Feng sui - Numerologija.net

FENG ŠUI - UREJANJE DOMA IN OKOLICE
Feng šui je starodavna kitajska metoda okrepitve blagodejnega vpliva in usmerjanja energije
či, torej življenjskega toka, ki je navzoč v živih bitjih in v prostoru.
Besedi »feng šui« pomenita »veter in voda«. Kjer je či močna, bo zemlja bujna in rodovitna,
nahranjena z dobro uravnoteženo količino sončne svetlobe in vode. Kjer je či šibka, bo dežela
pusta in jalova, vode bo primanjkovalo ali bo pičla in stoječa. Podobno kot svež zrak, čista
voda in hrana napajajo naše telo, tudi sveža či hrani naše življenje. Če je njen blagodejni
pretok prost skozi naš dom, bo življenje v njem boljše in lažje, prinašal nam bo uspeh,
zdravje, bogastvo in srečo. Če pa je pretok oviran, pa lahko pride do težav.
Feng šui je umetnost o notranjem oblikovanju. Koristi nam, če želimo izboljšati spanje,
povečati motiviranost, izboljšati zdravje, začeti novo poklicno pot, širiti poslovno dejavnost,
ustvariti družino, skladnejši družinski odnos, ugled in spoštovanje, boljšo sprostitev doma,
živahnejše družabno življenje, večjo samozavest na delovnem mestu, boljše obvladovanje…
Jin in jang
Vse na svetu je moč dojemati v okviru dveh vrst energije: pasivne in aktivne ali jina in janga,
kar je eno od temeljnih načel feng šuia.
Jin in jang sta izraza, s katerima primerjamo vse, kar je v vesolju. Stvari so ali bolj jin ali bolj
jang. Počivanje je bolj jin kot delo, a bolj jang kot spanje. Plamen je bolj jang kot kamen, kar
zadeva delovanja, saj poraja toploto in svetlobo. Kamen je bolj jang, glede sestave, kot
plamen, saj je trdnejši, gostejši in trši.
Čeprav so vse stvari ali bolj jin ali bolj jang, vselej težijo k ravnovesju. Nič ne more biti
popolnoma uravnovešeno samo po sebi. Kar je bolj jin, doseže ravnovesje z nečim, kar je bolj
jang in nasprotno.
Vse, kar je jin, kot magnetni pol privlači jang. Skrajnost jina ali janga vselej privablja ostro
nasprotje.
Vsaka stvar ima nekaj jina in nekaj janga. Nič ni le eno ali drugo, čeprav je vselej bolj eno
kakor drugo.
Odnosi med stvarmi, ki so bolj jin, in tistimi, ki so bolj jang, se nenehno spreminjajo. Vse se
neprestano giblje od janga k jinu in od jina k jangu.
Pet elementov
Zamisel o petih elementih je bolj izpopolnjena od zamisli o jinu in jangu. Namesto iz dveh se
sestoji iz petih vrst či: drevesne, ognjene, prstene, kovinske in vodne. Navezujejo se na pet
smeri, te pa na dnevno gibanje sonca po nebu. Vzhodni del stanovanja vsrkava jutranjo
dvigajočo se či, znano kot drevo. Sonce se nato pomika od vzhoda proti jugu in polni južni del
doma z žarečo ognjeno či. Pozneje se postopoma spušča in seva umirjenejšo či prsti v
jugozahodni in osrednji del doma. Ko zahaja, zahodni predel stanovanja sprejema či kovine,
usmerjeno navznoter, ponoči pa tekoča či vode preplavlja severni del doma.
Energije či petih elementov najbolje pritekajo v stanovanje v določenih delih delih dneva,
nato pa se zadržujejo v njem do naslednjega dne, ko se na novo okrepijo. Vzhodni del doma je
ne glede na obdobje dneva vselej deloma nabit z drevesno či.
Numerološko ugodna osebna leta za nakup parcele, hiše ali stanovanja ter selitev in
spremembe v stanovanju.
V vsakem letu, mesecu in dnevu se nahajamo v drugem številu, ki označuje možnost
delovanja v teh periodah. To število nam pomaga razumeti, zakaj se nekaj dogaja prav v tem
trenutku, pomaga nam poiskati vzroke za te dogodke in z njegovo pomočjo lahko načrtujemo
prihodnja delovanja.
Ugodna osebna leta so leto števila 1, 5 in 6. V letu števila 2 na dogodke nimamo vpliva, ker se
takrat nahajamo v letu usode. V tem letu ima tisto, kar je zapisano v naši življenjski knjigi,
večji vpliv kot naše osebne želje ali pravica izbire.
Najbolj neugodno je osebno leto števila 9, ko se nahajamo v letu zaključevanja ciklusa. Vse
kar se v takšnem letu na novo začne ima usojeno kratek rok delovanja. Torej sami želimo, da
nam je stanovanje, v katerega smo se vselili v takem letu, za kratek čas, naš dom.
V osebnem letu števila 7 se pa vse ureja z zamudo. Potrebna je potrpežljivost.
Svoje osebno leto izračunamo tako, da seštejemo dan in mesec rojstva ter koledarsko leto.
Npr.:
Če smo rojeni 21.06.1977:
2 + 1 + 0 + 6 + 2 + 0 + 1 + 2 = 14
1 + 4 = 5
V tem primeru smo v letu 2012, v letu števila 5.
Ugodne smeri novega doma.
V primeru, da se osredotočimo na Republiko Slovenijo, severni del koristi starejšim ljudem,
proti stresu, nespečnosti, pri ozdravljenju, slabem zdravju in spolnih težavah. Spodbuja
notranji razvoj, umirjenost, duhovnost, spolno dejavnost, spanje, neodvisnost, objektivno
mišljenje, naklonjenost in spočetje. Ovira dejavnost, izražanje, strast in posel. Ta del je
nevaren zaradi pretiranega miru, osame in ločenosti.
Vzhodni in jugovzhodni del RS koristi mladim ljudem, prenovi poklicne poti, pri
pomanjkanju samozavesti, pri pomanjkanju vzgibov, pri potrebi po novem začetku in pri
letargiji. Spodbuja nove načrte, poklicno pot, hitre začetke, dejavnost, zaposlenost, ambicije,
osredotočenost in iniciativo. Ovira zaljubljenost, počitek, potrpežljivost, trdnost, varnost,
zadovoljstvo in upočasnitev. Nevaren je za častihlepnost, deloholizem, nesposobnost
sprostitve in hiperaktivnost.
Južni del RS koristi odraslim, pri nesposobnosti druženja, pri občutku, da življenje teče mimo,
pri pomanjkanju navdiha, pri osami in pri plašnosti. Spodbuja strast, izražanje, slavo, zabave,
razmišljanje, nove zamisli, družabnost in spontanost. Ovira sprostitev, osredotočenost,
opažanje podrobnosti, objektivno razmišljanje, čustveno trdnost in umirjene odnose. Ta del
lahko povzroča stres, prepire, ločitev in razčustvovanost.
Jugozahodni del, središče (osrednja) in severovzhodni del RS koristijo ljudem v zgodnjih
srednjih letih, pri začetku družine, proti družinskim prepirom, pri impulzivnosti in pri
prepogostem tveganju. Spodbuja stabilnost, vztrajen napredek, varnost, nego, družinsko
harmonijo, hranjenje, materinstvo, dom, previdnost in metodično razmišljanje. Ovira hitro
mišljenje, ambicijo, dinamičnost, spontanost, novo poklicno pot in nov posel. Ta del je
nevaren zaradi upočasnitve, rutine in dolgčasa.
Zahodni in severozahodni del RS koristi ljudem v poznih srednjih letih, pri neorganiziranosti,
pri nesposobnosti načrtovanja, pri pomanjkanju nadzora, pri pomanjkanju samodiscipline in
pri nesposobnosti dokončanja zadev. Spodbuja načrtovanje, denarne zadeve, vodenje,
organizacijo, dokončanje zadev, posel in proračun. Ovira dinamičnost, izražanje, razodevanje
občutkov, obrnjenost navzven in začetek načrtov. Ta del lahko povzroča nedružabnost,
obrnjenost navznoter in samozatiranje.
Prejšnji stanovalci. So bili uspešni in srečni?
Stare stavbe vsebujejo nekaj či, povezane s srečnimi ali z nesrečnimi pripetljaji, ki so se
dogajali v njih. Usedlina te energije se ohranja več stoletij, čeprav jo večino spere čas.
Negativna či lebdi v vlažnih ali temnih delih stavbe in zlahka vpliva na stanovalce. Povsem
možno je, da so nesreče (bolezni, ločitve ali stečaji), ki jih stanovalci doživljajo iz roda v rod,
posledica feng šuia stavbe. Preden se vselimo v novo domovanje, razčistimo njegovo
zgodovino pa tudi preteklost nekdanjih stanovalcev. Takoj, ko bomo odkrili težave, jih bomo
lahko odpravili, če bomo spremenili feng šuii stavbe in prekinili verigo dogajanj.
Preden se vselimo v nov dom, ga temeljito očistimo. Najbolje je, da ga prepleskamo,
zamenjamo talne obloge in zavese ter odstranimo vse oblazinjeno pohištvo. Na ta način bomo
odstranili vso negativno či, ki so jo v njem pustili dogodki iz preteklosti in bivši stanovalci.
Čiščenje je učinkovitejše spomladi in poleti. Takrat je či bolj jang in usmerjena kvišku.
Izberimo suh, sončen dan.
Če se moramo preseliti jeseni ali pozimi, spomladi stanovanje vnovič očistimo in, če le
utegnemo, tudi prepleskamo.
Neugodne energije či.
Nekatere okoliščine ustvarjajo nekoristne vrste či, tudi take, ki povzročajo težave ter celo
telesna in duševna obolenja.
Negativna či. Nekatere zgradbe ali okrasni materiali negativno delujejo na či, na primer
sintetična vlakna, sintetični gradbeni materiali, umetna svetila in zračno hlajenje. To vse
dodaja lastno umetno či, ki negativno vpliva na či stanovalcev in povzroča duševno in telesno
izčrpanost.
Zastajajoča či. Temni koti, prenatrpani prostori in vlaga so krivi, da se či počasi pretaka ali
celo zastaja, nato pa upočasni pretok osebne či v stanovalcih, kar ima za posledico resne
zdravstvene težave in izgubo življenjske smeri.
Hitra či. Hitro in premočrtno gibanje či spodkoplje uravnovešen pretok v celotni zgradbi, zato
so dolgi hodniki, ravne poti ali preštevilne ravne linije izrazito neugodni. Premočrtna in hitra
či, usmerjena proti nam, lahko odrine nekaj osebne energije, kar izzove negotovost in
občutek, da smo napadeni.
Ostra energija či. Ko energija či obide oster vogal, se zvrtinči in zasuklja. Oblikuje vrtince kot
brzeča struga, ki zavije okoli ostrega ovinka. Taka ostra či se lahko pojavi znotraj ali zunaj
zgradb. Zaradi nje se zvrtinči tudi osebna energija, kar zbega in zmede, sčasoma pa tudi oslabi
zdravje. Zdravil je več. Eno od njih so spoliran bronast gumb na vratih, spoliran poštni
nabiralnik in sijoča podobica. Njihove odsevne površine delujejo kot ogledala in odbijajo
ostro či od vhodnih vrat.
Ostri vogali na pohištvu zaostrijo či. Ogibajmo se jih v spalnicah in prostorih, namenjenih
posedanju.
Vogal bližnje zgradbe, uperjen proti hiši, poraja ostro či. Rešitev. Zasadimo grmičevje, da
zaščitimo vhod.
Prah in nered. Prah ima lastno či, ki rada zastaja, če ga ne brišemo. Prenatrpani prostori in
nered v njih skrivajo staro či in otežujejo, da bi se enakomerno pretakala po zgradbi. Počasna
ali zastajajoča či šibi življenjsko moč, slabi ustvarjalnost in zastira pogled naprej.
Redno čistimo stanovanje, da obnovimo moč či. Prezračimo, na prostem, preproge in
posteljnino, spraznimo in očistimo omare, temeljito posesamo prah iz težkih preprog, zavese
pa redno peremo ali nosimo v kemično čistilnico.
Vsaj enkrat letno pregledamo stvari v domu in odstranimo tiste, ki jih ne uporabljamo.
Uskladiščimo jih, prodamo, podarimo ali preprosto odvržemo.
Materiali iz katerih je zgrajena stavba.
Stavbni les je material, ki je najbolj jin. Pridobivajo ga iz živih rastlin, zato je bolj živ kot
druga gradiva. Temen, trd les (npr. mahagonijev), je bolj jang medtem, ko je lažji, mehkejši
les (npr. borovina), bolj jin.
Opeke so narejene iz gline. Mehkejše so, porozne in zato bolj jin kot kamen. Neometane
opečnate površine notranjih sten upočasnijo či in povečujejo možnost njenega zastajanja v
notranjih kotih. Notranji zidovi naj bodo ometani in gladki, da bodo uravnovešali pretok či.
Žlindrina opeka je priljubljeni sodobni gradbeni material, podoben opeki, a bolj jang. Čeprav
sama po sebi ni škodljiva, so votline v njej pogosto zapolnjene s sintetično izolacijsko peno,
kar ovira pretok či skozi zidove. Zgradbe iz nje so na zunaj prekrite z armiranim opleskom,
znotraj pa s štukaturo, ki lajša pretok či prek površine.
Trd kamen, kot je granit, je bolj jang kot mehkejše kamnine, apnenec na primer. Hrapave
kamnite stene rade pršijo či. Notranje neometane kamnite stene neenakomerno odbijajo či po
domovanju in preprečujejo zastajanje. Kamen je manj prepusten kot druga gradiva, kar zlahka
povzroča zastajanje či. Kamnite zgradbe bi morale imeti velika vrata in okna, da bi či laže
stopala vanje.
Trdo, sijoče in gladko steklo ima lastnosti janga, a omogoča či, da se v obliki svetlobe in
toplote zlahka pretaka v domu. Velike steklene površine pospešujejo pretok energije po
površini. Rastline in blago, zavese na primer, tik ob oknih stanovanjskih zgradb upočasnijo
energijo.
Oblika hiše. Kako umirimo, ohranimo in spodbudimo pet elementov?
Mrežo osmih smeri položimo na tloris domovanja. Paziti moramo, da se središči ujemata, in
ju poravnamo. Na ta način ugotovimo smer podaljška ali vdolbine.
Podaljšek je, če štrleči del zajema manj kot 50 % širine domovanja. Vdolbina pa je, če
»manjkajoči« del zajema manj kot 50 % širine domovanja.
Vzhod. Majhen podaljšek spodbuja dejavnost in ugodno deluje na poklicno pot in posel.
Naklonjen je zlasti mlajšim ljudem, ki šele začenjajo poklicno pot in si oblikujejo življenje, pa
tudi otrokom, najbolj najstarejšemu sinu.
Velik podaljšek ustvarja pretirano živahno ozračje, v katerem se stežka sprostimo. V
odločnem seganju za uspehom morda preveč hitimo, kar izzove nazadovanje. Nagnjenje k
stremuštvu poraja nestvarna pričakovanja, zaradi katerih tvegamo frustracijo in razočaranje.
Vdolbina v tej smeri ustvarja težave za otroke v družini, zlasti za najstarejšega sina. Povzroča
pomanjkanje ambicij in vzgona in slabi sposobnost za dejavno življenje.
Jugovzhod. Majhen podaljšek spodbuja či, povezano z ubranim razvojem, dejavno življenje
in pozitivno deluje na poklicno pot in posle. Naklonjen je hčeram, zlasti pri sklepanju zaroke
ali poroke. Stavbe take oblike so naklonjene dobremu počutju in razcvetu.
Večji podaljšek lahko povzroči pretirano dejavnost in sčasoma tudi zdravstvene težave.
Tvegamo usklajen življenjski razvoj. Lahko se tudi polenimo, kar zmanjša uspešnost v
poklicu ali v poslu.
Velika vdolbina zlahka povzroči veliko izgubo ubrane či in zato tudi hude nesreče. Neugodna
je za dolgotrajne družinske odnose.
Podaljšek ali vdolbino na vzhodu in jugovzhodu (drevo) podpremo oziroma pomirimo z
ognjem. Vanj oziroma vanjo, kjer se začne ta prostor, namestimo sveče v zvezdastem ali
trikotnem svečniku, rdeče barve. Postavi se lahko tudi kamin. Z energijo ognja je povezana
rdeča barva. Energijo drevesa ohranja drevo, spodbuja pa jo voda.
Jug. Majhen podaljšek je naklonjen ugledu, uspehu in javnemu priznanju. Spodbuja k strasti
in odprtosti ter k dejavnemu družabnemu življenju, zlasti pri javnih ljudeh.
Velik podaljšek zlahka zapelje v pretirana pričakovanja in skoraj neogibno razočaranje.
Pretirana čustvenost in strastnost, ki ju poraja, se kažeta v razgretih prepirih in tudi v
razhajanjih s prijatelji in z družino. Težko je živeti dalj časa v domu, ki trpi zaradi pretirane
južne či.
Zaradi vdolbine v tej smeri smo bolj ranljivi za sodne in javne pregone. Vodi v malodušje in
izgubo spontanosti. Stežka privabimo pozornost ali dosežemo javno priznanje.
Podaljšek ali vdolbino na jugu (ogenj) podpremo oziroma pomirimo z prstjo. Vanj oziroma
vanjo, kjer se začne ta prostor, postavimo nizko, plosko in široko glineno, porcelanasto ali
keramično korito, rumene barve, ki je napolnjeno z ogljem ali črno prstjo. Z energijo prsti je
povezana rumena in rjava barva. Energijo ognja ohranja ogenj, spodbuja pa jo drevo.
Jugozahod. Manjši podaljšek stopnjuje družinsko ubranost, praktičnost in metodičnost. Žal
so taki podaljški na isti osi kot severovzhodni, čeprav nasprotni, kar lahko podobno moti
pretok či.
Večji podaljšek ustvarja močan pretok či, namenjene materi ali najstarejši ženski, ki lahko
postane preveč oblastna do družinskih članov. Na Daljnem vzhodu pravijo takemu domu
vdovina hiša, kajti ženina energija postane premočna in izčrpava moža.
Vdolbina slabi či, povezano z materjo ali najstarejšo žensko, povzroča občutke negotovosti in
ljubosumja ter družinsko neskladje.
Severovzhod. Manjši podaljšek stopnjuje či, povezano z motivacijo, jasnim občutkom za
smer in s pripravljenostjo na trdo delo. Žal se poveča tudi moteča či nenadnih sprememb, zato
so ti podaljški na splošno nezaželeni.
Večji podaljšek lahko pretirano obremeni zgradbo s severovzhodno či in sproži neravnovesje
energijskega pretoka v domovanju, kar vodi v nesrečo in pretirano ranljivost za zunanje, zlasti
negativne duhovne vplive. Nekateri ljudje postanejo skrajno materialistični in pohlepni.
Majhna vdolbina je včasih lahko ugodna, čeprav je vsekakor boljša pravilna oblika.
Večja vdolbina lahko povzroči izgubo motivacije, pa tudi težave pri nastajanju družine.
Včasih porazno vpliva na dediščino.
Podaljšek ali vdolbino na jugozahodu in severovzhodu (prst) podpremo oziroma pomirimo
s kovino. Vanj oziroma vanjo, kjer se začne ta prostor, postavimo okroglo ali ovalno posodo,
ki je iz srebra, železa ali nerjavečega jekla. V njej naj bodo rdeče cvetlice ali rdeča lončnica. Z
energijo kovine so povezane bela, zlata in srebrna barva. Energijo prsti ohranja prst, spodbuja
pa jo ogenj.
Zahod. Majhen podaljšek je naklonjen povečanju dohodka in urejanju posojil, kajti zahod je
povezan z energijo žetve. Naklonjen je tudi poroki, zlasti ženskam, saj prispeva k
romantičnemu vzdušju in je idealen za zabavne in večerne dejavnosti.
Velik podaljšek lahko vodi k pretiranemu zapravljanju in izgubi prihrankov, pa tudi k
pretiranemu iskanju užitka. Vpliva na vse družinske člane, najizraziteje pa na mlajše ženske.
Vdolbina v tej smeri vodi k nezadovoljstvu, ki lahko vpliva na najmlajšo hčer ali žensko.
Samska ženska, ki živi v taki stavbi, teže navezuje odnose, saj primanjkuje či, povezane z
romantičnostjo.
Severozahod. Majhen podaljšek je naklonjen organizaciji in načrtovanju. Naklonjen je
enakomernemu napredovanju na poklicni poti ali v poslu. Pomaga nam doseči najvišji položaj
na izbranem področju in razviti dober občutek za poštenje, kar je potrebno za vodenje.
Spodbuja občutke odgovornosti in podpira zlasti očeta ali moškega hranilca družine.
Velik podaljšek lahko porodi oblastnost, oholost, avtoritarnost in nadutost očeta ali glavnega
hranilca družine.
Vdolbina je nenaklonjena očetu ali moškemu hranilcu. Tudi ta vrsta stavbe je znana kot
vdovina hiša, saj mož lahko oslabi zaradi pomanjkanja či in je bolj podvržen boleznim.
Podaljšek ali vdolbino na zahodu in severozahodu (kovina) podpremo oziroma pomirimo z
vodo. Vanj oziroma vanjo, kjer se začne ta prostor, postavimo stekleno ali kristalno, valovito
posodo s črnimi kamni. Z energijo vode je povezana črna barva. Energijo kovine ohranja
kovina, spodbuja pa jo prst.
Sever. Majhen podaljšek krepi či, povezano z vodo, nočjo in zimo, in zbuja bolj umirjeno in
duhovno domače ozračje. Čeprav umirja in osamlja, poraja tudi samozadostnost in
neodvisnost. Take zgradbe so najprimernejše za starejše, bolj samotarske ljudi, dobrodejno pa
vplivajo tudi na rodnost.
Večji podaljšek lahko pretirano umiri in osami. Težave, povezane z njim, so osamljenost,
manjši dohodek in možnost škandalov v zvezi s spolnostjo ali spolnih bolezni.
Vdolbina lahko slabi vitalnost prebivalcev, zlasti spolno energijo. Povzroča zdravstvene
težave v rodilih, tudi težave s spočetjem in plodnostjo.
Podaljšek ali vdolbino na severu (voda) podpremo oziroma pomirimo z drevesom. Vanj
oziroma vanjo, kjer se začne ta prostor, postavimo visoke, tanke, zelene rastline oziroma
lončnice, ki jo postavimo v zeleno posodo iz lesa ali protja. Z energijo drevesa je povezana
zelena barva. Energijo vode ohranja voda, spodbuja pa jo kovina.
Središče stanovanja (prst) naj bo prazno. Povezano je z rumeno barvo.
Energije lahko na enak način pomirjamo, ohranjamo in spodbujamo tudi na zunanji strani
stavbe. Takrat postavljamo preprosta zdravila v zunanje podaljške ali vdolbine.
Element drevo. Oblike so: pravokotna, visoka, tanka in navpična. Tanke in visoke navpične
črte. Osnovna barva je zelena. Bledo zelena, svetlo zelena (zelo dobro ohranja či vzhoda) in
od temno zelene do modre (zelo dobro ohranja či jugovzhoda). Materiali pa so: les, protje,
rogozovina, bambus in papir. Visoke rastline.
Element ogenj. Oblike so: šilasta (konice), zvezdasta (zvezde), žagasta, trikotna, piramidasta,
diamantna in cikcakasta. Osnovna barva je rdeča. Vijolična (zelo dobro ohranja či juga) in
bledo vijolična. Plastika je material, povezan z ognjeno či, a ni priporočljiv za dom zaradi
negativnih učinkov, ki jih ima nanjo. Sveče.
Element prst. Oblike so: čepeča, nizka, ploska, široka, karirasta in vodoravna. Dolgi
vodoravni pravokotniki, vodoravne črte in kvadrati. Osnovni barvi sta rumena in rjava. Sijoče
bela, od rumene do rjave (zelo dobro ohranja či severovzhoda) in črne (zelo dobro ohranja či
jugozahoda). Materiali pa so: omet, porcelan, glina, keramika, opeka, naravna vlakna
(bombaž, lan, volna, svila) in mehkejši kamen (apnenec). Oglje ali bele cvetlice v nizki
glineni posodi.
Element kovina. Oblike so: okrogla (krogi), kupolasta (loki), obočna, ovalna (ovali), krožna
in obla. Osnovne barve so: bela, zlata in srebrna. Od rdeče do rožnate (zelo dobro ohranja či
zahoda) in od bele do sive (zelo dobro ohranja či severozahoda). Materiali pa so: nerjaveče
jeklo, medenina, srebro, bron, baker, železo, zlato in trši kamen (marmor, granit). Okrogla,
srebrna ali železna posoda z rdečimi cvetlicami ali rdečo lončnico. Morska sol v okrogli beli
skledici, ki je lahko porcelanasta. Kovinski mobili ali ura. Bele cvetlice v okrogli srebrni
posodi.
