KORPORATIVNA BROŠURA

KORPORATIVNA BROŠURA
VEČEROVO VESOLJE IMA RAZLIČNE KANALE IN ZNOT
TISKANE
EDICIJE
(časopis, revije, priloge)
SPLET IN DIGITALNE
PLATFORME
DOGODKI
OSEBNI STIK
PRODAJA
OTRAJ TEH PONUJA ŠTEVILNE PRODUKTE
Večer
Osrednji dnevni časopis severovzhodne
Slovenije
V soboto
Priloga Večera, ki poglobljeno razkriva ozadja
družbenih dogodkov, jih ocenjuje, analizira in
podaja mnenja
Kvadrati
Priloga Večera za gradnjo, obnovo, prenovo,
nakup in vzdrževanje doma
TV Večer
Priloga Večera s televizijskim sporedom za vse
dni v tednu, obogatena s številnimi napovedmi vsebin in ocenami filmov
Zlata jesen
Priloga Večera z vsebinami, nasveti, predstavitvami ugodnosti in namigi za seniorje
Namig
Priloga Večera z idejami za preživljanje
prostega časa – od rekreacije do sprostitve,
potovanj, hobijev in tehnoloških novosti
Smučarija
Priloga Večera z največjim svetovnim testom
smuči, novostmi na področju opreme in turističnimi informacijami, pravi katalog
za ljubitelje belih strmin
Posebne priloge Večera
Kakovostne in vsebinsko močne priloge
Večera (liga prvakov, svetovno prvenstvo v
nogometu, košarka, olimpijske igre …), ki
se izdajajo ob največjih športnih ali drugih
dogodkih
Večer v nedeljo
Nedeljski časopis s temami kulinarike, športa,
družabne kronike, zdravja, lepote, tehnologij,
avtomobilizma, turizma
opremljanja, dizajna in dekorja interierja
Posebne izdaje Našega doma: Sodobne hiše,
Lepi slovenski vrtovi, Gobe, Sladki prazniki …
Lep vrt in naravna lekarna
Revija z 28 letno tradicijo, ki bralcem ponuja
uporabne informacije za urejanje vrta in pridelavo naravnih zelišč v vseh sezonah
History
Svetovna revija, ki prinaša izviren in zanimiv
vpogled v zakulisje pomembnih zgodovinskih
dogodkov
Science Illustrated
Najuspešnejša globalna revija o poljudni
znanosti z optimističnim, vizualno spektakularnim pogledom v svet vrhunske znanosti in
odkritij
Fokus
Priloga Večera za male sladkosti življenja modo, lepoto, zdravje, trende, prehrano in
avanture - ki se prodaja tudi samostojno
Naš dom
Štiri ali osemstranski tematski snopič Večera,
urejen skupaj z naročnikom po podobi časnika
Večer, ki omogoča odpiranje različnih tem,
obalna revija o poljudni znanosti z optimističnim, vizualno spektakularnim pogledom v
svet vrhunske znanosti in odkritij
www.vecer.com I m.vecer.com
Facebook in twitter skupnost
Ruslica
Bob leta
Večerov piknik
Večernica
Bonbon
Bogat portal z aktualnimi novicami
in dostopom do tiskane izdaje že zvečer
Najbolj gledana oddaja v svojem časovnem
pasu in eden največjih družabnih dogodkov
v Mariboru
Terenska prodaja
Prodaja edicij Večera v centrih naselij,
trgovskih središčih, na velikih prireditvah,
v kopališčih. Mesečno ogovorimo 25.000 ljudi.
