הנחות ארנונה - מועצה איזורית שומרון

‫אגף הכספים ‪ -‬מחלקת גביה‬
‫הארנונה הכללית לשנת הכספים מוטלת מתוקף סמכותה‬
‫של המועצה האזורית‪ ,‬על פי חוק ההסדרים במשק המדינה‪,‬‬
‫תשנ”ג‪ 1993-‬ובכפוף לתקנות ההסדרים במשק המדינה‪,‬‬
‫המתוקנות מידי שנה‪ .‬סכום חיוב הארנונה מחושב לפי שטח‬
‫הנכס במכפלת התעריף למ”ר ובהתאם לסוג הנכס וסיווגו‪.‬‬
‫בהתאם להוראות משרד הפנים עודכנו בכל הארץ‬
‫תעריפי הארנונה לשנת ‪ 2014‬בתוספת ‪.3.36%‬‬
‫על פי צו ארנונה ‪ 2014‬תעריף הארנונה למגורים במועצה‬
‫הינו ‪ ₪ 33.10 -‬למ”ר לשנה‪.‬‬
‫עפ”י צו הארנונה הקבוע והמאושר במליאת המועצה‪ ,‬לצורכי‬
‫חישוב שטח בניין יובאו בחשבון מידות החוץ של המבנה‪ ,‬דהיינו‬
‫ סך כל שטחי הברוטו של הבניה בכל קומה וקומה לרבות‬‫חדרים‪ ,‬מרתף‪ ,‬גלריות‪ ,‬חדרי כניסה‪ ,‬עליות גג‪ ,‬פרוזדורים‪ ,‬מטבח‪,‬‬
‫אמבטיות‪ ,‬מקלחות‪ ,‬חדרי שירותים‪ ,‬מקלטים‪ ,‬מחסנים‪ ,‬סככות‪,‬‬
‫מרתפים‪ ,‬מרפסות‪ -‬מקורות וכל שטח מקורה ומרוצף אחר‪.‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 120 .‬אזור תעשיה ברקן ‪4482100‬‬
‫טלפון‪ | 03-9061160 :‬פקס‪03-9061169 :‬‬
‫דוא”ל‪[email protected] :‬‬
‫קבלת קהל במחלקת גביה‬
‫ימים א – ה‬
‫‬
‫יום ג‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫זכאים להנחה שיגישו בקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים‬
‫עד ‪ – 31.3.14‬תינתן ההנחה מתחילת שנת הכספים הנוכחית‪.‬‬
‫בקשות שיוגשו‪/‬יגיעו בתאריך מאוחר יותר ויעמדו‬
‫בקריטריונים‪ ,‬תינתן הנחה החל ממועד הגשת כל המסמכים‬
‫הנדרשים‪.‬‬
‫ההנחה תינתן על פי תאריך קבלת המסמך האחרון במשרדנו ‪.‬‬
‫ההנחה תינתן למחזיק בנכס שרשום כנישום‪ ,‬ובלבד‬
‫שכתובתו בתעודת הזהות מעודכנת לכתובת הנכס‪.‬‬
‫תושב אשר עונה לשני קריטריונים (או יותר) המזכים בהנחה‬
‫לפי חוק‪ ,‬יזכה להנחה הגבוהה מביניהן‪.‬‬
‫תושב הזכאי להנחה אשר לא פרע את כל חובותיו‬
‫בארנונה ‪ -‬לא תעודכן לו ההנחה‪.‬‬
‫באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים‬
‫הנדרשים הגיעו למחלקת הגביה‬
‫דף מידע לתושב‬
‫מיסי ארנונה וזכאות להנחה‬
‫לשנת ‪2014‬‬
‫הנחות בארנונה‬
‫טלפון‪ | 03-9061164 :‬פקס‪03-9757619 :‬‬
‫דוא”ל‪[email protected] :‬‬
‫‪www.shomron.org.il‬‬
‫טופס בקשה להנחה בארנונה ניתן להוריד‬
‫מאתר המועצה ‪www.shomron.org.il‬‬
