מגמת פיתוח קהילתי וארגוני לשנה"ל תשע"ו (2016

‫תארים מתקדמים‬
‫מסלול עם תזה‬
‫שנת התחלה‪ :‬תשע"ו (‪)2016-2015‬‬
‫‪ 18‬נ"ז* (נקודות זכות) ועבודת תזה‬
‫‪‬‬
‫קורסי חובה במחקר‬
‫‪‬‬
‫קורסי חובה בניהול וקהילה‬
‫‪ 2‬נ"ז בשנה א'‬
‫‪‬‬
‫סמינריון ופרקטיקום‬
‫‪ 4‬נ"ז בשנה א'‬
‫‪‬‬
‫קורסי מגמה‬
‫‪ 2‬נ"ז בשנה א'‬
‫‪ 2‬נ"ז בשנה א'‬
‫‪ 4‬נ"ז בשנה ב'‬
‫‪ 2‬נ"ז בשנה ב'‬
‫‪ ‬קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫‪ 2‬נ"ז במהלך התואר‬
‫בשנה הראשונה יש להתמקד בקורסי מגמה‬
‫שימו לב לדרישות אנגלית לתואר שני ולימודי יסוד ביהדות‬
‫כפי שמופיעות באתרי מחלקות אלו‬
‫* ‪ 1‬נ"ז = קורס סמסטריאלי │ ‪ 2‬נ"ז = קורס שנתי‬
‫תכנית לימודים לסטודנטים הלומדים שנה א' בשנת תשע"ו‬
‫בשנה ראשונה חובה ללמוד לפחות ‪ 10‬נ"ז‬
‫קורסי חובה במחקר‬
‫(‪ 2‬נ"ז)‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫‪76-808-01‬‬
‫שיטות מחקר א‬
‫פרופ' ר‪ .‬בנבנישתי‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫‪76-809-01‬‬
‫שיטות מחקר ב‬
‫פרופ' ר‪ .‬בנבנישתי‬
‫הרצאה‬
‫קורסי חובה בניהול וקהילה (‪ 2‬נ"ז)‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-835-01‬‬
‫מיומנויות ניהול‬
‫ד"ר מ‪ .‬יצחק‪-‬הלוי‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-924-01‬‬
‫אסטרטגיות התערבות בקהילה‬
‫ד"ר ד‪ .‬לוי‬
‫הרצאה‬
‫סמינריונים ופרקטיקומים (‪ 4‬נ"ז)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫‪76-737-01‬‬
‫פיתוח קהילתי‪ :‬שיטות‬
‫התערבות מתקדמות‬
‫ד"ר א‪ .‬מקרוס‬
‫ניהול בארגונים חברתיים‬
‫ד"ר ר‪ .‬בינה‬
‫‪76-738-01‬‬
‫‪76-950-01‬‬
‫‪76-951-01‬‬
‫סוג הקורס‬
‫סמינריון ‪+‬‬
‫פרקטיקום‬
‫סמינריון ‪+‬‬
‫פרקטיקום‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫‪4‬‬
‫שנתי‬
‫יום ד ‪12-8‬‬
‫‪4‬‬
‫שנתי‬
‫יום ד ‪12-8‬‬
‫‪1‬‬
‫קורסי מגמה ‪ -‬יש לבחור לפחות ‪ 2‬נ"ז בשנה א' (יש ללמוד ‪ 4‬נ"ז במהלך התואר)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫‪76-724-01‬‬
‫שיטות התערבות אקלקטיות‬
‫בעבודה סוציאלית‬
‫ד"ר ע‪ .‬ברק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪20-18‬‬
‫‪76-828-01‬‬
‫דיאלוג קהילתי‬
‫ד"ר ח‪ .‬אגמון‪-‬שניר‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-836-01‬‬
‫מנהיגות בארגונים‬
‫ד"ר מ‪ .‬יצחק‪-‬הלוי‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-925-01‬‬
‫סוגיות בניהול וגיוס משאבים‬
‫ותקציב באלכ"ר‬
‫ד"ר ד‪ .‬פורטוביץ'‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-934-01‬‬
‫משאבי אנוש‬
‫‪1‬‬
‫פרופ' ל‪ .‬קוליק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪22-20‬‬
‫‪76-945-01‬‬
‫ייעוץ ושינוי ארגוני‬
‫ד"ר ר‪ .‬לב‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫‪76-949-01‬‬
‫הצוות כקבוצה קטנה‬
‫ד"ר ע‪ .‬בן‪-‬פורת‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-968-01‬‬
‫סוגיות קליניות בעולם הניהול‬
