pogled kroz prozor

DARKO KOVAČEVIĆ
“POGLED SKOZI OKNO”
“Pogled kroz prozor”
CELJE, 3.april - 18.maj 2015.
POGLED SKOZI OKNO
V razstavnem prostoru Železarskega muzeja, se s svojimi novejšimi slikarskimi deli predstavlja hrvaški ustvarjalec Darko Kovačević. Slikarska
razstava je po svoji zvrsti samostojna in obenem študijska, saj se ustvarjalec predstavlja z zaključeno serijo svojih del, slik, ki so nastale v zadnjih
desetih letih.
Že ob bežnem pogledu na razstavljena dela, obiskovalec ugotovi, da avtor
opazovalca nagovarja z abstrakcijo. Slednja je po svoji preprosti definiciji
miselni proces, pri katerem pride do razločevanja med idejo in objektom,
oziroma miselni proces odstranjevanja nebistvenega, nepomembnega,
zaradi ohranitve bistvenega-splošnega. Prav ta miselni proces je gonilo ter
osrednje težišče Kovačevićevega ustvarjalnega procesa.
Njegov abstraktni slikarski opus lahko stilno razdelimo v dve veliki skupini;
prvo predstavlja skupina del, ki se spogleduje z geometrično abstrakcijo,
drugo skupino pa tvorijo dela, ki so zaznamovana z abstraktnim ekspresionizmom. V svojih delih avtor bolj ali manj zvesto sledi in zrcali posamezne
smeri znotraj abstraktne umetnosti; vse od Malevičevega suprematizma,
preko geometrične abstrakcije Piet Mondriana, abstraktnega ekspresionizma Marka Rothka , vse do informela. Pri tem velja poudariti, da ustvarjalcu ti slavni predhodniki in njihova dela služijo zgolj kot zgled zlasti v
načinu razreševanja likovno-formalne problematike. Zato v jedru svojega
ustvarjanja ohranja izvirnost/samobitnost.
Tako kot je širok razpon izraznosti znotraj abstraktne umetnosti, je mnogoter tudi ustvarjalčev tehnični in izrazni pristop do posameznih del. Pričujoča
razstava nam ponuja pravo pahljačo beleženja stanj in vtisov. Avtor ni obremenjen z akademsko strogostjo, temveč jo dobro nadomesti s spontanimi, eruptivnimi nanosi barv, ki odražajo vsakokratno občutenje. Poleg
tega pa njegov ustvarjalni proces kaže na nenehno igrivo raziskovanje
zmožnosti medija. Mestoma širokim barvnim nanosom, doda dinamične
monokromatične linije, ki v svoji naključnosti tvorijo neke vrste zapise oziroma pisavo. Spet drugič pa je analitično discipliniran in sliko dobesedno
konstruira z geometrijskimi linijami in oblikami.
Platna po formatih niso monumentalna, temveč intimna, kot taka simbolizirajo okna v avtorjev doživljajski svet. Tehten dokaz, da Darko Kovačević
razume izročilo svojih abstraktnih predhodnikov, je ne nazadnje tudi v poslednji, razstavni fazi bivanja njegovih del. Te občinstvu predstavlja brez
nepotrebno bogatih okvirjev, ki bi gledalcu preusmerjali pozornost, temveč
ga s svojimi deli sooči neposredno, zgolj s podokvirji oziroma z decentnimi
okvirji, ki s svojo nevpadljivostjo ustvarjajo usmerjen stik z naslikanim. Na ta
način se je spretno ognil pasti, ki po navadi jasno loči ljubiteljske slikarje od
tistih »resnih«, ki živijo in mislijo svoja dela.
Naslovi del so tisti, ki v opazovalcu sprožajo asociativnost in tako tvorijo pogled skozi okno v svet, ki je prežet z raziskovanjem, igrivostjo in čustvenočutnih stanj Kovačevićevih likovnih razmišljanj. S tem pa se je približal osnovnemu poslanstvu slike, ki je že od nekdaj predstavljala okno / portal v
nek drug svet.