‫‪8:30-13:30‬‬
‫‪8:30-16:00‬‬
‫מענה טלפוני‪:‬‬
‫‪8:30-13:30‬‬
‫ימים א‪,‬ב‪,‬ד‪,‬ה‬
‫‪12:00-15:30‬‬
‫‬
‫יום ג‬
‫לידיעתך‪ ,‬צו הארנונה מפורסם במלואו באתר המועצה‬
‫הנחות בארנונה‬
‫מועצה‬
‫אזורית‬
‫שומרון‬
‫קבלת קהל ומענה טלפוני‬
‫‪8:30-13:30‬‬
‫ימים א‪ ,‬ב‪ ,‬ד‬
‫יום ג קבלת קהל‪ | 8:30-15:30 :‬מענה טלפוני‪15:30 - 12:30 :‬‬
‫לידיעתך!‬
‫לאחר שעות קבלת קהל מועברות השיחות למוקד‬
‫אנושי להשארת הודעות‪ .‬אנא השאירו הודעה ברורה‬
‫ומספר טלפון ואנו מתחייבים לחזור אליכם בהקדם‬
‫האפשרי ולא יאוחר מ‪ 3-‬ימי עבודה‪.‬‬
‫חשוב לדעת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בקשה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית‬
‫התשלומים הנדרשים על פי דין במועדם‪.‬‬
‫אי קבלת השובר לתשלום אינה פוטרת מחובת התשלום‬
‫במועד‪.‬‬
‫כל פיגור בתשלום מחויב בהצמדה וריבית על פי חוק‪.‬‬
‫במידה וקיימת סתירה בין הנתונים במסמך זה לבין לשון‬
‫החוק‪ ,‬הוראות החוק הן המחייבות‪.‬‬
‫אתר המועצה‪www.shomron.org.il :‬‬
‫אגף הכספים ‪ -‬מחלקת גביה‬
‫לנוחותך! סמן וצרף דף עזר זה למסמכי הבקשה ‪-‬‬
‫שכירים‪:‬‬
‫□ טופס בקשה להנחה ‪ -‬טופס ‪( 1‬ניתן להוריד מאתר המועצה)‬
‫□ תעודת זהות ‪ +‬ספח של שני בני הזוג‬
‫□ תלושי משכורת של שני בני הזוג* עבור חודשים‪:‬‬
‫□ ‪12/2013 □ ,11/2013 □ ,10/2013‬‬
‫לנוחותך! ניתן לסמן ולצרף דף עזר זה למסמכי הבקשה‬
‫עפ”י תקנה ‪( 2‬א)(‪ )8‬בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה‬
‫מארנונה)‪ ,‬התשנ”ג ‪ : 1993 -‬לצורך חישוב הכנסה תחושב הכנסה‬
‫מכל מקור שהוא של הגרים בנכס‪ ,‬למעט‪ :‬מחצית הכנסתם של ילד‪/‬ה‬
‫(לא תובא בחשבון הכנסה עד שכר המינימום של ילד‪/‬ה אחד)‪ ,‬קצבת‬
‫זקנה‪ ,‬קצבת שאירים‪ ,‬קצבת ילדים וקצבת ילד נכה‪.‬‬
‫לכל בקשה להנחה חובה לצרף טופס בקשה להנחה (טופס ‪ + )1‬צילום ת‪.‬ז‪ .‬וספח‬
‫סוג ההנחה‪/‬קריטריון‬
‫גמלאים‬
‫בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה‬
‫להלן סוגי ההנחות העיקריות‬
‫נכויות‬
‫□ דפי בנק מכל חשבונות הבנק עבור חודשים‪:‬‬
‫□ ‪12/2013 □ ,11/2013 □ ,10/2013‬‬
‫עצמאיים‪ :‬הגשת בקשה להנחה‪ ,‬על פי ההכנסות החייבת במס‬
‫כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית ‪ -‬שומה ‪,2013‬‬
‫יש להגיש עד ‪ 31.10.2014‬בצירוף‪:‬‬
