Prodajna mapa - Zavarovalnica Maribor

www.ZavarovalnicaMaribor.si
Življenje nas ne sme omejevati, temveč nam mora odpirati nove možnosti in priložnosti, s
katerimi si gradimo lepšo prihodnost. Z osebnimi zavarovanji PRIZMA ste pripravljeni na vse
izzive. Zavarujte se in vstopite modro na kapitalski trg ter uživajte z nami in PRIZMO v varni
sedanjosti in lepši prihodnosti.
Vseživljenjsko zavarovanje PRIZMA Modra
naložba vam nudi:
- varnost najbližjih v primeru smrti,
- izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgodne smrti,
- varčevanje v posebej izbranih varčevalnih načrtih že z
nizkimi vložki,
- možnost izbire varčevalnega načrta z zajamčenim
donosom,
- varčevanje brez zavarovalne dobe,
- možnost denarnega nadomestila zaradi nezgode ob
hospitalizaciji,
- možnost spremembe in prilagajanja oblike vašega zavarovanja glede na vaše želje in potrebe,
- ohranitev življenjskega standarda tudi v pokoju, saj vam
zbrana sredstva na naložbenem računu lahko izplačamo v enkratnem znesku ali v obliki rente.
Značilnosti zavarovanja PRIZMA
Modra naložba
Zavarovanje je namenjeno in posebej oblikovano za
odrasle med 40. in 80. letom.
Pristopna starost
zavarovanca
Trajanje varčevalnega načrta
od 40 do 50 let
10, 15, 20 ali 25 let
od 51 do 60 let
10, 15 ali 20 let
od 61 do 70 let
10 ali 15 let
od 71 do 80 let
10 let
Zavarovanje, posebej prilagojeno vašim
željam
- Po poteku varčevalnega načrta ali kadar koli pozneje
vam lahko privarčevana sredstva izplačamo brez dodatnih stroškov.
- Svoja privarčevana sredstva lahko pustite na naložbenem računu, da se v varčevalnem načrtu naprej plemenitijo brez plačevanja mesečnih premij. V tem primeru
ste še naprej zavarovani.
- Prav tako pa lahko svoj varčevalni načrt podaljšate in
naprej plačujete mesečne premije.
Ohranite svoj življenjski standard tudi v
pokoju
Z izplačilom zavarovanja v obliki rente vam lahko omogočimo enak standard kot v delovni dobi, saj vam zagotovimo dodaten prihodek v času pokoja. Finančna sredstva
na naložbenem računu vam lahko izplačamo tudi v enkratnem znesku.
Preprosta izbira premije
Premije smo prilagodili vašim željam in finančnim zmožnostim. Izbirate lahko med sedmimi mesečnimi premijami:
15, 20, 30, 40, 50, 100 ali 200 EUR. Z izbrano premijo si
zagotovite pripadajočo zavarovalno vsoto za primer smrti
in zavarovalno vsoto za nezgodno smrt.
Zagotovite si nadomestilo zaradi nezgode
Če ste zaradi nezgode hospitalizirani vam prvi v Sloveniji
izplačamo:
- enkratno nadomestilo za rehabilitacijo zaradi nezgode ob hospitalizaciji,
- enkratno nadomestilo za nevšečnosti zaradi nezgode ob hospitalizaciji,
- enkratno nadomestilo za fizične bolečine zaradi nezgode ob hospitalizaciji in
- enkratno nadomestilo za hospitalizacijo zaradi nezgode.
Nadomestila bo zavarovalnica izplačala, kot skupno zavarovalno vsoto v primeru, če zaradi posledic nezgode v
bolnišnici ostanete vsaj pet dni (štiri zaporedne nočitve).
Za vsako nezgodo se nadomestila izplačajo samo enkrat.
Priključeno nezgodno zavarovanje
Dodatno nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti
je vključeno v zavarovanje za celotno zavarovalno
obdobje.
Izberite VARČEVALNI
NAČRT po svoji meri!
Zavarovanje PRIZMA Modra naložba lahko oblikujete
glede na svoje potrebe in želje. Izbirate lahko med že
pripravljenimi varčevalnimi načrti:
Zanesljivi
varčevalni načrt
Uravnoteženi
varčevalni načrt
Dinamični
varčevalni načrt
Varčevalni načrt lahko oblikujete tudi sami z izbiro skladov iz naše ponudbe.
•Zanesljivi varčevalni načrt
Predvidena povprečna letna donosnost naložbe:
4 % (garantirana najmanj 2,75 %).
