zgibanka - Oratorij Ljutomer

DRAGI STARŠI!
Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste že
deseto leto zapored v času oratorija zaupali
svoje otroke. Za nje bodo skrbeli mladi i n
izobraženi animatorji .
Prosimo vas da ob naši deseti obletni ci
Oratori ja spodbudite otroke, da izpolnjeno
prijavnico oddajo do nedelje 26. julija, da
bomo imeli okvirno število otrok i n da
bomo bolj uspešno izved li Oratori ja.
Prosimo,
da
pravilno
izpolnjen e
prijavnice s kupaj z denarjem čim prej
vrnete.
V ceno je vključen vsakodnevni topel
obrok,
izlet ,
pri pomočki,
spominki,
material za delavni ce, kratka ma jica ali
kapa in vse kar je potrebno za dobro
izpeljan Oratori j, če pa boste lahko
prispevali kakšen evro ve č vam bomo vs i
animatorji iskreno hvaležni .
V primeru, da si vaš otrok želi na
oratorij in nimate sredstev za plačilo
prispevka vas VL JUDNO PROSIM, da se
zglasite pri voditelju Oratorija (Jožeku
Paniču 031/338-499) in bomo uredili , da
bo tudi vaš ot rok lahko preživel lep
teden s svojimi vrst niki .
PROGRAM ORATORIJA
:: od Ponedeljka do Petka ::
900
930
1000
1130
1300
1400
1545
~ Jutranje zbiranje
~ Začetek Oratorija
~ Kateheze – pogovor o zgodbi
~ Delavnice
~ Topla malica
~ Vsakodnevna velika igra
~ Zaključek in obvestila
~ spust zastave, obvestila in
1600
odhod domov
13. LET ORATORIJA
LJUTOMER
03. avgusta – 09. avgusta 2015
»HOČEM BITI SVET«
:: Sobota ::
Na ta dan ni Oratorija, saj animatorji
pripravljamo zaključno prireditev in
pospravimo vse kar je potrebno.
:: Nedelja ::
930 ~ Zbiranje pred mašo
1000 ~ sveta maša
~ Razstava izdelkov, druženje
1100
in pogostitev
:: Izlet in potepanje ::
En dan v tednu bomo porabili za celodnevni izlet
v naravo, kjer bomo imeli tudi mašo v naravi,
piknik in igre ali pa se bomo odpravili na bazen.
Glej, Bog je z nami, nismo sami,
ko je jutro in zvečer.
On blagoslavlja naše delo,
moji duši daje mir.
IZ ORATORIJSKE ZGODBE
DRAGI OTROCI!
VEČ INFORMACIJ O ORATORIJU
…najdete na spletni strani Ljutomerskega oratorija...
»Hočem biti svet«
Pozdravljeni prijatelji sv. Dominika Savia!
Že 13 let te navdušeno vabimo, da se nam pridružiš v
objemu petja, iger, veselja, delavnic, molitve….. in še
marsičesa. Tudi letos ne bo nič drugače, kvečjemu še
veliko boljše. Ker je Bog z nami bodi tudi ti.
Življenje je najdragocenejši dar, ki smo ga prejeli
od Boga. Prav zato ga moramo živeti s srcem
polnim dobrote in veselja. To je bilo eno
poglavitnih sporočil, ki nam jih je zapustil Don
Bosko. To je bilo sporočilo vere, ki se rojeva iz
resničnega krščanskega duha in ki služi kot
navdih za mlade po vsem svetu. Pred nas je
postavljen zgled Dominika Savia, ki je bil Don
Boskov učenec. Vse svoje življenje je posvetil
molitvi in dobrim delom.
Skupaj bomo spoznavali življenje tega mladega
salezijanca, ki je postal »sijajen zgled svetosti«
za vsakogar izmed nas.
http://www.oratorij-ljutomer.net
Na tej strani najdete tudi prijavnico
za oratorij in zgibanko, ki jo pravkar
berete.
... ali pa pokličete ...
Jože Panič (voditelj) (031/338-499)
Jernej Lešar (040/549-578)
Andrej Zrim (župnik) (041/716-559)
OTROCI ZA UDELEŽBO NA
ORATORIJU POTREBUJEJO:
dobro voljo, usta za govorjenje, molitev in petje,
veselje do iger in ustvarjalne roke
Vsekakor pa vas prosim starši, da imajo otroci
doma zajtrk saj je kosilo komaj ob 13. uri, prav
tako vas prosim, da imajo s sabo potrebna
pokrivala, kreme ali zdravila če je to potrebno.
Prav tako vas prosimo, da nas animatorje
opozorite na VSE »posebnosti«