Element voda. Oblike so: nepravilna (razgiban oblak, oblak), ukrivljena, kaotična, valovita in
amorfna. Osnovna barva je črna. Od sive do peščeno bele (zelo dobro ohranja či severa).
Material je steklo in kristal. Bršljan ali lokvanj z belimi cvetovi. Zaobljen steklen kip ali
kristal. Vodni motiv, akvarij, notranji vodomet, postavimo lahko tudi skledo vode, zunanji
vodomet, ribnik in plavalni bazen.
Uporaba jina in janga v stanovanju.
Oblike: zaobljene oblike so bolj jin kot tiste z ravnimi stranicami – podolgovata, ozka,
zaobljena miza je bolj jin kot pravokotna. Krog je izjema, kajti čeprav je ukrivljene oblike, je
obenem zgoščen in zato bolj jang. Predmeti ravnih, oglatih obrisov so bolj jangovski.
Barve: ob rdeči, oranžni in rumeni barvi se počutimo bolj jang, ob zeleni in modri pa bolj jin.
Pastelni odtenki katerekoli barve so vselej bolj jin kot močnejši, sijoči odtenki iste barve.
Večja kot je barvna ploskev, močnejši je njen vpliv. Učinkoviti so tudi okrasni motivi močnih,
sijočih barv, kot sta škrlatna ali vijolična. Slika, na kateri je lisa sijoče rdeče barve, lahko
spremeni či v vsem prostoru.
Materiali: snov, iz katere so izdelani predmeti – zlasti material in apretura na površini -,
spodbujajo hitrejši pretok energije janga ali počasnejši tok jina. Trde, sijajne, odsevne
površine, kot so steklo, zloščen marmor ali nerjaveče jeklo, po navadi pospešujejo pretok či
medtem, ko jo površine iz tkani, protja ali naravnega lesa upočasnijo.
Tla: jang so marmor, kamen, trd les. Jin so tekstilne talne obloge, preproge, rogoznice, pluta
in mehki les.
Okenska oprema: jang so oknice, kovinske žaluzije, lesene žaluzije in papirnate žaluzije. Jin
so gosto nabrane zavese, lahke zavese, zavese in tekstilne navojnice.
Pohištvo: Jang so kamniti kipi, ogledala, kovinsko pohištvo in pohištvo iz trdega lesa. Jin so
velike blazine, stenske preproge, oblazinjeno pohištvo, papirnati zasloni in pohištvo iz
mehkega lesa.
Rastline: Jang so bujne kvišku rastoče, ki imajo ostre, koničaste liste, npr. dracena. Jin so
rastline z dolgimi, ozkimi, koničastimi listi, ki slapasto visijo navzdol, npr. kosmuljka.
Kam je obrnjena stavba? Je dovolj izpostavljena soncu?
Stavbe dobivajo največ sončne svetlobe vzdolž daljših zidov, na katerih so okna in vrata, zato
smeri teh zidov določajo vrsto sončne svetlobe in či, ki najbolj vpliva na dom. Če so obrnjena
proti vzhodu in zahodu, bosta na domovanje najbolj vplivala sončni vzhod in zahod. Sončni
vzhod nas nabije z energijo zlasti, če ima stavba dovolj oken in ni preveč osojna. Zlahka se
lotevamo novih načrtov, zelo smo dejavni in pozitivno razmišljamo o svetli prihodnosti.
Zahod pa nam po drugi strani pomaga, da lažje preidemo iz dnevnih dejavnosti v prijetno
romantično razpoloženje. Okna so lahko tudi še na jug. Skozi ta okna prejema stavba obilo
neposredne južne sončne svetlobe.
Če so okna stanovanja obrnjena proti severu, posije v notranjost le malo neposredne sončne
svetlobe, zato prevladuje hladno, votlinasto ozračje. Energija či zastaja, stanovanje pa je
pogosto vlažno. Stanovalci se spopadajo z vrsto težav, vključno z osamljenostjo, občutkom
ločenosti, zastajajočo poklicno potjo, izgubo življenjske sile, depresijo in zdravstvenimi
težavami.
Če živimo v takih prostorih, je izjemno pomembno, da raziščemo, kako bi vnesli več či v
domovanje. Če je mogoče, vgradimo strešna okna ali okna, obrnjena proti jugu, če ni,
zgradimo kamin, namestimo prižgane sveče zlasti v severovzhodnem predelu, posadimo
rastline (ob žarnicah, ki naj vseskozi svetijo tako, da rastlinam omogočajo rast) in poskrbimo,
da so prostori razmeroma prazni. Koristijo tudi lesene površine (tla), ogledala in kovinski
mobili na zahodu, severozahodu ali severu domovanja.
Jing in jang v stanovanju.
Gibanje sonca po nebu spreminja pretok energije či v domu. Dopoldne, ko se sonce vzpenja,
so vzhod, jugovzhod in jug stanovanja nabiti s či, ki je bolj jang. Na južni polobli so to
vzhodni, severovzhodni in severni del doma. Popoldne sonce toni proti zahodu; takrat so
zahodni, severozahodni in severni del doma nabiti z energijo jin. Na južni polobli so to
zahodni, jugozahodni in južni del.
Smeri ugotovimo tako, da se s kompasom v roki postavimo na sredino doma. Obračamo se,
dokler nismo povsem prepričani, da natančno razbiramo smeri na kompasu. Igla kaže proti
severu. Bodimo pozorni na sonce, ki se pomika na nebu. Počakamo, da doseže zenit. Če
živimo na severni polobli, je sonce tedaj južno od našega doma; na južni polobli je v smeri
proti severu.
Sončni del domovanja je primernejši za dejavnosti, ki zahtevajo jangovsko energijo. Osojna
stran bolj ustreza onim, za katere je primernejša naravnanost na jin. Če čutimo, da se bolj
nagibamo k jangu ali jinu, in bi se radi uravnovesili, preživimo več časa v prostoru, za
katerega je značilna nasprotna vrsta či. Zagotovo je naša osebnost bolj jang, če smo jezljivi in
se težje sprostimo, zato bi nam koristilo, če bi se več časa zadrževali v prostorih, ki se
nagibajo k energiji jin. Če bomo uredili spalnico v jinovskem predelu doma, bomo med
spanjem prejemali več pomirjevalne energije jin.
Če se po drugi strani počutimo utrujene, potrte in žalostne, smo nemara preveč jin. Delajmo in
zadržujmo se v sončnem predelu doma, da bomo vsrkali več energije jang. Ko razporejamo
prostore v stanovanju, vsekakor upoštevamo vpliv jina in janga.
Kakšne stavbe stojijo v bližini?
Okolica močno vpliva na či stavbe. Bližnja poslopja, ceste in narave značilnosti delujejo na
tok či mimo doma in vanj.
Načelo petih elementov, povezano z oblikami je moč uporabiti tudi v kmečkem okolju.
Voda: jezera, reke, potoki, močvirja in morje. Drevo: drevesa, drevesni nasadi in gozdovi.
Ogenj: gore s koničastimi vrhovi. Prst: ravnine, visoke planote, travniki in doline. Kovina:
obli in valoviti griči.
Tudi oblike stavb je moč razvrstiti glede na vrsto či petih elementov. Voda. Stavbe
nepravilnih oblik, tiste, ki so zmes številnih oblik (vitke, visoke značilnosti, koničasti stolpi,
kupole ali nizki pravokotniki), pa tudi zaobljene in valovite. Pogosto gre za dograjene stavbe.
Drevo. To obliko imajo vitke, visoke pravokotne stavbe, kot so sodobna visoka poslovna in
stanovanjska poslopja. Tudi cerkve z visokimi stolpi spadajo v to zvrst. Ogenj. Stavbe s
šilastimi strehami, kot so cerkve s številnimi zvoniki, pa tudi piramidaste strehe. Prst. Nizke
stavbe z ravnimi ali rahlo poševnimi strehami. To je oblika številnih stanovanjskih hiš in
bungalovov. Kovina. To obliko imajo okrogle ali kupolaste stavbe. Zvrst zajema tudi stavbe z
oboki ali okroglimi značilnostmi, kot so obokani samostani, dveri in okna.
Jin in jang v pokrajini.
Blago valovita podeželska pokrajina je bolj jin in omogoča počasnejši, spokojnejši življenjski
slog. Vrveče mesto, razgibano in razburljivo, je bolj jang in spodbuja dinamičen, živahen
življenjski slog.
Oblike zgradb.
Visoke, vitke in dolge, ozke stavbe so bolj jin. Nizke, čepeče in stisnjenih oblik, kot so
kvadrat, krog ali osmerokotnik, so bolj jang.
Kakšne oblike so sosednje stavbe?
Elementi se lahko medsebojno podpirajo ali uničujejo, zato oblike sosednjih stavb ugodno ali
neugodno vplivajo na dom. Če je enake oblike kot sosednje stavbe, je usklajen z njimi, sicer
pa lahko povzročajo težave, zato moramo ugotoviti možne učinke.
Najprej opredelimo obliko svojega domovanja glede na oblike petih elementov, nato pa tudi
podobnost z bližnjimi stavbami. Če je odnos med oblikami neskladen, lahko ublažimo
neugodne vplive z rešitvami petih elementov (Opisano v Oblika hiše.).
Ugodni možni prepleti stavbnih oblik in kmečkega okolja, opis njihovih vplivov na
domovanje in sosesko ter rešitve:
Voda obdana s kovinsko či. Vodno energijo doma podpira kovinska energija okoliških stavb.
Zbuja občutke usklajenosti z okolico, neodvisnosti, duhovnosti in življenjske moči. Razvija
notranjo moč in duhovno prožnost.
Drevo obdano z vodno či. Drevesno energijo doma podpira vodna energija sosednjih stavb,
kar je zlasti ugodno za poklicno pot. Spodbuja ambicije, dejavnost in boljše udejanjanje
zamisli.
Ogenj obdan z drevesno či. Ognjeno energijo doma podpira energija drevesa okoliških stavb,
kar povečuje možnosti, da bomo deležni pozornosti, in vodi k javnemu priznanju za delo ali
dosežke.
Prst obdana z ognjeno či. Prsteno energijo doma podpira ognjena energija okoliških zgradb.
Zveza obeh energij je zlasti naklonjena ubranemu družinskemu vzdušju.
Kovina obdana s prsteno či. Kovinsko energijo doma podpira prstena energija sosednjih
stavb. Ugodno za ustvarjanje bogastva in kopičenje denarja.
Neugodni prepleti:
Voda obdana z drevesno či. Vodno či izčrpava drevesna energija okoliških stavb, kar lahko
povzroči upad vitalnosti, spolnega poželenja in tesnobo. Rešitev. Dodamo energijo kovine
(kovinsko kroglo na sever) in energijo vode (vodni motiv na vzhod ali jugovzhod).
Voda obdana z ognjeno či. Vodna energija domovanja uničuje ognjeno energijo okoliških
stavb. Vpliv je le posreden, a lahko ustvarja manj usklajeno sosesko. Rešitev. Dodamo
energijo drevesa (visoke zelene listnate rastline in drevesa na jug).
Voda obdana s kovinsko či. Vodno energijo doma uničuje prstena energija sosednjih poslopij.
Poraja občutke tesnobe, bojazni in nenehnega pritiska. Rešitev. Dodamo energijo kovine
(srebrno ali zlato pobarvane kovinske kroglice na sever).
Drevo obdano z ognjeno či. Drevesno energijo doma izčrpava ognjena energija sosednjih
stavb, kar neugodno deluje na či, povezano z dejavnostjo, s stremljenji in z razvojem poklicne
poti. Rešitev. Dodamo energijo vode (vodni motiv na vzhod ali jugovzhod) in energijo
drevesa (visoke rastline in drevesa na jug).
Drevo obdano s prsteno či. Drevesna energija doma uničuje prsteno energijo okoliških
zgradb. Vpliv je posreden, a lahko povzroča vznemirjenost v soseski. Rešitev. Dodamo
ognjeno energijo (sijoče svetilke pred domom na jugozahod in severovzhod).
Drevo obdano s kovinsko či. Drevesno energijo doma uničuje kovinska energija sosednjih
stavb. Otežuje uspeh na poklicni poti in pozitivno razmišljanje o prihodnosti. Rešitev.
Dodamo vodno energijo (vodni motiv na vzhod ali jugovzhod).
Ogenj obdan s prsteno či. Ognjeno energijo doma izčrpava prstena energija okoliških stavb,
kar onemogoča uspeh in javno priznanje. Rešitev. Dodamo energijo drevesa (visoke rastline
na jug) in ognjeno energijo (sijoče svetilke pred domom na jugozahod ali severovzhod).
Ogenj obdan s kovinsko či. Ognjena energija domovanja uničuje kovinsko energijo sosednjih
stavb. Vpliv je posreden, a lahko slabi razcvet soseske. Rešitev. Dodamo prsteno energijo
(nizko glineno korito z bogato črno prstjo in s košatimi rastlinami na zahodu ali
severozahodu).
Ogenj obdan z vodno či. Ognjeno energijo doma uničuje vodna energija okoliških stavb,
zaradi česar lahko doživimo javno ponižanje ali sovražne pravne pregone. Rešitev. Dodamo
drevesno energijo (drevesa ali visoke rastline na jug).
Prst obdana s kovinsko či. Kovinska energija sosednjih stavb izčrpava prsteno energijo doma,
poraja občutke negotovosti in nemira in težave v družinskih odnosih. Rešitev. Dodamo
ognjeno energijo (sijočo zunanjo svetilko na jugozahod ali severovzhod) in prsteno energijo
(nizke rastline v glinenem koritu na zahod ali severozahod).
Prst obdana z vodno či. Prstena energija doma uničuje vodno energijo okoliških stavb. Vpliv
je posreden, a slabša življenjsko moč skupnosti. Rešitev. Dodamo kovinsko energijo (srebrno
ali zlato pobarvane kovinske kroglice na sever).
Prst obdana z drevesno či. Drevesna energija sosednjih stavb uničuje prsteno energijo doma,
povzroča nemir in negotovost, poraja zdravstvene težave (zlasti materi). Rešitev. Dodamo
energijo ognja (pravi ogenj, peč na drva ali sijoče svetilke na jugozahod ali severovzhod).
Kovina obdana z vodno či. Vodna energija sosednjih poslopij izčrpava kovinsko energijo
doma. Neugodna zveza energij, ki poraja denarne težave. Rešitev. Dodamo prsteno energijo
(glineno korito z nizkimi razraslimi rastlinami na zahod ali severozahod) in kovinsko energijo
(kovinske kroglice na sever).
Kovina obdana z drevesno či. Kovinska energija doma uničuje drevesno energijo okoliških
poslopij. Vpliv je posreden, a slabi možnost sosedov, da bi uspeli na poklicni poti. Rešitev.
Dodamo vodno energijo (vodni motiv na vzhod ali jugovzhod).
Kovina obdana z ognjeno či. Ognjena energija sosednjih hiš uničuje kovinsko energijo doma.
Vodi k denarnim težavam in pretiranemu vdajanju užitkom, kot je hazarderstvo. Rešitev.
Dodamo prsteno energijo (glineno korito z nizkimi plezalkami na zahod ali severozahod).
Tudi pri ugodnih prepletih lahko dodamo energijo vode (vodni motiv) na vzhod, energijo
kovine (kovinska krogla, srebrno ali zlato pobarvane kovinske kroglice) na sever, energijo
drevesa (visoke zelene listnate rastline in drevesa) na jug, energijo prsti (nizko glineno korito
z bogato črno prstjo in z nizkimi razraslimi rastlinami) na zahod in energijo ognja (sijočo
zunanjo svetilko, sveče, peč na drva) na jugozahod ali severovzhod. Na ta način spodbudimo
določeno energijo v določeni smeri.
Vzhodu koristi, poleg energije vode, še energija drevesa, jugu koristi, poleg energije drevesa,
še energija ognja, jugozahodu koristi, poleg energije ognja, še energija prsti, zahodu koristi,
poleg energije prsti, še energija kovine in severu koristi, poleg energije kovine, še energija
vode.
Je stavba v senci višjih bližjih zgradb?
Če je del doma v senci, mu primanjkuje ena ali več vrst energije či. Manjkajoča energija je
odvisna od lege zgradbe, ki senči domovanje. Senca povzroča pomanjkanje či, povezane s
smerjo, v kateri leži zgradba.
Sence z vzhoda. Primanjkuje či, povezane z dejavnostjo, ambicijami in razvijanjem poklicne
poti. Rešitev. Okrepimo drevesno či. Zunaj ali znotraj namestimo vodni motiv – vodomet,
ribnik ali akvarij – vzhodno od središča hiše. Koristijo tudi visoke, svetlo zelene rastline in
lesene površine.
Sence z jugovzhoda. Primanjkuje či, povezane s komunikacijo, z ustvarjalnostjo in
napredovanjem. Rešitev. Jugovzhodna či petega elementa je enaka vzhodni, zato so rešitve
podobne. Namestimo vodni motiv jugovzhodno od središča doma. Ugodni barvi sta temno
zelena in modra. Dobrodejna so tudi visoka drevesa in lesene površine, saj krepijo drevesno
či.
Sence z juga. Primanjkuje či, povezane s strastjo, z javnim priznanjem in s slavo. Rešitev.
Okrepimo ognjeno energijo. Zgradimo kamin ali prižgemo sveče. Južno od središča doma
namestimo nekaj vijoličnega. Pomagajo tudi visoke rastline z vijoličnimi cvetovi in s
koničastimi listi, zlasti če so vijolični, pa tudi lesene površine. Ugodni so koničasti predmeti
ali šilasti vzorci na oblazinjenem pohištvu in drugi opremi.
Sence z zahoda. Primanjkuje či, povezane z romantičnostjo, zadovoljstvom in s prihodkom.
Rešitev. Povečamo kovinsko energijo. Namestimo kovinske mobile, sijajne kovinske
ploščice, srebrne ali zlate kovance zahodno od središča doma. Koristna je tudi rastlina z
okroglimi listi in rdečimi cvetovi v okrogli srebrni posodi.
Kakšna je lega doma glede na bližnje ceste? Je možno, da motijo njegovo či?
Avtomobili, avtobusi, tovornjaki in ljudje, ki se vozijo v njih po cestah, prenašajo energijo či.
Na ta način ustvarjajo hitro či v sebi in hkrati vznemirjajo či okolja, v katerem vozijo. Ceste
imajo trde, ravne površine, ki so največkrat zgrajene vzdolž ravnih črt, ki so bolj jangovske in
dodatno pospešujejo či.
Ceste, ki usmerjajo to hitro či v dom, vznemirjajo naravno kroženje energije v njem.
Prometne ceste, po katerih drvijo avtomobili, pospešujejo in krepijo tok či. Vplivi so še
močnejši na nekaterih legah:
Križišče v obliki črke »T«. avtomobili, ki vozijo proti križišču, usmerjajo hitro premikajočo
se či v dom.
Zunanja stran ovinka. Hitra či se na ovinku odvrtinči s cestišča. Na bližnje stavbe vplivajo
vozila iz obeh smeri.
Središče razcepa. Hiši na cestnem razcepu škoduje hitra či, ki priteka iz treh prometnih smeri.
Središče krožišča. Na dom, ki leži sredi krožišča, vplivajo energije iz vseh štirih smeri.
Rešitev. Vmes posadimo grmičevje ali gosto živo mejo, saj bosta vsrkala hitro či. Odseven in
sijoč predmet na vratih, kot na primer spoliran bronast gumb, spoliran poštni nabiralnik in
sijoča podobica, jo bo odbijal. Proti cesti lahko usmerimo vzbočeno ogledalo. Tik nad
vhodnimi vrati obesimo kovinske mobile.
Je v bližini voda? Če je, za katero vrsto vode gre in v kateri smeri od doma?
Voda v bližini doma vpliva na njegovo či, ki nato deluje na osebno či stanovalcev. Na vzhodu
in jugovzhodu lahko bližnja voda okrepi či domovanja, poveča bogastvo in življenjsko moč.
Voda mora biti čista in sveža. Umazana voda slabše spodbuja življenjsko moč. Slana voda iz
morja ali oceana je bolj jang medtem, ko je sladka voda rek, jezer in potokov bolj jin.
Življenje ob morju je zato živahnejše medtem, ko je življenje ob jezeru bolj umirjeno.
Či tekoče vode je bolj jang kot či mirujoče vode, zato ima slap dejavnejši, bolj jangovski
vpliv kot ribnik. Padec vode tudi bolj ozemljuje medtem, ko žuboreč izvir bolj navdihuje.
Deroča reka, ki teče v ravni črti, deluje bolj jangovsko in osredotočeno kot počasen tok, ki
blago vijuga. Jangovska, deroča voda pospešuje či domovanja, ki je zato bolj sveža, čista in
živahnejša.
Počasi tekoča voda je jin in vpliva na bližji, mirnejši tok či. Za ribnike in barja je značilna
energija jin, žal pa tudi zastaja v njih. Živali in rastline preprečujejo tako zastajanje. Počasi
tekoča voda je tudi bolj onesnažena, saj dalj časa odplavlja nesnago kot deroči gorski tokovi.
Voda, ki teče proti vzhodnim vratom, prinaša življenjsko moč. Če teče proč od vhodnih vrat,
jo odnaša in zbuja občutek, da z njo odteka tudi bogastvo. Prehiter vodni tok, ki teče proti
domu, poraja stanje, kakršno povzroča ostra či.
Rešitve težav, ki jih povzročajo smeri vode:
Voda vzhodno od središča doma je ugodno. Vzhod prinaša energijo drevesa, ki jo voda
podpira. Naklonjena je poklicni poti, delovanju in uresničevanju sanj.
Voda jugovzhodno od središča doma je ugodno. Voda podpira drevesno energijo jugovzhoda,
ki je naklonjena komunikaciji, ustvarjalnosti in ubranemu razvoju. Vpliv je podoben, čeprav
blažji, od vode na vzhodu.
Voda severno od središča doma je neugodno. Voda deluje nevtralno, a kljub temu ni
priporočljiva, ker je či severa hladna in miruje, zato se bomo stežka znebili vlage. Stalna
vlažnost lahko povzroča bolezni. Rešitev. Posadimo visoka drevesa med domom in vodo, saj
bodo vsrkala vodo in njeno energijo.
Voda severovzhodno od središča doma je neugodno. To je najbolj neugodna smer, kajti vodno
energijo uničuje energija prsti. Či severovzhoda se hitro spreminja in hitro tekoča voda zlahka
povzroča neravnovesje in nepričakovane življenjske spremembe. Nevarna je tudi za zdravje.
Rešitev. Nakopičimo kovinsko energijo z okroglim železnim predmetom, ki ga postavimo
med vodo in dom. Koristi tudi rdeča barva. Če nam železo ne ustreza, uporabimo kako drugo
kovino.
Voda južno od središča doma je neugodno. Tu se voda slabo meša z ognjeno energijo, zato
tvegamo sodne procese, izgubo ugleda in slabo zdravje. Rešitev. Nakopičimo drevesno
energijo z visokimi drevesi, ki jih posadimo med domom in vodo.
Voda severozahodno od središča doma je neugodno. Voda izčrpava kovinsko energijo, kar
zbuja občutek, da nimamo nadzora nad življenjem. Rešitev. Nakopičimo energijo kovine kot
na severovzhodu. Med vodo in dom postavimo nekaj srebrnega ali belega.
Voda zahodno od središča doma je neugodno. Voda izčrpava energijo kovine, kar poraja
denarne in ljubezenske težave. Rešitev. Nakopičimo kovinsko či kot na severovzhodu ali
prsteno či. Idealna je nizka prstena gomila, prekrita s črnimi kamenčki, postavljena med vodo
in domom.
Voda jugozahodno od središča doma je neugodno. Vodo uničuje prstena energija. V
vzhodnjaški medicini je vodna energija povezana z ledvicami, ki naj bi bile vir či v telesu.
Okvarjene lahko povzročijo hujša obolenja. Rešitev. Nakopičite energijo kovine kot na
severovzhodu.
Če stoji stavba na griču, kje na njem stoji in kam je obrnjena?
Ko izbiramo dom na podeželju ali mesto gradnje, je prav, da upoštevamo gričevje v okoliški
krajini.
