כנס שוק ההון

‫כנס שוק ההון‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫מידע צופה פני עתיד‬
‫מטרת מצגת זו היא להציג את חברת פוקס ויזל בע"מ (להלן ‪" -‬החברה") על פעילותה ותוצאותיה הכספיות‪.‬‬
‫היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא‬
‫מיועדת למסירת מידע בלבד‪.‬‬
‫המידע המוצג במצגת הינו למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה‪ ,‬אינו מחליף‬
‫איסוף וניתוח מידע עצמאי‪ ,‬אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל‬
‫משקיע ומשקיע‪ .‬החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע והיא לא תישא באחריות לנזק העלול להיגרם‬
‫כתוצאה מהשימוש בו‪ .‬בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע הרשום בדוחות‬
‫הכספיים של החברה יגבר האמור בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כוללת מצגת זו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪ .1968 -‬מידע כאמור כולל‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות ואומדנים‪ ,‬המתייחסים לאירועים עתידיים‪ ,‬אשר התממשותם אינה ודאית‬
‫ואינה בשליטת החברה‪ .‬התממשות המידע צופה פני עתיד מושפעת מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות‬
‫החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה‪ ,‬אשר אינם‬
‫ניתנים להערכה מראש ואינם מצויים בהכרח בשליטתה של החברה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬יש לסייג במיוחד את תחזיות החברה והקבוצה ביחס לקצב הפתיחה‬
‫ולמספר החנויות שיתווספו לרשתות הפועלות כיום‪ .‬וכן את אסטרטגיית הצמיחה למותגים קיימים‪.‬‬
‫פתיחת חנויות נוספות תלויה בתנאי שוק‪ ,‬בביצועי כל אחת מן הרשתות‪ ,‬בגובה דמי השכירות‪ ,‬באיתור‬
‫מיקומים מתאימים‪ ,‬במידת ההשפעה הצפויה על חנויות קיימות‪ ,‬בפתיחת או אי פתיחת מרכזים‬
‫מסחריים חדשים ומועדי פתיחתם וכיוצ"ב גורמים שאינם בשליטתה המלאה של החברה‪ .‬שינויים‬
‫בגורמים כאמור וגורמים נוספים עשויים להשפיע על מספר החנויות שייפתחו ועל קצב פתיחתן‪.‬‬
‫מידע צופה פני עתיד‬
‫קוראי המצגת מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה‬
‫בעתיד עלולים להיות שונים מאלו אשר הוצגו במסגרת המידע צופה פני‬
‫עתיד אשר נכלל במצגת זו‪ .‬החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות‬
‫תחזיות‪ ,‬נתונים‪ ,‬מידע או הערכות המוזכרים במצגת זו על מנת שישקפו‬
‫אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת‪.‬‬
‫הנהלת קבוצת ‪FOX‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אבי זלדמן – יו"ר דירקטוריון קבוצת ‪FOX‬‬
‫הראל ויזל – מנכ"ל ובעלים קבוצת ‪FOX‬‬
‫רן ארנון – משנה למנכ"ל קבוצת ‪ 21 ,FOX‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫אסי ויזל – מנכ"ל ‪ FOX‬ישראל‪ 21 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫טליה פורת – מנכ"לית ‪ 5 ,FOX HOME‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫שרון ביטון – מנכ"ל ‪ 15 ,AMERICAN EAGLE‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫מיכל ריבקינד – מנכ"לית ‪ 22 ,THE CHILDREN’S PLACE‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫דנה טרנר‪-‬הקר – מנכ"לית ‪ 8 ,MANGO‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫עינת פורטוגלי – מנכ"לית ‪ 8 ,CHARLES & KEITH‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫אלעד ורד – סמנכ"ל ייצור ורכש‪ 15 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫שחר רניה – סמנכ"ל כספים‪ 5 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫נועה טייכנר‪-‬לנדאו – סמנכ"לית פיתוח עסקי‪ 9 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫קרן קורץ‪-‬זילבר – סמנכ"לית שיווק ופרסום‪ 7 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫ברק מסה – סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה‪ 4 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫דני גאוני – סמנכ"ל מכירות ‪ ,FOX‬שנתיים וחצי בקבוצת ‪FOX‬‬
‫מיקי ברקן – סמנכ"ל השוק הבינלאומי‪ 3 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫איריס איינהורן – סמנכ"לית משאבי אנוש‪ 7 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫הנהלת קבוצת ‪FOX‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫רויטל לוי – בעלים חברת ללין‬
‫מירב כהן – בעלים חברת ללין‬
‫ארז מלכה ‪ -‬מנכ"ל ‪LALINE‬‬
‫אפי האוס – בעלים ומנכ"לית ‪BILLABONG‬‬
‫בועז תמיר – סמנכ"ל מכירות ‪ BILLABONG‬ומרשה בלרינה‬
‫אלמוג חן – סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה ‪ BILLABONG‬ומרשה בלרינה‬
‫אילן חלפון – בעלים ומנכ"ל ‪SACK’S‬‬
‫ניר הורביץ – בעלים ומנכ"ל ‪YANGA‬‬
‫דובי שניידמן – מנכ"ל ריטיילורס (‪)NIKE‬‬
‫מותגי הקבוצה‬
‫חזון‬
‫להמשיך להיות קבוצת הריטייל החזקה‪ ,‬המובילה‬
‫והרווחית בישראל‪ ,‬הנותנת מענה לקהלים רחבים‬
‫ככל האפשר במגוון תחומים (לא רק אופנה)‪.‬‬
‫סקירה פיננסית לתוצאות‬
‫פעילות החברה‬
‫‪31.12.2014‬‬
2010-2014 ‫כמויות חנויות‬
409
4 9
24
8
35
17
450
400
344
--
35
16
92
293
--
28
15
86
35
47
76
27
34
16
25
350
259
236
27
12
20
69
56
18
6
133
146
8
300
250
200
150
100
133
132
133
50
-
YTD14
YTD13
FOX Israel
Laline Israel
Marcha Ballerina
Nike
YTD12
FOX Home
Sack's Israel
The Children's Place
‫סה"כ‬
YTD11
YTD10
American Eagle + Aerie
Billabong
Yanga
‫עיקרי תוצאות פעילות‬
‫תוצאות שנתיות ‪ -‬שיא בהכנסות שנת ‪:2014‬‬
‫מחזור המכירות הסתכם לכ‪ 1.12 -‬מיליארד ‪ +6.9% ,₪‬בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫מחזור המכירות המאוחד (‪ 100%‬מחברות בנות) הסתכם לכ‪ 1.41 -‬מיליארד ‪ +6.0% ,₪‬בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫הרווח הגולמי הסתכם בכ‪ ,59.5% -‬בהשוואה לכ‪ 59.2% -‬אשתקד‪.‬‬
‫הרווח התפעולי הסתכם לכ‪ 84.2 -‬מיליון ‪ ,₪‬בהשוואה לכ‪ 135.3 -‬מיליון ‪ ₪‬אשתקד‪.‬‬
‫הרווח הנקי הסתכם לכ‪ 76.7 -‬מיליון ‪ ,₪‬בהשוואה לכ‪ 94.2 -‬מיליון ‪ ₪‬אשתקד‪.‬‬
‫תוצאות חיוביות ברבעון ‪:2014 ,4‬‬
‫מחזור המכירות הסתכם לכ‪ 340.2 -‬מיליון ‪ +13.5% ,₪‬בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫מחזור המכירות המאוחד (‪ 100%‬מחברות בנות) הסתכם לכ‪ 408.0 -‬מיליון ‪ +13.9% ,₪‬בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫הרווח הגולמי הסתכם בכ‪ ,58.3% -‬בהשוואה לכ‪ 60.5% -‬אשתקד‪.‬‬
‫הרווח התפעולי הסתכם לכ‪ 36.1 -‬מיליון ‪ ,₪‬בהשוואה לכ‪ 44.5 -‬מיליון ‪ ₪‬אשתקד‪.‬‬