Klub Večer
Klub, v katerem sodelujejo vsi naročniki
Večera, ki lahko pri več kot 50 partnerjih dobijo
tudi za več kot 1000 evrov ugodnosti
Najbolj brana slovenska revija za kulturo bivanja o najnovejših trendih in novostih s področja
Večer neprestano komunicira z več kot 25
tisoč prijatelji na facebooku in 10 tisoč sledilci
na twitterju
Tradicionalno srečanje bralcev: idilično okolje
pod Pohorjem, koncerti, otroške delavnice,
športne aktivnosti, deset tisoč obiskovalcev
Prva slovenska knjigarna in založba
elektronskih knjig
Nagrada Večera za otroško in mladinsko
literaturo s podelitvijo v Murski Soboti
VEČER
Da res ne mine dan brez Večera, dokazuje dejstvo, da bo Večer, ki je najstarejši časnik na Slovenskem, letos
praznoval častitljivo 70-letnico svojega obstoja. Na dan zmage, 9. maja.
Večer je medijska hiša, ki bralcem na vseh platformah – v tisku, na spletni strani in na aplikaciji – vsak dan prinaša verodostojne novice in zgodbe iz Slovenije in sveta. In jih zna s komentarji in analizami tudi postavljati v
kontekst dogajanja, kar je za bralčevo vsakodnevno življenje pomembno. Predvsem pa Večer kot edini medij na
Slovenskem bralcem vsak dan prinaša tudi verodostojne, relevantne in zanimive informacije iz lokalnih okolij,
zlasti iz Maribora, pa tudi širše iz podravske, pomurske, koroške, šaleške in celjske regije. Od aprila 2014 medijska
hiša Večer izdaja še Večer v nedeljo, ki bralcem prinese tudi lahkotnejšo, a še zmeraj relevantno vsebino.
Da je Večer za javnost pomemben medij, njegov glas pa ne glede na zaostrene razmere na trgu tiskanih medijev
močan, dokazuje podatek o branosti, ki pravi, da tiskana izdaja Večera vsakodnevno doseže 108.000 bralcev.
Prednosti Večera
- Najmočnejši medij v regiji
- Kakovostne vsebine
- Lokalne vsebine, vpetost v okolje
- Verodostojnost
- Tesen stik z bralci in poznavanje bralcev
70
LET TRADICIJE
108.000
DOSEG
VECER.COM
Večer je pionir na področju interneta in mobilnih aplikacij. Obiskovalci portala vecer.com spremljajo poleg aktualnih novic in posebej za digitalni Večer spisanih zanimivih in berljivih tem še kopico tematskih portalov in
interaktivnih storitev. Prav tako naročniki e-Večera lahko berejo Večer že zvečer, torej pred izidom tiskane izdaje.
Bralec se lahko na vecer.com tudi aktivno vključuje v nastajanje vsebin. Vecer.com je največkrat nagrajena spletna medijska stran v Sloveniji. Pomembna prednost je tudi v celoti digitaliziran arhiv Večera, ki vključuje vse članke iz celotnih 70 let obstoja medijske hiše.
Prednosti vecer.com
- Visoka obiskanost:
• 105.824 obiskovalcev
• 2,910.987 prikazov strani
- Vsebinska bogatost
- Verodostojnost
- Tesen stik z bralci
- Segmentacija, targetiranje
150.000
OGLEDOV SPLETNE STRANI
VIR: NRB, GOOGLE
Vecer.com vsak dan obišče 30.000 do 40.000 unikatnih obiskovalcev in ima v celoti 150.000 ogledov.
BOB LETA GLEDAMO VSI!
Večerova akcija Bob leta ima že 16-letno tradicijo in je ena najbolj odmevnih akcij v slovenskem medijskem
prostoru. Ideja, da je treba reči bobu bob, se je odlično uveljavila, kajti prireditev Bob leta se v živo prenaša na
nacionalni televiziji, in to v najbolj gledanem terminu. To je večer pogumnih misli, ostrih besed in močnih
sporočil.
