademski
sferi. Torej klasično slikarstvo v svoji
najžlahtnejši obliki. Od vseh prispelih del, ki jih
je bilo čez 180 je na ogled reprezentativni izbor.
Očitno vstopamo v časovno obdobje, kjer bo
kvantiteta čedalje bolj porajala tudi kvaliteto,
čeprav je bilo nekatere strah, da je klasično
slikarstvo mrtvo. Temu očitno ni tako, slikarstvo
je živo, aktivno in očitno večno.
Predsednik strokovne komisije,
mag. Zoran Poznič, mag. umetnosti in akademski kipar
Zveza likovnih društev Slovenije
Društvo revirskih likovnikov
RELIK Trbovlje
ZLATA PALETA 2015
TEMATSKA RAZSTAVA
REALISTIČNO SLIKARSTVO
22. april - 2. maj 2015
DELAVSKI DOM TRBOVLJE
(stara galerija)
Trg svobode 11a, Trbovlje
Vas in Vaše prijatelje vabimo na
ODPRTJE
RAZSTAVE
REALISTIČNO
SLIKARSTVO
v sredo, 22. aprila 2015,
ob 18. uri
Prisotne bo, v imenu Društva revirskih
likovnikov RELIK Trbovlje, nagovorila
Gabriyela Divajn Vukovič
Strokovno mnenje o razstavi
bo predstavila članica strokovne žirije
Lili Hribovšek
O projektu Zlata paleta bo spregovoril
predsednik ZLDS, Branko Železnik
in podelil priznanja, zahvale in certifikate
Kulturni program
bo izvajala
Glasbena šola Trbovlje
Razstava bo na ogled
od 22. aprila do 2. maja 2015
med 18. in 20. uro
ARS VIVA
Mehle Silvo, Čas za kavo, olje
DPD Svoboda Ptuj, lik. sekcija dr. Š. Cobelj
Tkalčec Marjana, Veverička, akril
Društvo likovnih ustvarjalcev Postojna
Šajn Franc, Lebdenje, olje
Šajn Franc, Pomaranča, olje
Društvo likovnikov Ljubljana
Bogataj Vinko, Kje je jazbec?, olje
Pirc Eli, Le kje so ovčice?, akril
Društvo litijski likovni atelje LILA
Bernik Darja, Delavka, akril
Šuštaršič Marijana, Različna, akril
Vozelj Anita, Aqila, olje
Društvo Pristan Koper
Furlan Bojan, Dober tek, akril
Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje
Drnovšek Majda, Jabolka na tehtnici, akril
Kralj Ana, Tihožitje I., akril
Potokar Jože, Maestroso, akril
Potokar Jože, Tihožitje I., akril
Vipavc Vincenc, Kitajček, olje
Vipavc Vincenc, Vesoljno mesto, akril
Železnik Branko, Tihožitje IV., akril
Društvo šaleških likovnikov
Klanfer Franc, Nočne sanje, akril
KDLU LIK Izola
Jelenčič Irena, Mmm kako diši, akril
KUD Angel Besednjak, lik. sekcija
Ramšak Štefka, Jesensko tihožitje, akril
KUD Polzela, lik. sekcija
Korošec Mojca, Prepovedan sad, akril
Tamše Anica, Poslednji krog, akril
Kulturno društvo Dobrava Naklo
Markovec Franc, Vinsko tihožitje, olje
Purgar Zdravko, Lepotica na paši, olje
Šemrov Dana, Večerno branje, olje
Kulturno društvo tržiških likovnikov
Šter Boris, Pasara, olje
Likovni klub Solinar
Beganovič Marija, V objemu lavande, olje
Benčič Mario, Stražar, akril
Bonin Bruno, Na oknu, akril
Grubešič Tatjana, Za vroče dni, akril
Jeretič Ana, Lahkotnost, olje
Likovno društvo Mengeš
Nograšek Irina, Harmonija, olje
Likovno društvo Rajko Slapernik
Breznik Bogdan, Psička, akril
Pacek Zvonka, V kuhinji, akril
Švigelj Mirko, Fazan, akril
Švigelj Mirko, Španski bezeg, olje
LKD Mavrica Novo Mesto
Blažič Darko, Pes v naravi, akril
Bojanc Duško, Fige in jabolka, akril
Bojanc Duško, Jelen v zelenem, akril
Červ Zdravko, Bojevnik, akril
Červ Zdravko, Sanje, akril
Zveza paraplegikov Slovenije, lik. sekcija
Turk Ljudmila, Lepi pretepač, akril