ספרים משרד הביטחון ומודן, , הוצאת סוגיות משפחתיות

‫ספרים‬
,‫ הוצאת משרד הביטחון ומודן‬,‫ סוגיות משפחתיות בעיניים משפטיות‬,‫ דפנה הקר‬.2012
.‫האוניברסיטה המשודרת‬
‫ מבט סוציולוגי על תהליכי עיצוב הסדרי משמורת וראייה‬:‫ הורות במשפט‬,‫ דפנה הקר‬.2008
.‫ סדרת מגדרים‬,‫ הוצאת הקיבוץ המאוחד‬,‫בגירושים‬
‫מאמרים‬
2015. Daphna Hacker, "Strategic Compliance in the Shadow of Transnational AntiTrafficking Law", Harvard Human Rights Journal 28(1):11-64.
2015. Daphna Hacker, Yaara Levine-Fraiman & Idan Halili, Ungendering and
Regendering Shelters for Survivors of Human Trafficking, Social Inclusion 3(1): 3551 (2015).
2015. Daphna Hacker, "The Rights of the Dead through the Prism of Israeli
Succession Disputes", International Journal of Law in Context 11(1): 40-58.
2014. Daphna Hacker, "Disappointed "Heirs" as a Socio-Legal Phenomenon", Oñati
Socio-Legal Series 4(2): 243-263.
.)2015( ,79-100 :)3(1 ‫הון משפחתי‬-‫ ב‬,‫פורסם גם בעברית‬
2014. Daphna Hacker, "Intergenerational Wealth Transfer and the Need to Revive
and Metamorphose the Israeli Estate Tax", Law and Ethics of Human Rights 8(1):
59-101.
,"‫ "רצון המת – שלושה מקרי מבחן ישראליים‬,‫דולב וחגי בועז‬-‫ דפנה הקר ויעל השילוני‬.2014
.31-53 :)1(‫סוציולוגיה ישראלית ט"ז‬
2013. Daphna Hacker, "Men's Groups as a New Challenge to the Israeli Feminist
Movement: Lessons from the Ongoing Gender War over the Tender Years
Presumption", Israel Studies 18(3): 29-40.
‫ "כללי ההכרעה בסכסוכי משמורת – על סכנות אשליית‬,‫קדרי‬-‫ דפנה הקר ורות הלפרין‬.2013
.91-170 :)1(‫ משפט וממשל ט"ו‬,"‫הדמיון ההורי במציאות ממוגדרת‬
2012. Daphna Hacker, "Religious Tribunals in Democratic States: Lesson from the
Israeli Rabbinical Courts", Journal of Law and Religion 27(1): 59-82
,"‫ "מחקר אמפירי של המשפט – הערות אזהרה אוהדות על המגמה העכשווית‬,‫ דפנה הקר‬.2011
.327-349 :)2-3( ‫עיוני משפט ל"ד‬
2011. Daphna Hacker, "Law and Society Jurisprudence", Cornell Law Review 96:
727-748.
