seznam ogledov

20.5.2015:
SEJA OS – PO OBČINI ŽALEC - PREDLOG POTI – OGLEDI:
Zbor na AP pri I. OŠ (za Domom II. sl. tabora) ob 13:00 uri
13 00
Vožnja skozi SMJ, čez nadvoz, proti Migojnicam, desno v Vrbje na lokacijo Ekokampa, omembe:
- Energetska sanacija šole, vrtca, Dom II. sl. tabora
- SMJ
- Odstranjeni železniki prehodi industrijskih tirov – pomembno za kolesarje
- OPPN ob železnici, OPPN Tehnos
- Rešena zadeva Montana - zemljišča
- Zbirni center za kosovne odpadke – OPPN Nivo
- PREDSEDNIK MS ŽALEC G. VIRANT
- Vrbje – ekokamp, ribnik Vrbje
13 10
PREDSEDNIK KS VRBJE G. HERLE
Vožnja iz Vrbja v Griže – parkirišče pri OŠ
- Nujna sanacija mostu čez Savinjo
- KD in Dom PGD Griže
- OŠ Griže
PREDSEDNIK KS GRIŽE G. VODEB MARJAN
13 20
Vožnja iz Griž proti Zabukovici in Libojam
- Sanacije ob Artišnici (Arso in OŽ)
- Pločnik Griže – Zabukovica
- Sanacija ceste Zabukovica - Matke
- Sanacija vodotoka Stiska in ceste Zabukovica – Liboje
- Tenis igrišče, smučišče Liboje
- Sanacije brežin ob Libojski Bistrici (Arso – OŽ)
- OPPN Kamnolom Liboje
- Ogled plazu – avtobus ustavi pri Požinu (500 m peš v klanec)
PREDSEDNIK KS LIBOJE G. FELDIN UROŠ
13 35
Vožnja proti Petrovčam
- Most Kasaze
- Pločnik Petrovče – Kasaze – Liboje
- Mirovita
- ČN Kasaze – ogled JKP ŽALEC (sok,voda, palčke)
- Izstop na AP – ogled bazilike, lokacija Hiše kulture – vaško jedro
- Peš do šole – ogled energetske sanacije šole in vrtca
PREDSEDNIK KS PETROVČE G. VOLPE MARJAN
14 25
Vožnja od OŠ proti Levcu do letališča
- Kanalizacije Petrovče, Arja vas, Drešinja vas
- Levec: poplavna ogroženost, igrišče, objekt upokojenci, križišče
PREDSEDNICA KS LEVEC GA. DOBNIK VLADKA
15 20
Vožnja do Medloga in Zaloške gorice do PC AG
- Kolesarska pot Levec – Medlog
- OPPN Farma Zalog
- Obrezov kozolec
- Kamnolom tufa Zaloška gorica
- PC AG komunalno opremljanje, regulacija Vršce, prestavitev plinovoda
15 40
Vožnja PC AG – Pirešica – Galicija
- Obnova doma PGD V. Pirešica
- Grmovje – dom
- Šola Grmovje, igrišča, športi park
16 00
13 25
13 55
14 35
15 00
15 10
15 30
15 50
- Udor na LC pod Grmovjem
- Sanirano križišče in pločniki Galicija
- Sanacija ceste Pernovo - Podgora
- Podpečan – ogled kmetije, malica (hladna malica) 16:15 uri
PREDSEDNIK KS GALICIJA, G. VIPAVC
16 15
Vožnja Galicija – Hramše
- Sanacija vodotoka
- OPPN Hramše in vodooskrba
17 00
Vožnja Hramše – Steska – Ponikva
- Most (DRSC)
- Rekonstrukcija ceste Steska – Studence
- Sanacija ceste Studence – Podkraj
- Rekonstrukcija ceste Studence – Ponikva
- Center Ponikve
PREDSEDNIK KS PONIKVA G. LEDNIK
17 10
17 25
Vožnja Ponikva – Kale – Dimec – Gotovlje
17 35
- Problematika uničene ceste
- Jama Pekel
- Čiščenje vodotoka Trnava, poplavna ogroženost Škafar, makadamska cesta in vodovod Dimec
- Ostranjeni objekti bivše kmetije Bornšek (DARS)
- Pločnik Nivo – Ložnica
- Obnova drvarnic pri občinskih stanovanjih
- Območje Nivoja (last Občina Žalec, Nivo)
17 50
PREDSEDNIK KS GOTOVLJE G. GOJZDNIK
Vožnja Gotovlje (Jordan) – Podlog – Zg. Grušovlje
- Obnova mostu čez Godomljo
- Oljarna Povše
- Kmetije Flis, Rojnik, Jan, Kunst, konjeniški center Ušen
17 55
Vožnja Zg. Grušovlje (obrne) – Šempeter – proti Sipu – do nekropole
- Kanalizacija Šempeter III in IV faza
- Menjave semaforjev
- Rekonstrukcija državne ceste (DRSC)
- OPPN Šempeter (igrišče)
- Rimska nekropola
- Peš do vrtca – ogled energetsko saniranega vrtca
- Starovaška ulica – kanalizacija, delno urejena
PREDSEDNICA KS ŠEMPETER GA. JAN
18 05
Vožnja Nekropola, po Šolski ulici, nazaj proti Žalcu
- OŠ Šempeter
- Kanalizacija in rekonstrukcija Šolske ulice, Savinjske, Hmeljarske ulice
- Priključna cesta AERO
- OPPN Šempeter severovzhod in vzhod (Brlec)
- Peš in kolesarska povezava Šempeter – Žalec
- OPPN Žalec zahod
18 45
Zaključek pri Mlinarju ob 19:00 uri
19 00
Skupaj vožnje cca 80 km
18 10