‫ד"ר א‪ .‬אליהו‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪20-18‬‬
‫‪1‬‬
‫קורס מתוקשב חלקית‪ .‬רוב הקורס מתוקשב‪ ,‬אך מתקיימים גם מפגשים פרונטאליים עם המרצה‬
‫קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫(יש ללמוד ‪ 2‬נ"ז במהלך התואר)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫‪76-726-01‬‬
‫יסודות השיקום וההחלמה‬
‫בבריאות הנפש‬
‫ד"ר ר‪ .‬בינה‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-877-01‬‬
‫אלימות במשפחה‬
‫ד"ר ע‪ .‬בן‪-‬פורת‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-902-01‬‬
‫עבודה‪ ,‬משפחה‪ ,‬מגדר‬
‫פרופ' ל‪ .‬קוליק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫‪76-965-01‬‬
‫סכיזופרניה (מתוקשב)‬
‫פרופ' י‪ .‬רבינוביץ'‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫‪----------------‬‬
‫ניתן ללמוד יותר קורסי מגמה על חשבון קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫*יש קדימות בהרשמה לסטודנטים משנה שנייה‬
‫יתכנו שינויים בתכנית הלימודים‬
‫‪2‬‬
‫תכנית לימודים לסטודנטים הלומדים שנה ב' בשנת תשע"ו‬
‫(מי שהתחילו לימודים בשנת תשע"ה)‬
‫בשנה השנייה חובה להשלים ל‪ 18-‬נ"ז‬
‫קורסי חובה במחקר (‪ 4‬נ"ז)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫‪76-762-01‬‬
‫עבודת תזה לתואר שני‬
‫‪------------------------‬‬
‫‪-----------‬‬
‫‪-----‬‬
‫‪----------‬‬
‫‪----------------‬‬
‫‪76-811-01‬‬
‫שיטות מחקר מתקדמות‬
‫פרופ' ר‪ .‬דקל‬
‫‪2‬‬
‫שנתי‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫הרצאה‬
‫‪2‬‬
‫שנתי‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫הרצאה‬
‫‪2‬‬
‫שנתי‬
‫יום ג ‪16-14‬‬
‫סטטיסטיקה ועיבוד נתונים‬
‫‪76-915-01‬‬
‫(חובה למי שכותב תזה כמותית)‬
‫שיטות מחקר איכותניות‬
‫‪76-999-01‬‬
‫ד"ר נ‪ .‬אחדות‬
‫פרופ' ל‪ .‬אילון‬
‫(חובה למי שכותב תזה איכותנית)‬
‫סמינריון‬
‫מחקר‬
‫קורסי מגמה (יש להשלים ל‪ 4-‬או ל‪ 5-‬נ"ז)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫‪76-724-01‬‬
‫שיטות התערבות אקלקטיות‬
‫בעבודה סוציאלית‬
‫ד"ר ע‪ .‬ברק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪20-18‬‬
‫‪76-828-01‬‬
‫דיאלוג קהילתי‬
‫ד"ר ח‪ .‬אגמון‪-‬שניר‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-836-01‬‬
‫מנהיגות בארגונים‬
‫ד"ר מ‪ .‬יצחק‪-‬הלוי‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-925-01‬‬
‫סוגיות בניהול וגיוס משאבים‬
‫ותקציב באלכ"ר‬
‫ד"ר ד‪ .‬פורטוביץ'‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-934-01‬‬
‫משאבי אנוש‬
‫‪1‬‬
‫פרופ' ל‪ .‬קוליק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪22-20‬‬
‫‪76-945-01‬‬
‫ייעוץ ושינוי ארגוני‬
‫ד"ר ר‪ .‬לב‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫‪76-949-01‬‬
‫הצוות כקבוצה קטנה‬
‫ד"ר ע‪ .‬בן‪-‬פורת‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-968-01‬‬
‫סוגיות קליניות בעולם הניהול‬