‫טופס בקשה להנחה (טופס ‪ ;)1‬תעודת זהות וספח‪ ,‬דפי‬
‫בנק מכל חשבונות הבנק עבור חודשים‪10-11-12/2013 :‬‬
‫גימלאי‪/‬ת‬
‫“אזרח ותיק”‬
‫גימלאי‪/‬ת‬
‫שהגיע‪/‬ה לגיל פרישה ומקבל‪/‬ת על פי חוק ‪ 25%‬הנחה ל‪ 100 -‬מ”ר מהנכס אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זיקנה‬
‫הביטוח הלאומי; קצבת זיקנה או קצבת‬
‫‪ 30%‬הנחה ל‪ 100 -‬מ”ר מהנכס ‪ .1‬אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זיקנה‬
‫שאירים או קצבת תלויים‬
‫‪ .2‬דף תנועות מחשבון בנק לחודש מלא‬
‫גימלאי‪/‬ת תקנה‬
‫‪)1(2‬‬
‫* במידה ואחד או שני בני הזוג אינם עובדים – יש לצרף תצהיר (ניתן להוריד‬
‫מאתר המועצה)‬
‫עפ”י תקנה ‪ 7‬פרק ד’‪ :‬בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה‬
‫מארנונה)‪ ,‬התשנ”ג‪ .1993-‬הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור‬
‫עד ‪ 70‬אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק; לענין זה‪“ ,‬נזקק” ‪ -‬מחזיק‪:‬‬
‫‪1.1‬שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי‬
‫חד‪-‬פעמי או מתמשך‪ ,‬שלו או של בן משפחתו;‬
‫‪2.2‬שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה‬
‫במצבו החומרי‪.‬‬
‫על מגיש הבקשה לצרף טופס ‪ – 2‬בקשה להנחה ל”נזקק” ‪+‬‬
‫דוח עובד סוציאלי של המועצה ‪ +‬כל המסמכים המעידים על‬
‫הכנסותיו (תלושי שכר ודפי בנק מכל חשבונות הבנק) וכל‬
‫מסמך אחר המעיד על הוצאותיו החריגות ו‪/‬או על האירוע‬
‫בגינו מוגשת הבקשה‪.‬‬
‫אחרים‬
‫בקשה להנחה בארנונה לועדת הנחות‬
‫הנחה בשיעור של ‪30%‬‬
‫ל‪ 100 -‬מ”ר מגודל הנכס‬
‫שהגיע‪/‬ה לגיל פרישה ומקבל‪/‬ת על פי חוק הנחה בשיעור של ‪100%‬‬
‫ל‪ 100 -‬מ”ר מגודל הנכס‬
‫הביטוח הלאומי; קצבת זיקנה או קצבת‬
‫שאירים וגם תוספת השלמת הכנסה‬
‫נכה ביטוח לאומי –‬
‫דרגת אי כושר‬
‫בהגדרת ביטוח לאומי אשר דרגת אי כושר‬
‫השתכרותו בשיעור של ‪ 75%‬ומעלה‬
‫נכה ביטוח לאומי –‬
‫נכות רפואית‬
‫בעל דרגת נכות רפואית מ‪ 90% -‬ומעלה‪ ,‬או הנחה בשיעור של ‪40%‬‬
‫מי שטרם קבלת קצבת הזיקנה נקבעה לו לכל גודל הנכס‬
‫נכות כאמור‬
‫נכה צה”ל ונפגעי פעולות איבה‪ ,‬הזכאים‬
‫נכה צה”ל‬
‫נפגעי פעולות איבה לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים‬
‫(התגמולים ושיקום) התשי”ט‪.1959-‬‬
‫הנחה בשיעור של ‪80%‬‬
‫לכל גודל הנכס‬
‫רדיפות נאצים‬
‫ואסירי ציון‬
‫ילד נכה‬