‫‪2010. Daphna Hacker, "The Gendered Dimensions of Inheritance: Empirical Food for‬‬
‫‪Legal Thought", Journal of Empirical Legal Studies 7(2): 322-354.‬‬
‫‪2010. Daphna Hacker, "Soulless Wills", Law and Social Inquiry 35(4): 857-983.‬‬
‫‪ .2010‬דפנה הקר ואילת בלכר‪-‬פריגת‪" ,‬הורים או זרים‪ :‬מעמדם המשפטי המצוי והרצוי של בני‪-‬‬
‫זוג של הורים"‪ ,‬משפטים מ‪.5-65 :‬‬
‫פורסם גם בגרסה מקוצרת בתוך נעמה צבר בן ‪-‬יהושע וגליה צבר (עורכות)‪ ,‬שני בתים וילד סיפורן‬
‫של משפחות משולבות בישראל (שוקן‪.)2012 ,‬‬
‫‪ .2010‬דפנה הקר ורוני ליברזון‪" ,‬משפחות חוצות גבולות בישראל‪ :‬בין האתנוס לאינדיבידואליזם‬
‫ולגלובליזציה"‪ ,‬המשפט טו(‪.509-529 :)2‬‬
‫‪ .2010‬מיכל פרנקל‪ ,‬דפנה הקר ויעל ברוידא‪" ,‬משפחות עובדות במשפט הישראלי‪ :‬בין נאו־‬
‫ליברליזם לזכויות אדם"‪ ,‬בתוך מרגלית שילה וגדעון כ"ץ (עורכים)‪ ,‬עיונים בתקומת ישראל‪:‬‬
‫מגדר בישראל (מכון בן‪-‬גוריון)‪ ,‬עמ' ‪.682–727‬‬
‫‪2009. Daphna Hacker, " Inter-Religious Marriages in Israel: Gendered Implications‬‬
‫‪for Conversion, Children and Citizenship", Israel Studies 14(2): 178-197.‬‬
‫פורסם גם בגרסה אחרת‪:‬‬
‫‪2009. Daphna Hacker, "From the Moabite Ruth to Norly the Filipino: Intermarriage‬‬
‫‪and Conversion in the Jewish Nation State", in Hanna Herzog and Ann Braude eds.,‬‬
‫‪Gendering Religion and Politics: Untangling Modernities (Palgrave Macmillan),‬‬
‫‪pp. 101-124.‬‬
‫פורסם גם בעברית בתוך פרדוקס ספינת תזאוס – מגדר‪ ,‬דת ומדינה‪ ,‬עורכות‪ :‬חנה הרצוג וענת‬
‫לפידות‪-‬פירילה‪ ,‬ון ליר ‪ ,2014‬עמ' ‪.255-282‬‬
‫‪2008. Daphna Hacker, "A Legal Field in Action: The Case of Divorce Arrangements‬‬
‫‪in Israel", International Journal of Law in Context 4(I): 1-33.‬‬
‫‪ .2008‬דפנה הקר‪" ,‬הזמנה לסוציולוגיה של המשפט ומיפוי ראשוני של התחום בישראל"‪ ,‬דין‬
‫ודברים ד(‪.63-72 :)1‬‬
‫‪ .2006‬דפנה הקר‪" ,‬הדרת ילדים מהליכי גירושין"‪ ,‬המשפט ‪.63-72 :22‬‬
‫‪2005. Daphna Hacker, “Motherhood, Fatherhood and Law: Child Custody in Israel”,‬‬
‫‪Social and Legal Studies 14(3): 409-431.‬‬
‫‪ .2005‬דפנה הקר ומיכל פרנקל‪" ,‬הורות פעילה ושוויון הזדמנויות בעבודה‪ :‬הצורך בשינוי מאפייני‬
‫שוק העבודה" עבודה חברה ומשפט י"א‪.275-303:‬‬
‫‪ .2005‬דפנה הקר‪" ,‬מעבר ל'בתולה זקנה' ול'סקס והעיר הגדולה'‪ :‬רווקּות כאפשרות חשובה לנשים‬
‫ויחסו של המשפט הישראלי אליה"‪ ,‬עיוני משפט כ"ח(‪.903-950 :)3‬‬
‫‪ .2003‬דפנה הקר ורונן שמיר‪'" ,‬אמהות'‪' ,‬אבהות'‪' ,‬משפחה'‪ :‬בין אינטואיציה להלכה פסוקה"‪,‬‬
‫סוציולוגיה ישראלית ה(‪.311-340 :)2‬‬
‫‪2001. Daphna Hacker, “Single and Married Women in the Law of Israel – A Feminist‬‬
‫‪Perspective”, Feminist Legal Studies 9: 29-56.‬‬
‫‪2001. Ronen Shamir and Daphna Hacker, “Colonialism’s Civilizing Mission: The‬‬
