לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

‫קורס מספר‪1031.3681.01 :‬‬
‫שעת קבלה‪ :‬יום ה' ‪13:30-14:30‬‬
‫טלפון‪03-640-7341 :‬‬
‫חדר‪061 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫קרקעות וצדק חלוקתי‬
‫ד"ר רוית חננאל‬
‫אין כמעט מי שלא שמע על "אם כל הרפורמות"‪ ,‬שביקש להעביר ראש הממשלה‪ ,‬בינימין נ תניהו בקיץ ‪.2009‬‬
‫רפורמה זו מצטרפת לשורה של שינויים מהותיים שעברו על מדיניות הקצאת הקרקעות בישראל בשנים‬
‫האחרונות‪ .‬שינויים אלה‪ ,‬השפיעו באופן משמעותי על המשפט‪ ,‬הפוליטיקה‪ ,‬החברה והכלכלה בישראל‬
‫ומצויים כיום בעיצומו של עימות ציבורי סוער‪ ,‬שנוגע לשאלות של צדק חלוקתי ושוויון חברתי וגם ערכי‬
‫הציונות‪ .‬מטרת הקורס היא לבחון את מדיניות הקצאת הקרקעות בישראל‪ ,‬את השינויים שחלו בה במהלך‬
‫השנים ואת השינויים הנוספים הצפויים לחול בה בעתיד הקרוב‪.‬‬
‫הצללה = קריאת חובה‪.‬‬
‫* נושא יכול לכלול יותר משיעור אחד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫קרקע‪ ,‬מדיניות קרקעית ומדיניות ציבורית‬
‫ויסמן יהושע‪ ,(1993) ,‬דיני קניין‪ ,‬חלק כללי‪ ,‬הפקולטה למשפטים‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪ ,‬שער‬
‫שלישי‪ ,‬פרק ב' מקרקעין ומטלטלין‪ ,‬עמ' ‪.106-118‬‬
‫‪John Ratcliff (1976), Land Policy: An Exploration of the Nature of Land in Society,‬‬
‫‪London: Hutchinson, pp.9-27.‬‬
‫‪.2‬‬
‫זכויות קניין על מקרקעין‪ :‬התהוות היסטורית ואידיאולוגית‬
‫אלתרמן רחל‪" ,(1999) ,‬מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות הלאומית על‬
‫המקרקעין"‪ ,‬בתוך הספר בעריכת חנוך דגן‪ ,‬מקרקעין בישראל‪ :‬בין הפרטי לציבורי‪ ,‬בהוצאת רמות‪ ,‬עמ'‬
‫‪ .267-271‬המאמר התפרסם גם בעיוני משפט כא )‪ (3‬יוני ‪.1998‬‬
‫דגן חנוך‪ ,(2005) ,‬קניין על פרשת דרכים‪ ,‬רמות‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬עמ' ‪.37-65‬‬
‫‪Sened Itai, (1997), The Political Institution of Private Property, Cambridg: Cambridge‬‬
‫‪University Press, Introduction, pp. 1-10, Chapter 1: Classical theories of the origin of rights:‬‬
‫‪the social contact, pp. 11-32 .‬‬
‫דגן חנוך‪" ,(2000) ,‬קניין אחריות וצדק חלוקתי"‪ ,‬מתוך‪ :‬מאוטנר מנחם )עורך(‪ ,‬צדק חלוקתי בישראל‪ ,‬רמות‪,‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬עמ' ‪.97-118‬‬
‫לוינסון‪-‬זמיר דפנה‪" ,(1991) ,‬תפקידם של דיני התיכנון בהסדרת השימוש במקרקעין"‪ ,‬שער א' בפגיעות‬
‫במקרקעין על ידי רשויות התיכנון‪ ,‬המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש סאקר‪ ,‬האוניברסיטה‬
‫העברית‪ ,‬עמ' ‪.45-92‬‬