Prednosti dogodka Bob leta
- Najvišja gledanost TV-oddaje v svojem časovnem pasu: 254.608 gledalcev + 16.900 ob ponovitvi
- Visoka vpletenost javnosti: 26.918 glasovalcev za zmagovalno izjavo
- Eden največjih družabnih dogodkov: 1000 ljudi na druženju po prireditvi
- Multimedijsko pojavljanje partnerjev: na televiziji, v tisku, na spletu, družbenih omrežjih in na dogodku
27%
41% 43%
39%
34%
20%
12%
8% 10%
9%
osnovna šola
srednja šola
višja in visoka šola
16%
16%
4 -9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
nad 65
18 - 49
13%
32%
29%
25%
24 %
31 %
38 %
Izobr
azb
a
Spo
l
32
%
30
%
30
22
%
30
%
%
%
35
%
%
Pomurje/v. Štajerska
Štajerska
Savinjska
Ljubljana
osrednja Slovenija
Gorenjska
Dolenjska
Primorska
ija
Reg
26
40
STRUKTURA GLEDALCEV ODDAJE BOB LETA 2014
VIR: NIELSEN
st
o
r
Sta
NA VEČEROVEM PIKNIKU SE SREČAMO
STARI PRIJATELJI
Večerov piknik je eden najbolj množičnih rekreativno-zabavnih dogodkov na prostem v Mariboru. Njegov
program je izjemno bogat; na idilični lokaciji pod Pohorjem se prepletajo športnorekreacijske dejavnosti
(brezplačna gondola, sedežnica, rekreacijski pohod …), program za družine in otroke (delavnice, posebne
naprave za otroke) in zabavnoglasbeni program na odru pri Snežnem stadionu.
Prednosti Večerovega piknika
- Tradicija in prepoznavnost dogodka - že več kot 40 let
- Več kot 10.000 obiskovalcev
- Pester nabor kanalov komuniciranja dogodka - tisk, splet, družabni mediji
- Vpletenost partnerjev v program dogodka - aktivnosti, animacije, ponudbe, nagrade, maskote, razstave
vseh obiskovalcev
4000
3500
prevozov z gondolo
zapestnic za naročnike
prodanih golažev
1200
200
prodanih Večerovk
družin na pohodu (3 žigi)
VIR: LASTEN
10.000
6000
KLUB VEČER - SKUPAJ S PARTNERJI
RAZVAJAMO NAROČNIKE
Klub Večer je lojalnostni program za naročnike časopisa Večer, s poudarkom na dodani vrednosti za naročnika
in za partnerja. V njem sodelujejo vsi naročniki Večera, to je skoraj 22.000 gospodinjstev, ki aktivno izkoriščajo
številne ugodnosti. Naročnikom ponujamo številne ugodnosti, hkrati pa partnerjem kluba s pomočjo širokega
spleta komunikacijskih orodij povečujemo prodajo in krepimo njihov ugled.
Klub Večer ponuja za vse naročnike Večera široko paleto ugodnosti v skupni vrednosti več kot 1000 evrov
letno. Te ugodnosti obsegajo popuste pri Večerovih storitvah, popuste na produkte in storitve lokalnih in nacionalnih partnerjev ter ugodno ponudbo lastnih produktov.
OSTALO
14%
28% KOPANJE V TERMAH
10%
KNJIGE
VIR: LASTEN
10%
Prednosti Kluba Večer
- Obsežen portfelj
MALI OGLASI
15%
- Več kot 300 ugodnosti za naročnike
- Več kot 50 partnerjev
- Več kot 300 skupnih prodajnih aktivnosti na leto
ČESTITKE 5%
- Aktivni bralci
- Več kot 3000 transakcij na leto
18%
- Nagovarjanje preko različnih kanalov
KONCERTI, PRIREDITVE
Tisk, splet, brošura, dogodki
TURISTIČNI PAKETI
NOVE ZVEZDE V VEČEROVEM VESOLJU V 2015.