‫הרווח הנקי הסתכם לכ‪ 27.4 -‬מיליון ‪ ,₪‬בהשוואה לכ‪ 30.0 -‬מיליון ‪ ₪‬אשתקד‪.‬‬
2010-2014 ‫מכירות‬
15.5%
1,119.6
CAGR
1,200
1,047.7
1,000
924.6
697.5
800
629.1
600
400
200
0
YTD14
YTD13
YTD12
YTD11
YTD10
2010-2014 ‫רווח גולמי‬
17.8%
CAGR
665.7
700
619.7
600
515.6
500
391.0
345.2
400
300
200
100
59.5%
59.2%
55.8%
56.1%
54.9%
YTD14
YTD13
YTD12
YTD11
YTD10
0
‫מכירות ורווח תפעולי‪ -‬מגזרי פעילות כולל חברות בנות ‪100%‬‬
‫‪150.0‬‬
‫אופנה ואופנת הבית‬
‫‪1,200.0‬‬
‫‪1,067.4‬‬
‫‪130.0‬‬
‫‪960.7‬‬
‫‪1,000.0‬‬
‫‪800.0‬‬
‫‪600.0‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪400.0‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪56.6‬‬
‫‪9.2%‬‬
‫‪13.3%‬‬
‫‪78.2‬‬
‫‪75.2‬‬
‫‪10.2%‬‬
‫‪97.9‬‬
‫‪5.7%‬‬
‫‪60.9‬‬
‫‬‫‪YTD10‬‬
‫‪YTD11‬‬
‫‪YTD12‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪180.0‬‬
‫‪111.3‬‬
‫‪YTD13‬‬
‫‪YTD14‬‬
‫‪52.2‬‬
‫‪18.5%‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪-10.0‬‬
‫‪124.8‬‬
‫‪22.7 20.8%‬‬
‫‪11.2%‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪YTD10‬‬
‫‪YTD12‬‬
‫‪YTD11‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫מכירות‬
‫ללין‬
‫‪130.0‬‬
‫‪87.0‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪590.0‬‬
‫‪11.0%‬‬
‫‪114.0‬‬
‫‪109.0‬‬
‫‪107.6‬‬
‫‪110.0‬‬
‫‪815.5‬‬
‫‪515.1‬‬
‫אופנה בחו "ל‬
‫‪135.5‬‬
‫‪134.2‬‬
‫‪89.8‬‬
‫‪YTD13‬‬
‫‪22.0%‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪YTD14‬‬
‫מכירות‬
‫אחרים‬
‫‪200.0‬‬
‫‪150.0‬‬
‫‪21.725.0%‬‬
‫‪158.7‬‬
‫‪142.8‬‬
‫‪153.1‬‬
‫‪144.6‬‬
‫‪119.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪80.0‬‬
‫‪13.6%‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪21.919.7%‬‬
‫‪22.0 17.6%‬‬
‫‪23.817.5%‬‬
‫‪16.612.3%‬‬
‫‪YTD11‬‬
‫‪YTD12‬‬
‫‪YTD13‬‬
‫‪YTD14‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪5.2%‬‬
‫‪27.0 17.0%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪13.4%‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪17.911.7%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-20.0‬‬
‫‪YTD10‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫מכירות‬
‫‪YTD10‬‬
‫‪YTD11‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪YTD12‬‬
‫מכירות‬
‫‪YTD13‬‬
‫‪YTD14‬‬
‫מאזן איתן‬
‫• ‪ 385‬מיליון ‪₪‬‬
‫יתרות מזומנים וני"ע‬
‫• ‪ 1,194‬מיליון ‪₪‬‬
‫• ‪ 324‬מיליון ‪₪‬‬
‫• ‪ 60‬מיליון ‪₪‬‬
‫סך המאזן‬
‫גידול בסך מאזן‬
‫גידול בהון העצמי‬
‫*הנתונים שנתיים ומוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫מזומנים‬
‫‪196‬‬
‫‪42‬‬
‫‪60‬‬
‫ניירות ערך‬
‫‪189‬‬
‫‪204‬‬
‫‪141‬‬
‫לקוחות וחייבים‬
‫‪176‬‬
‫‪139‬‬
‫‪123‬‬
‫מלאי‬
‫‪254‬‬
‫‪174‬‬
‫‪183‬‬
‫השקעה בחברות בת‬
‫‪126‬‬
‫‪110‬‬
‫‪105‬‬
‫רכוש קבוע ורכוש אחר‬
‫‪248‬‬
‫‪200‬‬
‫‪167‬‬
‫מסים נדחים‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫סך נכסים במאזן‬
‫‪1,194‬‬
‫‪874‬‬
‫‪786‬‬
‫התחייבויות לבנקים‬
‫‪395‬‬
‫‪210‬‬
‫‪148‬‬
‫ספקים וזכאים‬
‫‪227‬‬
‫‪150‬‬
‫‪179‬‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫סך התחייבויות‬
‫‪634‬‬
‫‪373‬‬
‫‪339‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪560‬‬
‫‪500‬‬
‫‪447‬‬
‫‪ %‬הון ממאזן‬
‫‪47%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪57%‬‬
‫הון חוזר‬
‫‪519‬‬
‫‪339‬‬
‫‪228‬‬
‫יחס הון שוטף‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.1‬‬
‫יחס הון מהיר‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪CAPEX‬‬
‫הנתונים שנתיים ומוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי‬
‫מוחשיים (ללא תנועות בהשקעות ‪ -‬אקויטי)‬
‫‪100‬‬
‫‪86.3‬‬
‫‪80‬‬
‫‪62.1‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪24.2‬‬
‫‪59.3‬‬
‫‪31.0‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪YTD10‬‬
‫‪YTD11‬‬
‫‪YTD12‬‬
‫‪YTD13‬‬
‫‪YTD14‬‬
2010-2014 ‫הון עצמי‬
600
559.4
500.3
447.4
500
410.7
383.7
400
300
200
100
0
YTD14
YTD13
YTD12
YTD11
YTD10
‫דיבידנד שנתי ואחוז מהרווח הנקי‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫‪75‬‬
‫‪65‬‬
‫‪55‬‬
‫‪45‬‬
‫‪35‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪84.4%‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪53.5%‬‬
‫‪63.7%‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪52.0‬‬
‫‪49.0‬‬
‫‪47.1‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪38.3‬‬
‫‪ %‬מרווח נקי‬
‫דיבידנד למניה בש"ח‬
‫סקירה כללית ‪ -‬צפי פתיחת חנויות‬
‫לפי מותג‬
‫קבוצת ‪FOX‬‬
‫ישראל‬
‫‪ ‬כ‪133 -‬חנויות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪ ‬כ‪ 238 -‬נק' מכירה ברחבי העולם‪.‬‬
‫‪FOX‬‬
‫*‬
‫שנה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫מס' חנויות‬
‫‪133‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫כ‪142 -‬‬
‫כ‪145 -‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫המשך חיזוק מסר הקז'ואל בייסיק ‪-‬‬
‫‪.BASIC IS BEAUTIFUL‬‬
‫מחירים אטרקטיביים לאורך כל השנה‪.‬‬
‫שמירה על רמות מלאי אופטימאליות‪.‬‬
‫מקסום המכירות והרווח הגולמי‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪ 47 ‬חנויות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪FOX HOME‬‬
‫שנה‬
‫* מס' חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪25‬‬
‫‪34‬‬
‫‪47‬‬
‫כ‪55 -‬‬
‫כ‪60 -‬‬
‫להוביל את שוק מוצרי הבית בישראל תוך שימת דגש על חווית‬
‫הקניה והשירות‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‪ .‬מס' חנויות כולל חנויות משולבות‪.‬‬
‫‪ 30 ‬חנויות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪AMERICAN EAGLE‬‬
‫שנה‬
‫* מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪16‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫כ‪35 -‬‬
‫כ‪38 -‬‬
‫להיות רשת האופנה הבינ"ל המובילה לצעירים ולהוביל את שוק‬
‫הג'ינסים בישראל‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
.STAND ALONE ‫ חנויות‬5 
‫‪AERIE‬‬
‫שנה‬
‫*‬
‫מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫כ‪5 -‬‬
‫כ‪5 -‬‬
‫להיות רשת ההלבשה התחתונה לצעירות המובילה‬
‫בישראל‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‪ .‬חנויות ‪.STAND ALONE‬‬
‫‪ ‬כ‪ 24 -‬חנויות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪THE CHILDREN’S PLACE‬‬
‫שנה‬
‫* מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪24‬‬
‫‪33‬‬
‫כ‪36 -‬‬
‫להיות שחקן בולט ומשמעותי בשוק הילדים‬
‫בישראל‪.‬‬
‫‪ 92 ‬חנויות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪ 18 ‬חנויות ברחבי העולם‪.‬‬
‫‪LALINE‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫שנה‬
‫* מס' חנויות‬
‫בישראל‬
‫‪76‬‬
‫‪86‬‬
‫‪92‬‬
‫כ‪98 -‬‬
‫כ‪101 -‬‬
‫* מס' חנויות‬
‫בשוק הבינ"ל‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫כ‪50 -‬‬
‫כ‪80 -‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫להמשיך להוביל את שוק טיפוח הגוף בישראל‪.‬‬
‫להתרחב בשוק הבינ"ל בשיטת הזכיינות בלבד‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪ 17 ‬חנויות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪SACK’S‬‬
‫שנה‬
‫מס' חנויות‬
‫* בישראל‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫כ‪18 -‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫להמשיך להיות רשת חנויות בוטיק המציגה עיצובים אופנתיים לנשים‬
‫תוך שימת דגש על חדשנות‪ ,‬איכות וייחודיות‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪ 35 ‬חנויות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪BILLABONG‬‬
‫שנה‬
‫*‬
‫מס' חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪28‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫כ‪36 -‬‬
‫כ‪37 -‬‬
‫להמשיך להיות רשת חנויות הגלישה והאופנה המובילה בישראל‬
‫שמעבירה חווית תרבות וסגנון חיים ייחודי‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪ 8 ‬דוכנים ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪MARCHA BALLERINA‬‬
‫שנה‬
‫*‬
‫מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫כ‪9 -‬‬
‫כ‪10 -‬‬
‫להציג תמיד את טרנד הנעליים ה"חם ביותר"‪ ,‬דגם אחד‬
‫במגוון צבעים ובמחיר אטרקטיבי אחד‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪ ‬כ‪ 9 -‬חנויות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪YANGA‬‬
‫שנה‬
‫*‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪9‬‬
‫כ‪18 -‬‬
‫כ‪30 -‬‬
‫מס' חנויות בישראל‬
‫אסטרטגיה‬
‫הרחבת חנויות הרשת תוך שמירה על חוויית אופנה‬
‫ייחודית מקורית ובמחירים אטרקטיביים‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫חנות מנגו החדשה ברחובות‬
‫‪ ‬כ‪ 28 -‬חנויות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪MANGO‬‬
‫שנה‬
‫*‬
‫מס' חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪35‬‬
‫‪44‬‬
‫להיות רשת האופנה הבינ"ל המציעה ללקוחותיה‬
‫אופנה עדכנית ואיכותית בעיצוב מקורי ומחיר‬
‫אטרקטיבי‪.‬‬
‫פתיחת חנויות קונספט גדולות המשלבות את כל‬
‫קולקציות המותג‪:‬‬
‫נשים‪ ,‬גברים‪ ,‬ילדים ותינוקות‪.‬‬
‫פעילות ‪MANGO‬‬
‫‪ ‬לרשת מנגו ‪ 28‬חנויות‪ ,‬כאשר עד כה גודל ממוצע של חנות היה‬
‫כ – ‪ 250-300‬מ"ר (נטו)‪.‬‬
‫‪ ‬סה"כ שטח כל הרשת שנרכשה כ– ‪ 8,000‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ ‬לאחרונה נפתחו ‪ 2‬חנויות קונספט גדולות הכוללות את כל קולקציות המותג‪:‬‬
