Dragi mladi prijatelji! Dragi starši! Prijave in cena

Dragi mladi prijatelji!
Z velikim veseljem in navdušenjem smo se
animatorji in g. župnik pripravljali na letošnji
oratorij. Priprave so nam bile velik izziv, da se
naučimo skupinskega dela in občutimo
vrednoto zastonjskega darovanja.
Osrednja oseba Oratorija 2015 je mladi svetnik
Dominik Savio, zavetnik cerkvenih pevcev in
ministrantov. V življenju so ga odlikovali prijaznost,
veselje, vestno spolnjevanje vsakodnevnih
dolžnosti in stalna pripravljenost, da priskoči na
pomoč.
Geslo, ki nas bo spremljalo tekom letošnjega
Oratorija pa je: »Hočem biti svet.«
Z oratorijem želimo v Škofji Loki doseči
naslednje cilje:
• pomagati otrokom, da bodo življenje
izkusili v sproščenosti in veselju;
• pomagati otrokom, da bodo odkrili svoje
talente in sposobnosti;
• spodbuditi otroke, da se bodo odgovorno
vključili v življenje in dejavnosti domačega
okolja;
• vzgajati otroke, da bodo odkrivali Boga v
dogodivščinah
vsakdanjosti,
lepoti
stvarstva ter medčloveških odnosih;
• omogočiti otrokom, da bodo na zdrav
način zaživeli v skupnosti med seboj in z
Bogom ter jih spodbuditi, da bodo v
svojem življenju z navdušenjem znali
pričevati vero.
PRIJAVNICA ORATORIJ 2015
priimek in ime
datum rojstva
popolni naslov
alergije ali zdravila
obkrožite velikost majice svojega otroka
7-8 9-11 12-14 S M L XL
priimek in ime enega od staršev oz. skrbnikov
telefon oz. GSM, kjer boste dosegljivi
Prijave in cena
podpis staršev
Dragi starši!
Letos bomo mladi pripravili že 16. oratorij, kar
kaže na to, da je v našem okolju prisotna
močna potreba po kakovostnem preživljanju
počitnic. Naj vas opozorimo, da bo tudi letos
število prijav omejeno. Na oratorij sprejmemo
prvih 80 prijavljenih otrok.
Vsi, ki pripravljamo počitniški program, vas
vabimo, da se nam na oratoriju tudi sami kdaj
pridružite ali nam pomagate po svojih močeh!
Prijavite se lahko v župnijskem uradu Škofja Loka
v času uradnih ur, lahko pa oddate prijavnico in
prispevek tudi pred oz. po maši v zakristiji.
Prijave se zbirajo do vključno nedelje, 7. junija
2015. Prispevek znaša:
• 25 € za prvega otroka iz družine,
• 20 € za vsakega naslednjega iz iste družine.
V ceno so vključeni:
• material za delo v delavnicah,
• vsakodnevni topli obrok,
• majica,
• celodnevni izlet,
• stroški promocije in organizacije,
• nezgodno zavarovanje.
S podpisom potrjujem, da svojega otroka v času
oratorija, med 6.7. in 10.7. 2015, izročam v varstvo
animatorjem in da bom v tem času dosegljiv na zgoraj
napisano telefonsko številko!
S podpisom se kot starš strinjam, da se lahko javno
uporabijo izdelki in primerne fotografije mojih otrok za
namen promocije in obveščanja o dogajanju na Oratoriju
v Škofji Loki.
Animatorji se bomo potrudili, da bo vse potekalo
normalno, toda ne nosimo nobene pravne
odgovornosti!
V skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov se
bodo vsi seznami otrok ustvarjeni za potrebe oratorija po
končanem oratoriju uničili, elektronski pa izbrisali.
Spodaj na črto je zaželjeno, da napišete predlog kakšno
delavnico bi otrok želel obiskovati. To NI prijava na
delavnico!
PRIJAVNICA ZA STARŠE
POMEMBNO!
Dragi starši, oratorij je čas, ko vaši otroci preživijo
veliko lepih trenutkov s prijatelji in animatorji.
Veliko je dogajanja in s tem tudi veliko priprav, da
vse lepo in prav poteka. Zato Vas prosimo za vašo
pomoč pri izvedbi Oratorija.
oratorijski dan bo v ponedeljek
6. julija.
☺ Ta dan se otroci dobimo ob 09.00 na
»HOČEM
BITI SVET«
kapucinskem vrtu.
Želim pomagati pri izvedbi Oratorija 2015 v Škofji
Loki:
•
☺ Prvi
☺ Zaključek
oratorija bo v PETEK, 10.
julija 2015 ob 15h, s sveto mašo v
tehnična
pomoč
pri
postavljanju
in
kapucinski
cerkvi
sv.
Ane
in
pospravljanju;
•
pomoč pri delitvi hrani - napišete katere
☺ Če imate kakršna koli vprašanja, želje
dneve;
•
družabnim zaključkom.
peka peciva za zaključek ali vmes.
priimek in ime
telefon/GSM
Vaša pomoč
kateri dan (v primeru pomoči pri hrani ali pecivu)
Prijavnico oddate v župnišču ob prijavi otroka.
ali predloge se obrnite na:
MAJA KOZJEK
voditeljica animatorjev
(051 603 501)
ŠKOFJA LOKA
6. 7. – 10. 7. 2015