NOVI VEČER
V NEDELJO
APRIL
VEČEROVIH
70 LET
- Dogodek ob obletnici Večera,
ki bo postregel z zabavo za naročnike,
poslovne partnerje in vse prebivalce
SV Slovenije
- Predviden obisk: 10.000
- Geografija: Podravje, Pomurje,
Koroška, Savinjska
BREZPLAČNIK
VEČER KOROŠKA
NOVA PRILOGA
KULINARIKA
- Nova priloga Večera, ki bo ponujala
recepte in uporabne članke
o kuhanju in kulinariki
- Predvidena naklada: 33.000
- Geografija: Podravje, Pomurje,
Koroška, Savinjska
MAJ
NOVA PRILOGA
REKREACIJA
- Brezplačni časopis z lahkotnimi in
lokalnimi vsebinami
- Predvidena naklada: 33.000
NOVI KLUB
VEČER
- Lojalnostni program naročnikov
Večera z ugodno ponudbo partnerjev
in prodajo lastnih storitev in
produktov
- Predviden obseg: 30.000
naročnikov
- Geografija: Podravje, Pomurje,
Koroška, Savinjska
JUNIJ
- Nova priloga Večera, ki bo imela
uporabne članke o rekreaciji
na različnih področjih
- Predvidena naklada: 33.000
- Geografija: Podravje,
Pomurje, Koroška, Savinjska
JULIJ
NOVA PRILOGA
BonBon NAKUPI
- Nova priloga Večera, ki bo bralcem
dajala informacije in nasvete, povezane
z nakupovanjem, predvsem ocene izdelkov, primerjave cen in nasvete glede
razprodaj
- Predvidena naklada: 33.000
- Geografija: Podravje, Pomurje,
Koroška, Savinjska
NOVA
SPLETNA STRAN SEPTEMBER
VECER.COM
- Obsežnejša spletna stran, ki združuje
različna interesna področja bralcev
- Predviden doseg: 70.000 unikatnih
uporabnikov/dan
- Geografija: Podravje, Pomurje, Koroška, Savinjska in tudi celotna Slovenija
- Magazinski tip časopisa, ki ima
aktualne in uporabne novice ter razne
zanimivosti, ki zadovoljujejo potrebo po
informiranosti in radovednosti
- Predvidena naklada: 12. 000
- Geografija: Podravje,
Pomurje, Koroška, Savinjska
NOVEMBER
NOVA PRILOGA
BonBon ZDRAVJE
- Nova priloga Večera, ki bo obdelala
različna specifična obolenja in ponujala
koristne informacije za njihovo
premagovanje
- Predvidena naklada: 33.000
- Geografija: Podravje, Pomurje,
Koroška, Savinjska
ZAKAJ OGLAŠEVATI V VEČERU
DOSEG V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI
(POMURJE, PODRAVJE, KOROŠKA, SAVINJSKA)
NAJMOČNEJŠI
MEDIJ V REGIJI
16,6 %
4,8 %
39,9 %
DELO
DNEVNIK
VEČER
77
118
4032
DOSEG
108.000
novinarjev
KAKOVOSTNE
VSEBINE
prispevkov/dan
prispevkov/mesec
100
430
5165
LOKALNE
VSEBINE,
VPETOST V
OKOLJE
Več kot
lokalnih sponzorstev in donatorstev
lokalnih prispevkov/mesec
lokalnih prispevkov/leto
40 telefonskih stikov/dan
Do 25.000 direktnih stikov/mesec
Več kot 700 uveljavljenih ugodnosti/leto
21 podatkov o naročnikih (demografija, življenjski stil in nakupovalne navade,…)
1341
VERODOSTOJNOST
TESEN STIK
Z BRALCI IN
POZNAVANJE
BRALCEV
citatov/leto
Večer je med dnevniki pozicioniran kot
časopis, ki govori resnico (reče bobu bob),
je objektiven, jedrnat in razkriva ozadja.