‫‪ .1‬ילד‪/‬ה של המחזיק בנכס הזכאי לגמלת‬
‫בטוח לאומי‪ .‬התש”מ‪1980-‬‬
‫‪ .2‬ילד‪/‬ה מעל גיל ‪ 18‬שהשתלמה בעדו‬
‫גמלת ילד נכה‪ -‬התש”ע‪2010-‬‬
‫עיוור‬
‫בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד‬
‫התשי”ח‪1958-‬‬
‫עולה חדש‬
‫מי שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי הנחה בשיעור של ‪90%‬‬
‫ל‪ 100 -‬מ”ר למשך שנה ועד‬
‫חוק השבות‪ ,‬התש”י‪1950-‬‬
‫שנתיים מיום מעמד קבלת‬
‫תעודת עולה‬
‫חייל בשירות חובה‬
‫חייל בשירות חובה המחזיק בנכס עד תום ‪ 4‬הנחה בשיעור של ‪- 100%‬‬
‫עפ”י‪:‬‬
‫חדשים מיום שחרורו‪.‬‬
‫עד ‪ 4‬נפשות ל‪ 70-‬מ”ר‬
‫מעל ‪ 4‬נפשות ל‪ 90 -‬מ”ר‬
‫הנחה בשיעור של ‪33%‬‬
‫ל‪ 100 -‬מ”ר מגודל הנכס‬
‫הנחה בשיעור של ‪90%‬‬
‫לכל גודל הנכס‬
‫הורה יחיד‬
‫נכס ריק המשמש‬
‫למגורים‬
‫נכס ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה הנחה בשיעור של ‪100%‬‬
‫מקסימום ‪ 6‬חודשים‬
‫מצטברת אך לא פחות מ‪ 30 -‬ימים שבה‬
‫ממועד הגשת הבקשה‬
‫עמד הנכס ריק ברציפות‪.‬‬
‫נכס הרוס‬
‫אישור מביטוח לאומי על קצבת זיקנה והשלמת‬
‫הכנסה‬
‫אישור מביטוח לאומי המציין אחוזי נכות בדרגת‬
‫אי כושר‬
‫אישור מביטוח לאומי המציין אחוזי הנכות‬
‫הרפואית‬
‫הנחה בשיעור של ‪ - 67%‬עפ”י‪ :‬אישור משרד האוצר‬
‫עד ‪ 4‬נפשות ל‪ 70-‬מ”ר‬
‫מעל ‪ 4‬נפשות ל‪ 90 -‬מ”ר‬
‫הורה יחיד לילד עד גיל ‪21‬‬
‫נכס שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי‬
‫לשימוש ואין משתמשים בו‬
‫אישור “אזרח ותיק”‬
‫הנחה בשיעור של ‪ - 67%‬עפ”י‪ :‬נכה צה”ל ‪ -‬אישור משרד הביטחון‬
‫נכה פעולות איבה ‪ -‬אישור ביטוח לאומי‬
‫עד ‪ 4‬נפשות ל‪ 70 -‬מ”ר‬
‫מעל ‪ 4‬נפשות ל‪ 90 -‬מ”ר‬
‫זכאי לגמלת נכות‪ ,‬לפי חוק נכי רדיפות‬
‫הנאצים‪ ,‬התשי”ז ‪1957 -‬‬
‫בקשה אשר תוגש ללא כל המסמכים – לא תטופל!‬
‫מועד קבלת המסמך האחרון במשרדנו הוא‬
‫המועד הקובע לתחילת מתן ההנחה‬
‫תושבים הזכאים‬
‫שיעור ההנחה בארנונה‬
‫מסמכים נוספים שיש להציג‬
‫הנחה בשיעור של ‪20%‬‬
‫לכל גודל הנכס‬
‫הנחה בשיעור של ‪100%‬‬
‫ממועד הגשת הבקשה‬
‫אישור ביטוח לאומי‬
‫תעודת עיוור‬
‫תעודת עולה‬
‫אישור מקצין העיר על תקופת שירות בסדיר‬
‫תצהיר הורה חד הורי‪/‬ת‬
‫בקשה לפטור נכס ריק‬
‫אישור על מקום מגורים חליפי‬
‫בקשה לפטור נכס בשיפוץ ומתן הערכת זמן‬
‫לתום השיפוץ ואישור על מקום מגורים חליפי‬