Namenjen je vsem, ki želite imeti zajamčeno izplačilo in
zajamčen donos. Pri izbiri zanesljivega varčevalnega načrta plemenitite svoja sredstva v skladu ZM ZAJAMČENI.
Sklad ZM ZAJAMČENI je interni sklad Zavarovalnice
Maribor z zagotovljenim zajamčenim donosom. Zagotavljamo donosno upravljanje premoženja, zato z naložbo v
sklad ne prevzemate naložbenih tveganj do višine zajamčene vrednosti. Varčevanje v ZM ZAJAMČENI poleg 100
% jamstva za sredstva, vplačana v sklad, zagotavlja tudi
zmerne prihodnje donose v višini 2,75 % na leto. Naložbena politika sklada ZM ZAJAMČENI je usmerjena v doseganje donosov, tudi višjih kot zajamčena 2,75 odstotka.
Presežek donosa nad zajamčenim donosom se zavarovancu obračuna ob izplačilu.
Z zmernimi donosi sklad zagotavlja varno naložbo.
Več informacij o skladu najdete na spletni strani
www.ZavarovalnicaMaribor.si.
•Uravnoteženi varčevalni načrt
Sestavljen je iz treh investicijskih skladov. V okviru tega
načrta boste varčevali v skrbno izbranih vzajemnih
skladih, v katerih prevladujejo naložbe s poudarkom na
varnosti in stabilnosti.
Predvidena povprečna letna donosnost naložbe:
med 4 % in 6 %
INFOND Bond EURO
INFOND Alfa
INFOND Delniški
INFOND Life
KBM Infond
KBM Infond
KBM Infond
KBM Infond
Vrsta sklada
obvezniški euro vzajemni
sklad
uravnoteženi vzajemni
sklad
delniški vzajemni sklad
delniški vzajemni
sklad
Investicijska
usmerjenost
globalni
globalni
globalni
sektorski
obveznice
delnice in obveznice
Delež delnic
do 10 %
od 35 % do 65 %
od 85 % do 100 %
od 80 % do 100 %
Investicijsko tveganje
srednje
srednje
srednje do visoko
srednje do visoko
40 %
20 %
20 %
20 %
Ime sklada
Upravljavec sklada
Sestava portfelja
Razdelitev premije
•Dinamični varčevalni načrt
delnice
Sestavljen je iz štirih investicijskih skladov. Dinamični
varčevalni načrt je namenjen predvsem tistim, ki ste pripravljeni prevzeti večje tveganje v želji, da bi dosegli višji
donos. Skrbno izbrani skladi ob sicer visokem tveganju
ponujajo perspektivne donose.
Predvidena povprečna letna donosnost naložbe:
med 7 % in 11 %.
INFOND Beta
INFOND Frontier
INFOND BRIC
INFOND Technology
KBM Infond
KBM Infond
KBM Infond
KBM Infond
Vrsta sklada
delniški vzajemni sklad
delniški vzajemni sklad
delniški vzajemni sklad
delniški vzajemni sklad
Investicijska
usmerjenost
globalni
globalni
globalni
sektorski
Ime sklada
Upravljavec sklada
Sestava portfelja
delnice in obveznice
delnice
Delež delnic
od 85 % do 100 %
od 85 % do 100 %
od 80 % do 100 %
od 80 % do 100 %
Investicijsko tveganje
srednje do visoko
visoko
visoko
visoko
40 %
20 %
20 %
20 %
Razdelitev premije
Če ste se odločili samostojno oblikovati svoj varčevalni načrt lahko izbirate med naslednjimi skladi:
ZM ZAJAMČENI, INFOND Bond-Euro, INFOND Hrast, INFOND Delniški, INFOND €uropa, INFOND BRIC, INFOND PanAmerica,
INFOND Life, INFOND Energy, INFOND Frontier, INFOND Beta, INFOND Alfa, INFOND Technology, ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični, ILIRIKA Azija dinamični, ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni, ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični, ILIRIKA Gazela dinamični, ILIRIKA
Farmacija in tehnologija delniški, ILIRIKA Energija delniški, ALTA Primus, ALTA GLOBAL, ALTA New Europe, ALTA Balkan, ALTA BrazilRussiaIndiaChina, ALTA Pharma-Tech.