‫‪Hardin, Garrett (1968) "The Tragedy of the Commons", Science 162, 1243-1248.‬‬
‫‪.3‬‬
‫התערבות ציבוריות במדיניות הקרקעית‬
‫אלתרמן רחל‪" ,(1999) ,‬מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל?" )ראו סעיף ‪ ,(2‬עמ' ‪.280-291‬‬
‫קב‪-‬ונקי גיא ואלתרמן רחל‪ ,(1997) ,‬מדיניות קרקעית‪ :‬שוק חופשי מול מעורבות שילטונית )נספח ‪ ,(3‬מתוך‪:‬‬
‫אלתרמן רחל‪ ,‬תוכנית אב לישראל ‪ ,2020‬מדיניות התכנון הכולל‪ :‬תהליך הביצוע ומדיניות קרקעית‪ ,‬עמ'‬
‫‪.249-261‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Meyerson Martin and Banfield Edward, (1955), Politics, Planning, and the Public Interest,‬‬
‫‪The Free Press, pp. 312-322.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הבעלות על קרקע ציבורית בעולם המערבי‪ :‬מבט בינלאומי משווה‬
‫‪Alterman, Rachelle, (2001), "National-level Planning in Democratic Countries: A Cross‬‬‫‪National Perspective". Chapter 1, pp. 1-37. In National-Level Planning in Democratic‬‬
‫‪Countries: An International Comparison of City and Regional Policy-Making, Rachelle‬‬
‫‪Alterman (ed). Liverpool University Press - Town Planning Review book series.‬‬
‫אלתרמן רחל‪" ,(1990) ,‬מדיניות קרקעית בצרפת‪ :‬לקחים לישראל"‪ ,‬קרקע‪ ,32 ,‬עמ' ‪.9-24‬‬
‫נידהם ברי‪" ,(1995) ,‬מדיניות קרקע בהולנד מבט משווה"‪ ,‬קרקע‪ ,40 ,‬עמ' ‪.17-26‬‬
‫‪Williams Richard H, & Wood Barry, (1994), Urban and Property Markets in the United‬‬
‫‪Kingdom, UCL Press, London.‬‬
‫‪Dieterich Hartmut, William H. Richard and Wood Barry, (1992), Urban and Property‬‬
‫‪Markets in Germany, UCL Press, London.‬‬
‫‪Kalbro Thoman and Mattson Hans, (1995), Urban Lands Property Markets in Sweden, UCL‬‬
‫‪Press, London.‬‬
‫‪.5‬‬
‫"מקרקעי ישראל" ‪ -‬הבעלות הלאומית על קרקע בישראל‬
‫ויסמן יהושע‪" ,(1991) ,‬מקרקעי ישראל"‪ ,‬משפטים‪ ,‬כרך כ"א‪ ,‬מס' ‪ ,1‬עמ' ‪.79-129‬‬
‫דגן חנוך‪ ,(2005) ,‬קניין על פרשת דרכים‪) ,‬ראו סעיף ‪ ,(2‬עמ' ‪.96-105‬‬
‫מקבץ חוקים‪ :‬חוק יסוד‪ :‬מקרקעי ישראל‪ ,‬התש"ך – ‪ ;1960‬חוק מקרקעי ישראל‪ ,‬התש"ך – ‪ ;1960‬חוק‬
‫מינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬התש"ך – ‪ ;1960‬האמנה בין מדינת ישראל לקרן הקיימת לישראל‪ ,‬התשכ"ב –‬
‫‪1961‬‬
‫ויתקון גדעון‪ ,(1996) ,‬הזכויות בקרקע חקלאית‪ ,‬תל אביב‪ ,‬חושן למשפט‪ ,‬פרק ב'‪ ,‬עמ' ‪.31-64‬‬
‫כץ יוסי‪ ,(2002) ,‬והארץ לא תימכר לצמיתות‪ ,‬המכון לחקר תולדות קק"ל‪ ,‬פרק ה'‪ ,‬עמ' ‪.53-88‬‬
‫קרק רות‪" ,(1989) ,‬רעיון גאולת האדמה בתרבויות שונות"‪ ,‬קרקע ‪ ,31‬עמ' ‪22-35.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מינהל מקרקעי ישראל – איזה מן מוסד?‬
‫ברק ארז דפנה‪ " ,(2000) ,‬האתגר הדמוקרטי של המשפט המינהלי"‪ ,‬עיוני משפט כ"ד‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬‬
‫אביב‪.369-412 ,‬‬
‫בג"צ ‪ 5575/94‬מהדרין בע"מ ו‪ 5 -‬אח' נ' ממשלת ישראל‪ ,‬משרד השיכון והבינוי‪ ,‬פד"י מט )‪133 (3‬‬
‫דו"ח מבקר המדינה מספר ‪ 44‬לשנת ‪ 1993‬על מינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬עמ' ‪.221-237‬‬
‫בג"צ ‪ 6924/98‬האגודה לזכויות האזרח נ' ממשלת ישראל‪ ,‬פ"ד נה )‪.15 ,(5‬‬
‫ויסמן‪ ,‬יהושע‪" ,(1990) ,‬מקרקעין ומיטלטלין"‪ ,‬משפטים‪ ,‬כרך י"ט‪ ,‬מס' ‪ ,2-3‬עמ' ‪.267-323‬‬
‫‪.7‬‬
‫המגזר העירוני ‪ -‬היוון חוזי חכירה "ההפרטה הזוחלת"‬
‫אלתרמן רחל‪ ,(1999) ,‬פרק ‪" :2‬הפרטה זוחלת של מקרקעי ישראל"‪ ,‬מדיניות קרקעית עתידית לישראל‪,‬‬
‫הוצאת מכון פלורסהיימר‪ ,‬עמ' ‪12-23‬‬
‫ויסמן יהושע‪" ,(1999) ,‬הפרטה מוסווית של מקרקעי ישראל"‪ ,‬בתוך‪ :‬חנוך דגן )עורך(‪ ,‬מקרקעין בישראל‪ :‬בין‬
‫הפרטי לאומי‪ ,‬עמ' ‪.255-264‬‬
‫ויתקון גדעון‪ ,(1993) ,‬היוון דמי חכירה‪ ,‬קרקע‪ ,‬עמ' ‪.5-16‬‬
‫ויסמן יהושע‪" ,(1987) ,‬חכירה המתחדשת לצמיתות‪ :‬תשובה או אחיזת עיניים?" קרקע‪.2-11 :‬‬
‫גולדנברג‪ ,‬אמנון‪" ,(1987) ,‬מדיניות קרקעית וזכות הקניין" קרקע ‪.(29) ,‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Alterman Rachelle, (2003), "The Land of Leaseholds: Israel's Extensive Public Land‬‬
‫‪Ownership in an Era of Privatization" (Ch. 6), In: Leasing Public Land: Policy Debates and‬‬
‫‪International Experiences, Steven C. Bourassa and Yu-Hung Hong (Eds.), Cambridge Mass.:‬‬
‫‪Lincoln Institute of Land Policy.‬‬
‫המגזר החקלאי ‪ -‬שינוי ייעוד קרקע חקלאית ושאלות של צדק חלוקתי‬
‫‪.8‬‬
‫ברק ארז דפנה‪" ,(2004) ,‬צדק חלוקתי במקרקעי ישראל‪ :‬בעקבות בג"צ הקרקעות החקלאיות"‪ ,‬המשפט‪,‬‬
‫המכללה למינהל‪ ,‬עמ' ‪.54-64‬‬
‫בג"צ ‪ 244/00‬עמותת שיח חדש ואח' נ' שר התשתיות הלאומיות‪ ,‬פ"ד נ)‪.(6‬‬
‫בג"צ ‪ 6317/03‬הקשת הדמוקרטית המזרחית ואח' נ' שר התעשיה המסחר והתעסוקה ואח'‪ ,‬תק‪-‬על‬
‫‪.1166 ,(4)2003‬‬
‫ברק ארז דפנה‪" ,(1999) ,‬דונם פה ודונם שם‪ -‬מנהל מקרקעי ישראל בצבת האינטרסים"‪ ,‬בתוך‪ :‬חנוך דגן‬
‫)עורך(‪ ,‬מקרקעין בישראל‪ :‬בין הפרטי ללאומי‪ ,‬עמ' ‪.371-394‬‬
‫ויתקון גדעון‪ ,(1996) ,‬הזכויות בקרקע חקלאית‪ ,‬חושן למשפט‪ ,‬עמ' ‪.98-132‬‬
‫בורוכוב אליהו‪" ,(1977) ,‬המדינות הקרקעית משמעותה ומטרותיה"‪ ,‬קרקע ‪ ,14‬עמ' ‪6-12.‬‬
‫שיקולים ערכיים במדיניות הקרקעית בישראל‬
‫‪.9‬‬
‫חננאל רוית‪ ,(2006) ,‬שינויים ערכיים במדיניות הקרקעית הלאומית‪ :‬ניתוח קבלת ההחלטות במועצת‬
‫מקרקעי ישראל‪ ,‬חיבור לקבלת תואר דוקטור‪ ,‬המסלול לתכנון ערים ואזורים‪ ,‬פקולטה לארכיטקטורה ובינוי‬
‫ערים‪ ,‬הטכניון‪ ,‬עמ' ‪233-249.‬‬
‫‪.10‬‬
‫הרפורמה במקרקעי ישראל והנארטיב הקרקעי‬
‫חננאל רוית ורחל אלתרמן‪ ,‬נטורי קרקע‪ :‬המדיניות הקרקעית הלאומית בישראל‪) ,‬טרם פורסם(‪.‬‬
‫רפורמה במקרקעי ישראל‪ :‬שאלות ותשובות‪ ,‬מתוך אתר מינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬הוכן על‪-‬ידי משרד האוצר‬
‫‪www.mmi.gov.il‬‬
‫‪.11‬‬
‫שיקולים לאומיים במדיניות הקרקעית בישראל‬
‫גביזון רות‪" ,(2001) ,‬ציונות בישראל? בעקבות בג"ץ קעדאן"‪ ,‬משפט וממשל‪ ,‬כרך ו'‪ ,‬חוברת ‪ ,1‬עמ' ‪,25-51‬‬
‫אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫יפתחאל אורן קידר ואלכסנדר‪" ,(2000),‬על עוצמה ואדמה‪ :‬משטר המקרקעין הישראלי"‪ ,‬תיאוריה וביקורת‪,‬‬
‫מספר ‪ ,15‬עמ' ‪.67-100‬‬
‫בג"צ ‪ 6698/95‬עאדל קאדאן ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח'‪ ,‬פ"ד נ"ד)‪.258 ,(1‬‬
‫חננאל רוית‪ ,(2006) ,‬שינויים ערכיים במדיניות הקרקעית הלאומית‪ :‬ניתוח קבלת ההחלטות במועצת‬
‫מקרקעי ישראל‪ ,‬חיבור לקבלת תואר דוקטור‪ ,‬המסלול לתכנון ערים ואזורים‪ ,‬פקולטה לארכיטקטורה ובינוי‬
‫ערים‪ ,‬הטכניון‪ ,‬פרק ‪ ,18‬עמ' ‪.153-168‬‬
‫גזית‪-‬הולצמן יפעת‪" ,(2002) ,‬שימוש במשפט כסמל סטטוס‪ :‬חוק קרן קיימת לישראל‪ ,‬תשי"ך – ‪,1953‬‬
‫ומאבק הקק"ל לביסוס מעמדה במדינה‪ ,‬עיוני משפט‪ ,‬כרך כו)‪ ,(2‬עמ' ‪ ,601-644‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪Alterman Rachelle, (2002), Planning in the Face of Crisis: Land-Use, Housing and Mass‬‬
‫‪Immigration in Israel, London: Routledge, Cities and Regions Series, part 2. pp 45-67.‬‬
‫‪.12‬‬
‫שיקולים סביבתים במדיניות הקרקעית בישראל‬
‫‪De-Shalit Avner, (1995), "From the Political to the Objective: The Dialectics of Zionism and‬‬
‫‪the Environment", Environment Politics 4(1): 70-87.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Hananel Ravit, "Zionism and Agricultural Land: The Evolution of the Relationship between Zionist‬‬
‫‪Objectives and Preservation of Agricultural Land, as Reflected in Israel’s National Lands Policy",‬‬
‫‪Envermental Politics, (forthcoming).‬‬
‫אלתרמן רחל ומימי רוזנשטיין )‪ ,(1992‬קרקע חקלאית‪ :‬שמירה או הפשרה? המרכז לחקר העיר והאזור‪,‬‬
‫הטכניון‪.‬‬
‫‪Meishar Naama, (2004), "Fragile Guardians: Nature Reserves and Forests Facing Arab‬‬
‫‪Villages", In: Constructiong a Sense of Place: Architecture and the Zionist Discourse,‬‬
‫‪Yacobi Haim (Ed), Ashgate, England.‬‬
‫‪Rose M. Carol, (2003), Romans, Roads and Romantic Creators: Traditions of Public Property‬‬
‫‪in the Information Age, 66-SPG Law and Contemporary Problems. 89.‬‬
‫‪.13‬‬
‫מדיניות התיכנון‪ ,‬המדיניות הקרקעית וצדק חלוקתי בישראל‬
‫‪Hananel Ravit, "Distributive Justice and Regional Planning: the Politics of Regional revenue‬‬‫‪generating land-uses in Israel", International Planning Studies, 14(2), 177-199.‬‬
‫חננאל רוית‪" ,(2007) ,‬מתוכנית שרון ועד תוכנית נתניהו"‪ :‬הפוליטיקה של חלוקת המרחב האזורי בישראל‪,‬‬
‫משפט‪ ,‬חברה ותרבות ‪ ,4‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫רוזן‪-‬צבי )איסי( יששכר‪'" ,(2004) ,‬מקום הצדק'‪ :‬משפט השלטון המקומי ואי‪-‬צדק חברתי"‪ ,‬עיוני משפט‬
‫כ"ח )‪.417-471 ,(2‬‬
‫בלנק ישי‪" ,(2004) ,‬מקומו של ה"מקומי"‪ :‬משפט השלטון המקומי‪ ,‬ביזור ואי‪-‬שוויון מרחבי בישראל"‪,‬‬
‫משפטים‪ ,‬כרך לד)‪.197 (2‬‬
‫רזין ערן וחזן אנה‪ ,(2000) ,‬הליכים לשינוי תחומי שיפוט מוניציפאליים‪ :‬דמוקרטיה מקומית לעומת‬
‫"שליטה מלמעלה"‪ ,‬מכון פלורסהיימר לחקר מדיניות‪ ,‬ירושלים‪) .‬מומלץ עמ' ‪.(17-50‬‬
‫‪.14‬‬
‫הבדואים בנגב‬
‫רונן שמיר‪" ,(1999) ,‬מושעים במרחב‪ :‬בדואים והמשטר המשפטי בישראל"‪ ,‬מקרקעין בישראל‪ :‬בין הפרטי‬
‫ללאומי עורך חנוך דגן‪ ,‬ע'מ ‪.525-545‬‬
‫סנדי קדר‪" ,(2004) ,‬הסדר הקרקעות בנגב בהקשרים של המשפט הבינלאומי‪ ",‬פורסם בגליון עדאלה‬
‫האלקטרוני מס' ‪ ,8‬דצמבר‪http://www.adalah.org/newsletter/heb/dec04/ar1.pdf .‬‬
‫ליין יחזקאל וויצמן אייל‪ ,(2002) ,‬גזל הקרקעות‪ :‬מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית‪ ,‬בצלם‪.‬‬
‫בג"צ ‪ 3586/01‬המועצה האזורית לכפרים הבלתי‪-‬מוכרים בנגב נ' שר התשתיות הלאומית‪ ,‬תק‪-‬על ‪,(1) 2003‬‬
‫‪1703‬‬
‫‪.15‬‬
‫שיכון ודיור ציבורי בישראל‬
‫זיו נטע‪" ,(2004) ,‬אי‪-‬ציות‪ ,‬התנגדות וייצוג אנשים החיים בעוני‪ -‬המקרה של פלישות לדיור ציבורי"‪ ,‬דין‬
‫ודברים ‪ ,1‬עמ' ‪.115-152‬‬
‫שנהב יהודה‪" ,(2000) ,‬מרחב‪ ,‬אדמה‪ ,‬בית‪ :‬על התנרמלותו של 'שיח חדש'"‪ ,‬תיאוריה וביקורת ‪.3-12 ,16‬‬
‫רבינוביץ דני‪" ,(2000) ,‬האופציה שנשכחה‪ :‬השיכון העירוני השיתופי"‪ ,‬תיאוריה וביקורת ‪.101-128 ,16‬‬
‫חוק הדיור הציבורי ]זכויות רכישה[‪ ,‬התשנ"ט – ‪.1998‬‬
‫חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי‪ ,‬התשנ"ח ‪1998 -‬‬
‫ע"א ‪ 10425‬ארגון "קול בשכונות" ו"שיח חדש" בעניין מדינת ישראל נ' דיטה שאשא ]אמיקוס[‬
‫‪4‬‬