Podrobneje o izobraževalnem vikendu

Izobraževalni vikend
za dializne in transplantirane bolnike v Medulinu
Pri Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije vabimo dializne in transplantirane
bolnike, da se udeležijo izobraževalnega konca tedna v Medulinu in se tako
bolje poučijo o svoji bolezni. Izobraževanje bo potekalo od 12. do 15. 11. 2015 v
hotelu Arcus v Medulinu na Hrvaškem, kjer deluje zasebni dializni center in ki je
mnogim bolnikom znan že iz poletne počitniške dialize. Ker izobraževanje
poteka prek treh dni, bo dovolj časa tudi za sprostitev.
Izobraževalni konec tedna se bo začel v četrtek, 12. 11., z večerjo in končal v
nedeljo, 16. 11., s kosilom. Udeleženci bodo imeli polni penzion, plačati pa
morajo (za tri polne penzione):
- dializni bolniki 30 evrov,
- bolniki s presajeno ledvico 57 evrov in
- spremljevalci 87 evrov.
Prevoz je lasten ali skupen: skupen prevoz (dva avtobusa) bo organiziran v
četrtek, 12. 11.; avtobus bo odpeljal iz Sevnice in Maribora ob 13. uri, iz Celja
ob 14. uri in imel postanka na Trojanah in v Ljubljani (Dolgi most), enako na poti
iz Medulina v nedeljo. Stroški avtobusnega prevoza znašajo 20 evrov na osebo.
Bolniki in spremljevalci lahko v hotelu Arcus letujejo že pred pričetkom
izobraževalnega programa ali po koncu. To letovanje lahko koristijo v okviru
socialnega programa počitniška dializa, če ga letos še niso koristili. V tem
primeru plačajo bolniki 15 evrov za polpenzion in spremljevalci 24 evrov za
polpenzion na dan. Udeleženci bodo nameščeni v dvoposteljnih sobah; če želijo
biti v sobi sami, plačajo doplačilo po ceniku za enoposteljno sobo.
Za udeležbo na izobraževalnem vikendu se morajo zainteresirani prijaviti
najkasneje do 25. 10. 2015, in sicer poverjeniku za počitniško dializo v svojem
društvu ledvičnih bolnikov. Tudi stroške namestitve in prevoza poravnajo pri
poverjeniku. Ob prijavi morajo dializni bolniki izpolniti dokumentacijo, potrebno
za izvedbo dialize v dializnem centru v Medulinu.
Število dializnih bolnikov je omejeno na 48. V primeru velikega števila prijav
bodo imeli prednost udeleženci, ki se bodo prijavili prej, novi bolniki in bolniki,
ki letos niso koristili socialnega programa počitniška dializa.
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije
Program izobraževanja za bolnike, Medulin 2015
Prihod: 12. 11. 2015
Večerja, spoznavni večer v avli hotela Arcus ob 20. uri
Petek, 13. 11. 2015
9.30-11.30: Kaj se zgodi, ko odpove presajena ledvica?
(doc. dr. Miha Arnol, dr. med.)
V predavanju bomo odgovorili na naslednja vprašanja:
Kateri so najpogostejši vzroki za odpoved delovanja presajene ledvice?
Kdaj pričnemo z dializo ob odpovedi delovanja presajene ledvice?
Katere metode dializnega zdravljenja so možne po odpovedi presajene ledvice?
Kako po odpovedi presajene ledvice ukinjamo imunosupresivno zdravljenje?
Ali presajeno ledvico po odpovedi delovanja odstranimo?
Ali je možno presaditi drugo/tretjo ledvico?
Kdaj je najbolje napraviti ponovno presaditev ledvice?
Kakšno je imunosupresivno zdravljenje pri ponovni presaditvi ledvice?
Ali je pričakovano preživetje ponovno presajene ledvice enako kot pri prvi
ledvici?
13.: kosilo
Sobota, 14. 11. 2015
9.30-11.30: Prehrana, zdravje in bolezen ledvic (dr. Gregor
Mlinšek, dr. med.)
V predavanju bomo govorili o naslednji temah:
- Maščobne kisline: omega 3, 6 in 9
- Dušikova bilanca
- Prehrana in fizična aktivnost
- Ledvice in črevo - skrivnost črevesne flore
- Prehranjenost po presaditvi ledvice
- Novice z ESPEN kongresa
13.: kosilo
Nedelja, 15. 11. 2015
9.30-11.30: Kako dobro poznam dializo - strokovne
dileme v dializnem zdravljenju, razložene po domače
(Boštjan Kersnič, dr. med.)
V predavanju bomo odgovorili na naslednja vprašanja:
Koliko dialize je za mene najbolje?
Kakšen pristop je za dializo najboljši?
Kakšna je antikoagulacija med dializo?
Kako se odstranjuje fosfat in ali lahko preprečim okvare žil?
Kakšen filter je zame najboljši in ali si ga lahko sam izberem?
Katera zdravila moram jemati in katerih ne?
Evalvacija
13.: kosilo in odhod