15
orodjih (tisk, dogodki, direkten stik)
Zavezanost rezultatom
- Snovanje aktivnosti na podlagi razumevanja poslovnih ciljev in poznavanja ciljnih skupin
- Poudarek na merljivosti aktivnosti (skozi končna poročila)
- Pripravljenost sodelovanja na modelih delitve prihodkov
POGLED V
PRIHODNOST
Definirana strategija razvoja do leta
Več kot
35
razvojnih projektov
2020
RAZUMEVANJE
POSLOVNIH CILJEV IN
PREDANOST ISKANJU
UČINKOVITIH REŠITEV
VIR: NRB, IPSOS, LASTEN, PRESS CLIPPING
Ponudba integriranih rešitev na več kot
ZAKAJ SO TISKANI MEDIJI UČINKOVITI
Bralec porabi 20 do 30 minut časa za branje
časopisa, zato je primeren medij tudi za
prikaz vsebinsko polnih oziroma podrobnih
informacij, kot so:
- finančne ponudbe
- primerjave podatkov (vizualno in numerično)
01
02
OMOGOČAJO UČINKOVITO
PRODAJNO OGLAŠEVANJE
(SLEDLJIVOST)
Ponudba kuponov in vstopnic je
učinkovita praksa:
- več kot 3000 uveljavljenih ugodnosti/leto
OMOGOČAJO OGLAŠEVANJE, KI
NI ODVISNO OD TERMINOV IN
UPORABNIKA LAHKO DOSEŽE OB
RAZLIČNIH SITUACIJAH
03 04
OMOGOČAJO VSEBINSKO
VKLJUČEVANJE
05 06
OMOGOČAJO BOLJŠO
DOSTAVO MATERIALOV
KREATIVNO VKLJUČEVANJE
07 08
IZKORIŠČANJE
KREATIVNEGA UMEŠČANJA
Umeščanje EAN-, QR- in AR-kod v oglase,
ki vodijo direktno na splet, v ponudbo ...
Uporabniki gledajo oglase skozi cel dan,
večkrat na dan.
En časopis (oglas) vidi več oseb. Katalogi kot del vsebine (oglasi) ali ločeni snopiči
Ovijanje, lepljenje, vlaganje
VEČJA INTERAKTIVNOST
OGLAŠEVANJA
Izvajanje anket (v okviru vprašanj bralcem)
Organizacija nagradnih iger
MOŽNOST ODPIRANJA TEM
Objavite lahko svojo zgodbo, odprete svojo temo
in imate več kot le klasični oglas.
- 350 fokusov na leto
OMOGOČAJO POVEZOVANJE
Z DRUGIMI KANALI
IN S PRODAJO
09
11
10
Možnosti vlaganja in direktnega
dostopa z zanimivimi vsebinami
(večja učinkovitost kot direktna pošta)
Pozicioniranje oglasov med članke,
kar zagotavlja večjo opaznost in
učinkovitost
UMEŠČENOST OGLASOV
K INTERAKTIVNIM VSEBINAM
Oglaševanje preko križank, sudokuja,
nagradnih iger …
VIR: LASTEN
OMOGOČAJO VEČJO
VPLETENOST BRALCEV
VEČER JE NAJMOČNEJŠI ČASNIK V SV SLOVENIJI
ZADOVOLJSTVO
DOSEG
BRANOST
Bralci v SV Sloveniji so s časnikom
Večer veliko bolj zadovoljni
kot z drugimi dnevniki – skoraj 25 %
jih je s časnikom zelo zadovoljnih.
Večer in njegove priloge dosežejo
daleč največ ljudi v SV Sloveniji –
34,4 % prebivalcev SV Slovenije
dnevno bere Večer, zadnjo številko
jih je zagotovo prebralo 19,6 %.
Bralci v SV Sloveniji veliko
pogosteje berejo Večer kot druge
časopise – več kot 25 % jih ga bere
vsaj 3-krat tedensko.
