E4D SOLUTIONS LTD

‫‪E4D SOLUTIONS LTD‬‬
‫‪EXPERTS FOR DESIGN DEVELOP DEBUG DEPLOY‬‬
‫טופס הרשמה לכנס ‪JS-IL 2015‬‬
‫תאריך‪____/____/____ :‬‬
‫שם ממלא הטופס‪_________________________:‬תפקיד‪________________________ :‬‬
‫חברה ‪_________________________ :‬כתובת (או ת‪.‬ד)‪_________________________ :‬‬
‫טל' עבודה‪ ________________________:‬טל' נייד‪_____________________________:‬‬
‫פקס‪____ _____________ :‬כתובת מייל‪_____________________________________ :‬‬
‫פרטי הכנס‪:‬‬
‫קורס‬
‫תאריך‬
‫שעות‬
‫עלות‬
‫כנס ‪JS-IL‬‬
‫‪23.6.14‬‬
‫‪8:30-17:15‬‬
‫‪ 500‬ש"ח למשתתף‬
‫‪ ,YES PLANET‬רחוב‬
‫ועשרים‬
‫המאה‬
‫‪,4‬‬
‫ראשון לציון מערב‬
‫‪‬‬
‫האירוע מיועד לאנשי פיתוח‪ ,‬מנהלי פרויקטים‪ ,‬מנתחי מערכות‪ ,‬אנשי ‪ ,QA‬מנהלי בסיסי נתונים‬
‫‪‬‬
‫לוח הזמנים של הכנס מופיע באתר‪WWW.JSILCONF.COM :‬‬
‫עלויות הרשמה לכנס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ₪ 500‬לאדם ליום שלם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המחירים לא כוללים מע"מ‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫לארגונים המבקשים לבצע הרשמה מרוכזת של מספר משתתפים נא לפנות לחופית אוחנה‪:‬‬
‫נייד‪ 0524844465 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫פרטי המשתתפים‪:‬‬
‫שם משתתף‬
‫טלפון נייד‬
‫כתובת מייל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫רח' גרניט ‪ 2‬פתח‪-‬תקווה‪ ,‬קומה ‪ .2‬טלפון‪ 03-6325707 :‬פקס‪03-6320276 :‬‬
‫‪E4D SOLUTIONS LTD‬‬
‫‪EXPERTS FOR DESIGN DEVELOP DEBUG DEPLOY‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫_________‬
‫פרטי תשלום למשלמים בכרטיסי אשראי‬
‫עלות הרשמה‪( _________________ :‬לא כולל מע"מ)‬
‫חיוב באמצעות כרטיס אשראי‪ ,‬שמספרו ________________________________________‬
‫תוקף הכרטיס _______________ שם בעל הכרטיס______________________________‬
‫ת‪.‬ז בעל הכרטיס_______________________ מס' תשלומים ______________________‬
‫פרטים לשליחת חשבונית מס‬
‫עלות הרשמה‪( ₪ ___________ :‬לא כולל מע"מ)‬
‫שם החברה _______________________________ ח‪.‬פ ________________________‬
‫אגף‪/‬מחלקה_____________________ שם איש קשר ___________________________‬
‫טלפון איש קשר______________________ פקס _______________________________‬
‫כתובת למשלוח חשבונית‪:‬‬
‫רחוב _________________ מס' _______ עיר _______________מיקוד____________‬
‫תנאים כלליים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫המחירים אינם כוללים מע"מ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רח' גרניט ‪ 2‬פתח‪-‬תקווה‪ ,‬קומה ‪ .2‬טלפון‪ 03-6325707 :‬פקס‪03-6320276 :‬‬
‫‪E4D SOLUTIONS LTD‬‬
‫‪EXPERTS FOR DESIGN DEVELOP DEBUG DEPLOY‬‬
‫‪‬‬
‫תנאי תשלום‪ :‬שוטף ‪ ,30 +‬מיום הפקת החשבונית‬
‫‪‬‬
‫הודעה על ביטול ההרשמה אפשרית עד ‪ 30‬ימים לפני קיום הכנס וזאת במשלוח הודעה כתובה‬
‫ל‪ e4d‬בפקס או במייל לאחת הכתובות הרשומות מטה‪ .‬ביטול לאחר מכן יחוייב ב‪ 50%‬מהסכום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אי השתתפות ללא הודעה מוקדמת על ביטול עד ‪ 10‬ימים מפתיחת הכנס תגרור חיוב מלא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫איחור בתשלום יחוייב בהפרשי ריבית והצמדה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אני מצהיר כי קיבלתי את כל המידע על הכנס הנ"ל וכי ידועות לי וברורות לי כל הנחיות‬
‫ההרשמה וביטולה‪ .‬אני מאשר את השתתפותי בכנס ומתחייב‪/‬ת לקיים את תקנות הביטולים מול‬
‫‪.E4D‬‬
‫חתימת לקוח פרטי ______________________________________‬
‫חתימה וחותמת חברה (לחברות בלבד) ______________________________‬
‫שם המאשר ‪_________________________________:‬‬
‫יש להחזיר את טופס ההרשמה חתום לפקס‪ 03-6320276 :‬או סרוק לכתובת דוא"ל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪3‬‬
‫רח' גרניט ‪ 2‬פתח‪-‬תקווה‪ ,‬קומה ‪ .2‬טלפון‪ 03-6325707 :‬פקס‪03-6320276 :‬‬