Matija Plevnik, univ.dipl.um.zgod.
Pogled kroz prozor
Kako se uhvatiti u koštac s slikarstvom? Kod Darka Kovačevića to
je jednostavno, preslikati pogled kroz prozor što je i uspio. Prozor
slikarstva bio je otvoren. Darko je na samom početku upoznavanja
pejzaža otkrio nanose boja, raspored boja, odnose među bojama
i krenuo u apstrakciju… Odustaje od dopadnosti prepoznatljivog i
otkriva neposrednost slikarskog izražavanja i istražuje. Utoliko je vrijednost njegova rada ne samo zanimljiva, nego i osobita. Otkriva sebi
svojstven put u nepostojeće i svoje osjete u apsolutnoj slobodni izraza baš onako kako djecu dočekuje prvi susret boje na platnu.
Veliki apstraktni slikari XX. stoljeće neprestano su izražavali svoj izraz
otkrivajući novo. Darko upravo to čini, luduje u otkrivanju mogućnosti
apstrakcije. Pritom ne treba zaboraviti da ne postoje ograničenja ili
prisila da se ostane kod jednoga stila i u nedogled ga umnažati. Tako
nizanje kvadratića po bojama kod Darka nije više slijed prethodnih
slika već novi raspored osjeta. Cijela slika dobiva još jednu začudnost
Pollockovu paučinu što ćemo vidjeti i na više slika.
Darko Kovačević upoznaje rad Marka Rothka kojeg je nemoguće
zaobići istraživajući apstrakciju. Rothka ne preslikava već upija nje-
govo razmještanje ploha boja. Zato su Darku neke slike dostatne
samo nizanjem boja. Willem de Kooning je izvorna šifra apstraktnog
ekspresionizma, a bez apstraktnog ekspresionizma nitko se još nije
okušao u apstrakciji pa tako ga nije mogao zaobići ni naš Darko! Ne
mora se nužno poznavati rad de Kooninga a da se ne otkriju nesvjesno njegove vode. I to potvrđuje traganje Darka Kovačevića kroz
vlastito oblikovanje. Ne bi se složio sa slike Darka Kovačevića vuku na
eklekticizam. Darko je naprosto istraživač. Jesu li putovi traganja po
ekspresionizmu odškrinuli kutiju nedostižne umjetnosti ili je naprosto
riječ o informelu?
Godine 1952 francuski pisac Michel Tapié u svojoj knjizi „Un autre
Art“ (Druga umjetnost) upotrijebio je termin Art enformela (od francuskoj informell, što znači nerazvijen ili bez oblika) koje se odnose na
antigeometriju, antinaturalizam i nefigurativu formalnih preokupacija
umjetnika, ističući njihovu potragu za spontanosti, labavosti oblika i
ne-racionalno. Nema boljeg izraza za slikarstvo Darka Kovačevića.
Izvadak iz kritike Krešimira Bauera
prof. povijesti i umjetnosti – likovnog kritičara 2014. god
Romb pogrška, 70x1000, 2005. g.
Crno sivi svijet, 60x80, akril na platnu, 2011. g.
Siluete, 60x50, akril na platnu, 2012. g.
Kaos boja I, 70x50, ulje na platnu, 2013. g.
Postojnska jama, 70X100, ulje na platnu, 2014 god.
Crno crveni kvadrat, 40x50,
komb. teh akril ulje na platnu, 2014 god.
Svemir, 70X90, ulje na platnu, 2014 god.
Na Veneri I, 75X100, ulje na platnu, 2014 god.
Sjećanje na Pollocka, 80X120, ulje na platnu, 2014 god.
Vintgar u proljeće, 75X100, ulje na platnu, 2014 god.
BIOGRAFIJA:
BIOGRAFIJA:
Darko Kovačević, rojen 1951 v Zagrebu, šolanje končal kot
diplomirani ekonomist. Že v rani mladosti je pokazal zanimanje za umetnost, zlasti slikarstvo. S slikanjem je pričel
pred 15 leti.