‫ד"ר א‪ .‬אליהו‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪20-18‬‬
‫‪1‬‬
‫קורס מתוקשב חלקית‪ .‬רוב הקורס מתוקשב‪ ,‬אך מתקיימים גם מפגשים פרונטאליים עם המרצה‬
‫‪3‬‬
‫קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫(יש להשלים ל‪ 1-‬או ל‪ 2-‬נ"ז)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫‪76-726-01‬‬
‫יסודות השיקום וההחלמה‬
‫בבריאות הנפש‬
‫ד"ר ר‪ .‬בינה‬
‫‪76-877-01‬‬
‫אלימות במשפחה‬
‫ד"ר ע‪ .‬בן‪-‬פורת‬
‫הרצאה‬
‫‪76-902-01‬‬
‫עבודה‪ ,‬משפחה‪ ,‬מגדר‬
‫פרופ' ל‪ .‬קוליק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫‪76-965-01‬‬
‫סכיזופרניה (מתוקשב)‬
‫פרופ' י‪ .‬רבינוביץ'‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫ב‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫א‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫א‬
‫‪----------------‬‬
‫ניתן ללמוד יותר קורסי מגמה על חשבון קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫ניתן ללמוד מקסימום ‪ 2‬נ"ז קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫יתכנו שינויים בתכנית הלימודים‬
‫‪4‬‬
‫תארים מתקדמים‬
‫מסלול בלי תזה‬
‫שנת התחלה‪ :‬תשע"ו (‪)2016-2015‬‬
‫‪ 24‬נ"ז* (נקודות זכות)‬
‫‪‬‬
‫קורסי חובה במחקר‬
‫‪‬‬
‫קורסי חובה בניהול וקהילה‬
‫‪ 2‬נ"ז בשנה א'‬
‫‪‬‬
‫סמינריונים ופרקטיקומים‬
‫‪ 4‬נ"ז בשנה א'‬
‫‪‬‬
‫קורסי מגמה‬
‫‪‬‬
‫קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫‪ 2‬נ"ז בשנה א'‬
‫‪ 1‬נ"ז בשנה ב'‬
‫‪ 4‬נ"ז בשנה ב'‬
‫‪ 4‬נ"ז בשנה א'‬
‫‪ 4‬נ"ז בשנה ב'‬
‫‪ 3‬נ"ז במהלך התואר‬
‫בשנה הראשונה יש להתמקד בקורסי מגמה‬
‫שימו לב לדרישות אנגלית לתואר שני ולימודי יסוד ביהדות כפי שמופיעות‬
‫באתרי מחלקות אלו‬
‫* ‪ 1‬נ"ז = קורס סמסטריאלי │ ‪ 2‬נ"ז = קורס שנתי‬
‫תכנית לימודים לסטודנטים הלומדים שנה א' בשנת תשע"ו‬
‫בשנה ראשונה חובה ללמוד לפחות ‪ 12‬נ"ז‬
‫קורסי חובה במחקר‬
‫מספר הקורס‬
‫‪76-731-01‬‬
‫‪76-731-02‬‬
‫‪76-810-01‬‬
‫‪‬‬
‫(‪ 2‬נ"ז)‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫‪--------------‬‬
‫אוריינות אקדמית א (מתוקשב)‬
‫פרופ' י‪ .‬רבינוביץ'‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫‪--------------‬‬
‫שיטות מחקר (מתוקשב)‬
‫פרופ' י‪ .‬רבינוביץ'‬
‫הרצאה‬
‫קורס מתוקשב הוא קורס המועבר באתר הקורס ואליו ניתן להיכנס מכל מחשב בשעה הנוחה לכם‪ .‬יש לבחור קב' אחת‬
‫קורסי חובה בניהול וקהילה (‪ 2‬נ"ז)‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-835-01‬‬
‫מיומנויות ניהול‬
‫ד"ר מ‪ .‬יצחק‪-‬הלוי‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-924-01‬‬
‫אסטרטגיות התערבות בקהילה‬
‫ד"ר ד‪ .‬לוי‬
‫הרצאה‬
‫סמינריונים ופרקטיקומים (‪ 4‬נ"ז)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫‪76-737-01‬‬
‫פיתוח קהילתי‪ :‬שיטות‬
‫התערבות מתקדמות‬
‫ד"ר א‪ .‬מקרוס‬
‫ניהול בארגונים חברתיים‬
‫ד"ר ר‪ .‬בינה‬
‫‪76-738-01‬‬
‫‪76-950-01‬‬
‫‪76-951-01‬‬
‫סוג הקורס‬
‫סמינריון ‪+‬‬
‫פרקטיקום‬