Če stoji hiša na griču, preverimo, ali je na sončnejši, jangovski strani ali na osojnem,
jinovskem pobočju. Stavba na sončnem pobočju je bolj izpostavljena sončni energiji, zato se
raje odločimo zanjo. Na osojnih pobočjih tvegamo zastajanje či v domu. Najbolje je, da je
hišno pročelje obrnjeno proč od pobočja in se vzpetina dviga za hišo. Na severni polobli je
pročelje hiše na sončnem pobočju obrnjeno proti jugovzhodu, jugu ali jugozahodu. Najboljši
položaj je proti jugovzhodu, najslabši pa proti jugozahodu. Na južni polobli je hišno pročelje
obrnjeno proti severovzhodu, severu ali severozahodu. Najugodnejša smer je severovzhod,
najmanj ugodna pa severozahod.
Više kot je stavba na vzpetini, bolj je podvržena vplivu jangovske či, zato je verjetneje, da bo
naš življenjski slog dejaven in bolj jangovsko naravnan. Hiša, postavljena niže na pobočju ali
v dolini, je izpostavljena jinovski energiji, ki se premika počasneje. Najugodnejša lega je
nekje na sredini pobočja.
Pomembna je tudi oblika vzpetine. Ostre, skalnate gore so jang in predstavljajo či ognja. Obli,
valoviti griči so bolj jin in povezani so z energijo kovine. Nizko, ravno gričevje predstavlja
energijo prsti.
So v bližini drevesa? So zdrava?
Drevesa vnašajo na območje drevesno energijo, a tudi izčrpavajo vodno, saj srkajo vodo skozi
korenine. Na gozdnatih predelih je treba upoštevati obliko in položaj dreves.
Visoka drevesa, ki rastejo preblizu stavbe, jo lahko senčijo – podobno kot visoke zgradbe. Na
severni polobli so ugodna drevesa na severu, saj ne mečejo sence in so usklajena z vodno či.
Podobno velja za drevesa v smeri proti jugu na južni polobli.
Pomembna je oblika drevesa, pa tudi oblika listov. Visoka igličasta drevesa (bori) ali drevesa
z dolgimi šilastimi listi (palme) vsebujejo ognjeno energijo in porajajo hitrejši pretok či kot
košata grmičasta drevesa z zaobljenimi listi.
Drevo ima tudi simbolno vrednost. Zimzelena drevesa pomenijo dolgo življenje. Trnasta
drevesa in grmovje vsebujejo ostro či, zato povzročajo težave, če stojijo preblizu doma.
Tloris novega stanovanja in določanje smeri glavnih prostorov.
Či prostora je odvisna od njegove lege glede na središče doma. Različne vrste či spodbujajo
različne dejavnosti, zato razporeditev prostorov v primerne smeri zagotavlja večje ugodje in
pospešuje uresničitev življenjskih ciljev.
1.) Najprej si narišemo natančen tloris stanovanja. Če je več nadstropno, naredimo tlorise za
vsako etažo posebej. Položimo mrežo osmih smeri na tloris vsake etaže in ju poravnamo.
Tako bomo ugotovili natančno smer vsakega prostora glede na središče doma.
Zgodi se, da skozi poteka več smeri. Lahko je deloma južno in deloma jugovzhodno od
središča. V takih primerih ima tisti del sobe, ki je v jugovzhodnem predelu, značilno drevesno
energijo jugovzhoda, južni del pa spontano ognjeno energijo juga.
2.) Dobro si ogledamo vsak prostor posebej, saj bomo tako bolje dojeli vzorec či v domu. Ne
glede na smer prostora z vidika središča stanovanja se razlikujejo tudi predeli v njem.
Natanko moramo uglasiti razpored prostora z različnimi dejavnostmi, ki potekajo v njem, in
ga skladno z njimi tudi opremiti in okrasiti.
3.) Če živimo na severni polobli, gleda jangovska (sončna) stran doma proti jugovzhodu, jugu
ali jugozahodu. Jinovska (osojna) stran pa proti severozahodu, severu ali severovzhodu. Za
pebivalce južne poloble je osojna stran obrnjena proti jugu, sončna pa proti severu.
Jug je najbolj janga, sever pa je najbolj jin. Na vzhodu se začne jang in je najbolj močen na
jugu in potem je oslabljen na jugozahodu. Na zahodu se začne jin in je najbolj močen na
severu in potem je oslabljen na severovzhodu. Čeprav sta sever in jug skrajni točki, nista
popolnoma jin in jang, kajti oba imata tudi nasprotne prvine.
Vzemimo tloris stanovanja, poravnamo na njem mrežo osmih smeri in povežimo načelo jina
in janga s smermi prostorov. Ugotovili bomo, kateri prostori so bolj jin ali bolj jang, in dobili
osnovo za usklajeno razporejanje dejavnosti v njih.
4.) Sedaj sestavimo seznam vseh domačih dejavnosti: kuhanje, uživanje hrane, kopanje,
spanje, spolni odnosi, delo, poslušanje glasbe, gledanje televizije, počivanje in tako naprej.
Nato ugotovimo, ali bi jim bolj koristilo okolje jin ali jang, in jih razporedimo od tiste, ki je
najbolj jang, do one, ki je najbolj jin. Ko jih razvrščamo, raje upoštevamo osebne potrebe kot
objektivno oceno. Če želimo delati v bolj sproščenem okolju, razporedimo delo proti dnu
lestvice. Po drugi strani pa lahko dodelimo delu višje mesto, če želimo biti zelo zbrani ob
njem. Takšen seznam je na primer (od zelo jang do najbolj jin):
Zelo jang je telovadba, potem delo, zabave, kuhanje, konjički, gospodinjsko delo, popravila,
igranje na inštrument, študij, (sedaj se začne tehtnica nagibat proti jinu) slikanje, kopanje,
spolni odnosi, branje, poslušanje glasbe, gledanje televizije, sproščanje, meditiranje in spanje
(tu je najbolj jin).
5.) Nato oblikujemo seznam prostorov od janga do jina glede na dejavnosti, ki potekajo v
njih. Nemara bomo morali razporediti bolj ali manj združljive dejavnosti v skupen prostor, kot
na primer spanje in spolne odnose v spalnico ali poslušanje glasbe in zabavanje v dnevno
sobo. Vse je odvisno od življenjskega sloga in števila prostorov, ki so na voljo. Takšen
seznam je na primer (od zelo jang do najbolj jin):
Zelo jang je študentska soba / pisarna, dnevna soba, kuhinja, delavnica, delovni prostor, (sedaj
se začne tehtnica nagibat proti jinu) jedilnica, soba za gledanje televizije, kopalnica, spalnice
in shramba (tu je najbolj jin).
6.) Nazadnje razporedimo vsak prostor čim dalj v ustrezno smer: prostore, ki so najbolj jang,
v položaje, ki so najbolj jang, jinovske prostore pa v jinovske položaje. Ne pozabimo na
izpostavljenost prostorov sončni svetlobi. Sobe jang bodo učinkovitejše, če bodo vanje
neposredno prodirala sončna jangovska svetloba, torej skozi okna. Či sicer priteka tudi v
prostor brez oken, a je oslabljena.
Razporeditev prostorov po jin – jang:
Sever: spalnica, soba za gledanje televizije
Severovzhod: shramba
Vzhod: kopalnica, študijska soba / pisarna
Jugovzhod: kuhinja, delovni prostor
Jug: dnevna soba
Jugozahod: delavnica
Zahod: jedilnica
Severozahod: spalnica
Uporaba petih elementov.
Pet elementov, ki so voda, drevo, ogenj, kovina in prst, se navezujejo na premikanje sonca po
nebu in so povezani z osmimi smermi. Vse vrste či petih elementov krepijo nekatere lastnosti
in slabijo druge. Glede na osebne potrebe in na potrebe družinskih članov nam te lastnosti
lahko pomagajo pri nekaterih dejavnostih, pri drugih pa nas ovirajo.
1.) Najprej ocenimo smer vsakega prostora z mrežo osmih smeri. Položimo jo na tloris in
ugotovimo vrsto či petega elementa, značilno za smer. Razporedimo prostore tako, da bomo
preživljali čim več časa v ugodni energiji, ki nam bo koristila pri dejavnosti, ki jo imamo v
mislih.
2.) Preden dokončno razporedimo prostore, preverimo, ali sta voda in ogenj usklajena z
energijo petih elementov. Zlasti v kuhinji in kopalnici, kjer sta voda in ogenj navzoča v čisti
obliki, je ključno, da se ubrano mešata, sicer zaustavljata dobrodejni energijski pretok v
stanovanju. Njun negativni vpliv moti tok energije in neusklajenost se širi po vsem domu.
Voda se najbolj ubrano meša z drevesno energijo vzhoda in jugovzhoda. Zato sta ti smeri
najprimernejši za kopalnico. Ogenj se najlepše meša z drevesno energijo vzhoda in
jugovzhoda in s prsteno energijo severovzhoda in jugozahoda. Torej sta vzhod in jugovzhod
najprimernejši smeri za kuhinjo, saj vsebujeta vodno in ognjeno energijo. V prostoru, ki ne
leži na idealnem mestu, lahko uporabite rešitve petih elementov in popravite neugodno či
(Opisano v Oblika hiše).
Voda – sever. Spodbuja: notranji razvoj, umirjenost, duhovnost, spolno dejavnost, spanje,
neodvisnost, objektivno mišljenje, naklonjenost in spočetje.
Koristi: starejšim ljudem, proti stresu, proti nespečnosti, pri ozdravljenju, pri slabem zdravju
in pri spolnih težavah.
Ovira: dejavnost, izražanje, strast in posel.
Nevarna, ker lahko povzroči: pretiran mir, osamo in ločenost.
Drevo – vzhod, jugovzhod. Spodbuja: nove načrte, poklicno pot, hitre začetke, dejavnost,
zaposlenost, ambicije, osredotočenost in iniciativo.
Koristi: mladim ljudem, prenovi poklicne poti, pri pomanjkanju samozavesti, pri pomanjkanju
vzgibov, pri potrebi po novem začetku in pri letargiji.
Ovira: zaljubljenost, počitek, potrpežljivost, trdnost, varnost, zadovoljstvo in upočasnitev.
Nevarno, ker lahko povzroči: častihlepnost, deloholizem, nesposobnost sprostitve in
hiperaktivnost.
Ogenj – jug. Spodbuja: strast, izražanje, slavo, zabave, razmišljanje, nove zamisli, družabnost
in spontanost.
Koristi: odraslim, pri nesposobnosti druženja, pri občutku, da življenje teče mimo, pri
pomanjkanju navdiha, pri osami in pri plašnosti.
Ovira: sprostitev, osredotočenost, opažanje podrobnosti, objektivno razmišljanje, čustveno
trdnost in umirjene odnose.
Nevaren, ker lahko povzroči: stres, prepire, ločitev in razčustvovanost.
Prst – jugozahod, središče, severovzhod. Spodbuja: stabilnost, vztrajen napredek, varnost,
nego, družinsko harmonijo, hranjenje, materinstvo, dom, previdnost in metodično
razmišljanje.
Koristi: v zgodnjih srednjih letih, pri začetku družine, proti družinskim prepirom, pri
impulzivnosti in pri prepogostem tveganju.
Ovira: hitro mišljenje, ambicijo, dinamičnost, spontanost, novo poklicno pot in nov posel.
Nevarna, ker lahko povzroči: upočasnitev, rutino in dolgčas.
Kovina – zahod, severozahod. Spodbuja: načrtovanje, denarne zadeve, vodenje,
organizacijo, dokončanje zadev, posel in proračun.
Koristi: ljudem v poznih srednjih letih, pri neorganiziranosti, pri nesposobnosti načrtovanja,
pri pomanjkanju nadzora, pri pomanjkanju samodiscipline in pri nesposobnosti dokončanja
zadev.
Ovira: dinamičnost, izražanje, razodevanje občutkov, obrnjenost navzven in začetek načrtov.
Nevarna, ker lahko povzroči: nedružabnost, obrnjenost navznoter in samozatiranje.
Uporaba osmih smeri.
Načelo osmih smeri dodatno izpolnjuje načeli jina in janga in petih elementov, saj deli či na
osem vrst, ki jih je vredno upoštevati. Središče ima svoje lastnosti in, ko razporejamo prostore
v stanovanju pazimo, da ostane karseda prazno. Energija osmih smeri je lahko ugodna ali
neugodna.
1.) Z mrežo osmih smeri označimo na tlorisu smer vsakega prostora. Ocenimo vrsto či v
njem. Namen prostora uskladimo s področjem, za katerega je značilna ugodna či. Izhajamo pa
tudi lahko iz življenjskih področij, ki bi jih radi popravili. Ugotovimo, katera vrsta či je
ugodna zanje, in razporedimo prostore tako, da bomo v teh predelih preživeli čim več časa.
Posamezne težave lahko rešujemo tudi z osmimi smermi.
V primeru, da se počutimo osamljeni, in je naša spalnica obrnjena proti severu in, da je proti
severu tudi posteljno vzglavje, se či severa ojača in vpliva na ločenost in osamljenost.
Ugodnejša lega za spalnico bi bil jugovzhodni predel stanovanja, saj tamkajšnja či spodbuja
komunikacijo in sklepanje prijateljstev. Postavimo posteljo z vzglavjem proti severovzhodu.
Spalnica v zahodnem predelu prinaša umirjenost in zadovoljstvo.
2.) Uporabni napotki za razporejanje prostorov:
Sever. Spodbuja: umirjenost, prožnejšo naravnanost, večjo neodvisnost, ustvarjalnost,
notranjo rast in duhovno ozaveščenost.
Nevarno, ker lahko povzroči: osamo, samotnost, nepotrebno zaskrbljenost, večja negotovost,
zastajanje posla in kariere ter premajhno željo po druženju.
Severovzhod. Spodbuja: samomotivacijo, tekmovalnost, ostrejšo življenjsko usmeritev,
dediščino in željo po trdem delu.
Nevarno, ker lahko povzroči: prenagljeno odzivanje, pohlep, sebičnost, nespečnost in nočne
more ter živčnost.
Vzhod. Spodbuja: hiter začetek kariere ali posla, opažanje podrobnosti, večjo aktivnost,
zaupanje vase in optimizem, udejanjanje zamisli, uresničenje življenjskih sanj in
ambicioznost.
Nevarno, ker lahko povzroči: častihlepnost, preštevilne opravke, nedokončanje nalog,
preveliko usmerjenost na poklicno pot, izčrpanost zaradi pretirane dejavnosti, nemarnost in
nestrpnost.
Jugovzhod. Spodbuja: ustvarjalnost, komunikacijo, skladen napredek in priložnosti za
potovanja.
Nevarno, ker lahko povzroči: trmo, nesprejemanje kritike in utrujenost zaradi nezadostnega
počitka.
Jug. Spodbuja: strast, dejavno družabno življenje, opaženost in javno priznanje.
Nevarno, ker lahko povzroči: stresen življenjski slog, čustveno nihanje, ločitev in
prepirljivost.
Jugozahod. Spodbuja: družinsko ubranost in materinstvo, počasen, stanoviten napredek,
denarno varčevanje in tesna prijateljstva.
Nevarno, ker lahko povzroči: počasen napredek na poklicni poti / v poslu, odvisnost od drugih
in previdnost.
Zahod. Spodbuja: služenje denarja, romantične občutke, zadovoljstvo ter užitke in zabavo.
Nevarno, ker lahko povzroči: zapravljanje denarja, pomanjkanje motivacije in obsedenost z
užitkom.
Severozahod. Spodbuja: lastnosti vodenja, sposobnost organiziranja, prevzemanje
odgovornosti, modrost ter zbujanje spoštovanja in zaupanja.
Nevarno, ker lahko povzroči: prepričanost vase, avtoritarnost, pretiran nadzor nad drugimi in
nadutost.
Pomembno!
K sodelovanju sem povabila podjetje ŠEL KAHAJA 3, gradbeništvo, projektiranje, Petra
Marič s.p.. Da bi vam lahko, to podjetje, pomagalo in vam izboljšalo vaše bivanje, morajo
vedeti kakšne so dimenzije vašega stanovanja, hiše, sobe, poslovnega prostora,… Da pridejo
do potrebnih podatkov, obstajata dva načina:
- En način je, da vzamete list papirja in v merilu vnesete tloris vašega stanovanja, hiše, sobe,
poslovnega prostora,… pravilno se orientirajte in ne spreglejte, da je sever vedno na vrhu
lista, jug je spodaj, vzhod desno in zahod levo. Vrišite tloris želenega in ga opišite z merami
iz katerih bodo razvidne tudi odprtine oken in vrat. Ne pozabite na višino prostora. Morate
tudi vedeti, kaj želite, čemu bo prostor namenjen, spalnica, kuhinja,… Tak tloris jim
skenirajte in pošljite, da vam lahko želeno izrišejo v računalniški obliki in obenem svetujejo
glede pravilne postavitve opreme za vaš želeni prostor. Seveda je priporočljivo, da opišete kaj
vam je všeč, lahko pa to prepustite njim in se prepustite presenetiti. Izris vam naredijo v 2D
ali 3D obliki.;
- Drug način je, da pridejo do vas, naredijo izmere, se z vami pogovorijo in vam izpolnijo
vaše želje. Vse pa vam lahko naredijo na licu mesta s takojšnjimi izmerami in izrisom, kar pri
vas doma. Izris na licu mesta vam nudijo v 2D obliki, po želji pa vam tudi naredijo v 3D
obliki z enodnevnim zamikom.
Njihovi kontaktni podatki so:
ŠEL KAHAJA 3, gradbeništvo, projektiranje, Petra Marič s.p.
Noršinci 16 F
9221 Martjanci
Gsm: 040 / 709 – 667
E-mail: [email protected]
Moteče značilnosti.
Nekatere značilnosti ohranjajo negativen vpliv na či ne glede na lego v stanovanju. Po navadi
so gradbenega izvora in jih je težko, drago ali preprosto nemogoče odstraniti. Omilimo jih
lahko z rešitvami, ki jih ponuja feng šui.
Štrleči vogali. Vogali, ki štrlijo v prostor, porajajo ostro či in moteče delujejo na vsakogar, ki
sedi ali spi blizu njih. Ostro, hitro vrtinčasto či je treba pomiriti. Rešitev. Namestimo veliko
rastlino na tla ali obesimo košaro s plezalkami tik pred vogal. Rastline omilijo ostrino, in še
pomembneje, vsebujejo lastno či, ki upočasni ostro či vogala, ko prodira skoznje. Najboljša
odločitev je jinovska rastlina z okroglimi, mehkejšimi listi. Vogal lahko tudi zastremo z
zaveso.
Notranji koti. Či rada zastaja v notranjih kotih. Poleg tega se v njih nabira prah, ki stopnjuje
zastajanje. Rešitev. Pospešimo tok či z rastlinami, s trdimi, sijajnimi površinami in
reflektorskimi svetilkami. Najbolj učinkovite so rastline s koničastimi listi. Obesimo visoko
ogledalo ali kristal, skozi katerega se svetloba, ki je v prostoru, lomi v kot. Reflektor,
usmerjen v kot, dodaja energijo in svetlobo. Tudi zvok spodbuja energijo, pa naj gre za glasbo
ali le za zvonec. V dnevni sobi imamo kot, ki stoji pod poševnim stropom. Vanj postavimo
rastline ter telefon. Vsakič, ko zazvoni, pospeši gibanje či v kotu.
Nered. Nesnaga upočasni tok či in povečuje nevarnost zastajanja. Rešitev. Pazimo na snago in
red v domu. Pospravljamo omare in shrambe, ki naj bodo vedno urejene. Občasno temeljito
čiščenje ali preurejanje teh področij okrepi vpliv energijskega toka. Spomladi in poleti
očistimo celotno stanovanje.
Ni naravne svetlobe. Prostor brez naravne svetlobe je neprimeren, saj je naravna svetloba med
glavnimi posredniki, ki ohranjajo či v gibanju. Najpogosteje gre za kopalnice in kletne
prostore. Rešitev. Prostore tudi podnevi osvetljujemo z žarnicami ali s svečami. Posadimo
rastline, kot je bršljan, ki uspevajo pri neznatni svetlobi.
Poševni stropovi. Poševni stropovi zgoščajo či pod seboj in ustvarjajo napeto ozračje. Učinek
se poveča, če je strop nizek. Rešitev. Poskrbimo, da se či giblje navzgor in proč od območja
pod poševnim stropom. Koristi vse, kar ustvarja privid višine. Usmerimo reflektorje na strop
ali namestimo podenj visoke rastline, ki porajajo kvišku gibajočo se či.
Tramovi. Vgrajeni tramovi so iz različnih materialov (beton, les, jeklo) in so lahko prekriti ali
vidni. Nekateri nosijo težo gornjega ali več nadstropij. Tramovi negativno vplivajo na či.
Izpostavljeni ostrorobi tramovi vnašajo ostro či v prostor. Betonski tramovi imajo največkrat
ostre robove medtem, ko so leseni, zlasti stari, bolj zaobljeni, zato ne povzročajo velikih
težav. Jekleni tramovi izkrivljajo tok či in so bolj škodljivi kot leseni. Najbolj neugodni so
široki jekleni tramovi, ki nosijo težo nekaj nadstropij in ustvarjajo pritisk na stanovalce.
Pomembna je tudi višina stropa. Više kot so tramovi, šibkejši je njihov vpliv. Izogibajmo se
spanju pod tramovi zlasti, če je izpostavljen, ostrorob in jeklen, kajti izkrivljen tok či zlahka
povzroči zdravstvene težave. Rešitev. Zdravila so podobna tistim za poševne stropove.
Uporabimo kvišku usmerjene reflektorske svetilke in rastline z okroglimi listi, da ublažimo
izkrivljeno či.
Prostori v obliki črke L. Tak prostor preplavlja ostra či iz štrlečega vogala. Takšna oblika
prostora je zelo neuravnotežena. Rešitev. Vtis bolj uravnoteženih razmerij bomo oblikovali z
ogledalom, obešenim na ožjem delu tako, da bo prostor videti dvakrat širši.
Lega sprednjih vrat.
Zunanja vrata vplivajo na tok či v stavbo in iz nje, notranja pa na njeno kroženje v stanovanju.
Lega vhodnih vrat tudi določa vrsto energije, ki vstopa v dom. Če ležijo vzhodno od središča,
bo v stanovanje dotekala predvsem navdihujoča vzhodna či. Pogosteje kot odpiramo in
zapiramo vrata, več vzhodne energije doteka v stanovanje. Ugodno lego in smer vhodnih vrat
bomo najbolje izkoristili, če so obrnjena naravnost vanjo.
Preverimo smer vhodnih vrat glede na središče doma. Tako bomo ugotovili, katere vrste či
vstopa vanj. Če je ugodna, prebarvamo vrata v primerni barvi in izberemo skladne materiale
za njihovo opremo.
Severna lega je preveč mirna in izolirana, zato ni primerna za vhod. Rešitev. Spodbudimo či z
rdečo barvo vrat, s sijajno kovinsko opremo, svetilkami in kovinskimi mobili.
Severovzhod. Hiša je izpostavljena ostri, hitri, predirni či, kar lahko poraja zdravstvene
težave. Rešitev. Bleščeče bele vrata ali sijajna kovinska oprema odsevajo vzhodno či proč od
hiše. Omili jo tudi skledica morske soli tik za vhodnimi vrati.
Vzhod je ugodna lega, zlasti za mlajše ljudi, ki razvijajo poklicno pot. Rešitev. Primerna je
svetlo zelena ali okrasta barva vrat in lesena oprema.
Jugovzhod je na splošno ugodna lega. Koristna je za komunikacijo in skladen napredek.
Rešitev. Primerna barva vrat je temno zelena, modra ali peščeno bela, oprema pa lesena.
Jug je izjemno dejavna lega. Ugodna je, če želimo biti opaženi. Lahko preveč spodbuja in
povzroča prepire in tudi ločitev. Rešitev. Primerna barva vrat je svetlo zelena, temno zelena in
vijolična, oprema pa lesena. Črna barva pomiri či. Podobno deluje tudi nizka glinena posoda z
ogljem, tik za vrati.
Jugozahod. Dom je izpostavljen počasni, umirjeni či. Vrata ležijo na osi, na kateri je či
razmeroma nestabilna. Rešitev. Črna, rjasto rdeča ali siva barva vrat ter sijajna kovinska
oprema so skladne. Skledica morske soli stopnjuje stabilnost.
Zahod. Skozi vrata doteka či, povezana z užitkom, romantičnostjo in dohodkom, čeprav lahko
tudi zavaja v lenobnost. Rešitev. Primerna barva vrat je črna, rdeča in siva ter kovinska
oprema.
Severozahodna lega je ugodna za vodenje, organizacijo in občutek obvladovanja življenja.
Rešitev. Črna, rdeča in siva barva vrat ter kovinska oprema.
Če so vrata obrnjena v neugodno smer, upočasnimo či z vijugasto potko, obraščeno z
grmičastim rastlinjem. Vsrkalo bo nekoristno či in jo razpršilo, preden bo dosegla vrata.