Informativni izračun*
Mesečna premija
Zavarovalna vsota za
smrt
Zavarovalna vsota za
nezgodno smrt
Premoženje ob poteku
varčevalnega načrta
ob predvidenem 5 %
letnem donosu
Premoženje ob poteku
varčevalnega načrta
ob predvidenem 7 %
letnem donosu
Premoženje ob poteku
varčevalnega načrta
ob predvidenem 10 %
letnem donosu
50
4.000
10.000
10.308
11.971
15.056
*Pristopna starost: 50 let, varčevalni načrt: 15 let
(v EUR)
Rentno izplačilo*
Brez vprašanj o vašem zdravstvenem stanju
To je priložnost tudi za vse tiste, ki ne želite odgovarjati
na vprašanja o vašem zdravstvenem stanju ali pa nimate
časa za zdravniški pregled in za zbiranje zdravniške
dokumentacije. Ne more se vam zgoditi, da bi se vaše
premije podražile ali da bi vas odklonili kot zavarovanca!
Privarčevano
premoženje ali
enkratno vplačilo
11.971
Zajamčena doba
izplačevanja
rente**
Predvidena
mesečna renta
5 let
204,87
10 let
109,14
*Starost ob začetku prejemanja rente: 65 let
**Časovno omejena renta z zajamčeno dobo izplačevanja
(v EUR)
Oblikujte svoje zavarovanje
Hitra in preprosta sklenitev zavarovanja –
v treh korakih!
Izberete lahko eno izmed kritij, predstavljenih v spodnji
tabeli.
Izberite:
1. trajanje varčevalnega načrta
2. varčevalni načrt
3.višino mesečne premije
Tabela ponudbenih možnosti
Pristopna
starost
Mesečna premija brez
nadomestil
Zavarovalna vsota za primer
smrti
Zavarovalna vsota za primer
nezgodne smrti
OD 71 DO 80 LET
OD 61 DO 70 LET
OD 51 DO 60 LET
OD 40 DO 50 LET
EUR
15
2.500,00
6.300,00
20
2.800,00
6.900,00
30
3.300,00
8.100,00
40
3.800,00
9.400,00
50
4.000,00
10.000,00
100
5.000,00
12.500,00
200
5.500,00
13.800,00
15
2.000,00
5.000,00
20
2.300,00
5.600,00
30
2.800,00
6.900,00
40
3.300,00
8.100,00
50
3.500,00
8.800,00
100
4.500,00
11.300,00
200
5.000,00
12.500,00
15
1.500,00
3.800,00
20
1.800,00
4.400,00
30
2.300,00
5.600,00
40
2.800,00
6.900,00
50
3.000,00
7.500,00
100
4.000,00
10.000,00
200
4.500,00
11.300,00
15
1.000,00
2.500,00
20
1.300,00
3.100,00
30
1.800,00
4.400,00
40
2.300,00
5.600,00
50
2.500,00
6.300,00
100
3.500,00
8.800,00
200
4.000,00
10.000,00
Tabela nadomestil dodatnega nezgodnega zavarovanja
Enkratno
nadomestilo za
rehabilitacijo
zaradi nezgode ob
hospitalizaciji
Enkratno
nadomestilo
za nevšečnosti
zaradi nezgode ob
hospitalizaciji
Enkratno
nadomestilo za
fizične bolečine
zaradi nezgode ob
hospitalizaciji
Enkratno
nadomestilo za
hospitalizacijo
zaradi nezgode
Skupna
zavarovalna vsota
nadomestil*
Mesečna premija
za nadomestila
400
300
300
200
1.200
3,51
500
500
500
300
1.800
5,27
600
700
600
500
2.400
7,02
700
900
700
700
3.000
8,78
*Če ste zaradi posledic nezgode hospitalizirani vsaj pet dni (štiri zaporedne nočitve), vam pripada skupna zavarovalna vsota nadomestil.
(v EUR)
DAVČNE UGODNOSTI
Zakon o dohodnini določa, da prihodek iz naslova življenjskega zavarovanja pri fizičnih osebah ni obdavčen, če zapade v izplačilo po preteku več kot 10 let od
začetka zavarovanja. Pogoj za to je, da je sklenitelj zavarovanja hkrati tudi upravičenec za izplačilo in da ni bil zahtevan odkup pred potekom 10 let od sklenitve
zavarovanja. Prav tako ni obdavčeno izplačilo zavarovalne vsote za smrt zavarovane osebe.
Življenjska zavarovanja, sklenjena za dobo 10 let in več, so oproščena tudi plačila 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov.
PRIZMA Modra naložba 02/2015