‫סמינריון ‪+‬‬
‫פרקטיקום‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫‪4‬‬
‫שנתי‬
‫יום ד ‪12-8‬‬
‫‪4‬‬
‫שנתי‬
‫יום ד ‪12-8‬‬
‫‪1‬‬
‫קורסי מגמה – יש לבחור לפחות ‪ 4‬נ"ז בשנה א' (יש ללמוד ‪ 8‬נ"ז במהלך התואר)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫‪76-724-01‬‬
‫שיטות התערבות אקלקטיות‬
‫בעבודה סוציאלית‬
‫ד"ר ע‪ .‬ברק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪20-18‬‬
‫‪76-828-01‬‬
‫דיאלוג קהילתי‬
‫ד"ר ח‪ .‬אגמון‪-‬שניר‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-836-01‬‬
‫מנהיגות בארגונים‬
‫ד"ר מ‪ .‬יצחק‪-‬הלוי‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-925-01‬‬
‫סוגיות בניהול וגיוס משאבים‬
‫ותקציב באלכ"ר‬
‫ד"ר ד‪ .‬פורטוביץ'‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-934-01‬‬
‫משאבי אנוש‬
‫‪1‬‬
‫פרופ' ל‪ .‬קוליק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪22-20‬‬
‫‪76-945-01‬‬
‫ייעוץ ושינוי ארגוני‬
‫ד"ר ר‪ .‬לב‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫‪76-949-01‬‬
‫הצוות כקבוצה קטנה‬
‫ד"ר ע‪ .‬בן‪-‬פורת‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-968-01‬‬
‫סוגיות קליניות בעולם הניהול‬
‫ד"ר א‪ .‬אליהו‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪20-18‬‬
‫‪1‬‬
‫קורס מתוקשב חלקית‪ .‬רוב הקורס מתוקשב‪ ,‬אך מתקיימים גם מפגשים פרונטאליים עם המרצה‬
‫קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫(יש ללמוד ‪ 3‬נ"ז במהלך התואר)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫‪76-726-01‬‬
‫יסודות השיקום וההחלמה‬
‫בבריאות הנפש‬
‫ד"ר ר‪ .‬בינה‬
‫‪76-877-01‬‬
‫אלימות במשפחה‬
‫ד"ר ע‪ .‬בן‪-‬פורת‬
‫הרצאה‬
‫‪76-902-01‬‬
‫עבודה‪ ,‬משפחה‪ ,‬מגדר‬
‫פרופ' ל‪ .‬קוליק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫‪76-965-01‬‬
‫סכיזופרניה (מתוקשב)‬
‫פרופ' י‪ .‬רבינוביץ'‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫ב‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫א‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫א‬
‫‪----------------‬‬
‫ניתן ללמוד יותר קורסי מגמה על חשבון קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫*יש קדימות בהרשמה לסטודנטים משנה שנייה‬
‫יתכנו שינויים בתכנית הלימודים‬
‫‪2‬‬
‫תכנית לימודים לסטודנטים הלומדים שנה ב' בשנת תשע"ו‬
‫מי שהתחילו לימודים בשנת תשע"ה‬
‫בשנה השנייה חובה להשלים ל‪ 24-‬נ"ז‬
‫קורסי חובה במחקר (‪ 1‬נ"ז)‬
‫מספר הקורס‬
‫‪76-732-01‬‬
‫‪76-732-02‬‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫אוריינות אקדמית ב (מתוקשב)‬
‫פרופ' י‪ .‬רבינוביץ'‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫שנתי‬
‫‪----------------‬‬
‫‪ ‬קורס מתוקשב הוא קורס המועבר באינטרנט באתר הקורס ואליו ניתן להיכנס מכל מחשב בשעה הנוחה לכם‪ .‬יש לבחור קבוצה אחת‪.‬‬
‫סמינריונים ופרקטיקומים (‪ 4‬נ"ז)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫‪76-737-01‬‬
‫פיתוח קהילתי‪ :‬שיטות‬
‫התערבות מתקדמות‬
‫ד"ר א‪ .‬מקרוס‬
‫ניהול בארגונים חברתיים‬
‫ד"ר ר‪ .‬בינה‬
‫‪76-738-01‬‬
‫‪76-950-01‬‬
‫‪76-951-01‬‬
‫‪76-706-01‬‬
‫‪76-707-01‬‬
‫‪1‬‬
‫ייעוץ והדרכה‬
‫‪1‬‬
‫פרופ' ח‪ .‬יצחקי‬
‫סוג הקורס‬
‫סמינריון ‪+‬‬
‫פרקטיקום‬
‫סמינריון ‪+‬‬
‫פרקטיקום‬
‫סמינריון ‪+‬‬
‫פרקטיקום‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫‪4‬‬
‫שנתי‬
‫יום ד ‪12-8‬‬
‫‪4‬‬
‫שנתי‬
‫יום ד ‪12-8‬‬
‫‪5‬‬
‫שנתי‬
‫יום ד ‪12-8‬‬
‫ייעוץ והדרכה – הרשמה לסמינר ופרקטיקום זה לאחר ריאיון ובתיאום עם המרצה פרופ' חיה יצחקי ועם המזכירות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫קורסי מגמה (יש להשלים ל‪ 8-‬או ל‪ 9-‬נ"ז)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫‪76-724-01‬‬
‫שיטות התערבות אקלקטיות‬
‫בעבודה סוציאלית‬
‫ד"ר ע‪ .‬ברק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪20-18‬‬
‫‪76-828-01‬‬
‫דיאלוג קהילתי‬
‫ד"ר ח‪ .‬אגמון‪-‬שניר‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-836-01‬‬
‫מנהיגות בארגונים‬
‫ד"ר מ‪ .‬יצחק‪-‬הלוי‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-925-01‬‬
‫סוגיות בניהול וגיוס משאבים‬
‫ותקציב באלכ"ר‬
‫ד"ר ד‪ .‬פורטוביץ'‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫‪76-934-01‬‬
‫משאבי אנוש‬
‫‪1‬‬
‫פרופ' ל‪ .‬קוליק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪22-20‬‬
‫‪76-945-01‬‬
‫ייעוץ ושינוי ארגוני‬
‫ד"ר ר‪ .‬לב‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫‪76-949-01‬‬
‫הצוות כקבוצה קטנה‬
‫ד"ר ע‪ .‬בן‪-‬פורת‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪76-968-01‬‬
‫סוגיות קליניות בעולם הניהול‬
‫ד"ר א‪ .‬אליהו‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫יום ד ‪20-18‬‬
‫‪1‬‬
‫קורס מתוקשב חלקית‪ .‬רוב הקורס מתוקשב‪ ,‬אך מתקיימים גם מפגשים פרונטאליים עם המרצה‬
‫קורסי בחירה ממגמות אחרות (יש להשלים ל‪2-‬‬
‫או ל‪ 3-‬נ"ז)‬
‫מספר הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫‪76-726-01‬‬
‫יסודות השיקום וההחלמה‬
‫בבריאות הנפש‬
‫ד"ר ר‪ .‬בינה‬
‫‪76-877-01‬‬
‫אלימות במשפחה‬
‫ד"ר ע‪ .‬בן‪-‬פורת‬
‫הרצאה‬
‫‪76-902-01‬‬
‫עבודה‪ ,‬משפחה‪ ,‬מגדר‬
‫פרופ' ל‪ .‬קוליק‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫‪76-965-01‬‬
‫סכיזופרניה (מתוקשב)‬
‫פרופ' י‪ .‬רבינוביץ'‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫סמסטר‬
‫מועד‬
‫סוג הקורס‬
‫נ"ז‬
‫ב‬
‫יום ד ‪16-14‬‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫יום ד ‪14-12‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫א‬
‫יום ד ‪18-16‬‬
‫א‬
‫‪----------------‬‬
‫ניתן ללמוד יותר קורסי מגמה על חשבון קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫ניתן ללמוד מקסימום ‪ 3‬נ"ז קורסי בחירה ממגמות אחרות‬
‫יתכנו שינויים בתכנית הלימודים‬
‫‪4‬‬