Prijavnica - Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 Prijavnica za dvodnevni strokovni seminar z izpitom ODVZEM KRVI: ZAKAJ, KDAJ, KAKO? Pričetek: 9.10. 2015 UDELEŽENEC Ime in priimek Izobrazba Telefon PLAČNIK Naziv ustanove Naslov in poštna št. Zavezanec za DDV Davčna št. zavezanca KONTAKTNA OSEBA Ime in priimek Telefon E-­‐‑mail Fax DA NE Registracija 9:00 – 9:05 Uvodni pozdrav 9:05 – 9:25 Odvzem krvi: zakaj, kdaj, kako? Mag. Nada Snoj, spec. med. biokem. Priporočeni potrošni materiali za odvzem krvi Alenka Bratušek, spec. med. biokem. Odmor s kavo 9:55 – 10:10 Program 8:45 – 9:00 9:30 – 9:50 10:10 – 10:30 11:25 – 11:40 Priporočeni postopek za odvzem venske krvi Marjana Prah Krumpak, mag. lab. biomed. Priporočeni postopek za odvzem kapilarne krvi Mag. Elizabeta Božnar Alič, spec. med. biokem. Najpogostejše napake pri odvzemih Mag. Nada Snoj, spec. med. biokem., mag. Elizabeta Božnar Alič, spec. med. biokem. Razprava Plačilo: Kotizacijo v višini 280,00 EUR (vključen DDV) nakažite vsaj tri dni pred pričetkom izobraževanja. Naslov: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Št. Računa: 01100-­‐‑6030277894 Sklic: 00 2993020-­‐‑7387299 Identifikacijska št. za DDV: SI52111776 Matična št.: 5057272 11:45 – 12:15 Preizkus znanja teoretičnega dela 10:35 – 10:55 11:00 – 11:20 Praktični izpit 12. – 16.10. 2015 (dopoldan) KIKKB, NJEGOŠEVA 4/I, 1525 LJUBLJANA T 01/522 2437, F 01/4325131, www.kikkb.si Dvodnevni strokovni seminar z izpitom Odvzem krvi: zakaj, kdaj, kako? Teoretični del: 9.10.2015 Praktični del: 12.10. -­‐‑ 16.10.2015 Organizator Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, UKC Ljubljana Splošni podatki o izobraževanju Potrdilo
Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem, ki opravljajo odvzem venske in/ali kapilarne krvi. Spodaj podpisani/a KDAJ: predavanja s teoretičnim preizkusom znanja: 9. oktobra 2015, ob 9:00 uri, praktični del med 12. in 16. oktobrom 2015. KJE: UKCL, Zaloška 7, 1000 Ljubljana (glavna stavba UKCL, predavalnica 2). PLAČILO: 280,00 EUR (V ceni je zajet 22 % DDV). Denar je potrebno nakazati vsaj 3 dni pred pričetkom seminarja (podrobnosti na prijavnici). INFORMACIJE in SPREJEM PRIJAVNIC: • Tajništvo KIKKB, Njegoševa 4, 1525 Ljubljana • Tel. 01/522 2437, ga. Lučka Celarc • Email: [email protected] “zagotovite varen in kakovosten odvzem krvi” TEORETIČNI DEL Teoretični del obsega predavanja, ki jim sledi pisni preizkus znanja. PRAKTIČNI DEL Praktični del izpita se izvaja v prostorih za odvzem krvi KIKKB na Polikliniki, Njegoševa 4/I, 1525 Ljubljana. Termin opravljanja praktičnega dela lahko kandidat rezervira telefonsko (01/5222437) ali izbere prosti termin na teoretičnem delu izobraževanja. Ob prijavi je potrebno priložiti potrdilo, da je kandidat v obdobju zadnjih 6 mesecev opravil najmanj 100 odvzemov venske krvi. Potrdilo je pogoj za pristop k praktičnemu delu izpita. Začetniki se lahko prijavijo le na teoretični del! Udeleženci, ki uspešno opravijo oba preizkusa, bodo prejeli potrdilo o usposobljenosti po pošti. Število udeležencev je omejeno (40). V primeru premajhnega števila prijav bo temin prestavljen. O morebitnih spremembah boste obveščeni! potrjujem, da je (ime in priimek kandidata/ke) v obdobju zadnjih 6 mesecev opravil/a 100 odvzemov venske krvi. Datum: Podpis odgovorne osebe: