האוניברסיטה העברית הזמינים במחסן אורנת מוצרי

‫מוצרי אורנת הזמינים במחסן האוניברסיטה העברית‬
Product Description
Catalog # at Hebrew
University warehouse
Catalog # at Ornat
SeaKem LE AGAROSE
500G
10217009
CAM-50004
.08-9477077 :‫לבירור פרטים נוספים אנא צרו איתנו קשר בטלפון‬
76120 ‫ רחובות‬2071 .‫ד‬.‫ ת‬,‫אורנת ביוכימיקלים וציוד מעבדתי בע"מ‬
ORNAT Biochemicals & Laboratory Equipment, P.O.Box 2071 Rehovot 76120
Tel: 08-9477077 Fax: 08-9363034 | www.ornat.co.il | [email protected]