Dostop do vhodnih vrat.
Stopnice neposredno pred vrati lahko gladijo ali ovirajo dotok či v dom. Če vodijo kvišku do
vhodnih vrat, lahko upočasnijo njen dotok v dom in pospešijo odtekanje. Vpliv je odvisen od
številnih stopnic glede na velikost stavbe in od okoliške pokrajine. Večjega vpliva stopnic ne
čutijo vrata, ki gledajo proti vzhodu ali jugovzhodu, kjer vlada kvišku usmerjena drevesna či.
Na manjšo hišo močno vplivajo številnejše stopnice do vhodnih vrat zlasti, če so majhna. Še
slabše je, če vrata stojijo jugozahodno, zahodno ali severozahodno od središča, saj je tam čim
bolj umirjena.
Pri stopnicah, ki vodijo navzdol do vhodnih vrat, či rada zastaja na njih.
Vhodna vrata
Velikost. Či lažje vstopa in izstopa skozi večja vrata, zato naj bodo precej višja od najvišjega
stanovalca. Če stojijo v ugodni legi in so obrnjena v koristno smer, je priporočljivo, da so
večja. Če je smer neugodna, so primernejša manjša vrata.
Barva. Izberemo barvo, ki se ujema z lego vrat. Če stojijo v neugodni smeri, lahko zmanjšamo
dotok či z odsevno površino močne bleščeče barve, ki bo obenem odbijala ostro či.
Materiali. Glazirana ali napol glazirana vrata prepuščajo svetlobo in spuščajo več či v
stanovanje. Zlasti primerna so tedaj, ko se odpirajo v temno preddverje ali hodnik.
Težave z vhodnimi vrati lahko rešimo s številnimi preprostimi zdravili. Najprej poskusimo
eno in počakamo nekaj tednov. Ugotovimo, kako deluje, nato poskusimo naslednje.
Oprema vrat. Sijajna kovinska oprema ima podobne značilnosti kot ogledala, saj odseva či od
vrat. Koristna je, če k vratom doteka hitra či s ceste ali ostra či s sosednje stavbe. Primerna je
tudi za vrata v kletno stanovanje, saj spodbuja či in preprečuje njeno zastajanje na stopnišču.
Rastline. Grmički in drevesa, posajena pred vrata, zaustavljajo neugodno či, usmerjeno k
vratom. Visoke rastline pomagajo ugodni či, da se povzpne po stopnicah proti vratom.
Rastline v hiši, postavljene med vhodnimi vrati in stopniščem, upočasnijo tok či po stopnicah
navzdol proti vratom, pa tudi tok či po daljšem hodniku.
Ogledala. Če stojijo vhodna vrata nasproti stopnišču, uporabimo izbočeno ogledalo, ki bo
odsevalo nekaj či nazaj v stanovanje. Obesimo veliko plosko ogledalo pravokotno na vhodna
vrata, saj nam bo pomagalo videti »okoli« vrat, ko jih bomo odprli. Spodbudilo bo či, da bo
gladko tekla mimo vrat in, ko bomo od zunaj odprli vrata, bomo videli notranjost doma. Če
imamo dolg hodnik in, če vhodna vrata zrejo naravnost na zadnja vrata, z ogledali
preusmerimo hitro či v druge predele stanovanja, namesto, da bi odtekla naravnost skozi
vrata.
Mobili. Viseči mobili v preddverju ali pred vhodnimi vrati spodbujajo či, ki bi sicer zastajala,
pa tudi tisto, ki jo ovira sosednja stavba. Podoben vpliv ima tudi kovinski zvonec na vratih,
vendar moramo paziti, da ima prijeten zvok.
Svetilke. Če so vhodna vrata obrnjena v mirno smer, kot je sever, ali če stojijo na stopnišču ali
v temni slepi ulici, bo zunanja svetilka spodbudila tok či v stanovanje.
Notranja vrata
Velikost. Večja vrata sprožajo dejavnejši tok či v sobo in iz nje in so najprimernejša za
dnevne sobe. Manjša vrata porajajo bolj zaupno vzdušje, zato so primernejša za spalnice.
Materiali. Trd naraven les je boljši od sintetičnih materialov ali vezanih plošč.
Lege. Lega vrat glede na središče stanovanja vpliva na tok či. Učinki so podobni kot pri legah
zunanjih vrat, a šibkejši. Rešitve so iste.
Položaj. Vrata v vrsti pospešijo premočrtno gibanje či in zmedejo či v stanovanju.
Odpiranje in zapiranje. Namestimo vrata tako, da se odpirajo v sobo, ne proti zunanji steni.
Tako bo či lažje dotekala v prostor. Pri tem načinu odpiranja vrat, oseba, ki vstopa, s
pogledom takoj zajame ves prostor. Oseba, ki pa je v prostoru, pa takoj vidi, kdo je vstopil.
Vrata naj bodo odprta, da bo či prosto krožila. Če jo želimo obdržati v prostoru, zapremo
vrata. Vrata kopalnice in stranišča naj bodo vselej zaprta. Vrata spalnice zapremo čez noč.
Okna
Kot vrata tudi okna omogočajo či, da zlahka doteka v dom in odteka iz njega toda, ker
stanovalci ne stopajo skoz njih in ne poudarjajo energijskega toka, je vpliv oken precej
manjši.
Najbolje je, da skozi okna sije svetloba iz vseh smeri. Če to ni možno, razmislimo o
reflektorskih svetilkah, ki so koristen pripomoček za vnašanje dodatne svetlobe, zlasti še v
sobah brez oken.
Pazimo, da se okna zlahka odpirajo. Odpremo jih vsaj enkrat na dan, ne glede na letno
obdobje, da omogočimo dostop svežemu zraku in či. Redno jih čistimo in takoj zamenjamo,
če je steklo počeno ali razbito.
Ne sedimo s hrbtom obrnjeni proti oknu in tudi ne spimo v bližini okna, če ni zastrto z
gostimi zavesami. Oba položaja sta neugodna, saj porajata nemir in ovirata sprostitev in dober
spanec.
Vrste oken. Či lažje vstopa in izstopa skozi večja okna toda, če jih je preveč, sprožijo izjemno
živahno gibanje tako, da se doma težje sprostimo. Premalo oken in tudi premajhna, lahko
upočasnijo či ali povzročijo njeno zastajanje. Najbolje je, da je število oken uravnoteženo z
njihovo velikostjo. Neprimerno velikost lahko vselej uravnovesimo z različnimi vrstami
stekla. Pomembna je tudi oblika oken, saj se navezuje na či petih elementov.
Steklo. Barvasto steklo se uporablja pri velikih oknih, ki so izpostavljena sončni svetlobi.
Pazimo, da se barva ujema s smerjo.
Prozorno steklo prepušča več sončne svetlobe in či, zato ga vsekakor uporabimo, če
stanovanju primanjkuje naravne zasebnosti ali tedaj, ko ni moč uporabiti prosojnega stekla.
Oblike oken. Visoka pravokotna okna predstavljajo drevesno či in ustvarjajo navdihujoče
vzdušje v domu. Najbolj primerna so za vzhodni, južni in jugovzhodni del stanovanja.
Koničasta ali trikotna okna predstavljajo ognjeno energijo, čeprav so precej redka v
stanovanjskih stavbah.
Široka pravokotna ali kvadratna okna ustvarjajo mirnejše vzdušje. Povezana so s prsteno či in
so najprimernejša za južni, jugozahodni, zahodni, severozahodni in severovzhodni del
stanovanja.
Okrogla okna so povezana s kovinsko či. Ustvarjajo zbrano ozračje in so najprimernejša za
jugozahodni, zahodni, severozahodni, severni in severovzhodni del stanovanja.
Okenska oprema. Prekrivanje oken lajša ali ovira dotok či v prostor. Če je okno izpostavljeno
ugodni či, je dobro, da jo privabljamo. V drugačnih okoliščinah, kot na primer spalnica
ponoči ali prostor, ki gleda na prometno cesto, pa je bolje, da je ne privabljamo. Zavese
učinkovito prekrivajo okna. Prilagodimo jih okoliščinam. Redno jih čistimo, da odstranimo
prah in preprečimo zastajanje či.
Zavese lahko uporabimo v velikih prostorih, kjer či zlahka kroži. Zastrte ustvarjajo mirno,
prijetno ozračje. V manjših prostorih lahko povzročajo zastajanje či. Na manjših oknih znatno
zmanjšajo izpostavljenost prostora sončni svetlobi, zato raje uporabimo navojnice. Zavese v
spalnici pripomorejo k boljšemu spanju. Če stoji postelja ob oknu ali spimo z glavo obrnjeni
proti oknu, ga ponoči zastremo s težkimi zavesami, da udušimo tok či skozi steklo.
Navpične žaluzije so povezane z drevesno či. Primerne so, če želimo navidezno povišati
prostor.
Vodoravne žaluzije. Lamelaste preprečujejo zastajanje či, a so manj domače. Prepuščajo obilo
svetlobe, zato so primerne za manjša okna. Lesene imajo nevtralen vpliv na či. Kovinske
pospešujejo či in ustvarjajo ostrino. Plastične pa zaustavijo tok či.
Navojnice podobno učinkujejo kot žaluzije. Ustvarjajo malo blažje vzdušje, ker so iz blaga.
Uporabimo barvo in vzorec, ki sta ubrana s smerjo.
Oknice prepuščajo še manj svetlobe kot zavese in žaluzije. Razmeroma so trdne. Njihov vpliv
na či je podoben tistemu, ki ga imajo zidovi. Nekatere imajo rebraste dele in so podobne
vodoravnim žaluzijam.
Lega glavnega stopnišča.
Či se premika iz nadstropja v nadstropje po stopnicah. Večkrat se vzpenjamo ali spuščamo po
njih, hitreje či zaokroži po stopnišču.
Strme stopnice in dolga ravna stopnišča pospešujejo gibanje či. Večnadstropne stopnice
zaustavljajo njen tok, zato so največkrat ugodnejše. Polžaste stopnice vrtinčijo či in moteče
delujejo na predel, kjer dosežejo nadstropje. Kamnite in kovinske stopnice pospešujejo
gibanje či po površini, gole lesene stopnice pa so nevtralne. Preproge, morska trava in
rogozovina udušijo tok či. Kamnite ali litoželezne polžaste stopnice so neprimerne. Če jih
imamo, jih prekrijmo z mehko oblogo.
Pri legi stopnic moramo paziti kaj se nahaja ob vznožju. Če so ob vznožju vhodna vrata, bo či
kar oddrvela iz doma, zaradi tega prihaja do primanjkovanja. Prostori tik ob vznožju ali na
vrhu stopnic so neprimerni za spanje, delo ali sprostitev.
Ugodne lege za stopnice so vzhodni, jugovzhodni, južni, jugozahodni in severni del doma.
Neugodni je severovzhodni del, kjer se poraja neuravnotežen tok či, ter zahodni in
severozahodni del, kjer je či zgoščena in je neprimerna za gibanje navzgor in navzdol.
Stopnišče, ki teče po sredini doma, ga cepi na dvoje, kar privede do ločitve. Najbolje je, da
stoji stopnišče ob eni od notranjih sten.
Moteče vplive lahko ublažimo s kipi, s skledami morske soli ali s košatimi lončnicami ob
vznožju in na vrhu stopnic. Kamniti in kovinski predmeti so najučinkovitejši na zahodu in
severozahodu, morska sol na jugozahodu in severovzhodu, košate lončnice na severu, vzhodu
in jugovzhodu, glinene sklede z ogljem pa na jugu.
Razporeditev kuhinje. Sta pomivalno korito in štedilnik ugodno medsebojno
nameščena?
Najbolj ugodne lege so vzhodno in jugovzhodno od središča doma, kjer je energija živahna,
spodbudna in krepi razvoj, dejavnost in rast. Drevesna či vzhoda in jugovzhoda je združljiva z
vodo in z ognjem. Usklajen tok či skozi kuhinjo dobrodejno deluje na energijo v vsem
stanovanju.
Neprimerne lege so severovzhod, hladna, prodorna in spremenljiva energija, sever, tih, miren
in ni dovolj življenjske sile, ter jug, ki je zelo neprimeren, preveč ognjene energije, ki lahko
poveča nevarnost hišnega požara.
Barve. Dobrodejno či v vzhodnem in jugovzhodnem delu kuhinje lahko okrepimo s sivo ali
peščeno belo barvno podlago s svetlo zelenimi poudarki ali vzorci (nepravilni oblaki, list
drevesa, motiv sadeža ali zelenjave) na vzhodu in temno zelenimi in modrimi na jugovzhodu.
Primerni so vodni motivi.
Štedilnik postavimo na sredino prostora tako, da med kuhanjem vidimo vso kuhinjo z vrati in
okni. Na ta način soustvarjamo družabnejše razpoloženje, saj se počutimo manj ločeni od
družinskih članov in prijateljev medtem, ko pripravljamo jedi zanje.
Če ga postavimo ob steni, obesimo nadenj ogledalo, ki na videz podvoji njegovo velikost in
podobo ustvarjanja življenja. Na ta način bomo tudi videli, kaj se dogaja za nami medtem, ko
kuhamo.
Najboljši so štedilniki z naravnim plamenom, kot so zemeljski plin in trdo gorivo. Električni
štedilniki so manj priporočljivi, saj oddajajo elektromagnetno polje, ki lahko negativno deluje
na či hrane in zato tudi na zdravje. Mikrovalovne pečice so škodljive. Površine štedilnika naj
bodo iz materiala, ki se zlahka čisti, kot na primer nerjaveče jeklo.
Položaji med kuhanjem. Najbolj dobrodejno je, če med kuhanjem gledamo proti vzhodu ali
jugovzhodu. Vzhod je naklonjen dejavnosti, živahnosti in praktičnosti, jugovzhod pa bolj k
ustvarjalnemu kuhanju. Zbuja občutek organiziranosti in nadzora nad kuhinjo.
Če gledamo proti jugozahodu, bomo bolj praktični in metodični. Obrnjeni proti jugu bomo
navdušeno kuhali. Ta smer je idealna za pripravo hitrih jedi. Ni najboljša za daljše
zadrževanje ob štedilniku. Obrnjeni proti severovzhodu bomo nagnjeni k tekmovalnosti. To je
nestanovita smer. Hitro se lahko zgodi, da nazadnje pokvarimo jedi.
Najmanj ugodno je, če smo obrnjeni proti severu. Energija je preveč umirjena in ne prispeva k
delovnemu vzdušju. Če smo obrnjeni proti zahodu, nas bo popadla lenobnost. Smer pomirja
in zaradi tega je primerna za osebe, ki težijo k popolnosti in so obsedene od kuhanja.
Nameščanje štedilnika in pomivalnega korita. Štedilnik in pomivalno korito predstavljata
ogenj in vodo, dva od petih elementov, zato ju moramo pazljivo namestiti, da se ognemo
neskladju. Če je le mogoče, naj ne stojita drug ob drugem. To velja tudi za hladilnik,
pomivalni in pralni stroj, ki so povezani z vodo. Poskusimo namestiti korito in štedilnik na
mesti, ki bosta združljivi z njuno či petih elementov.
Vzhodna smer je ugodna. Ogenj in voda se skladno mešata z drevesno či vzhoda, zato je lega
dobrodejna za štedilnik in korito. Či je tu dejavna in ne zastaja v vlažnih predelih.
Jugovzhodna smer je ugodna. Drevesna či je skladna z energijo ognja in vode. Manj je
dejavna kot na vzhodu, a dovolj, da ne zastaja.
Severna smer je neugodna. Či je premirna in ne vpliva na zdravje in življenjsko moč. Rešitev.
Dodamo kovinsko energijo. Pomagamo si s površinami iz nerjavečega jekla, s ponvami in z
drugimi okroglimi ali kovinskimi predmeti, ter z rdečo, belo in s srebrno barvo.
Severovzhodna smer je neugodna. Smer je na nestanovitni osi, zato je nepredvidljiva in bega.
Rešitev. Či umirimo s porcelanastimi skledicami, napolnjenimi z morsko soljo. Postavimo jih
v jugozahodni ali severovzhodni kot.
Južna smer je neugodna. Zaradi ognjene či je smer neugodna za štedilnik, saj ognjena
energija, nakopičena na enem mestu, stopnjuje nevarnost požara. Rešitev. Dodamo prsteno
energijo: nizke, ploske predmete iz gline ali oglje v nizki glineni skledi ter črno in rumeno
barvo.
Jugozahodna smer je neugodna. Smer stoji na nestanovitni osi, zato je lega nepredvidljiva in
bega. Rešitev. Ustalimo či s porcelanastimi skledicami, napolnjenimi z morsko soljo.
Postavimo jih v jugozahodni ali severovzhodni kot.
Zahodna smer je neugodna. Kovinska energija trči ob ognjeno energijo štedilnika, izčrpava pa
jo vodna energija korita. Rešitev. Dodamo prsteno energijo, torej oglje v nizki glineni posodi,
v bližino štedilnika in kovinsko energijo, torej bele cvetlice v kovinski posodi, v bližino
korita.
Severozahodna smer je neugodna. Kovinska energija trči ob ognjeno energijo štedilnika,
izčrpava pa jo vodna energija korita. Rešitev. Dodamo prsteno energijo, torej oglje v nizki
glineni posodi, v bližino štedilnika in kovinsko energijo, torej bele cvetlice v kovinski posodi,
v bližino korita.
Zdrave listnate rastline uravnovešajo ogenj in vodo, zato jih postavimo med štedilnik in
pomivalno korito.
Naravna svetloba je najboljša. Dopolnimo jo lahko z reflektorskimi svetilkami, ki so
usmerjene v kote, kjer zastaja či. Poskrbimo, da je v prostoru čim več sončne svetlobe. Na ta
način onemogočimo nastajanje vlage. Či je sveža in suha. Če je prostor temen, zgradimo
kamin ali postavimo vanj peč na drva.
Sklede s sadjem ali z zelenjo ter cvetni aranžmaji spodbujajo zdrav tok či.
Pohištvo iz lesa je najbolj primerno za pripravo hrane. Nerjaveče jeklo in sijajne keramične
ploščice so jang, zaradi tega povzročajo hitro kroženje či, ki lahko povzroča težave. Laminati
in vinilske plošče radi ovirajo či. Kuhinjsko pohištvo naj ima zaobljene robove, da ne bi
ustvarjalo ostre či.
Shranjeni pripomočki in naprave, v kuhinjskem prostoru, povzročajo zastajanje či, kar
škodljivo vpliva na pripravo hrane. Prostori s posodo in jedmi, naj bodo vedno pospravljeni,
delovne površine pa čiste. Redno brišimo odprte police in čistimo omarice.
Z rednim zračenjem preženemo vlago in omogočimo kroženje či. Nape jo vznemirjajo.
Pri vodovodni napeljavi moramo paziti, da pipe dobro tesnijo in da so odtoki vedno pretočni.
Jedilnica in razporeditev stolov okoli mize.
Najbolj ugodne lege so vzhodno, jugovzhodno, zahodno in severozahodno od središča doma.
Za vzhod je značilno živahno vzdušje, na jugovzhodu je energija naklonjena pogovoru, na
zahodu je energija najugodnejša za zabavo, romantičnost in užitek, na severozahodu pa je
najboljša za posebne priložnosti.
Izogibajmo se uživanju hrane severovzhodno od središča doma. Tukaj se ostra, prodorna či
hitro spreminja in je neposredna, kar ni dobro vzdušje za sproščen obed.
Barve. Svetle barve so primerne, če uporabljamo jedilnico ves dan. Če jo uporabljamo
predvsem zvečer, so primernejši temnejši odtenki.
Za vzhod je primerna kombinacija zeleno – belo, z blagim drevesnim listnatim vzorcem, ki
ohranja energijo drevesa. Skladne barve so odtenki ali vzorci svetlo zelene in modre.
Za jugovzhod so primerni odtenki temno modre in temno zelene barve, ki ohranjajo drevesno
energijo. Uporabimo lahko tudi stenske tapete nepravilnih vzorcev (listi dreves, razgiban
oblak), ki krepijo či.
Za zahod so primerni odtenki močne temno rdeče barve.
Severozahodno dostojanstveno či najbolje ohranjamo s sivo in belo barvo. Srebrn namizni
pribor dodaja kovinsko energijo.
Pohištvo naj bo takšno, da ga zlahka očistimo. Idealen je les, saj pospešuje gibanje či.
Različne vrste lesa različno vplivajo na či. Na ta način lahko izrazito spremenimo okolje. Ne
posedajmo gostov nasproti ostrih kotov pohištva, saj ti izzovejo slabo presnovo in zdravstvene
težave.
Razsvetljava naj bo karseda prilagodljiva. Rahlo zatemnjen prostor med večerjo je izjemno
romantičen, kdaj drugič pa je primerneje, da je zelo svetel. Zatemnilnik omogoča nastavitev
svetlobe. Sveče dodajo energijo ognja in pripomore k toplemu, živahnemu ozračju ob jedilni
mizi.
Okenska oprema. Okenske navojnice iz blaga so boljše od zaves, saj preprečujejo zastajanje
či.
Tla iz naravnega lesa ne pospešujejo či, poleg tega pa jih je lahko očistiti. Ogibajmo se
rogoznic in preprog.
Pri slikah izberimo motive, ki so prijetno ozadje za sproščeno uživanje hrane. Primerna so
tihožitja s hrano, praznični prizori ali mirne pokrajine. Ugodno vpliva privlačna skleda s
sadjem na stranski omari.
Dodatki. Ogledalo, ki s stene ali stranske omare odseva mizo, krepi zdravo či hrane.
Oblika in material iz katerega je narejena jedilna miza vpliva na kroženje či okoli nje, torej
tudi na vzdušje med obedi.
Pravokotna namizna plošča širi či in je jin. Vzdušje bolj sprošča kot kvadratna. Mahagonij je
bolj jang kot mehek les, zaradi tega je primerna za slovesne večerje.
Ovalna namizna plošča širi či, zato je bolj jin kot okrogla. Borovina je zelo jin in izjemno
sprošča. Primerna je za družinske obedi.
Kvadratna namizna plošča je bolj jang in bolj spodbudna kot pravokotna. Trdi marmor je
dinamičen. Primerna je za poslovna kosila.
Okrogla miza je bolj jang in zato živahnejša od ovalne. Steklena površina dodaja pobudo.
Primerna je za romantične večerje.
Pogrinjki. Za pogrinjke jin so značilne mehke površine in blage barve (na primer: ovalna miza
in stol iz svetlega, nelakiranega mehkega lesa, blazina za na stol iz naravnih tkanin, namizni
prt nevtralne barve in naravnih vlaken, pogrinjek iz naravnih materialov, jedilni pribor z
lesenimi ročaji, prtiček zelene barve, leseni ali lončeni krožniki in sklede, hladne jedi kot so
solate in sadje, rastline oziroma lončnice z okroglimi listi, svetlo zelene barve), ki oblikujejo
pasivnejši pretok či in ustvarjajo mirnejše, bolj sproščeno vzdušje. Primerni so za vsakdanja
kosila in večerje, pa tudi za lahkotnejše družinske obede.
Pogrinjki jang so primernejši za slovesne priložnosti, saj so spodbudni in navdušujoči (na
primer: kvadratna miza iz sijočega marmorja, svetleč kovinski stol, blazina za na stol v rdeči
ali oranžni barvi, spoliran kovinski pribor, iskreči se kozarci, kruh iz polnozrnate moke, losos,
še posebej, če je prekajen, rdeči odtenki prtičkov in sveča, rdeče vrtnice). S pravimi potezami
lahko pridobimo romantičen navdih. Manj bogati so, urejeni v ravnih črtah, močnih barv in na
trdi površini.
Z barvnimi prtički spodbujamo razpoloženje. Pogrinjek v zelo svetli rumeni barvi sprošča
razpoloženje, v beli barvi spodbuja, v zeleni barvi daje vitalnost, v modri barvi spodbuja
komunikacijo, v vijolični barvi spodbuja strast, v črni barvi daje občutek varnosti, v oranžni
barvi spodbuja romantičnost, v sivi barvi formalnost in v rumeni barvi dela toplo
razpoloženje.
Ugodna razporeditev stolov okoli mize ustvarja harmonično vzdušje. Vsaka smer je povezana
z družinskim članom, ki predstavlja vrsto či na tistem mestu. Včasih či smeri ni povsem
usklajena s či osebe, ki sedi v njej, a možno je, da se tam počuti najbolj udobno.
Sedež na vzhodu, obrnjen proti zahodu, je dober za dejavne in ambiciozne občutke. Idealen je
za mlajšega moškega. Tradicionalno je to sedež najstarejšega sina. Smer proti zahodu ga
obarva z romantičnostjo in zadovoljstvom.