Darko Kovačević, rođen 1951 godine u Zagreb, po zanimanju je diplomirani ekonomist. Već u ranoj mladosti
pokazivao je interes za umjetnost, a naročito za slikarstvo.
Slikanjem se počeo baviti prije 15 tak godina, gdje su mu
prvi interesi bili vezani uz pejsažno slikarstvo inspirirano
zagorskim bregima.
V začetkih so bili njegovi prvi interesi povezani s pokrajino,
navdih za slikanje pa je iskal in našel v hribih hrvaškega
Zagorja. Zadnje čase se navdušuje nad abstraktnim slikarstvom, njegovi vzorniki pa so slavni slikarji abstraktnega
ekspresionizma, npr. Marko Rothka, Jackson Pollock, Edo
Murtić, Oton Gliha in drugi.
Darko Kovačević uporablja tehnike olja na platnu, akril in
industrijskih barv, harmonija in poigravanje slik, pa izražajo
izvirnost in neodvisnost.
Priredil je več samostojnih razstav,
od katerih sta najpomembnejši:
• 2012 samostojna razstava Abstract vibracije Hospital
Magdalena, Krapinske Toplice
• 2014 samostojna razstava v Galeriji Tosh, na otoku Krk,
ki ga je organizirala TZ mesta Punat
Zadnjih nekoliko godina prevladava interes za apstraktno
slikarstvo a uzori mu postaju znameniti slikari apstraktnog
ekspresionizma kao što su Mark Rothko, Jackson Pollock,
Edo Murtić Oton Gliha i drugi. U svojem slikarskom radu
služi se tehnikama ulja na platnu, akrilom i industrijskim
bojama, a njihov sklad i poigravanje na platnu iskazuju
originalnosti i samostalnost.
Priredio je nekoliko samostalnih izložbi
od koji su najvažnije:
• 2012. godine samostalna izložba pod nazivom Apstraktne vibracije u Bolnici Magdalena, Krapinske Toplice
• 2014. godine samostalna izložba u Galeriji Toš, Punat
na Krku u organizaciji T.Z. Punat
te skupne izložbe:
ter skupinske razstave:
• 2013 Mednarodna skupinska razstava z naslovom Opus
28 v galeriji “Rosses”, Holy Cross Začretje, posvečena
hrvaškemu pristopu k Evropski skupnosti
• 2013 god. Međunarodna skupna izložba pod nazivom
Opus 28 u galeriji “Rosses”, u Svetom Križu Začretje,
posvećena ulasku Republike Hrvatske u Europsku zajednicu
• 2014 skupinska razstava v New Yorku na Manhattnu,
kjer so pred 101 letom razstavljali Matisse, Picasso, Duchamp in drugi.
• 2014. godine skupna izložba u New Yorku na Menhetenu na prostoru gdje su prije 101. godina izlagali
Matiss, Picasso, Duchamp i dr.
• 2014 skupinska razstava v Zagrebu - Galerija “katran”
pod imenom New Yorku v Zagrebu, kjer so sodelovali
avtorji, ki so razstavljeni v N. Y.
•2014. godine skupna izložba u Zagrebu – galerija
“Katran” pod nazivom New York u Zagrebu gdje su sudjelovali autori koji su izlagali u N.Y.
Je tudi član likovne sekcije KUD Zlatko Baloković v Krapinskih Toplicah.
Član je likovne sekcije KUD-a Zlatko Baloković u Krapinskim Toplicama.
Študent magistrskega študija ARTHOUSE-AKADEMIJE
vizualnih umetnosti v Ljubljani.
Polaznik je Magistarskoga studija ARTHOUSE-COLLEGE
OF VISUAL ARTS u Ljubljani.
Adresa: 10000 Zagreb, Draškovićeva 82
Mob / 091 321 0318
E-mail: [email protected]
www.darko-kovacevic.com