הצעת תקציב לשנת - עיריית אריאל 2015

‫עיריית אריאל ‪ -‬הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬
‫הצעת‬
‫תקציב‬
‫‪2015‬‬
‫הצעת‬
‫תקציב‬
‫‪2014‬‬
‫ביצוע‬
‫‪2013‬‬
‫ארנונה כללית‬
‫מפעל המים‬
‫עצמיות חינוך‬
‫עצמיות רווחה‬
‫עצמיות אחר‬
‫‪35,140‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4,516‬‬
‫‪262‬‬
‫‪13,461‬‬
‫‪34,149‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5,335‬‬
‫‪277‬‬
‫‪8,816‬‬
‫‪31,630‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4,808‬‬
‫‪482‬‬
‫‪10,755‬‬
‫סה"כ עצמיות‬
‫‪53,381‬‬
‫‪48,579‬‬
‫‪47,677‬‬
‫תקבולים ממשרד החינוך‬
‫תקבולים ממשרד החינוך נוער ותרבות‬
‫תקבולים ממשרד הרווחה‬
‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬
‫מענק כללי לאיזון‬
‫מענק כללי ‪ -‬חד פעמי‬
‫מענק כללי ‪, -‬תוספת חד פעמי‬
‫מענק כללי ‪ -‬פרס ניהול תקין‬
‫מענק כללי ‪ -‬חד פעמי שיפוי הקפאה‬
‫מענק רזרבת שר‬
‫מענק בטחון‬
‫מענק אוסלו‬
‫מענקים אחרים ממשרד הפנים‬
‫‪17,548‬‬
‫‪739‬‬
‫‪10,779‬‬
‫‪2,480‬‬
‫‪15,752‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17,198‬‬
‫‪690‬‬
‫‪10,069‬‬
‫‪2,529‬‬
‫‪15,589‬‬
‫‪762‬‬
‫‪276‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪181‬‬
‫‪150‬‬
‫‪105‬‬
‫‪1,300‬‬
‫‪2,023‬‬
‫‪101‬‬
‫‪49‬‬
‫‪16,593‬‬
‫‪368‬‬
‫‪9,513‬‬
‫‪2,290‬‬
‫‪13,556‬‬
‫‪525‬‬
‫‪892‬‬
‫‪135‬‬
‫‪1,132‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,557‬‬
‫‪114‬‬
‫‪59‬‬
‫סה"כ תקבולי ממשלה‬
‫‪47,629‬‬
‫‪50,691‬‬
‫‪47,734‬‬
‫סה" כ הכנסות לפני הנחות בארנונה‬
‫‪99,270 101,010‬‬
‫הסעיף התקציבי‬
‫הכנסות‬
‫‪95,411‬‬
‫הנחות בארנונה‬
‫‪6,047‬‬
‫סה"כ הכנסות כולל מותנה‬
‫הוצאות‬
‫‪99,359 105,270 107,057‬‬
‫שכר כללי‬
‫פעולות כלליות‬
‫‪6,000‬‬
‫‪3,948‬‬
‫‪19,795‬‬
‫‪33,942‬‬
‫‪18,762‬‬
‫‪33,139‬‬
‫‪16,207‬‬
‫‪32,639‬‬
‫סהכ כלליות‬
‫‪53,737‬‬
‫‪51,901‬‬
‫‪48,846‬‬
‫שכר עובדי חינוך‬
‫פעולות חינוך‬
‫‪12,369‬‬
‫‪17,172‬‬
‫‪11,854‬‬
‫‪18,613‬‬
‫‪11,475‬‬
‫‪18,323‬‬
‫סה"כ חינוך‬
‫‪29,541‬‬
‫‪30,467‬‬
‫‪29,798‬‬
‫שכר עובדי רווחה‬
‫פעולות רווחה‬
‫‪3,703‬‬
‫‪11,658‬‬
‫‪3,469‬‬
‫‪10,988‬‬
‫‪3,428‬‬
‫‪10,262‬‬
‫סה"כ רווחה‬
‫‪15,361‬‬
‫‪14,457‬‬
‫‪13,690‬‬
‫פרעון מלוות אחר‬
‫‪2,115‬‬
‫‪2,201‬‬
‫‪2,464‬‬
‫סה"כ פרעון מלוות‬
‫הוצאות מימון‬
‫סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה‬
‫הנחות בארנונה‬
‫‪2,115‬‬
‫‪256‬‬
‫‪101,010‬‬
‫‪6047‬‬
‫‪2,201‬‬
‫‪244‬‬
‫‪99,270‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪2,464‬‬
‫‪258‬‬
‫‪95,056‬‬
‫‪3,948‬‬
‫סה" כ הוצאות כולל מותנה‬
‫‪99,004 105,270 107,057‬‬
‫עודף ‪ /‬גרעון‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪355‬‬