Sedež na jugovzhodu, obrnjen proti severozahodu, spodbuja komunikativnost, zato je
primeren za človeka, ki želi biti zgovornejši. Predstavlja najstarejšo hčer in je nasploh
naklonjen mladim ženskam. Smer proti severozahodu dodaja dostojanstvo in spoštovanje.
Sedež na jugu, obrnjen proti severu, prebuja izrazno, strastno plat ljudi. Tradicionalno je
povezan s srednjo hčerjo ali z žensko srednjih let. Smer proti severu je mirna in skrivnostna.
Sedež na jugozahodu, obrnjen proti severovzhodu, je povezan z materjo. To mesto poglablja
družinsko usklajenost. Smer proti severovzhodu spodbuja k trdemu delu.
Sedež na zahodu, obrnjen proti vzhodu, spodbuja romantične občutke in užitek. Či je igriva in
napeta, kar je dobro za mlado dekle. Sedež je povezan z najmlajšo hčerko. Smer proti vzhodu
je naklonjena dejavnosti in samozavesti.
Sedež na severozahodu, obrnjen proti jugovzhodu, dobrodejno vpliva za vodenje.
Tradicionalno pripada očetu. Izžareva avtoriteto in zahteva spoštovanje. Jugovzhodna smer je
naklonjena komunikaciji in harmoniji.
Sedež na severu, obrnjen proti jugu, je mesto miru in tišine. Južna smer je polna strasti in
navdušenja. Ta sedež je primeren za srednjega sina ali moškega srednjih let.
Sedež na severovzhodu, obrnjen proti jugozahodu, prebuja motiviranost. Najprimernejši je za
najmlajšega sina. Drugim ni posebej naklonjen, zlasti ne, da bi redno sedeli na njem.
Lega kopalnice ter namestitev kopalne kadi ali prhe in straniščne školjke, glede na
središče stanovanja.
Lega. Vse kar se dogaja v kopalnici, zajema energijo vode. Zelo pomembno je, da temu
prostoru določimo primerno lego. Upoštevati moramo vplive odtokov, prhe in straniščne
školjke. Neugodna lega kopalnice škodljivo deluje na či v drugih prostorih. Ne deluje ugodno
na splošno kroženje či v stanovanju. Ne glede na smer je bolje, da je ne razporedimo nasproti
vhodnih vrat, v bližino stopnišča, jedilnice ali kuhinje. Najboljši legi sta vzhodno in
jugovzhodno od središča doma. Voda podpira drevesno či teh dveh leg, poleg tega je to po
navadi sončni del hiše. Če je dovolj oken, je kopalnica suha. Izpostavljenost sončni svetlobi in
suh zrak preženeta zastajanje či, ki je posledica mokrih površin in vlažnega zraka.
Najslabša lega je na severovzhodu doma, pa tudi druge lege so lahko nevarne za umsko in
duševno zdravje.
Barve. V ugodni vzhodni in jugovzhodni legi okrepimo živahno či s peščeno in sivo belo
barvo sten in kopalniške opreme. Brisače, kopalniške preproge, žaluzije in neenakomerni
vzorci na steni (razgibani oblaki) naj bodo na vzhodu svetlo zelene barve, na jugovzhodu pa
temno modre in temno zelene. Enobarvne apreture na stenah so bolj jang, kar je tu ugodno.
Vzorci nepravilnih oblik podpirajo in spodbujajo energijo vode.
Tla iz naravnega lesa so nevtralna in ne vplivajo na tok či. Podpirajo drevesno energijo, kar
dobro vpliva za kopalnice na vzhodu, jugovzhodu in jugu.
Marmor, granit, steklo in druge trde, gladke, jangovske površine pospešujejo tok či posebej,
če so sijajne in odsevne. Ustvarjajo spodbudno vzdušje in preženejo zastajanje.
Kamnite in keramične ploščice imajo podobne lastnosti kot marmor a, če tla niso ravna, pršijo
energijo. Primerne so za lege na severu, kjer je večja nevarnost za zastajanje či v celotnem
prostoru. Taka tla so najbolj ustrezna za kopalnico, ki ni izpostavljena sončni svetlobi ali pa je
ima premalo.
Sintetične talne obloge, vključno s preprogami, z rogoznicami in linolejem, pa tudi dodatki,
kot so zavese okoli prhe, vsebujejo naboj statične elektrike, ki negativno vpliva na tok
energije, zato se jih karseda ogibajmo.
Zavese, žaluzije, preproge in rogoznice iz naravnih vlaken upočasnijo tok či, umirjajo prostor
in pripomorejo k udobju. Pretirana uporaba katerekoli mehke tkanine lahko povzroči
zastajanje, zato jih v majhnih ali temnih kopalnicah raje ne uporabljamo. Preproge, ki v celoti
prekrivajo tla, so za kopalnice neprimerne.
Straniščna školjka naj bo čim manj opazna. Postavljena naj bo čim dalj od vrat. Priporočljivo
je, da je z vrat ni videti in, da ne odseva v nobenem ogledalu. Stoji naj v vzhodnem ali
jugovzhodnem delu prostora, skrita za zaslonom, zaveso ali polovično steno. Pokrov školjke
naj bo spuščen, zlasti še med splakovanjem. Prav je, da so vrata kopalnice zaprta posebno, če
je povezana s spalnico.
Razsvetljava. Najboljša je naravna svetloba. Če je omejena, poskrbimo, da je prostor močno
osvetljen, zlasti še koti. Svetle luči spodbujajo či.
Zračenje prežene vlažnost in preprečuje zastajanje. Vsak dan odprimo okno, da omogočimo
dotok velike količine svežega zraka. Če v kopalnici ni okna, uporabimo električne
prezračevalnike.
Okno naj bo večino dneva nezastrto. Glede zasebnosti in svetlobe so primerne lamelaste
žaluzije, ne pa goste zavese.
Rastline, ki imajo dosti listja, dajejo občutek svežine in živahnosti. Zmanjšajo nevarnost
zastajanja či v kotih. Vsrkajo odvečno vlago.
Pohištva in druge opreme naj bo čim manj. Preveč predmetov ustvarja vlažnejši zrak, v
katerem energija zastaja.
Ogledala pospešijo tok či. Pri majhnih kopalnicah, dajejo občutek prostora. Ogledalo ne sme
zret v drugo ogledalo.
Rešitve za kopalnice, ki se nahajajo v neugodnih legah. Škodljive učinke omilimo tako, da
uskladimo vodno či s či petega elementa v tisti smeri. Uporabimo barve osmih smeri,
ugotovimo smer kopalnice in poiščemo rešitev.
Vzhodna lega je ugodna. Vodna či je usklajena z drevesno či vzhoda. Splakovanje straniščne
školjke in odtekanje vode iz kadi je nasprotno drevesnemu gibanju kvišku. Rešitev. Z
visokimi rastlinami povečamo kvišku usmerjeno drevesno či. Koristijo tudi lesena tla in
oprema. Svetlo zelene brisače in preproge poudarjajo drevesno či vzhoda.
Jugovzhodna lega je ugodna. Vplivi so podobni tistim, ki veljajo za kopalnice na vzhodu, kjer
odtekanje vode navzdol lahko omejuje gibanje drevesa kvišku. Rešitev. Z visokimi rastlinami
povečamo kvišku usmerjeno drevesno či. Koristijo tudi lesena tla in oprema.
Sever je neugodna lega. Vodna či kopalnice je premočna za energijo severa, ki je mirna in
tiha. Pri tej legi tvegamo zastajanje, ki oslabi vitalnost in povzroča obrnjenost navznoter.
Rešitev. Namestimo visoke rastline, saj vnašajo drevesno energijo, ki izčrpava vodno.
Prinašajo lastno či in vitalnost, vsrkajo vlago in proizvajajo svež kisik.
Severovzhod je najbolj neugodna lega, saj prstena energija uničuje vodno in vznemirja či na
mestu, kjer je že nagnjena k hitrim spremembam, zato povzroča nepredvidljive življenjske
spremembe in lahko oslabi zdravje. Rešitev. Dodamo kovinsko energijo, ki pripomore, da se
prstena uskladi z vodno. V severovzhodni predel prostora namestimo belo porcelanasto
skledico z morsko soljo, težke železne kipce ali rdečo cvetlico v okroglem železnem loncu.
Jug je neugodna lega. Vodna či uničuje ognjeno či, kar povzroča pomanjkanje strasti. Slabi
možnosti za doseganje priznanja in povečuje možnost sodnih pregonov. Rešitev. Uskladimo
vodo in ogenj s stopnjevanjem drevesne či. Namestimo visoke rastline, talne obloge in lesene
dodatke.
Jugozahod je neugodna lega. Tu je či spremenljiva in nestalna. Prstena energija uničuje vodno
či. Slabi zdravje. Rešitev. Prst in vodo uskladimo z okrepljeno kovinsko či. Namestimo belo
skledico z morsko soljo, železen lonec ali kipec ter bel, srebrn ali zlat dodatek.
Zahod je neugodna lega. Vodna či izčrpava kovinsko energijo, kar negativno vpliva na
dohodek, ki zato odteka. Rešitev. Kovinsko či spodbudimo z rastlinami, ki cvetijo rdeče.
Pomagamo si tudi z rdečimi cvetlicami, železnimi lonci ali kipi.
Severozahod je neugodna lega. Vodna energija izčrpava kovinsko, kar povzroča občutke
neorganiziranosti, zmedenosti in neobvladovanja. Rešitev. Stopnjujemo kovinsko či z
rastlinami, ki cvetijo belo, s svežimi belimi cvetlicami, z okroglimi srebrnimi posodami in s
kovinskimi kipi.
Razporeditev foteljev, kavčev in kamina v dnevni sobi.
Dnevna soba je osrednji bivalni prostor. V njej zabavamo goste, prirejamo zabave in
proslavljamo družinske dogodke. Pogosto je tudi kraj, kjer počivamo po dnevnem delu,
beremo, gledamo televizijo ali poslušamo glasbo.
Po navadi je dnevna soba največja in prostornost je ključna za uspešno počutje v njej. Ne sme
biti prenatrpana, ker pride do zastajanja či. Če imamo majhno dnevno sobo, jo odpremo v dve
ali več sosednjih sob. v manjših stanovanjih je praktično združiti jedilnico in dnevno sobo.
Vzdušje je primerno za oboje. Nekateri dnevni in jedilni prostori vključujejo tudi kuhinjo. V
tem primeru mora biti kuhinja vseskozi čista in pospravljena. Kamin je pogosto osrednja
tačka dnevne sobe.
Idealne lege so jugovzhodno, južno, jugozahodno in zahodno od središča doma. Jugovzhod je
svetel in živahen, jug je primeren za prirejanje zabav in večje družabne dogodke, jugozahod
ustvarja umirjeno in prijetno vzdušje, zahod pa je primeren za druženje in uživanje, poleg tega
pa je tudi romantičen.
Barve. V dnevni sobi, ki se nahaja v jugovzhodnem delu doma, ohranimo ugodno živahno či s
temno zeleno barvo, ki je harmonična, in s svetlejšimi jin odtenki in vzorci, ki povečujejo
občutek udobja ter dajejo vtis prostornosti. Či lahko umirimo z bledo vijolično, spodbudimo
pa s peščeno ali s sivo belo barvo. Namesto ali poleg zelenih odtenkov lahko uporabimo tudi
modre. Uporabljamo lahko navpične vzorce, ki so zelene ali peščeno bele barve. Le ti
podpirajo energijo drevesa. Nepravilni vzorci (razgibani oblaki) poživljajo, koničasti pa
pomirjajo.
V dnevni sobi, ki se nahaja v južnem delu doma, uporabimo toplejše vijolične odtenke s
svetlo rumenimi vzorci, kot so geometrijski liki, zvezde ali cikcakasti vzorci na blazinah,
zavesah ali stenah. Na ta način podpremo ognjeno energijo te smeri.
Za jugozahodno smer so primerne barve prsti, kot sta rumena in rjava. Tu in tam dodamo
vijolično, morda v vzorcu na stenski tapeti ali blazinah. Prsteno energijo ohranjajo karirasti
vzorci, spodbujajo pa jo koničasti vzorci in oblike, ki predstavljajo ognjeno energijo.
Na zahodu uporabimo tople rjasto rdeče in rožnate odtenke s posameznimi dodatki sive ali
bele barve. Vzorci v obliki krogov, ovalov, stiliziranih cvetlic in valov dodajajo ugodno
kovinsko či. Isto velja tudi za okrogle blazine v usklajenih barvah ali okrogle posrebrene ali
pozlačene krožnike na stenah.
Zdravila za neugodne lege. Sever in severovzhod sta najmanj ugodni legi za dnevno sobo, saj
je prva premirna, druga pa preostra. Rešitev za severno lego je, da oživimo či s svetlo rdečimi
in kostanjevimi odtenki, ki dodajajo kovinsko či. Rešitev za severovzhodno lego je, da
umirimo či s temno rdečimi odtenki in jinovskimi površinami, ki so rogoznice, preproge in
tapiserije.
Ugodnejši sta vzhodna in jugovzhodna lega, čeprav nista idealni, saj prva preveč spodbuja,
druga pa je preveč formalna. Rešitev za severozahodno lego je, da oživimo preresno či z
rumeno in rjavo barvo. Dodamo prsteno energijo in mehke kovine, kot sta baker in medenina.
Rešitev za vzhodno lego je, da pomirimo pretirano dejavno či s pastelno zelenimi odtenki jin
in z jinovskimi materiali, kot so rogoznice ter pohištvo iz protja in bambusovine.
Tla. Naravni les ohranja ubran tok či v prostoru. Preproga iz čiste volne zbuja občutek udobja
in onemogoča zastajanje či, ki bi ga lahko povzročila sintetična talna obloga.
Televizija je elektronska naprava, ki negativno vpliva na či. Oddaljena naj bo od sedežev. Ko
jo gledamo, sedimo v ugodnih smereh v sobi zlasti, če jo gledamo več kot le nekaj ur
tedensko.
Rastline. Negativni vpliv televizorja je moč zmanjšati z rastlinami tik ob njem. Primerne so
grmičaste rastline z okroglimi listi.
Slike. Vedri motivi, kot je svetel sončni vzhod, imajo pozitiven psihološki vpliv.
Neprimerne za dnevno sobo so rastline s koničastimi listi, ki ustvarjajo ostro či. Palme in juke
ne sodijo v dnevno sobo, kjer ni dovolj prostora, da bi jih namestili daleč od sedežnega
razporeda.
Zastrte zavese. Podnevi povsem odstrimo zavese in izpostavimo okna sončni svetlobi, da bo
prosto pritekala v sobo.
Nered. Središče dnevne sobe naj bo razmeroma prazno. Ogibajmo se številnih okrasnih
predmetov in nereda, da či ne bi zastajala v prostoru.
Preveč pohištva. Či potrebuje prostor, da kroži, zato namestimo čim manj pohištva.
Štrleči vogali porajajo ostro či, zato jih zakrijmo z visokimi, grmičastimi rastlinami ali
oblecimo z blagom.
Kamin. Kot sonce je tudi ogenj (kurimo les, premog ali plin) vir vročine, ki greje ali seva, kar
ne velja za centralno gretje. Zato pozimi kamin zlahka oživi prijetno domače vzdušje.
Električni ogenj ni priporočljiv, saj poveča električno sevanje.
Pravi ogenj ustvarja ognjeno energijo v čisti obliki in poveča strastnost, navdušenje,
spontanost in veselje. Zato je pomembno, da (če je le možno) zgradimo kamin v smeri, kjer se
usklajujejo z njegovo energijo petega elementa.
Jangovska toplota ognja najbolj ustreza severnemu delu zgradbe, kjer je energija bolj hladna
in jin. Prstena či severovzhoda se v tem predelu najbolje sklada z ognjeno energijo. Zato je
najprimernejše mesto za kamin severovzhodno od središča doma ali sobe.
Razmeroma so skladi tudi vzhod, jugovzhod in jugozahod a, ker ležijo bolj na jangovski,
sončni strani domovanja, manj koristijo v drugih pogledih. Nikar ne postavljajmo kamina v
južni del doma, saj tako osredotočimo preveč ognjene energije na enem mestu in povečamo
nevarnost požara.
Če je kamin na ugodnem mestu, obesimo nadenj ogledalo, ki bo odsevalo ognjeno energijo
nazaj v prostor.
Nadomestila ognja. Ognjeno či lahko vnesemo z gorečimi svečami, s petrolejkami in z
drugimi svetili. Namestimo jih v temnejše kote, kjer je či bolj pasivna. Uporabimo lahko tudi
ostre, koničaste in nazobčane oblike, kot so zvezde, cikcaki, trikotniki in piramide, ter tople
jangovske barve, ki so rumena, oranžna, rdeča in vijolična. Te oblike in barve se lahko
nahajajo na blazinah ali stenskih tapetah.
Ognjeno energijo podpira energija drevesa, zato koristijo tudi visoke rastline s koničastimi
listi, kot je palma, še posebej, če imajo vijolične ali rdeče cvetove. Namestiti jih moramo
daleč od sedežev.
Paziti moramo, da ne pretiravamo z rešitvami. Dodamo eno ali dve in ocenimo učinek, preden
nadaljujemo.
Razporeditev sedežev. Sedeži naj bodo razporejeni tako, da bodo pripomogli k dobremu,
prisrčnemu vzdušju. Neprijetno vzdušje lahko največkrat pripišemo neugodno razporejenim
foteljem in kavčem. Bolje je, da je v prostoru več sedežev, kot en sam kavč. Vsi naj bodo
obrnjeni proti središču. Namestimo jih v tiste lege in smeri, ki ustrezajo potrebam in željam
družinskih članov in prijateljev.
Idealno je, da z vseh sedežev, ki so v prostoru, vidimo večji del sobe. Najbolje je, da smo s
hrbtom obrnjeni proti steni. Ne nameščajmo jih s hrbtom proti oknu ali vratom. Najboljši
razpored ima vselej uravnoteženo obliko, kot na primer kvadrat, krog ali osmerokotnik.
Oblike lahko dopolnimo s stranskimi masivnimi mizicami, ki imajo zaobljene vogale, ali z
grmičastimi rastlinami. Rastline s koničastimi listi ne sodijo k sedežem.
Oster vogal police ali stranske mize zakrijemo z blagom ali z okroglolistno, košato plezalko.
Za družinsko harmonijo razporedimo kavč in fotelje na sledeči način: kavč na severozahod,
obrnjen proti jugovzhodu, prvi fotelj na severovzhod, obrnjen proti jugozahodu, drugi na
jugozahod, obrnjen proti severovzhod, tretji pa na jugovzhod, obrnjen proti severozahodu.
Tako zaokrožen sedežni razpored je izjemno skladen.
Za ustvarjalnost: prvi kavč na vzhod, obrnjen proti zahodu, drugi na zahod, obrnjen proti
vzhodu, fotelj na sever, obrnjen proti jugu. Nasproti fotelja visoka roža z okroglimi listi.
Razmeroma dinamičen razpored, ugoden za sestanke in urejanje zadev.
Za živahen pogovor: ista postavitev kavčev kot v prejšnjem primeru, fotelj na severozahod,
obrnjen proti jugovzhodu. Praznino zapolnimo z visoko rožo, ki ima okrogle liste. Ta
razporeditev je bolj ubrana, obenem pa je tudi živahna in ugodna za družabne priložnosti.
Za priklic romantičnosti: partnerka sedi na jugu, obrnjena proti severu, partner pa sedi na
vzhodu, obrnjen proti zahodu.
Neugodna razporeditev je, če postavimo kavč na jug, fotelja pa na sever. Energiji severa in
juga si nasprotujeta, zato povzročata napetost in prepire.
Kje sedeti v prostoru? Mesto, kjer sedimo, vpliva na razpoloženje, splošno počutje in odnose
z drugimi. Dalj kot sedimo na nekem mestu, močneje vpliva na nas. Smer, v katero gledamo,
je za spoznanje pomembnejša od lege sedeža, glede na središče.
Sedež na vzhodu, obrnjen proti zahodu. Či vzhoda je dinamična in živahna. Sedenje z
obrazom proti zahodu je idealno za zaljubljenost, užitek in zadovoljstvo. Ugodno mesto za
počitek ob koncu dneva in vzpostavljanje zaupnejših odnosov.
Sedež na jugovzhodu, obrnjen proti severozahodu. Jugovzhod spodbuja sporazumevanje.
Sedenje z obrazom proti severozahodu prebuja odgovornost in zadovoljevanje družinskih
potreb.
Sedež na jugu, obrnjen proti severu. Jug spodbuja ognjeno, žarečo či medtem, ko je sever
najbolj umirjena smer, ki prebuja spokojne, umirjene, meditativne občutke.
Sedež na jugozahodu, obrnjen proti severovzhodu. Jugozahodna či je umirjena in idealna za
družinsko harmonijo. Sedenje v smeri proti severovzhodu povečuje motiviranost,
tekmovalnost in krepi občutek smisla. Če iščemo novo smer v življenju, čim večkrat sedimo
na to mesto.
Sedež na zahodu, obrnjen proti vzhodu. Zahod je naklonjen užitku in zaljubljenosti.
Obrnjenost proti vzhodu spodbuja dejavnost in stremljenja ter pomaga pri uresničevanju
zamisli.
Sedež na severozahodu, obrnjen proti jugovzhodu. To je mesto za vodenje. Postavi nas v tok
vplivne či. Obrnjeni proti jugovzhodu imamo več možnosti za harmoničen napredek. Smer je
naklonjena komunikaciji in ustvarjalnosti. Idealno mesto za pomembnejši pogovor.
Sedež na severu, obrnjen proti jugu. Severna či je mirna in spokojna. Ko sedimo z obrazom
proti jugu, smo družabnejši in bolj odprti. V to smer glejmo, če imamo obiske in želimo biti
središče pozornosti. Mesto daje tudi navdih in nove zamisli.
Sedež na severovzhodu, obrnjen proti jugozahodu. Severovzhod krepi motiviranost.
Obrnjenost proti jugozahodu prebuja previdnost, počasen, metodičen napredek in praktičnost.
Koristi, če se moramo ozemljiti. Naklonjena je družinski harmoniji in globljim odnosom.
Razporeditev domače pisarne in pisalne mize.
Delo na domu ima številne prednosti. Ne le, da sami določamo njegov ritem in način, ampak
imamo tudi večji nadzor nad delovnim okoljem. Prostor lahko uredimo tako, da bo delal za
nas, namesto zoper nas.
Nekateri ljudje delajo v spalnici, kar ni ugodno, ker si zahteve nasprotujejo. Bolje je, da
namenimo prosto sobo izključno pisarni ali pa si uredimo delovni prostor v kotičku dnevne
sobe.
Pri urejanju domače pisarne, študijske ali delovne sobe, moramo uravnovesiti električno
sevanje različnih električnih naprav z naravnejšo či.
Ugodne lege so vzhodno, jugovzhodno, južno in severozahodno od središča doma. Energija
vzhoda spodbuja delavnost, aktivnost, zbranost in večjo sposobnost za udejanjanje dobrih
zamisli. To je najboljše mesto, če na novo začenjate posel ali poklicno pot. Či jugovzhoda je
podobna, a blažja, kar je ugodneje za komunikacijo, skladen razvoj in razcvet posla. Južna
ognjena či nam pomaga, da zbudimo pozornost s svojim delom in dosežemo priznanje in
potrditev. Ta smer je še posebej ugodna, če je naš uspeh povezan z javnim priznanjem.
Severozahod je idealen za vodenje, organizacijo, zbujanje in ohranjanje spoštovanja. Te
lastnosti so koristne, če vodimo skupino ljudi ali delamo v njej.
Barve. Spodbudno okolje vzhodne či ohranjamo z navpičnimi črtami v svetlo in temno zeleni
barvi. Blažjo energijo jugovzhoda oživimo z modrimi in zelenimi odtenki v vzorcih, ki se
ujemajo s peščeno in sivo belimi na enobarvnih jangovskih stenah. Energijo vročega juga
ohranjamo s srednje močnimi odtenki vijolične. Ublažimo jo s črnimi in z belimi potezami.
Severozahodnejši del doma je najbolj resen, zato je primeren za formalnejše, poslovno
delovno vzdušje. Tukaj poskusimo s sivo, z belo in s kostanjevo rjavo z rumenimi odtenki.
Primerni so tudi karirasti vzorci, saj dodajajo prsteno či, ki podpira kovinsko energijo
severozahoda.
Stres zaradi preživahnega delovnega okolja ublažimo z bledo rumenimi jinovskimi odtenki in
s pretanjenimi vzorci. Mirno či, ki premalo spodbuja k ustvarjalnemu delu, oživimo s
svetlejšimi, močnejšimi barvami.
