TASCHEN-FERNROHR

10X25
TASCHEN-FERNROHR
POCKET TELESZKÓP
POCKET TELESKOP
AT
BEDIENUNGSANLEITUNG
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SLO
NAVODILA ZA UPORABO
Art.No. 96-12530
CH
HU
SLO
BEDIENUNGSANLEITUNG.....................4
HASZNÁLATI UTASÍTÁS .........................6
NAVODILA ZA UPORABO .......................8
Fig. 1
A
B
C
Fig. 2
B
O
D
O
C
O
E
O
G
O
F
O
Zu dieser Anleitung
Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts
aufmerksam die Sicherheitshinweise und
die Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für
die erneute Verwendung zu einem späteren
Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des
Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden
nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts
weiterzugeben.
Allgemeine Sicherheitshinweise
GEFAHR von Körperschäden!
Schauen Sie mit diesem Gerät niemals direkt in die Sonne oder in die Nähe der
Sonne. Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!
Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten,
Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es
besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!
4
BRANDGEFAHR!
Setzen Sie das Gerät – speziell die Linsen –
keiner direkten Sonneneinstrahlung aus! Durch
die Lichtbündelung könnten Brände verursacht
werden.
HINWEIS!
Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren
Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center
Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.
Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus!
Lieferumfang
Monokular (A), Tasche (B), Putztuch (C),
Bedienungsanleitung
Teileverzeichnis
B Okular
C Gummiaugenmuschel
D Fokusring
E Monokular-Tubus
F Objektivlinse
G Trageriemen
Scharfeinstellung
Ihr Monokular ist mit einer Einzelokular-Einstellung ausgestattet. Stellen Sie durch Drehen des
Fokusrings (3) das Monokular auf ein weiter entferntes Objekt scharf ein.
Gummiaugenmuschel
Wenn Sie mit einer Brille durch das Monokular
schauen, stülpen Sie die Gummiaugenmuschel
(2) seitlich nach unten um. Tragen Sie hingegen
keine Brille, belassen Sie die Augenmuschel in
der aufrechten Position, um den notwendigen
Pupillenabstand zu erreichen.
AT
HINWEISE zur Reinigung
Reinigen Sie die Linsen (Okular und Objektiv) nur
mit einem weichen und fusselfreien Tuch (z. B.
Microfaser). Das Tuch nicht zu stark aufdrücken,
um ein Verkratzen der Linsen zu vermeiden.
Zur Entfernung stärkerer Schmutzreste befeuchten Sie das Putztuch mit einer Brillen-Reinigungsflüssigkeit und wischen damit die Linsen
mit wenig Druck ab.
Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit! Lassen Sie es nach der Benutzung
– speziell bei hoher Luftfeuchtigkeit – bei Zimmertemperatur einige Zeit akklimatisieren, so
dass die Restfeuchtigkeit abgebaut werden
kann.
5
Ehhez az útmutatóhoz
A készülék használata előtt figyelmesen
olvassa el a biztonsági utasításokat és a
használati utasítást.
Tartsa meg ezt a használati utasítást későbbi
használatra. A készülék eladása vagy továbbadása esetén a használati utasítást is tovább
kell adni a termék következő tulajdonosának/
felhasználójának.
Általános figyelmeztetések
Testi sérülések VESZÉLYE!
Soha ne nézzen ezzel a készülékkel közvetlenül a napba vagy a nap közelébe.
MEGVAKULÁS VESZÉLYE áll fenn!
Gyermekek a készüléket csak felügyelet mellett
használhatják. A csomagolóanyagot (műanyag
zacskók, gumiszalagok, stb.) gyermekektől távol
kell tartani! FULLADÁS VESZÉLYE áll fenn!
6
TŰZVESZÉLY!
Ne tegye ki a készüléket - különösen a lencséket
- közvetlen napfénynek! A fénynyalábok által tűz
keletkezhet!
MEGJEGYZÉS!
Ne szerelje szét a készüléket! Meghibásodás
esetén kérem, forduljon szakkereskedőjéhez.
Ő felveszi a szerviz központtal a kapcsolatot,
és adott esetben be tudja küldeni a készüléket
javításra.
Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
Szállítási terjedelem
monokulár (A), táska (B), tisztító kendő (C),
használati útmutató
Alkatrészjegyzék
B Okulár
C Gumi szemkagyló
D Fókuszgyűrű
E Monokulár tubus
F Objektív lencse
G Hordszíj
Élesre állítás
Az Ön monokulárja egyedi okulár beállítással van
ellátva. A fókuszgyűrű (3) elforgatásával állítson
élesre egy távoli tárgyat a monokulárral.
Gumi szemkagyló
Amennyiben szemüveggel néz a monokulárba,
akkor hajtsa oldalt lefelé a gumi szemkagylót (2).
Ha azonban nem visel szemüveget, hagyja álló
helyzetben a szemkagylót a megfelelő pupillatávolság eléréséhez.
HU
MEGJEGYZÉS a tisztításhoz
A lencséket (okulárok és/vagy objektívek) csak
puha és szöszmentes ronggyal tisztítsa (pl. mikroszálas). Ne nyomja rá túl erősen a rongyot,
hogy ne karmolja meg a lencsét.
Erősebb szennyeződés maradványok eltávolításához nedvesítse meg a rongyot szemüveg tisztító folyadékkal, és enyhe nyomással ezzel törölje
le a lencsét.
Óvja a készüléket portól és nedvességtől!
Használat után – különösen magas páratartalom esetén – hagyja szobahőmérsékleten egy
darabig akklimatizálódni, úgy hogy a maradék
pára lebontódjon.
7
O teh navodilih
Pred uporabo skrbno preberite varnostna
navodila in navodila za uporabo. Navodila
hranite za ponovno uporabo pozneje. Če boste
prodali ali dali naprav tretjim, morate novemu lastniku/uporabniku izdelka izročiti tudi navodila
za uporabo.
Splošna opozorila
NEVARNOST telesnih poškodb!
S to napravo nikoli ne glejte v sonce ali v
bližino sonca. Obstaja NEVARNOST OSLEPITVE!
Otroci lahko napravo uporabljajo samo pod
nadzorom odrasle osebe. Otrokom ne dovolite
v bližino materialov embalaže (plastične vrečke,
gumijasti trakovi itd.)! Obstaja NEVARNOST ZADUŠITVE!
8
NEVARNOST POŽARA!
Naprave - še posebej leč - ne izpostavljajte neposrednemu sevanju sonca! Zaradi žarka lahko
pride do požarov.
NAPOTEK!
Nikoli ne razstavljajte naprave! Če se pokvari,
pokličite specializiranega trgovca. Ta se bo posvetoval s servisnim centrom in lahko napravo
pošlje v popravilo, če je treba.
Naprave nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam.
Obseg dobave
Monokular (A), torba (B), krpica za čiščenje (C),
navodila za uporabo
Opis delov
B Okular
C Gumijasta očesna školjka
D Fokusirni obroč
E Monokularna cev
F Leča objektiva
G Pas za prenašanje
Nastavitev ostrine
Vaš monokular omogoča nastavljanje enega
okularja. Z vrtenjem fokusirnega obroča (3) lahko monokular izostrite na oddaljeni predmet.
Gumijasta očesna školjka
Če skozi monokular gledate z očali, gumijasto
očesno školjko (2) ob strani obrnite navzdol. Če
pa očal ne nosite, očesno školjko pustite v pokončnem položaju, da dosežete potrebno razdaljo do zenice.
SLO
NAVODILA za čiščenje
Leže (okularje in/ali objektive) čistite le z mehko
krpo, ki ne pušča nitk (npr. iz mikrovlaken). Krpe
ne pritiskajte premočno, tako se boste izognili
spraskanju leče.
Za odstranitev močnih ostankov umazanije,
navlažite čistilno krpo s tekočino za čiščenje
očal in z njo obrišite leče, pri tem pa ne pritiskajte premočno.
Napravo zaščitite pred prahom in vlago! Po
uporabi - še posebej pri visoki zračni vlažnosti
- počakajte, da se naprava nekaj časa aklimatizira pri sobni temperaturi tako, da lahko izgine
ostanek vlage.
9
10X25
Service Center Hotline:
00800 6343 7000 (Free Call)
Visit our website:
www.nationalgeographic.com
© 2015 National Geographic Society
NATIONAL GEOGRAPHIC and Yellow Border Design
are trademarks of the National Geographic Society,
used under license. All rights reserved.
ANL9612530MSP0115NG
Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
www.bresser.de · [email protected]
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes reserved.