‫‪Case of the Indian Hemp Drugs Commission”, Law and Social Inquiry 26(2): 435‬‬‫‪461.‬‬
‫פרקים בספרים‬
‫‪ .2014‬דפנה הקר ואורנה כהן‪ " ,‬המקלטים לשורדות ולשורדי סחר בבני‪-‬אדם בישראל‪ :‬מחקר‬
‫הערכה"‪ ,‬בתוך מאיר חובב ומלי שחורי‪-‬ביטון (עורכים)‪ ,‬שירותי רווחה בעידן של הפרטה (כרמל)‪,‬‬
‫עמ' ‪.183-207‬‬
‫‪ .2014‬דפנה הקר‪ ,‬מיכל קרומר‪-‬נבו ומיה לביא‪-‬אג'אי‪ " ,‬הזמנה לדיון במתודולוגיות מחקר‬
‫פמיניסטיות"‪ ,‬בתוך מיכל קרומר‪-‬נבו‪ ,‬מיה לביא‪-‬אג'אי ודפנה הקר (עורכות)‪ ,‬מתודולוגיות מחקר‬
‫פמיניסטיות (הקיבוץ המאוחד‪ ,‬סדרת מגדרים)‪ ,‬עמ' ‪.7-31‬‬
‫‪ .2007‬דפנה הקר‪" ,‬פמיניזם דילמתי ומודל המשמורת הפיזית הרצוי בגירושין"‪ ,‬בתוך דפנה ברק‪-‬‬
‫ארז ואחרות (עורכות)‪ ,‬עיונים במשפט מיגדר ופמיניזם (שריגים‪-‬ליאון‪ :‬נבו)‪ ,‬עמ' ‪.699-732‬‬
‫ספרים ערוכים‬
‫‪ .2014‬מיכל קרומר‪-‬נבו‪ ,‬מיה לביא‪-‬אג'אי ודפנה הקר (עורכות)‪ ,‬מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות‬
‫(הקיבוץ המאוחד‪ ,‬סדרת מגדרים)‪.‬‬
‫‪ .2010‬דפנה הקר ונטע זיו (עורכות)‪ ,‬האם המשפט חשוב? (אוניברסיטת תל‪-‬אביב)‪.‬‬
‫‪ .2000‬רות גביזון ודפנה הקר (עורכות)‪ ,‬השסע היהודי‪-‬ערבי‪ :‬מקראה (ירושלים‪ :‬המכון הישראלי‬
‫לדמוקרטיה)‪.‬‬
‫כרכים ערוכים של כתבי עת‬
‫‪2014. Daniel Monk & Daphna Hacker (Editors), Wealth, Families and Death:‬‬
‫‪Socio-Legal Perspectives on Wills and Inheritance, Oñati Socio-Legal Series 4(2).‬‬
‫‪2012. Daphna Hacker & Cynthia Bauman (Guest Editors), Rights and Obligations in‬‬
‫‪the Contemporary Family: Retheorizing Individualism, Families and the State,‬‬
‫‪Theoretical Inquiries of Law 13(1).‬‬
‫ביקורות מאמרים וספרים‬
‫‪ .2014‬דפנה הקר‪" ,‬על האומץ לשנות את המשפט ועל הקושי לאמוד את משמעות השינוי"‪,‬‬
‫המשפט ברשת‪ :‬זכויות אדם ב‪.99-110 :‬‬
‫‪ .2010‬דפנה הקר‪" ,‬זכויות של ילדים ועוינות של מבוגרים"‪ ,‬סוציולוגיה ישראלית י"א(‪497- :)2‬‬
‫‪.501‬‬
2008. Daphna Hacker, "Lack of Luck in the Courts: A Comment on Menachem
Mautner", 9(1) Theoretical Inquiries in Law Forum, Article 18.
,"‫קדרי‬-‫ מגדר וחברה בישראל בעריכת טובה כהן ורות הלפרין‬:‫ "ביקורת ספרים‬,‫ דפנה הקר‬.2007
.366-369 :)2(‫סוציולוגיה ישראלית ח‬
2005. Daphna Hacker, (Book Review) “Communities and Law – Politics and Cultures
of Legal Identities by Gad Barzilai”, Israel Law Review 37: 596-602.
‫ ביקורת ספרים "בפסח הבא – נשים ואוריינות בציונות הדתית מאת תמר‬,‫ דפנה הקר‬.1999
.361-363 :)1(‫ סוציולוגיה ישראלית ב‬,"‫אלאור‬
‫פרסומים אחרים‬
‫ המקלטים בישראל לנשים ולגברים שורדי סחר בבני אדם (דו"ח‬,‫ דפנה הקר ואורנה כהן‬.2012
.‫ פורסם בעברית ובאנגלית‬.)‫מחקר‬
2012. Daphna Hacker, "Mujeres en Israel en la época neoliberal", Culturas 7: 136149 [Spanish].