Pohištvo. Delovna miza, predalniki za registre in police imajo ostre robove, vendar je
priporočljivo, da imajo zaobljene. Če ne moremo dobiti takšnih, jih ublažimo z rastlinami.
Stol naj nas ohranja budne med delom, vendar naj ne povzroča umskih ali telesnih napetosti.
Razsvetljava. Najbolj dobrodejno vpliva naravna svetloba. Prostor naj ima eno ali več velikih
oken. Ne uporabljajmo fluorescentnih žarnic.
Rastline. Dosti listnatih rastlin v prostoru uravnoveša električno sevanje. Zelo primeren je
spatifil.
Električne naprave skrbno izbiramo, da ublažimo negativne vplive električnega sevanja.
Računalniški zaslon na tekoče kristale, kakršnega imajo prenosni računalniki, je primernejši
od monitorja s katodno cevjo.
Shranjevanje. Poskrbimo za obilo shranjevalnega prostora tako, da bo pisarna urejena in
pospravljena. Nered zaustavlja či ter ovira jasno razmišljanje in ustvarjalno delovno okolje.
Namesto odprtih knjižnih polic namestimo zaprte omarice.
Pisalna miza. Za veliko mizo se počutimo dostojanstveni in vplivni. Zbuja občutek, da imamo
prostor za širjenje. Majhna, natrpana miza utesnjuje in počutimo se kakor, da ne moremo
napredovati. Okrogla ali ovalna miza je po navadi boljša od kvadratne ali pravokotne. Za njo
delamo bolj sproščeno, zlasti daljša obdobja.
Lesena miza stopnjuje naravni tok či, ki daje prijeten občutek. Mehki jinovski les (borovina)
sprošča in je prijaznejši na otip. Temen, trdi les (tikovina, mahagonij) dodaja občutek
formalnosti. Steklo je spodbudna površina za mizo, a za dolgotrajnejše delo manj primerno od
lesa.
Namestitev pisalne mize in stolov. Za delovno sobo je najbolj ugoden vzhodni del stanovanja.
Pisalna miza stoji v vzhodnem delu sobe in, ko sedimo na stolu za njo, zremo proti vzhodu.
Idealno je, da sedimo na ugodnem mestu s pogledom na okna in vrata, obrnjeni v dobrodejno
smer. Izberimo tisto smer, ki nam najbolj ustreza. Ne sedimo v bližini električnih naprav, ki
jih namestimo na severni del sobe ali na severni del delovne mize. Le te motijo zbranost,
utrujajo in povzročajo zdravstvene težave. Namestimo se tako, da ne kažemo hrbta glavnim
vratom v sobo, in tudi levo ali desno od nas naj ne bo nobenih vrat.
Če delovno sobo uporablja več ljudi, je najbolje, da vsi, ki delajo v prostoru, zrejo proti
središču sobe.
Če opravljamo delo, ki zajema poslovne sestanke, določimo poseben prostor ali kotiček za
srečanja. Stole razporedimo po podobnih načelih, ki jih uporabljamo, ko nameščamo goste
okoli jedilne mize ali v dnevni sobi. Vsaka smer ima svoje značilnosti, ki spodbujajo nekatere
lastnosti v ljudeh. Izkoristimo pa tudi načela za pravilno razporejanje ljudi glede na njihove
osebne in poklicne lastnosti ter glede na pričakovanja, ki jih gojimo v zvezi s srečanjem. Ta
način razporejanja stolov navdaja obiskovalce s pozitivnim občutkom ob sodelovanju z nami.
Pisalno mizo in stol lahko namestimo v 64 različnih položajih, za katere so značilne
različne zmesi či. Lega mize nas naravna na pretok či v prostoru, večji vpliv pa ima smer, v
katero smo obrnjeni, ko sedimo za mizo. Najugodnejši položaji so:
Sedimo na severozahodu, obrnjeni proti jugovzhodu. To je klasičen položaj za glavnega
direktorja ali vodilnega menedžerja. Severozahod krepi vodenje, organizacijo in odgovornost,
pa tudi dostojanstvo in verodostojnost. Pogled proti jugovzhodu koristi širjenju, ustvarjalnosti
in komunikaciji.
Sedimo na severovzhodu, obrnjeni proti vzhodu. Spodbudna či severovzhoda, združena z
dejavno či vzhoda, je zlasti koristna, če nam primanjkuje volje za delo ali, ko iščemo nove
smeri. Najbolj je naklonjena ljudem, ki se ukvarjajo z nepremičninami.
Sedimo na vzhodu, obrnjeni proti vzhodu. Či vzhoda je v tem položaju še močnejša.
Naklonjena je hitrim začetkom in hitri rasti. Položaj je odličen, če začenjamo novo poklicno
pot ali posel, zlasti v računalniški ali elektronski industriji.
Sedimo na vzhodu, obrnjeni proti jugovzhodu. Položaj je precej podoben zgornjemu le, da je
vzdušje manj napeto, saj prebuja lastnosti, ki spodbujajo komunikativnost, ustvarjalnost in
ubran razvoj. Naklonjen je zlasti ljudem, ki delajo v javnih občilih ali v turizmu.
Sedimo na vzhodu, obrnjeni proti jugu. Ta položaj je dejaven in koristen za udejanjanje
zamisli. Prinaša javno priznanje in napredovanje. Ugoden je za ljudi, ki skrbijo za stike z
javnostjo, delajo v prodaji ali oglaševanju. Manj primeren je, če smo nemirni in se stežka
zberemo.
Sedimo na jugovzhodu, obrnjeni proti vzhodu. Položaj je podoben tistemu, v katerem sedimo
na vzhodu, obrnjeni proti jugovzhodu le, da sta smeri zamenjani. Položaj mize določa, katera
či je prisotna. Večji vpliv ima smer, v katero smo obrnjeni, zato prevladuje vzhod.
Sedimo na jugovzhodu, obrnjeni proti jugu. Splet energij je idealen za ljudi, ki skrbijo za stike
z javnostjo ali delajo v kaki drugi komunikativni dejavnosti. Naklonjen je tudi pravnikom. Či
je zelo živahna, zato ni priporočljiva, če se zlahka vznemirimo ali občutimo stres.
Sedimo na zahodu, obrnjeni proti vzhodu. Na zahodu nas obdaja či, ki se nanaša na dohodek,
zadovoljstvo in užitek. Ker zremo proti vzhodu, bomo verjetno postali bolj ambiciozni,
dejavni in sposobnejši za uresničevanje zamisli. To je zlasti ugoden položaj za ljudi, ki so
zaposleni v finančništvu.
Razporeditev delovnega orodja na mizi. Da bi površina delovne mize delala v naš prid,
namestimo delovna orodja na predele, usklajene s či smermi.
Severozahod – organizacija. Na to mesto položimo dnevnik, planer ali organizator.
Sever – umirjenost. Na to mesto postavimo rastline, zlasti spatifil, ki zmanjšajo moteče učinke
električnega sevanja pisarniške opreme, saj vnašajo v delovno okolje lastno živo energijo.
Severovzhod – motivacija. Na to mesto namestimo predmete, ki spodbujajo k marljivejšemu
delu. Lahko so materiali, kot sta finančna napoved ali možnost večjega dobička.
Vzhod – sanje o prihodnosti. To mesto nas opominja na cilje, ki jih želimo doseči z marljivim
delom. Sem postavimo na primer avtomobil, kakšnega si od nekdaj želimo imeti.
Jugovzhod – komunikacija. To mesto je primerno za telefon, faks in pladenj s pošto.
Jug – javno priznanje. Sem postavimo nagrade, priznanja in druge javne pohvale.
Jugozahod – družinska ubranost. Na to mesto postavimo družinske fotografije in druge
spomine na družino.
Zahod – denarne zadeve. To mesto je primerno za čekovne knjižice, priročno blagajno in vse,
kar je povezano z denarjem.
Papirji, pisala in druge potrebščine naj bodo urejeni v predalih in registrskih omarah, ker
nered ovira harmoničen tok či.
Razporeditev spalnice.
Ugodne lege. Či zahoda je naklonjena romantiki in zadovoljstvu. Ta lega je najugodnejša za
zakonsko spalnico. Omogoča sprostitev, miren spanec, tiho zasebnost in intimnost. Energijo
kovine ohranjamo z rožnatimi, belimi in sivimi barvami, okrepimo jo z odtenki rdeče, srebrne
in zlate barve. Rdeča poglablja romantičnost, pastelni, sivo ali peščeno beli odtenki pa
porajajo mir in spokoj. Ohranjajo jo tudi okrogli vzorci na blagu in zidnih tapetah, nepravilni
vzorci (razgibani oblak) na mehkih in motnih površinah pa pomirjajo, če imamo težave s
spanjem.
Severna či je še posebej mirna in spokojna. Spodbuja pogled vase in duhovnost. Naklonjena
je zlasti starejšim ljudem in tistim, ki trpijo zaradi nespečnosti. Manj naklonjena je mlajšim.
Glede na okoliščine lahko ohranjamo naravno umirjeno či s peščeno ali sivo belo barvo.
Poživimo pa jo s toplejšimi rožnatimi in rdečimi odtenki.
Severozahodno naravno okolje spodbuja odgovornost in resnobo, a je nemara preresno za
mlajše ljudi. Ohranjamo ga s sivimi, belimi in rožnatimi odtenki. Karirasti vzorci z rumeno,
rjavo ali črno barvo dodajajo prsteno či, ki podpira kovinsko energijo smeri.
Vzhodna in jugovzhodna lega sta ugodnejši za mlade, saj sta spodbudni in živahni zlasti
zjutraj, ko sta izpostavljeni vzhajajočemu soncu. Z jinovskimi pastelnimi odtenki zelene ali
modre in z nepravilnimi vzorci (razgibani oblaki) pomirimo vzdušje za spanje.
Zdravila za neugodne lege. Jug in severovzhod sta najmanj ugodni legi za spalnico. Južna je
strastna in preveč ognjena, da bi dopuščala miren spanec. Pomirimo jo z bledimi jinovskimi
odtenki vijolične in z rumeno in rjavo barvo prsti. Koristijo tudi mehke rogozne teksture
preprog, tapiserij in oblazinjenega pohištva. Prsteno energijo dodamo s karirastimi vzorci, z
nizkimi košatimi lončnicami v neglaziranih lončenih posodah ali z neglaziranimi glinenimi
kipi.
Severovzhodna lega je ostra in lahko povzroča nočne more. Pomirimo jo z bledo rumenimi ali
rjastimi odtenki. Koristno energijo kovine vnesemo z bolj jinovsko zaobljenimi vzorci.
Jugozahodna či izjemno medlo deluje na vsakdanje življenje, poleg tega pa tudi niha. Treba jo
je spodbuditi in utrditi obenem. Spodbudimo jo s svetlo rumenimi in z rjavimi barvami ter z
bogatimi vijoličnimi odtenki ali vzorci. Z bronastimi in bakrenimi kroglami dodamo kovinsko
energijo jin, ki daje trdnost.
Tla naj bodo jin, da upočasnijo či, torej iz mehkega lesa ali pa so pokrite s tekstilnimi talnimi
oblogami.
Okna. Gosto nagubane ali čipkaste zavese ponoči upočasnijo tok či skozi okna in zagotavljajo
krepčilen spanec. Paziti moramo, da so tesno zastrte, ko spimo, zlasti, če je okno odprto.
Garderobne omare. Zagotovimo dovolj garderobnega prostora za oblačila in perilo. Omare v
zidnih vdolbinah ali prek cele stene slabijo ostro či.
Spalnično pohištvo naj ima zaobljene robove. Ostri vogali ne smejo biti usmerjeni proti
postelji, ker ostra či moti spanje ter slabo vpliva na osebno či in na zdravje.
Postelja. Najboljši material za posteljni okvir je les. Kovinski okvir (bron, lito železo)
spreminja krajevno magnetno polje in bolj pospešuje kroženje či, kot les. Na ta način
onemogoča miren in zdrav spanec. Vodne postelje niso priporočljive, saj ustvarjajo vlažno,
težko vzdušje, ki povzroča zastajanje.
Posteljno vzglavje varuje glavo pred hitro tekočo či, kar pa je manj pomembno, če stoji ob
steni.
Prostor pod posteljo naj bo prazen, da energija ne bi zastajala medtem, ko spimo. Če hranimo
stvari pod posteljo, jih odstranimo in redno čistimo prostor.
Žimnica oziroma jogi naj bo iz naravnih snovi. Bombaž, volna, slama in žima so veliko boljše
od pene in drugih sintetičnih materialov, nabitih s statično elektriko, ki črpa osebno telesno in
čustveno či. Vzmetnice s kovinskimi vzmetmi vplivajo na krajevno magnetno polje. Gibanje
či je kaotično in po spanju se počutimo zmedeni in zbegani.
S stališča feng šuija so najprimernejše futonske postelje, ki so sestavljene iz štirih do osmih
plasti debele bombažne preje, ovite v močno bombažno prevleko. Položimo jih na lesene
podstavke, ki jih dvignemo s tal tako, da zrak primerno kroži.
Posteljno perilo, kot so rjuhe, prevleke za blazine in odeje, se dotika kože, zato je pomembno,
da je iz čistega bombaža, platna, svile ali volne. Boljše so bombažne in platnene, saj bolje
»dihajo« kot svilene. Izogibajmo se sintetičnim tkaninam. Prešite odeje in pernice naj bodo
polnjene z naravnim perjem ali bombažem. Posteljno perilo in pregrinjala naj bodo
razmeroma dvignjena od tal tako, da zrak zlahka kroži pod posteljo. Posteljnino je treba redno
prati in zračiti, najbolje na prostem.
Barva posteljnega perila naj bo usklajena z osmimi smermi.
Smeri postelje. Izbira prostorov je morda omejena, kar pa po navadi ne velja za lego postelje.
Smer, v kateri spimo, vpliva tako na življenje kot na spanje. Najbolje je, da postavimo
posteljo vzdolž osi, ki teče skozi središče doma tako, da glava kaže v najugodnejšo smer.
Glava proti severu. Mirna smer pomaga proti nespečnosti, lahko pa tudi preveč umiri
življenje. Nekateri mojstri feng šuija ji pravijo lega smrti. Dobrodejna je za starejše ljudi, ker
krepi občutke spokoja, miru in duhovnosti.
Glava proti severovzhodu. Smer je preostra in preveč prodorna za miren spanec. Poraja
živčnost in hude nočne more. Čeprav povečuje motiviranost, ni dobro, če spimo v njej dalj
časa.
Glava proti vzhodu. Smer je idealna za mlade ljudi, saj zbuja občutek, da je vse pred nami, da
je jutri nov dan in da se lahko zgodi kar koli. Ugodna smer za poklicna stremljenja in
dokončanje zadev. Idealna je za razvoj in živahno življenje.
Glava proti jugovzhodu. Spanje v tej smeri spodbuja komunikacijo in ustvarjalnost, pa tudi
razvoj in dejavnejše življenje, čeprav manj občutno kot vzhodna smer.
Glava proti jugu. Močna energija in ognjena naravna smer ne pripomoreta k mirnemu spancu,
prej k vročim prepirom in nevarnosti ločitve. Čeprav krepi strast, ni dobro, da spimo dalj časa
v tej smeri.
Glava proti jugozahodu. Umirjena smer, ki umirja odnose, čeprav včasih poraja preveliko
previdnost. Pomeni tudi, da spimo z nogami proti severovzhodu, os severovzhod/jugozahod
pa je lahko vzrok nestabilnosti v življenju.
Glava proti zahodu. Združuje dober spanec s splošnim vzdušjem zadovoljstva. Povečuje
romantičnost in dohodek. Občutki zadovoljstva zlahka vodijo k lenobnosti in slabijo
motiviranost. Zahod je primernejši za ljudi z utečeno poklicno potjo.
Glava proti severozahodu. Smer je povezana z vodenjem in občutkom obvladovanja zadev.
Omogoča daljše, globoko spanje. Najprimernejša je za starejše ljudi, ki znajo modro ravnati z
oblastjo. Priporočljiva je zlasti za starše.
Razsvetljava. Mehka svetloba jin pomirja in ustvarja intimno vzdušje. Senčniki razpršijo ostro
svetlobo električne žarnice. Sveče dodajajo bolj naraven in romantičen žar. Če jih postavimo
na severovzhod, krepijo energijo prsti.
Rastline. Okroglolistne rastline delujejo blažilno. Postavimo jih na zahod ali severozahod
spalnice, ker podpirajo energijo kovine.
Slike. Izogibajmo se odsevnih površin jang. Primernejše so tapiserije ali slike brez odsevnega
stekla. Motivi naj prikličejo ljubeče in strastne občutke. Bolj intimen odnos bomo spodbudili
s predmeti, ki stojijo v dvoje. Na primer dvoje slik ali kipov, dve rastlini v istem loncu ali dva
svečnika. Svečnike upihnemo, preden zaspimo, ker povečujejo energijo ognja.
Razporeditev otroške sobe.
Prostor je največkrat namenjen spanju in igri. Soba naj bi bila podnevi zabavna, ponoči
umirjena. Zadovoljevati mora obe potrebi.
Če je spalnica namenjena dvema ali več otrokom, naj njihove postelje ležijo v isti smeri, da
bo med njimi ubranejši odnos. Napet odnos z otrokom lahko omilimo tako, da vsaj za nekaj
časa, ali dokler težave ne rešimo, postavimo svojo posteljo v isto smer z njegovo.
Čeprav je otroška soba namenjena več otrokom, poskrbimo, da ima sleherni od njih dovolj
prostora samo zase. To je lahko polica, predal, kos pohištva, kamor spravlja igrače, ali manjša
miza. Dovolimo jim, da sami uredijo te prostore in upremo se skušnjavi, da bi posredovali.
Ugodne lege. Vzhodna či je mladostna in spodbudna. Povezana je z rastjo in razvojem.
Dejavna je in predstavlja vzhajajoče sonce, ki simbolizira prihodnost. Otroku, ki šele začenja
živeti, zbuja občutek začetka novega dne. Žal pa vzhodna či pogosto ne dopušča mirnega
spanca, saj je preveč dejavna, zato jo je treba umiriti. Ugodno, dejavno drevesno či
vzdržujemo z osnovno modro barvo v blažjih, pomirjevalnih jin odtenkih. Odtenki svetlo
zelene, rumene in modre drugod v sobi delujejo ubrano, a obenem poživljajo. Enobarvne
stene in posteljna pregrinjala so bolj jang in blažijo vtis nereda, ki ga ustvarjajo igrače.
Rumena barva je usklajena v vseh smereh. Zvezdni motivi uvajajo ognjeno energijo in
pomirjajo drevesno či vzhoda. Dodatno jo lahko pomirimo z zelo bledimi pastelnimi
jinovskimi odtenki in s svetlo vijolično barvo.
Soba na jugovzhodu pozitivno vpliva na razvoj in živahno dejavnost, čeprav je energija blažja
kot na vzhodu in spodbuja ubranejši razvoj v življenju. Prostor je tudi mirnejši za spanje. Ker
je ta lega blažja od vzhodne, je pomirjanje odveč. Dovolj je, da ohranjamo naravno okolje.
Uporabimo močnejše odtenke skladnih barv, torej zelene in modre, ki naj bodo svetle in
vesele. Primerni so tudi navpični vzorci.
Soba na zahodu vsebuje bolj umirjeno či in je najprimernejša za spokojno spanje. Či je igriva,
žal pa ne prinaša enakih koristi kot druge smeri, zlasti ne, kar zadeva otrokov skladen razvoj
in rast. Zahod je prežet z umirjenim občutkom zadovoljstva, ki najbolj ustreza pretirano
dejavnemu ali bojazljivemu otroku, pa tudi otrokom, ki se radi prepirajo. Če čutimo, da bi
moral prostor vsebovati več spodbude in živahnosti, uporabimo jangovske odtenke rdeče in
vijolične s svetlo rumenimi pridihi. Pomagajo tudi karirasti vzorci.
Smeri spanja. Ko nameščamo otroške postelje, sledimo navodilom, ki veljajo za postelje
odraslih. Težave, ki veljajo zlasti za otroke, pa lahko rešimo tudi z načeli feng šuija.
Navedene smeri veljajo za posteljno vzglavje.
Vzhod in jugovzhod sta nasploh najugodnejši legi, čeprav je vzhod malce preživahen za
otroke, ki imajo težave s spanjem.
Zahod in sever pomagata otrokom, ki ne morejo spati, zlasti sever je še posebej dobrodejen za
novorojenčke.
Izogibajmo se naslednjih smeri: severovzhod je preoster in povzroča izbruhe, jug je preveč
ognjen in moteč, jugozahod je preveč zrel in poraja plašnost, severozahod je preresen, ker se
lahko zgodi, da lahko otroci sčasoma poskusijo nadzirati starše.
Zdravila za neugodne lege. Težave zaradi katerih so severovzhod, jug, jugozahod in
severozahod neugodne smeri za spanje, veljajo tudi za lego sobe. Sever je sicer moč začasno
uporabiti, dolgoročno pa je njegova lega neugodna.
Severno mirno či spodbudimo z dodano jangovsko kovinsko energijo. Dobrodejni so živo
rdeči sijoči kovinski mobili in zvončki.
Ostro či severovzhoda pomirimo z jinovsko prsteno in kovinsko energijo. Torej, z rjasto
rožnato in bledo modro barvo ter z obilno uporabo blaga in drugih mehkih rogoznih površin.
Obesimo mobile iz blaga v skladni barvi v severovzhodni del sobe.
Jugovo prekomerno dejavno či pomirimo z jinovsko prsteno energijo kot na severovzhodu.
Namesto rožnate raje uporabimo bledo in rjavo rumeno barvo. Pod posteljo položimo posodo
iz žgane gline, napolnjeno z ogljem.
Prezrelo jugozahodno či spodbudimo z jangovsko ognjeno in kovinsko energijo. Uporabimo
vijolične, rdeče in rožnate odtenke v cikcakastih ali krožnih vzorcih.
Slovesno severozahodno či pomirimo z dodajanjem vodne či. Torej, s peščeno barvo in z
vzorci nepravilnih (razgiban oblak) oblik na stenah.
Razsvetljava. Namestimo stenske svetilke namesto namiznih ali talnih, saj se tako izognemo
izpostavljenim električnim žicam. Če je soba na vzhodu ali jugovzhodu, uporabimo
reflektorske svetilke, ki odsevajo od stropa, in na ta način podpirajo energijo drevesa.
Garderoba. Namestimo več kosov pohištva, ki jih bodo otroci lahko dosegli. Zaradi tega bo v
sobi več prostora za igro. Idealni so leseni zaboji, kamor spravljajo igrače.
Postelje. Pograd prihrani prostor in omogoči, da otroka spita v isti smeri, kar je zlasti koristno,
če se rada prepirata. Posteljica majhnega otroka, ki se ponoči pogosto prebuja, naj stoji tako,
da bo ležal z glavo proti severu. Postelje naj bodo udobne in vabljive, blazine in pernice iz
naravnih tkanin.
Pohištvo. Okrogli stoli in mize manjšajo nevarnost ostre či. Otroci, ki sedijo ob mizi v
vzhodnem delu sobe, so obrnjeni proti vzhodu, kar krepi dejavno či. Svetle barve delujejo
spodbudno.
Tla iz naravnega lesa onemogočajo zastajanje in zlahka jih čistimo.
Okna. Navojnice iz blaga ponoči upočasnijo pritok či skoz okna ne, da bi ga zaustavile.
Podnevi so zvite in povsem razkrivajo okno tako, da je soba docela izpostavljena ugodni
energiji.
Igrače. Les je najboljši material za igrače, saj je naraven, močan in zdržljiv, pa vendar topel in
prijazen na dotik. Ponoči naj bodo igrače pospravljene, ker to pomirja či.
Slike iz blaga upočasnijo či in niso odsevne. Izberimo pozitivne motive, ki ustrezajo otroškim
potrebam. Svetle barve, zlasti rdeča, rumena in oranžna, so bolj jang, zato spodbujajo. Mehke
barve, zlasti zelena in modra, so jin in blažilne.
Mobili. Lahno premikanje mobilov ima spodbuden ali pa pomirjevalen vpliv na otroke.
Obesimo več sijočih, kovinskih jangovskih mobilov v zahodni del sobe. Vpliv bo večji, če jih
bomo pobarvali s svetlimi osnovnimi barvami. Mobili z blaga v pastelnih barvah so bolj jin in
pomirjajo. Ne obešamo jih nad posteljo.
Neprimerno za otroško sobo. Odprta vrata. Ponoči naj bodo vrata v otroško sobo zaprta, okna
pa zastrta. Či mirneje kroži in otroci lažje zaspijo.
Vzglavje pod oknom. Ne nameščajmo posteljnega vzglavja pod okno, saj je či tam živahnejša
in preprečuje globok spanec.