23,75 %
12,8 %13,4 %
Delo
Dnevnik
Večer
6,05 %
Dnevnik
Delo
2,1 % 1,8 % 2,8 %
0,9 %
History
3,2 %
Science Illustrated
TV Večer
Kvadrati
Večer
4,7 %
Naš dom
Delež najbolj zadovoljnih bralcev
(ocene 8 - 10)
Sobotna priloga
6,09 %
3- ali večkrat
19,6 %
7,53 %
3,60 %
25,71 %
7,5 % 2,9 %
2,8 %
3,0 %
4,4 %
5,8 %
34,4 %
14,7 %
Večer
Delo
Dnevnik
Večer
VIR: IPSOS
Dnevnik
VIR: NRB
Delo
VIR: IPSOS
15,6 %
VEČEROVI BRALCI SO V VEČINI STARI
OD 50 DO 65 LET, IZOBRAŽENI IN ZAPOSLENI
SPOL
50,7%
Večer v %
Indeks/populacijo
49,3%
106,3
94,2
moški
ženske
IZOBRAZBA
17,5
35,9
8,2
19,8
166,2
224,9
158,8
visoka šola ali več
višja šola
štiriletna srednja šola
10,5 8,2
83,0
52,4 42,2
Večer v %
Indeks/populacijo
poklicna šola OŠ ali manj šolajoči
STAROST
5,5 2,3
Večer v %
Indeks/populacijo
14,0
44,9
19,8
13,4
46,9
23,7
95,0
94,7
149,0
106,8
10-17
let
18-25
let
26-35 let
36-49 let
50-65 let
66-75 let
POKLIC
7,65 0,9
34,1
10,1
1,81,9
12,89
125,0
226,71
68,7
342,39
181,82
184,69
svobodni
poklic
samozaposlen
menedžment
uradniki in javne službe
delavci
kmetje in ribiči
12,98
11,87
82,13 80,16 103,67 87,54
gospodje
šolajoči
upokojenci nezaposleni
Večer v %
Indeks/populacijo
VIR: NRB
4,3
VEČEROVI BRALCI SO V VEČINI DRUŽINE,
KI IMAJO SREDNJO ALI VISOKO KUPNO MOČ
ZAKONSKI STAN
52,2
26,5
Večer v %
Indeks/populacijo
12,0
79,4
113,3
99,8
114,7
samski
poročen
zunajzakonska zveza
poročen /-a,
a živi ločeno
3,5
5,8
109,1
ločen /-a
vdovec / vdova
DOHODEK GOSPODINJSTVA
10,3
14,8
33,8
25,1
14,8
186,7
132,4
90,6
87,0
93,3
163,0
nad 2. 900 EUR
nad 2. 200 do
2. 900 EUR
nad 1. 460 do
2. 200 EUR
nad 730 do
1. 460 EUR
do vključno
730 EUR
brez dohodkov
1,1
Večer v %
Indeks/populacijo
INDIVIDUALNI PRIHODEK
Večer v %
VIR: NRB
Indeks/populacijo
6,6
36,4
9,8
21,7
16,4
2,1 7,0
80,0
110,0
95,9
114,7
260,9
87,4
40,4
brez dohodkov
do 365 EUR
nad 365
do 730 EUR
nad 730 do
1. 100 EUR
nad 1. 100 do 1. 460 EUR
nad
1. 460 EUR
osnovnošolci,
srednješolci
VEČEROVI BRALCI PA SO TUDI NAJBOLJ DOVZETNI ZA OGLAŠEVANJE IN AKCIJSKE PONUDBE
KO KUPUJEM, VEDNO
GLEDAM NA TO,
DA ZA SVOJ DENAR
DOBIM ČIM VEČ.
100
99
98
S PRIJATELJI SE POGOSTO
POGOVARJAM
O NAKUPIH.
POGOSTO KUPIM
STVARI SAMO ZATO, KER
SO V AKCIJSKI PRODAJI.
99
98
107
KO GREM PO NAKUPIH,
SE KAR NE MOREM
USTAVITI.
113
100 100
101
98
107
RAD/-A GLEDAM REKLAME.
89
98
102
NAKUPOVANJE
JE ZABAVNO.
96
114
RAJE PODPIRAM
SLOVENSKE
IZDELKE, ČEPRAV ME TO
DOLGOROČNO VEČ STANE.
109
100 100
ZANIMA ME, KAJ O
STVAREH, KI SEM JIH
KUPIL/-A, MENIJO MOJI
PRIJATELJI.
102
102
98
107
97 98
106
106
VEDNO PREVERIM CENE,
PREDEN KUPIM IZDELEK.
98
90
KO NAKUPUJEM, SE RAJE
POSVETUJEM, KOT DA
BI SE ODLOČAL/-A SAM/-A.
