הרשמה לתלמיד חדש

‫ם בטכניון"‬
‫אקדמיים‬
‫"שילוב תלמידי תיכון מצטיינים בלימודים אקדמיי‬
‫טופס הרשמה למועמד חדש ‪ -‬חורף תשע"ו‬
‫פרטי התלמיד‬
‫פרטי אם התלמיד‬
‫בן‬
‫בת‬
‫שם האם‪:‬‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫כתובת דוא"ל‪:‬‬
‫שם משפחה‪:‬‬
‫טלפון בעבודה‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪(.‬הכרחי)‪:‬‬
‫מקום עבודה‪:‬‬
‫תאריך לידה‪:‬‬
‫טלפון נייד‪:‬‬
‫שם בית‪-‬הספר‪:‬‬
‫פרטי אב התלמיד‬
‫כיתה‪:‬‬
‫כתובת דוא"ל‪:‬‬
‫שם האב‪:‬‬
‫טלפון נייד‪:‬‬
‫כתובת דוא"ל‪:‬‬
‫טלפון בבית‪:‬‬
‫טלפון בעבודה‪:‬‬
‫כתובת מגורים‪:‬‬
‫מקום עבודה‪:‬‬
‫מיקוד‪:‬‬
‫עיר‪:‬‬
‫טלפון נייד‪:‬‬
‫מקצועות בהם נבחנת בבגרות ‪ +‬ציונים‪:‬‬
‫פרטי בית הספר‬
‫שם בית הספר‪:‬‬
‫____________________________‬
‫כתובת בית הספר‪:‬‬
‫____________________________‬
‫טלפון‪:‬‬
‫____________________________‬
‫אישור ההורים‬
‫אנו מאשרים את לימודי בננו ‪ /‬בתנו בטכניון ומתחייבים לשלם את שכר הלימוד כנדרש‪.‬‬
‫שם ההורה‪:‬‬
‫__________________‬
‫חתימת ההורה‪:‬‬
‫__________________‬
‫תאריך‪:‬‬
‫__________________‬
‫התחום שאת‪/‬ה מעוניינים ללמוד‪_____________________________________________ :‬‬
‫יש לצרף את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫צילום ספח ת"ז‬
‫גליון ציונים אחרון‬
‫העתק תדפיס ציונים רשמי של בחינות בגרות שהתקיימו‬
‫המלצת בית הספר‬
‫תמונת פספורט‬
‫דמי בחינה ע"ס ‪ .₪ 50‬דמי רישום ע"ס ‪ .₪ 300‬דמי הרישום לא יוחזרו‪.‬‬
‫במידה והתלמיד מתחיל בלימודיו‪ ,‬יהוו דמי הרישום חלק מהתשלום עבור הלימודים‪.‬‬
‫אגף הנוער ע"ש אריה וז'קלין קרסו ז"ל‬
‫קרית הטכניון‪ ,‬חיפה ‪ ,32000‬ישראל‬
‫טל'‪phone: +972-4-8294534 :‬‬
‫פקס‪Fax: +972-4-8238354 :‬‬
‫‪Arie and Jacqueline Carasso Youth Wing‬‬
‫‪Technion City, Haifa 32000, Israel‬‬
‫דוא"ל‪e-mail:[email protected] :‬‬
‫"שילוב תלמידי תיכון מצטיינים בלימודים אקדמיים בטכניון"‬
‫המלצת בית הספר‪:‬‬
‫שם התלמיד‪________________________ :‬‬
‫בי"ס‪__________________________ :‬‬
‫התלמיד הנ"ל לומד בכיתת טל"מ ‪ /‬מתמטית‪ /‬אחר ________________ (סמן בהתאם)‬
‫מקצועות בגרות מוגברים‪________________________________________________ :‬‬
‫אנו ממליצים לאשר את הבקשה ונסייע בידי התלמיד‪/‬ה להשתתף בלימודים בטכניון‪.‬‬
‫להלן דירוג התלמיד‪/‬ה ביחס לשאר התלמידים ע"פ הערכתנו (נא לסמן ‪ ‬במקום המתאים)‪.‬‬
‫נכשל‬
‫טוב‬
‫עובר‬
‫טוב מאוד‬
‫מצטיין‬
‫הרגלי עבודה ולמידה‬
‫יכולת אינטלקטואלית‬
‫בגרות נפשית‬
‫התנהגות‬
‫שם המחנך הממליץ‪__________ :‬‬
‫טלפון‪__________ :‬‬
‫חתימה‪__________ :‬‬
‫שם מנהל ביה"ס‪ __________ :‬חתימה וחותמת ביה"ס‪_______________ :‬‬
‫המלצה בכתב (ניתן לצרף מכתב בנפרד)‪:‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫שם המורה הממליץ‪_______________ :‬‬
‫חתימה‪_________________:‬‬
‫מורה לתחום‪_______________ :‬‬
‫אגף הנוער ע"ש אריה וז'קלין קרסו ז"ל‬
‫קרית הטכניון‪ ,‬חיפה ‪ ,32000‬ישראל‬
‫טל'‪phone: +972-4-8294534 :‬‬
‫פקס‪Fax: +972-4-8238354 :‬‬
‫‪Arie and Jacqueline Carasso Youth Wing‬‬
‫‪Technion City, Haifa 32000, Israel‬‬
‫דוא"ל‪e-mail:[email protected] :‬‬