Masivno pohištvo. Otroci potrebujejo prostor, masivno pohištvo pa ga omejuje in ovira.
Nered. V otroški sobi zlahka zavlada prava zmešnjava zaradi razmetanih igrač in drugih
stvari. Spodbujajmo otroke, naj pospravljajo sobo, in odstranimo stvari, ki so jih prerasli.
Električne naprave. Karseda zmanjšajmo električno sevanje, zato naj bo otroška soba brez
televizorja, video naprav in osebnih računalnikov.
Zdravilo za strah pred temo. Če so otroci bojazljivi ali se bojijo teme, ne osvetljujmo sobe z
dodatnim električnim sevanjem, marveč namestimo v sobo naraven plamen v posebni posodi.
Drugi prostori.
V delovni prostor spadajo večji kosi gospodinjske opreme, kot so pralni stroj, sušilniki in
veliki zmrzovalniki. Paziti je treba na podobne stvari kot v kopalnici, saj grozi nevarnost
vlage in zastajanja či. Jangovske površine, kot so glazirane keramične ploščice, preprečujejo
vlažnost in plesen. Površine naj bodo čiste in suhe, napeljava pa brezhibna. Sončna svetloba
in svež zrak ohranjata či v gibanju. Najbolj neprimerne lege so na severovzhodu, vzhodu in
jugozahodu. Jugovzhod je ugodnejši, a ne na račun kuhinje, ki ima tu prednost.
Telovadna soba. Ljudje pogosto telovadijo kar v spalnici a, da bi se počutili močne in
dejavne, potrebujemo okolje, ki je bolj jang. Spodbudne barve so rumena, rdeča, vijolična,
oranžna in svetlo zelena. Dobrodejno je tudi kovinsko pohištvo. Prostor naj bo karseda
prazen. Idealna mesta zanj so na severovzhodu, vzhodu in jugovzhodu.
Igralna soba. Tekmovalna energija, primerna za igre, se zadržuje na severovzhodu doma.
Idealna je za telesne igre, kot sta biljard in namizni tenis, pa tudi za umske, kot je šah.
Študijska soba ali delavnica. Severovzhod spodbuja či, potrebno za ustvarjalne konjičke, kot
sta lončarstvo in kovinarstvo. Vzhod in jugovzhod sta idealna za praktične in metodične
ustvarjalne dejavnosti. Jugovzhod zlasti še za glasbo, vzhod za delo s kovino. Sever vsebuje
vodno energijo, ki je naklonjena študiju in notranjenu razvoju, torej pisanju ali komponiranju.
Shramba. Severovzhod je neprimeren za številne dejavnosti, zato ga raje uporabimo za
shranjevanje. Primerne so vgrajene omare, lahko pa ga uporabljamo kot ropotarnico. Shramba
naj bo urejena in vsaj enkrat na leto jo temeljito pospravimo.
Soba za meditacijo. Meditacij je več vrst in ljudje imajo različne potrebe, ko meditirajo. Sever
domovanja je bolj jin in zato primernejši za duhovne dejavnosti, ki potrebujejo umirjen
prostor. Tudi či severozahoda je v tesnem stiku z duhovnostjo, saj je povezana s trigramom
neba, ki poglablja intuicijo.
Napotki za izbiro okrasa.
Okras izjemno učinkuje na či prostora. Ko načrtujemo okrasne sheme, izbiramo barve, vzorce
in materiale, ima sleherna odločitev poseben vpliv, zaradi tega se držimo naslednjega
postopka:
- poiščemo lego in smer sobe glede na središče doma;
- ugotovimo skladne barve, vzorce in oblike za smer;
- v posameznih predelih prostora preverimo, ali so v ugodnih ali neugodnih legah glede na
namen;
- pri ugodnih legah želimo ohraniti obstoječo či in morda le dodamo pomirjevalne ali
spodbudne odtenke. Preverimo katere barve in vzorce;
- pri neugodnih legah se moramo odločiti, ali či potrebuje spodbudo ali pomiritev, da bi bila
lega ugodnejša. Preverimo katere barve in vzorce;
- ugotovimo, ali se moramo odločiti za življenjske spremembe ali rešiti nekatere težave. Če je
tako, katere spremembe so nujne;
- glede na potrebe in stremljenja ter glede na namen prostora ocenimo, ali potrebujemo več
energije jin ali več jangovskih vplivov. Pisarna bi mogoče morala biti bolj jang, spalnica pa
bolj jin;
- če želimo več energije jin, izberemo blede odtenke, vzorčaste površine, zaobljene oblike in
mehkejše, matirane materiale;
- če želimo več energije jang, izberemo svetle odtenke, enobarvne površine, jasno začrtane
oblike in trše, sijajne materiale.
Ubrane barve.
Ugotovimo smer prostora, ki ga želimo okrasiti, in nato ocenimo, ali naj okrepimo, ohranjamo
ali pomirimo njegovo či. Rumena barva središča, je ubrana v vseh smereh. Pomembnejše
barve so poudarjene.
Sever okrepi barva od rdeče do rožnate in od bele do sive. Ohranja od sivo do peščeno bele.
Pomirja bledo zelena in od temno zelene do modre.
Severovzhod okrepi vijolična barva. Ohranja sijoče bela, od rumene do rjave in črna.
Pomirja od rdeče do rožnate in od bele do sive.
Vzhod okrepi barva od sivo do peščeno bele. Ohranja svetlo zelena in od temno zelene do
modre. Pomirja bledo vijolična.
Jugovzhod okrepi barva od sivo do peščeno bele. Ohranja od temno zelene do modre in
svetlo zelena. Pomirja bledo vijolična.
Jug okrepi svetlo zelena barva in od temno zelene do modre. Ohranja vijolična. Pomirja sijoče
bela, od bledo rumene do rjave in črna.
Jugozahod okrepi vijolična barva. Ohranja črna, od rumene do rjave in sijoče bela. Pomirja
od rdeče do rožnate in od bele do sive.
Zahod okrepi sijoče bela barva, od rumene do rjave in črna. Ohranja od rdeče do rožnate in
od bele do sive. Pomirja od sivo do peščeno bele.
Severozahod okrepi sijoče bela barva, od rumene do rjave in črna. Ohranja od bele do sive in
od rdeče do rožnate. Pomirja od sivo do peščeno bele.
Barve za ozadja in za vzorce.
Ozadje: citronasta je sončna barva, a malce ostra, in je blizu prsteni či središča. Prikliče
poživljajočo svežino, pospremljeno s toplino. Vzorec: smaragdno zelena je bogata temno
zelena barva, ki predstavlja drevesno či jugovzhoda, a s toplejšimi rumenkastimi toni. Poraja
živahnost in navdušenje, obenem pa pomirja in zbuja občutek ugodja.
Ozadje: limetino zelena je živahna pastelna barva, ki je najbližja vzhodni drevesni či.
Simbolizira novo rast in ustvarja optimistično vzdušje. Primerna je za mlade ljudi. Vzorec:
turkizna je modro zelena barva, ki je najbližja drevesni či jugovzhoda. Ta barva je bolj jin in
ustvarja ozračje sproščenosti, čeprav tudi navdihuje in poživlja.
Ozadje: eau de nil je mešanica vodeno modre in zelene barve, najbližja je jugovzhodni
drevesni či. Precej je umirjena in je jin. Spodbuja ustvarjalnost in sprostitev. Vzorec: temno
modra je povezana z drevesno či jugovzhoda. Ta močen odtenek modre je izjemno primeren
za sončno sobo. Pripomore k ubranemu vzdušju.
Ozadje: prašno modra je pastelno modra barva, ki poraja jinovsko blažji tok sicer
navdihujoče drevesne či. Blažilno deluje v kopalnici in kuhinji. Vzorec: vijolična je vroča
ognjena barva, ki je blizu ognjeni či juga. Primerna je za družabnost in vnaša strast v prostor.
Ozadje: sivo vijolična je blizu ognjeni či juga, čeprav prebleda, da bi priklicala ogenj ali
strast. Poraja jinovsko, srednje spodbudno vzdušje in je primerna za druženje. Vzorec:
breskovo rožnata je barva sončnega zahoda in je najbližja zahodni kovinski či. Spodbuja
igrivost in romantičnost. Primerna je za pravo okolje za večerjo.
Ozadje: kristalno rožnata je najbližja kovinski či zahoda. Rožnata barva je tradicionalno
povezana z najmlajšo hčerjo in spodbuja mladostno, igrivo ozračje. Vzorec: oranžna je topla
sončna barva, ki je mešanica rdeče in rumene. Najbližja je kovinski in prsteni či zahoda in
središča. Pripomore k vedrejšemu vzdušju v temnejših predelih stanovanja.
Ozadje: svetlo marelična je blaga, topla barva, ki je najbližja prsteni energiji središča, čeprav
z navdihom zahodne kovinske či. Primerna je za spalnico. Vzorec: čokoladna je temno rjasta
barva, ki je blizu prsteni in kovinski či zahoda in jugozahoda. Poglablja trdnost in je primerna
za svetle, sončne prostore.
Ozadje: piškotno rjava je umirjena svetlo rjava barva, ki krepi občutke stabilnosti in varnosti.
Najbližje je prsteni či središča. Vzorec: srednje siva je najbližja kovinski či severozahoda.
Spodbuja občutke dostojanstva in avtoritete. Ustvarja bolj formalno vzdušje.
Ubrani vzorci in oblike.
Osnovne skupine vzorcev je moč povezati s či petih elementov: nepravilne vzorce z vodo,
navpične črte z drevesom, zvezde z ognjem, kvadrate s prstjo in okrogle vzorce s kovino.
Vzorce je moč povezati tudi z osmimi smermi. Ugotovimo smer prostora, ki ga želimo
opremiti. Ocenimo, ali želimo povečati, ohraniti ali pomiriti či v njem. Preden se odločimo za
vzorec, preverimo, če njegovi učinki ustrezajo v različnih legah.
Či severa povečajo krogi, loki in ovali. Ohranjajo nepravilne oblike, oblaki in valovi.
Pomirjajo tanki in visoki pravokotniki, ki so postavljeni navpično, in navpične črte.
Či severovzhoda povečajo konice, zvezde in cikcak. Ohranjajo dolgi pravokotniki, ki so
postavljeni vodoravno, vodoravne črte in kvadrati. Pomirjajo krogi, loki in ovali.
Či vzhoda povečajo nepravilne oblike, oblaki in valovi. Ohranjajo tanki in visoki
pravokotniki, ki so postavljeni navpično, in navpične črte. Pomirjajo konice, zvezde in cikcak.
Či jugovzhoda povečajo nepravilne oblike, oblaki in valovi. Ohranjajo tanki in visoki
pravokotniki, ki so postavljeni navpično, in navpične črte. Pomirjajo konice, zvezde in cikcak.
Či juga povečajo tanki in visoki pravokotniki, ki so postavljeni navpično, in navpične črte.
Ohranjajo konice, zvezde in cikcak. Pomirjajo dolgi pravokotniki, ki so postavljeni
vodoravno, vodoravne črte in kvadrati.
Či jugozahoda povečajo konice, zvezde in cikcak. Ohranjajo dolgi pravokotniki, ki so
postavljeni vodoravno, vodoravne črte in kvadrati. Pomirjajo krogi, loki in ovali.
Či zahoda povečajo dolgi pravokotniki, ki so postavljeni vodoravno, vodoravne črte in
kvadrati. Ohranjajo krogi, loki in ovali. Pomirjajo nepravilne oblike, oblaki in valovi.
Či severozahoda povečajo dolgi pravokotniki, ki so postavljeni vodoravno, vodoravne črte in
kvadrati. Ohranjajo krogi, loki in ovali. Pomirjajo nepravilne oblike, oblaki in valovi.
Vplivi materialov.
Materiali, s katerimi opremljamo ali krasimo dom, vplivajo na naravo či v vseh prostorih.
Odnosi med či materialov in njihovimi različnimi legami v stanovanju določajo, ali bodo
stopnjevali, ohranjali ali umirjali či prostora.
Vpliv lesa na či je po navadi nevtralen. Gladke, zloščene površine trdega lesa, kot je
mahagonij, jo malce pospešijo, tiste iz mehkejšega, bolj grobega lesa, kot je borovina, pa
upočasnijo. Velika prednost lesa je, da ga zlahka čistimo. Ustvarja lahkotno, sproščeno
vzdušje, ne da bi porajal nevarnost zastajanja či. Najbolj usklajen je na severu, vzhodu,
jugovzhodu in jugu, čeprav ga lahko uporabimo kjer koli v stanovanju. Predmeti iz lesa
predstavljajo či drevesa.
Kovine, kot so nerjaveče jeklo, emajl, lito železo, krom in druge, so bolj jang in pospešujejo
gibanje či, zato so zlasti primerne na območjih, ki se nagibajo k zastajanju, kot so kopalnice.
Še posebej, če ležijo na severu stanovanja. Predmeti iz kovine predstavljajo či kovine.
Steklo, isto kot kovina, spodbuja hitrejše kroženje či, zlasti v velikih šipah v oknih, vratih, na
mizah ali v okvirih slik. Predmeti iz stekla predstavljajo či vode.
Blago, kot so zavese, volnene preproge, rogoznice in tapetniško blago, upočasnijo či, zato
pomirjajo prostor. Pretirana uporaba blaga lahko povzroči zastajanje. Najbolje je, da je blago
stkano iz naravnih vlaken, kot so bombaž, lan, volna in svila. Dobre so tudi preproge iz 80 %
volne. Izberimo naravno podlago. Klobučevina je primernejša kot sintetična vlakna, ki
porajajo lastno statično elektriko, negativno za či. Predmeti iz blaga predstavljajo či prsti.
Izdelki iz rastlinskih vlaken, kot so: preproge in talne obloge iz ločja, sisala, kokosovih
vlaken ali morske trave, upočasnijo tok či. So najbolj jin, saj so mehke in izjemno
teksturirane. Žal jih je težko čistiti in jih je treba pogosto sesati. Predmeti iz rastlinskih vlaken
predstavljajo či prsti.
Protje, bambus in trstje so uporabljeni v glavnem za pohištvo, včasih pa tudi za stenske
obloge. Ti materiali imajo podobne lastnosti kot rastlinska vlakna in grob, mehek les.
Predmeti iz protja, bambusa in trsja predstavljajo či drevesa.
Keramične in glinene ploščice so bolj jin in upočasnijo či, zato ustvarjajo mirnejše,
prijetnejše okolje. Glazirane, sijajne ploščice z odsevno površino so bolj jang in delujejo
podobno kot steklo in marmor. Predmeti iz keramike in gline predstavljajo či prsti.
Trd, gladek, zloščen kamen, kot sta granit ali marmor (predmeti iz njiju predstavljajo či
kovine), pospešuje gibanje či in ustvarja živahnejše, a tudi nemirnejše vzdušje. Neprimeren je
za spalnice, kajti hitra či ovira globok in zdrav spanec. Mehkejše kamnite površine, kot so
skrilaste in apnenčaste (predmeti iz njiju predstavljajo či prsti), imajo sicer podobne lastnosti
kot marmor, toda groba in neenakomerna površina razprši či, kar je lahko prednost, ko
moramo zmanjšati nevarnost zastajanja. Kamnita tla so primerna za prostore brez dnevne
svetlobe, kot so kopalnice in shrambe.
Plastični in sintetični materiali ovirajo tok či, saj ji preprečujejo, da bi prosto krožila po
domu, zato se jih je bolje ogibati. Predmeti iz teh materialov predstavljajo či ognja.
Ubrani materiali.
Ugotovimo smer prostora in ocenimo, ali naj okrepimo, ohranimo ali pomirimo njegovo či.
Nato izberemo primerne materiale.
Či severa okrepimo s kovino in tršim kamnom. Ohranimo s steklom. Pomirimo z lesom,
protjem, bambusom, trsjem in rastlinskimi vlakni.
Či severovzhoda okrepimo s (plastiko). Bolj priporočljiv je kamin. Ohranimo s keramiko in
glino, mehkejšim kamnom ter blagom. Pomirimo s kovino in tršim kamnom.
Či vzhoda okrepimo s steklom. Ohranimo z lesom, protjem, bambusom, trsjem in rastlinskimi
vlakni. Pomirimo s (plastiko).
Či jugovzhoda okrepimo s steklom. Ohranimo z lesom, protjem, bambusom, trsjem in
rastlinskimi vlakni. Pomirimo s (plastiko).
Či juga okrepimo z lesom, protjem, bambusom, trsjem in rastlinskimi vlakni. Ohranimo s
(plastiko). Pomirimo s keramiko in glino, mehkejšim kamnom ter blagom.
Či jugozahoda okrepimo s (plastiko). Ohranimo s keramiko in glino, mehkejšim kamnom ter
blagom. Pomirimo s kovino in tršim kamnom.
Či zahoda okrepimo s keramiko in glino, mehkejšim kamnom ter blagom. Ohranimo s kovino
in tršim kamnom. Pomirimo s steklom.
Či severozahoda okrepimo s keramiko in glino, mehkejšim kamnom ter blagom. Ohranimo s
kovino in tršim kamnom. Pomirimo s steklom.
Razsvetljava
Svetloba prinaša energijo v prostor in oživlja njegovo či. Najbolj dobra je naravna svetloba,
zato so priporočljiva velika okna, tudi strešna, ki jih pogosto odpiramo. Stene naj bodo
pobarvane svetle barve. Umetno svetlobo uporabljajmo le zvečer in v mračnih dneh. Primerno
nameščena ogledala odsevajo svetlobo v prostor.
Vrste razsvetljave: Žarnice običajno uporabljamo za razsvetljavo doma. Le te oddajajo
enakomerno svetlobo pod širokim kotom. Razmeroma enakomerno stopnjujejo či na širšem
območju.
Z reflektorskimi svetilkami usmerimo svetlobo na neko mesto in oživimo energijo zlasti v
temnejših kotih, kjer rada zastaja. Uporabimo jih tudi za razsvetljavo posameznega kota v
večnamenskem prostoru, kjer delamo, medtem, ko je preostali prostor naravno ali manj
osvetljen.
Reflektorji, ki so usmerjeni kvišku, spodbujajo tok či kvišku, kar je zlasti ugodno, če imamo
nizke ali poševne stropove.
Varčna žarnica ustvarja sijočo, močno svetlobo, ki je idealna za pospešitev či v predelu, kjer
zastaja. Zlahka jo napeljemo na strop. Pogosto se uporablja tudi v prosto stoječih svetilkah z
zatemnilniki.
Fluorescentna razsvetljava oddaja drugačno barvo svetlobe in močno električno sevanje.
Pogosto povzroča glavobole, težave z zbranostjo in umsko utrujenost. Enaki vpliv imajo tudi
manjše fluorescentne žarnice, ki rabijo malo energije.
Barvna razsvetljava uvaja posebne svetlobne frekvence. Preverimo smer barvnih svetilk glede
na središče doma in izberimo skladne barve.
Pršenje svetlobe. Neposredna svetloba, ki jo oddajajo gole žarnice, je ostrejša in bolj jang.
Senčniki, papirnati zasloni ali rastline, nameščene pred vir svetlobe, jo lahko prijetno
razpršijo. Tudi odsevna razsvetljava blaži njeno ostrino. Svetlobo usmerimo na strop ali na
steno, namesto v prostor. Svetlejša kot je površina, močnejša je odsevnost tako, da se
neposredna svetloba jang ublaži in jinovsko obarva.
Kovinski, stekleni ali odsevni senčniki ustvarjajo manj sproščeno vzdušje, ki je bolj jang.
Električne naprave.
Električne naprave slabijo či, a zdrave okrasne rastline, nameščene ob njih, so uspešno
zdravilo. Zelo učinkoviti so spatifili.
Energija električnega štedilnika vpliva na osebno či, pa tudi na hrano, ki jo pripravljamo, zato
je najboljše, da uporabljamo štedilnike na plin, trdo gorivo ali na kurilno olje.
Hrana v hladilniku je obdana s pretanjenim poljem elektromagnetnega sevanja. Če je le
mogoče, hranimo jedi v hladni jedilni shrambi, kleti, v mrzlih obdobjih pa zunaj.
Televizorji porajajo električno polje znotraj katodne cevi, zato nekaj sevanja vedno uhaja.
Moč tega sevanja se manjša z oddaljenostjo, zato sedimo čim dalj od televizorja.
Monitor osebnega računalnika deluje podobno kot televizor. Po navadi sedimo tik pred njim,
zato je nevarnost še večja. Moč sevanja lahko zmanjšamo tako, da na monitor obesimo
zaščitni zaslon. Bolj priporočljivo je uporabljati prenosni računalnik z zaslonom na tekoče
kristale.
Fakse in kopirne stroje namestimo čim dalj od območij, kjer sedimo ali spimo.
Električne odeje izklopimo, ko smo v postelji, saj sevajo iz prevelike bližine.
Električni sušilci za lase sevajo preblizu možganom, zato je boljše, da lase posušimo naravno.
Električni grelci oddajajo polja električnega sevanja v prostor. Bolje je, da se odločimo za
centralno gretje, plinsko gretje ali za pravi ogenj.
Prenosni telefoni oddajajo mikrovalovne frekvence električnega sevanja naravnost v
možgane, kar jih lahko segreje na podoben način, kot mikrovalovna pečica segreva jedi.
Nevarnost zmanjšamo z jekleno žico na anteni, z uporabo slušalk ali mikrofona. Vsekakor je
boljši žični telefon.
Wereles internet deluje podobno škodljivo kot prenosni telefoni. Ta internet seva po celem
stanovanju in zaradi tega smo vedno ogroženi.
Pri napeljavi električnih žic moramo paziti, da jih ne napeljujemo pod posteljo ali blizu
vzglavne blazine.
Vrste rastlin.
Rastline imajo poseben pomen, saj so žive in ustvarjajo lasten tok či, hkrati pa tudi krasijo
stanovanje. Gojenje obilice zelenih, zdravih lončnic ustvarja sveže in živahno vzdušje. Delajo
ravnotežje pri razmeroma mrtvih materialih, ki so pogost del stanovanjske opreme, električnih
sevanjih iz gospodinjskih naprav in statični elektriki, ki se nahaja v plastiki in drugih
sintetičnih materialih. Poleg tega skrbijo za svež zrak, saj v procesu presnove proizvajajo
kisik. Skrbno jih negujmo. Uveli in odmrli listi negativno vplivajo na či.
Vsepovsod po stanovanju namestimo različne vrste lončnic, ker njihove raznolike lastnosti
dopolnjujejo in zagotavljajo bolj uravnovešen tok či na mestu, kjer stojijo. Na nekaterih
mestih so še posebno koristne, na drugih mestih pa niso priporočljive. Lončnic s koničastimi
listi ali trni, kot so juke, palme ali kaktusi, ne postavljamo v bližino področij, kjer sedimo ali
spimo, saj ustvarjajo ostro či. Ko iščemo primerna mesta zanje, moramo upoštevati tudi
njihovo povezavo z jinom in jangom ter s petimi elementi.
Jang rastline (dracena) so tiste, ki bujno rastejo kvišku in imajo ostre, koničaste liste. Le te
združujejo drevesno in ognjeno či. Primerne so za spodbujanje či v kotu ali pod poševnim
stropom. Ne smemo jih postaviti v bližino sedežnih garnitur ali postelje. Najboljše smeri so
vzhod, jugovzhod, jug in jugozahod.
Jin rastline (kosmuljka) imajo dolge, ozke, koničaste liste, ki slapasto visijo navzdol. Na ta
način ustvarjajo pomirjajoče vzdušje. Najprimernejša smer je sever.
Rastline elementa vode (bršljan) rastejo košato, imajo mehke liste in so usmerjene kvišku.
Nagnjene so k oprijemanju in plezanju. Primerne so za kotičke, v katerih primanjkuje sonca
(kopalnica brez oken), ker rastejo tudi v senci. Idealna smer je sever.
Rastline elementa drevo (hiacinta) rastejo navpično navzgor. Izberemo barvo cvetov, torej
rožnata, bela, modra ali peščeno bela, ki je usklajena z mestom, kamor jo želimo postaviti.
Najbolj harmonično deluje na vzhodu in jugovzhodu.
Rastline elementa ogenj (vijolica, božična zvezda) imajo zvezdasto oblikovane cvete in to
vijolične, rdeče, rožnate, rumene ali okraste barve. Izberemo tiste barve, ki ustrezajo mestu,
kjer stojijo. Idealne lege so vzhod, jugovzhod, jug, jugozahod in severovzhod. Lahko so tudi
visoko rastoče, ki imajo razprostrte, šilaste liste (palma), vendar le te ne smemo postaviti na
severovzhod, ker je tu či že sama po sebi ostra in prodorna.