97
RAD/-A NAKUPUJEM.
96
95
109
Delo
Dnevnik
Večer
(vrednosti v %)
SLOVENCI BI MORALI
KUPOVATI SLOVENSKE
IZDELKE IN STORITVE.
97
98
102
VIR: NRB
103
REKLAME SO DOBER
VIR INFORMACIJ.
99
KAJ LAHKO NAREDIMO ZA VAS
- tiskani oglasi
- spletni oglasi
- direkten stik
NAGRADNE IGRE
ODPIRANJE RELEVANTNIH TEM
- priprava uredniških vsebin na relevantnih področjih
- priprava korporativnih vsebin, predstavitve podjetja
AKTIVNOSTI ZA DVOSMERNO KOMUNIKACIJO Z BRALCI
- uporaba vprašanj za bralce
- uporaba različnih kod za spodbujanje bralcev (QR, EAN …)
- uporaba interaktivnih spletnih oglasov
- uporaba prodajnih spletnih oglasov
IZGRADNJA SKUPNOSTI
TI
S
O
VN
ORGANIZACIJA DOGODKOV
- organizacija skupnih dogodkov
- nastop na Večerovih dogodkih
- pojavljanje na dogodkih, kjer je Večer medijski partner
S
K
U
P
EV
JE CILJ
IRAN
FIN
DE
NO
C
IZA CILJNIH SKUPIN
ANAL
SKU
P
N
O
D
E
F
I
N
I
R
AN
J
E
A
K
TI
AKTIVNOSTI
A
B
D
E
V
IZ
ME
RJ
JE
N
E
ANALIZA
POS
LOV
NIH
OGLAŠEVANJE
V
ILJE
JE
N
A
Č
ORO
P
IN
PROCES SODELOVANJA JE HITER IN PREPROST
Naši projektni vodje vam na podlagi poznavanja vaših poslovnih ciljev pripravijo prilagojeno ponudbo, ki bo
zadovoljila vaše potrebe in učinkovito nagovorila vašo ciljno publiko. Vse aktivnosti vam ponujamo na enem
mestu, pri čemer smo zavezani doseganju ciljev, zato aktivno sodelujemo pri zasnovi akcij, ki v najboljši meri
izkoriščajo naše kanale. Ker smo usmerjeni k rezultatom, smo pripravljeni sodelovati tudi v modelih, ki temeljijo
na delitvi dobička.
STIK
S PROJEKTNIM
VODJEM
MERJENJE
IN OBRAČUN
PRIPRAVA
PONUDBE
POTRDITEV
IN OBJAVA
NAROČILNICA
ALI PODPIS
POGODBE
OBLIKOVANJE
OGLASNIH
MATERIALOV
EKIPA VEČERA, KI SODELUJE Z VAMI
MIHA
KLANČAR
Izvršni direktor marketinga
in prodaje
SAMO ŽVAN
Koordinator
Oglasno trženje, vodja projektov
M: +386 31 652 311
[email protected]
PETRA
JERANKO
T: + 386 2 23 53 441
M: +386 41 337 867
[email protected]
EVITA
SINRAJH
DEJAN
REBERNIK
Oglasno trženje, vodja projektov
(Naš dom, Sodobne hiše, Kvadrati)
Oglasno trženje, vodja projektov
(Science Illustrated, vecer.com)
T: +386 2 23 53 305
M: + 386 31 850 344
[email protected]
T: + 386 51 375 938
[email protected]
MARTINA
MLAKAR
Oglasno trženje, vodja projektov
(TV Večer, Bonbon)
Oglasno trženje, vodja projektov
(Večer v nedeljo)
T: + 386 02 23 53 301
M: + 386 31 423 890
[email protected]
T: +386 2 23 53 131
M: + 386 41 509 260
[email protected]
LAURA
MAGDIČ
Referentka oglasnega trženja
za agencije
(Lep vrt, Gradec)
T: + 386 2 23 53 304
M: + 040 565 125
[email protected]