Rastline elementa prst (ciklama, begonija) so košate nizke rastline. Tiste, ki imajo vijolične
cvetove, so za strast, rdeče ali rožnate za romantičnost in navdušenje, bele za trdnost. Idealne
lege so jug, jugozahod, severovzhod, zahod in severozahod.
Rastline elementa kovine (tolstica) imajo okrogle trdne liste. Le te dodajajo stabilnost in
spodbujajo pritok denarja. Sem spada tudi spatifil, ker njegovi beli cvetovi dodajajo kovinsko
či, poleg tega, da blažijo električno sevanje. Idealne smeri so zahod, severozahod in sever.
Uporaba rastlin.
Pri notranjih kotih rastline preprečujejo zastajanje či, saj jo spodbudijo k gibanju. Namestimo
bolj jangovske rastline, povezane z ognjeno či, zlasti take z dolgimi, ostrimi, koničastimi listi.
Pred štrleči kot namestimo košato rastlino, ki bo umirila ostro či. Najprimernejše so rastline z
okroglimi in gostimi listi.
Pri dolgih hodnikih razvrstimo košate rastline na obeh straneh hodnika, da upočasnimo
prehitro či.
V kopalnicah rastline spodbujajo či k gibanju. Primerne so visoke lončnice, ki dodajajo
drevesno in izčrpavajo premočno vodno či, zlasti na severnem delu prostora.
Rastline vnašajo v kuhinjo živo naravno energijo. Visoke rastline dodajajo drevesno či, ki je
usklajena z vodno in ognjeno či pomivalnega korita in štedilnika.
Rastline v spalnico vnašajo zdravo, naravno či. Rastline z mehkimi listi ustvarjajo mirnejše jin
vzdušje.
Bodičaste rastline, kot so kaktusi, nam dajejo občutek varnosti. V svojo okolico oddajajo
ostro či, ki prežene vlomilce. Namestimo jih vzdolž okenskih polic.
Vaze in posode v katere dajemo narezano cvetje ali rastline.
Okrogle steklene vaze dodajajo mirno vodno či in so najprimernejše za severni del prostora
ali stanovanja.
Visoke lesene vaze dodajajo navdihujočo drevesno či. Postavimo jih na vzhod ali jugovzhod.
Obložit jih moramo z vodotesno oblogo.
Piramidaste ali koničaste vaze stopnjujejo ognjeno či. Vijolična barva jo dodatno poveča.
Idealno mesto je na jugu.
Nizka glinena korita in sklede dodajajo umirjeno prsteno či. Postavimo jih na jugozahod ali
severovzhod.
Okrogle kovinske posode spodbujajo kovinsko či. Rdeča in srebrna barva povečata vpliv.
Najprimernejši smeri sta zahod in severozahod.
Cvetlice
Orhideje, katerih cvetovi so okraste barve, krepijo vodno či. Pomešane z rdečimi in
vijoličnimi cvetlicami jo še dodatno povečajo. Postavimo jih na sever.
Šmarnica s svojimi belimi voskastimi cvetovi spodbudi severovzhodno či.
Praproti in trave so visoke zelene rastline z okrasnimi listi, ki spodbujajo drevesno či.
Primerne so za vzhodni del prostora.
Plavica s svojimi svetlo modrimi cvetovi, ki so zvezdaste oblike, ugodno vpliva na
jugovzhodno či.
Ostrožniki imajo podoben učinek kot plavica. Njihova visoka stebla vsebujejo drevesno či.
Srobot s svojimi velikimi, vijoličnimi zvezdastimi listi okrepi ognjeno či. Vazo postavimo na
jug.
Mačehe s svojimi rumenimi cvetovi vsebujejo prsteno či. Postavimo jih na jugozahod. Na tem
mestu so primerne tudi rumene primule in trobentice.
Krizanteme, ki imajo temno rdeče cvetove, spodbujajo zahodno či. Uporabimo lahko tudi
temno rdeče gerbere, dalije in popke vrtnic.
Dalije, ki imajo bele cvetove, spodbujajo severozahodno či. Zaradi okrogle oblike cveta pa
krepi kovinsko či.
Tulipan, ki ima rdeč cvet, spodbuja zahodno či, bel severovzhodno, severozahodno in severno
či. Zaradi okrogle oblike cveta pa krepi kovinsko či.
Nagelj ima podoben učinek kot tulipan. Njegova oblika cveta tudi krepi kovinsko či.
Mimoza s svojimi številnimi drobnimi rumenimi cvetovi, ki so v obliki kroglic, krepi či
središča. Postavimo jo v središče doma.
Perunika, ki ima rumene, modre ali vijolične cvetove, je povezana z drevesno či. Postavimo jo
v središče in na jug.
Anemonin cvet je povezan s kovinsko či. S svojimi močnimi barvami ohranja či na enem
mestu. Rdeče anemone postavljene v kopalnico, ki se nahaja na zahodu, preprečujejo
odtekanje či.
Lilija s svojim visokim steblom in cvetovi, ki so pogosto obrnjeni navzdol, lahko umiri
preživahen del stanovanja.
Sončnična nazobčana oblika cveta vsebuje ognjeno či, barva pa je bližje prsteni či. Ker širi či
navzven, ima močen utrjevalen vpliv.
Marjetica s svojimi belimi cvetovi ugodno vpliva na severno, severozahodno in
severovzhodno či.
Vrtnica, ki je rdeče barve in je še v popku, podpira kovinsko či. Ko se cvet odpre, je njena
oblika bolj ognjena. Postavimo jo na zahod.
Pohištvo
Prostori ne smejo biti prenatrpani s pohištvom in morajo biti pospravljeni, ker drugače či težje
kroži. Natrpan prostor na severu stanovanja lahko vpliva na zdravje, življenjsko moč, spolno
poželenje, duhovnost in sposobnost za umiritev. Najbolj moramo paziti na središče stanovanja
in središče vseh prostorov. Vselej naj bodo pospravljena in karseda prazna.
Paziti moramo, da pohištvo stoji v ugodnih legah in da je obrnjeno v ugodne smeri.
Ne nameščajmo pohištva z ostrimi robovi navzven. Vrtinčasta ali ostra či, usmerjena
naravnost proti nam, zavrtinči osebno či, kar lahko izzove občutke zmedenosti in zdravstvene
težave.
Postelje. V spalnice z visokimi stropi lahko postavimo postelje na visokih nogah, kar
spodbuja kvišku usmerjeno drevesno či. Spalnice z nizkim stropom raje opremimo z nizkimi
posteljami ali s fotoni, ki ustvarjajo bolj umirjeno prsteno či.
Stoli. Okrogli, mehki, debelo oblazinjeni stoli so bolj jin in v njih se zlahka sprostimo.
Pokončni stoli z ravnimi nasloni so jang in spodbujajo k dejavnosti. Namestimo nekaj stolov
jang in nekaj jin, da bo vzdušje uravnoteženo. Nasprotje ustvarimo z barvami. Na primer z
rdečo blazino jang na mehkem stolu jin. Upoštevamo tudi razporeditev stolov.
Mize. Oblika jedilne mize močno vpliva na okolje. Če želimo, da je vzdušje v jedilnici bolj
sproščeno, poskusimo z ovalno mizo, ki je bolj jin. Če je jedilni kot del dnevne sobe in malce
nedoločen, lahko uporabimo okroglo ali kvadratno obliko mize, saj sta bolj jang in bosta
ohranjali či jedilnega prostora na enem mestu. Stranske mize in kavne mizice naj imajo
zaobljene vogale zlasti, če stojijo blizu sedežnih garnitur. Steklena namizna plošča pospešuje
tok či in ustvarja spodbudno, živahno vzdušje. Ima jangovski vpliv. Materiali jin, kot je
naraven les, pa imajo blažilni učinek.
Predalniki. Visoki predalniki spodbujajo hitrejši tok kvišku usmerjene drevesne či, nizki pa
vnašajo bolj umirjeno prsteno či. Okrogli gumbi, zlasti kovinski, spodbujajo kovinsko či in
dajejo predalniku trdnejši navdih.
Toaletne mizice. V spalnici naj imajo zaobljene vogale, da se izognemo ostri či. Poskrbimo,
da ne bomo spali pred ogledalom, obrnjenim proti postelji. Pokrijmo ga z blagom, če je
potrebno. Ovalno ogledalo se ujema z orisom glave in je primernejše, saj deluje pomirjevalno,
ko se ličimo.
Omare. Vgrajene omare naj bodo načrtovane tako, da či ne bo zastajala v njih. Trde, gladke,
sijajne površine ohranjajo či v gibanju. Če je le mogoče, naj štirioglato oblikujejo prostor. Na
primer vgradimo omaro v vdolbino, saj skrije njene vogale in prepreči nastajanje ostre či. To
je še zlasti pomembno v spalnicah. Iz istega razloga lahko postavimo v vdolbino tudi
samostojno stoječe omare. Kotne omare so koristne, ker izravnavajo ostre kote, ne da bi
dodale štrleče vogale. Omare naj bodo čiste in pospravljene.
Vrste okrasnih predmetov in njihov vpliv.
Na tok či v stanovanju in na vrtu vplivajo kipi, umetniška dela in okrasni predmeti. Mednje
spadajo slike in tridimenzionalni predmeti. Vpliv okrasnega predmeta je odvisen predvsem od
njegove oblike in materiala. Slike vplivajo s simbolnim pomenom, ki deluje na osebno či.
Slika ali kip ljubimcev v nežnem objemu spodbuja romantične občutke.
Vpliv različnih oblik, barv in materialov na či lahko združimo ter oblikujemo idealen okrasni
predmet.
Kvadratne škatle dodajajo kovinsko či, zato jih namestimo na jugozahod za priklic trdnosti.
Predmeti iz prozornega stekla, postavljeni na sever, ustvarjajo občutek razkošja.
Svetla keramika kroglaste oblike osredotoča či na zahodu in severozahodu.
Nizki glineni predmeti ustvarjajo trdno ozračje, zato jih namestimo na severovzhod.
Lesene živali, kipi ali vaze dodajajo živahnost v skladu z vzhodom in jugovzhodom.
Kovinske škatle in okvirji dodajajo trdno kovinsko či na severozahod in zahod.
Kamniti kipci spodbujajo igrivo či zahoda.
Okrasni predmeti za določeno funkcijo.
Za romantičnost poiščemo kovinski kipec z rdečimi navdihi, ki ima romantičen motiv, in stoji
na okroglem podstavku, postavimo na zahod stanovanja, sobe ali vrta.
Za poklicno pot je idealen visok lesen kip, s pridihom zelene barve ali pa obdan z zelenjem.
Postavimo ga na vzhod doma, sobe ali vrta.
Za družinsko harmonijo postavimo nizek glinen ali mavčen kip rumene, bele ali črne barve na
jugozahod.
Za mir in spokojnost postavimo steklen kip nepravilne oblike na severni del doma.
Za ugled in priznanje postavimo vijolično zvezdo ali piramido na južni del doma. Njen vpliv
bo močnejši, če drži svečo, torej predmet je svečnik.
Ogledala
Ogledala pospešujejo in preusmerjajo či. Trde, ploske, sijajne površine krepijo gibanje či.
Njihova odsevna lastnost pa je nekaj odbija v druge smeri. Učinek je podoben preusmerjanju
svetlobnih valov. Ogledala uporabljamo za usmerjanje či in svetlobe v tiste predele
stanovanja, kjer zastaja, poleg tega pa tudi odsevajo či iz področij, kjer je energije preveč, in
odbijajo tokove prehitre, neugodne ali ostre či.
Podoben učinek na tok či imajo tudi svetleči tolkači, gumbi in kljuke na vratih, poštni
nabiralniki, okraski, zastekljene, okvirjene slike, zloščena kovinska posoda in deli
razsvetljave. Ravni elementi, kot je steklo na okvirjeni sliki, delujejo kot ravna ogledala.
Oblikovani, kot so tolkači na vratih, pa kot izbočena. Bolj kot je površina zloščena in
odsevna, bolj vpliva na či.
Oblike ogledal. Ravna ogledala preusmerjajo či, izbočena pa jo pršijo vsenaokrog. Izbočena
ogledala so običajno okrogla, ravna pa različnih oblik, kot so: pravokotna, kvadratna, okrogla,
ovalna in osmerokotna.
Osmerokotna ogledala imajo poseben pomen, saj je osem stranic usklajenih z osmimi smermi.
Na okoliško či pa pretanjeno vpliva tudi material in barva okvirja. Okrogla in ovalna ogledala
so povezana s kovinsko či. Okrogla so bolj jang in jo ohranjajo. Ovalna so bolj jin in jo pršijo.
Visoka, ozka, pravokotna ogledala spodbujajo kvišku usmerjeno drevesno či. Nizka, široka,
pravokotna ogledala pa so povezana s prsteno či in ustvarjajo bolj umirjeno, trdno vzdušje v
prostoru. Kot krogi so tudi kvadrati bolj zgoščene oblike in ohranjajo či.
Uporaba ogledal. Hodniki. Ogledala obesimo na obe steni dolgega hodnika, vendar tako, da se
ne gledajo ena v drugo. Vsako mora biti malo premaknjeno po hodniku naprej. Na ta način se
bo či premikala od enega k drugemu in se upočasnila. Hodnik bo videti širši. V temnejših,
ovinkastih kotičkih obesimo izbočena ogledala tako, da bomo videli okoli zavoja. Če
odsevajo sončno svetlobo, toliko bolje. V tem primeru ogledalo zgladi pot či okoli zavoja.
V prostorih, ki so v obliki črke L, uporabimo velika ogledala, ki zbujajo vtis, da se prostor širi
v vdolbino. Obesimo jih tako, da odsevajo prostor nasproti. Spodbudila bodo tudi tok či prek
sobe in stena z ogledalom bo videti bolj oddaljena. Ogledalo mora biti veliko, najbolje je, da
prekriva celotno steno.
Pri majhnih prostorih uporabimo velika ravna ogledala, ki pripomorejo, da je prostor videti
večji. Poleg tega usmerjajo či prek sobe, kar zbuja občutek širine.
Preddverja. Če je vznožje stopnic nasproti vhodnih vrat, obesimo izbočeno ogledalo, ki bo
odsevalo či nazaj v stanovanje. Namestimo ga tik ob vhodnih vratih tako, da bomo videli
okoli njih, ko jih odpremo.
Splošni napotki. Stičišča med ogledalnimi površinami zakrijemo s trakovi, tankimi lesenimi
letvicami ali z rastlinami. Stičišča izkrivljajo odsev, kar moti naraven tok či in otežuje
sprostitev. Ne uporabljajmo ploščic, ker fragmentirani odsevi ustvarjajo kaotično či.
Velikost. Ogledala naj bodo dovolj velika, da odsevajo celotno postavo. Obesimo jih v višino
glave.
Spalnice. Ne obešajmo ogledal nasproti postelje. Med spanjem oddajamo či, s katero odtekajo
iz telesa nezaželene misli in čustva. Odsev ogledala pa nam jih vsaj deloma vrača.
Lega. Ne obešajmo drugega nasproti drugega, saj se bo či odbijala med njima in se ne bo
pomaknila naprej.
Okna. Ne nameščajmo jih na okenske police, saj lahko zmedejo tok či skozi okno, pa tudi ne
nasproti oken ali vrat, da ne odsevajo či, ki stopa v prostor.
Nega. Pazimo, da so vselej čista. Počena ali zlomljena pa takoj zamenjamo.
Vodni motivi
Z dodajanjem vodnih okrasov na vrt ali v stanovanje vnašamo svežo či, ki je izjemno
dobrodejna za zdravje in življenjsko pot. Postavimo jih na vzhod ali jugovzhod od središča
doma. Vse preostale lege so neustrezne. Pomembno je, da je voda vselej bistra in čista.
Ribniki in vodometi. Najbolj dobrodejno deluje okrogel ali ovalen vrtni ribnik. Zastajanje či v
njem preprečimo z ribami, žabami, vodnimi rastlinami, s travami in z drugimi živimi bitji, ki
vzdržujejo dobro ekološko ravnovesje in čistočo vode.
Vodomet ali umetni slap sredi ribnika preprečujeta zastajanje. Vodometi oživljajo vodo in
ustvarjajo močan, kvišku usmerjen tok či. Dodatno ga lahko okrepimo s svetilkami, ki žarijo
navzgor. Vodometi varujejo dom pred hitro či s prometne ceste ali pred ostro či sosednje
zgradbe. Učinkoviti so le tedaj, ko stojijo med hišo in cesto ali virom ostre či.
Potok, ki se nemara vije po vrtu, mora teči proti vhodnim vratom, ne proč od njih. Voda, ki
odteka od doma, odnaša s seboj tudi denar. Idealno je, da se voda bliža vratom v nizu blagih
zavojev.
Tudi slapovi porajajo dejavnejši tok či. Padajoča voda vpliva bolj pomirjevalno kot kvišku
usmerjen vodomet.
Tekoča voda potokov, vodometov in slapov žubori, kar dodatno vpliva na osebno či. Voda, ki
teče po kamniti strugi, lahkotno zavija okoli ovir na poti, njen zvok pa blago pomika či naprej.
Dobrodejna je v življenjskih stiskah in hudih trenutkih.
Zvok blago curljajoče vode je bolj jin in blažilen medtem, ko sta glasen padec hrumečega
slapa ali žuborenje visokega vodometa bolj jang in spodbudna.
Povsem tiha voda z mirno gladino je najbolj jin.
Plavalni bazeni. Voda v plavalnem bazenu običajno vsebuje kemične snovi, ki preprečujejo
razvoj bakterij in rast alg, zato je v nekem pogledu onesnažena in ni najboljša. Bazen naj ne bi
imel ostrih kotov. Primerni so pravokotni bazeni z zaobljenimi koti, ovalni bazeni ali bazeni
nepravilnih, zakrivljenih oblik. Ne gradimo bazena preblizu hiši ali vhodnim vratom.
Notranji bazen naj bo opremljen z učinkovitim zračenjem. Načrtovan naj bo tako, da vlaga ne
more pronicati v preostali del doma. Vrata med prostoroma, kjer je bazen, in preostalim
delom stanovanja, naj bodo vselej zaprta.
Notranji vodni motivi. Z akvarijem vnesemo tekočo vodo v stanovanje. Namestimo ga
vzhodno ali jugovzhodno od središča doma, najraje v vzhodni ali jugovzhodni del prostora.
Namesto plastičnega okrasja položimo vanj prodne kamenjške in školjke. Primerne rastline
dodajajo lastno či, ohranjajo čistočo vode in zdravje rib.
Notranji vodometi so lahko zapletene izdelave ali pa sestavljeni le iz preprostega kamna z
vgrajeno črpalko, ki pritiska vodo proti vrhu, od koder curlja navzdol. Tudi vodometi naj
ležijo vzhodno ali jugovzhodno od središča stanovanja ali sobe.
Če nimamo prostora za bolj spopolnjen vodni okras, postavimo skledo vode. Vodo dnevno
menjamo. Najbolje je, da jo napolnimo iz pipe, napeljane v vzhodnem ali jugovzhodnem delu
doma.
Ribe, ki jih gojimo v ribniku ali akvariju, tudi vplivajo na či. Hitre, napadalne ribe, ki se
zaganjajo sem in tja, ustvarjajo bolj jangovski, dinamičen tok či, kar velja tudi za ribe svetlih
barv. Počasne, mirne ribe ali ribe nevpadljivih barv so bolj jin in porajajo blažje, sproščujoče
vzdušje.
Vodna zdravila. Vodni motivi, ki so bolj jang, imajo bolj pozitivne učinke na nas, kot tisti, ki
so jin. Hitreje se vse ureja na čustvenem področju, poslovnem in finančnem področju…
Kristali
Kristal, obešen znotraj okna, vnaša zunanjo či v temne ali pretirano umirjene predele
stanovanja. Sončna svetloba, ki posije skozi njega, se razlomi v mavrične barve, in sije v vse
smeri. Vsaka barva vsebuje drugačno vrsto či. Zelena prinaša drevesno či vzhoda.
Kristali so večinoma okrogle oblike, z vdelanim obročkom in vrvico za obešanje, in imajo
množico brušenih ploskev, od katerih se svetloba živahno lomi v številne smeri. Pri
nepravilnih oblikah ali zobčastih kristalih, moramo paziti, da ne ustvarjajo preveč ostre či.
Položimo jih v bližino rastlin, katerih či blaži či kristala.
Sveče
Sveče vnašajo ognjeno či v predel stanovanja, kjer gorijo. Zelo so koristne v temnejšem
prostoru. Postavljene v južni predel prostora ali v kot, ga bodo osvetlile in osušile. Pri
meditiranju prižgimo samo eno svečo in jo uporabimo kot točko, na katero se osredotočimo.
Na ta način lažje razvijamo nove misli. Dve sveči postavljeni tesno skupaj nam omogočata
razviti intimnejši odnos. Visoke sveče predstavljajo drevesno či, ki podpira ogenj, in zaradi
tega so najbolj primernejše.
Ugodne lege so na vzhodu, jugovzhodu, jugu, jugozahodu, severozahodu in v središču doma
ali prostora.
Oblika, material in barva svečnika tudi vpliva na či okolice. Visok črn svečnik iz kovanega
železa je povezan z drevesno, prsteno in kovinsko či. Visok in zelen lesen svečnik ima vse
značilnosti drevesne či. Raven bel porcelanast svečnik ima značilnosti prstene či.
Bele sveče so najbolj povezane s plamenom in so primernejše od barvnih.
Zvoki
Glasni ali pridušeni zvoki spodbujajo ali čistijo či zlasti v stanovanjskih predelih, kjer se
nagiba k zastajanju. Takšni predeli so temni koti, hodniki, preddverja in območja pod
poševnimi strehami. Za ustvarjanje zvoka uporabimo mobile, zvonce in ure. Pazljivo izbiramo
zvoke, ki morajo biti prijetni ušesu, če naj delujejo pozitivno.
Mobili so običajno narejeni iz lesa – drevesna či, kovine – kovinska či ali lončenine – prstena
či. Preden jih obesimo, preverimo smer glede na središče doma in izberemo ustrezni material.
Če želimo spodbuditi či na severu, obesimo kovinske. Za pomirjanje južne či so primerni
lončeni mobili.
Zvonci in gongi so se nekoč uporabljali za čiščenje či v celotnem stanovanju ali le v kakem
predelu. Ročno zazvonimo z njimi na območjih, ki zbujajo težek občutek. Zvok, proizveden s
kovinskim zvoncem in gongom, okrepi tok či. Deluje spodbudno in jo ohranja svežo in čisto.
Ure. Ritmično tiktakanje ure ustvarja bolj jangovsko, strogo či, primerno, če potrebujemo
malce reda v življenju. Redni, občasni udarci ure čistijo či in dodajajo tiktakanju novo
razsežnost.
Morska sol
Sol je od vseh živil najbolj jang. V krvi, ko je v obliki natrija, neposredno deluje na osebno či.
V prostorih črpa vlago iz zraka, zato vsrkava či, jo prečisti in uravnoveša. Njena zgoščajoča
se či, ki se giblje navznoter, je povezana s kovinsko či, zato je sol moč uporabljati v
okoliščinah, ko je usklajena z njo. Nizko porcelanasto skledico, napolnjeno z dvema žlicama
morske soli, položimo na tla, na polico ali na mizo. Lahko jo tudi skrijemo za kos pohištva.
Najbolj učinkovita je na severovzhodu in jugovzhodu stanovanja, kjer uravnovesi sicer
spremenljivejšo prsteno či. Zelo koristna je, če v tej smeri stojijo vrata, stopnice, kopalnica ali
kuhinja.
Območja posebne moči.
Bogastvo. Kristal citrin, ki nosi moč sonca, postavimo v kot bogastva, ki se nahaja na najbolj
oddaljeni levi točki od vhodnih vrat stanovanja ali vrat v posamezni prostor. Citrin omogoča
veliko ustvarjalnost, pretvarja negativno energijo, privabi blaginjo, dviguje samozavest,
pomaga nam razviti pozitiven odnos ter spodbuja veselje.
Odnosi. Kristal roževec ali granat postavimo v kot odnosov, ki se nahaja na najbolj oddaljeni
desni točki od vhodnih vrat stanovanja ali vrat v posamezni prostor. Roževec je kristal
brezpogojne ljubezni in neskončnega miru. Granat navdihuje ljubezen in predanost. Spodbuja
medsebojno pomoč. Odpira srce in daje samozavest. Več si lahko preberete na podstrani
»Zdravje – energija kristalov«.
Dom mora ustrezati našim osebnim ciljem in stremljenjem!
FENG ŠUI V PRAKSI
Simon Brown
Prevedla: Vera Čertalič
Za slovensko izdajo: Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana 2001
Prevod dela: Practical Feng Shui
Slike so vzete iz interneta.