‫נשים גברים וילדים בקניונים‪ :‬רננים ורחובות‪.‬‬
‫‪ ‬גודל ממוצע של חנות קונספט הינו כ – ‪ 800 – 1,000‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ ‬עד החג עתידות להיפתח עוד ‪ 4‬חנויות חדשות‪ ,‬שהן למעשה בגודל ממוצע של‬
‫כ – ‪ 10‬חנויות מנגו ישנות ועד סוף השנה יפתחו ויורחבו ‪ 9‬חנויות נוספות‪.‬‬
‫‪ ‬סה"כ עד סוף ‪ 2015‬שטח המכירה של הרשת יעמוד על כ– ‪ 17,000‬מ"ר‪,‬‬
‫למעשה או נכפיל את שטח המכירה של הרשת תוך כשנה‪.‬‬
‫‪ ‬ב – ‪ 2016‬עתידות להיפתח‪ ,‬כ – ‪ 2,700‬מ"ר נוסף‪.‬‬
‫‪ ‬עד סוף שנת ‪ 2016‬מתוכננות כ – ‪ 24‬חנויות‬
‫‪NIKE‬‬
‫שנה‬
‫*‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪4‬‬
‫‪14‬‬
‫‪24‬‬
‫מס' חנויות בישראל‬
‫אסטרטגיה‬
‫פתיחת חנויות חדשות ושמירה על מיצוב נייקי כמותג‬
‫ספורט המוביל בעולם‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫פעילות נייקי בשוק הישראלי תחת‬
‫ניהולה של קבוצת פוקס‬
‫החזון של קבוצת פוקס לפעילות הקמעונאית של מותג נייקי בישראל‬
‫‪ ‬לקיים את ההבטחה הקמעונאית של מותג הספורט המוביל בעולם‬
‫בהתאם לסטנדרטיים בינלאומיים‪.‬‬
‫‪ ‬מיתוג ומיצוב נייקי כמותג הספורט המוביל בישראל בהתאם לעוצמתו‬
‫בשווקים בינלאומיים אחרים‪.‬‬
‫‪ ‬פתיחה והפעלה של כ‪ 24 -‬חנויות (בהתאם לתכנית העסקית ולהסכם)‪,‬‬
‫בשטחים גדולים (כ‪ 300-500 -‬מ"ר) שיאפשרו הצגה של מגוון‬
‫הקולקציה והעוצמה של המותג מול המתחרים‪.‬‬
‫‪ ‬בהסכמה של הצדדים‪ ,‬המטרה הנה להשיג שליטה על שוק הקמעונאות‬
‫של נייקי בישראל‪.‬‬
‫הערכים המוספים של פוקס שיאפשרו את הגשמת החזון‬
‫‪ ‬קשרי מסחר ענפים‪ ,‬המאפשרים השגת לוקיישנים איכותיים בקניונים‬
‫המובילים בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬איתנות פיננסיות שתאפשר הרחבת מגוון הקולקציה בחנויות‪ ,‬הכנסת מלאי‬
‫חדש לחנויות ומשיכת מלאי לפי הצורך‪.‬‬
‫‪ ‬ניהול מקצועי‪ ,‬ידע נרחב בקמעונאות והכרה לעומק של השוק הישראלי‪.‬‬
‫‪ ‬שיפור צוותי המכירות על ידי הכשרת מנהלים ועובדים מקצועיים ושירותים‪.‬‬
‫‪ ‬מועדון לקוחות המונה כ ‪ 880,000-‬בתי אב בישראל‬
‫(כ‪ 60% -‬מהאוכלוסייה)‪.‬‬
‫מה נעשה עד היום‬
‫ותכניות לעתיד‬
‫פתיחת חנויות חדשות‬
‫‪ ‬מלחה ירושלים‪ ,‬כ‪ 400 -‬מ"ר‪ ,‬פתיחה במרץ ‪2015‬‬
‫‪ ‬ביג אשדוד‪ ,‬כ‪ 200 -‬מ"ר‪ ,‬פתיחה במרץ ‪( 2015‬תוספת של כ‪ 300 -‬מ"ר‬
‫נוספים בעתיד)‬
‫‪ ‬גרנד קניון חיפה‪ ,‬כ‪ 320 -‬מ"ר‪ ,‬פתיחה במאי ‪2015‬‬
‫‪ ‬איילון‪ ,‬כ‪ 350 -‬מ"ר‪ ,‬פתיחה במאי ‪2015‬‬
‫‪ ‬גרנד קניון באר שבע‪ ,‬כ‪ 350 -‬מ"ר‪ ,‬פתיחה בספטמבר ‪2015‬‬
‫‪ ‬עזריאלי תל אביב‪ ,‬כ‪ 600 -‬מ"ר‪ ,‬פתיחה בדצמבר ‪2015‬‬
‫‪ ‬טיילת אילת‪ ,‬כ‪ 700 -‬מ"ר‪ ,‬פתיחה באפריל ‪2016‬‬
‫‪ ‬עזריאלי ראשונים‪ ,‬כ‪ 300 -‬מ"ר‪ ,‬פתיחה אפריל ‪2016‬‬
‫‪ G ‬ראשל"צ‪ ,‬כ‪ 800 -‬מ"ר‪ ,‬פתיחה בסוף ‪2016‬‬
‫‪ ‬שיפוץ מלכת שבא אילת‪ ,‬מרץ ‪2015‬‬
‫‪ ‬כ‪ 4 -‬חנויות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪CHARLES & KEITH‬‬
‫שנה‬
‫* מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪16‬‬
‫כ‪24 -‬‬
‫להיות רשת הנעליים‪ ,‬התיקים והאביזרים‬
‫הבינ"ל המובילה בישראל‪.‬‬
‫פעילות ‪CHARLES & KEITH‬‬
‫‪ ‬הרשת צ'ארלס אנד קית' הושקה בפברואר ‪.2015‬‬
‫‪ ‬מותג בינ"ל לנעליים‪ ,‬תיקים ואקססוריז לנשים‪.‬‬
‫‪ ‬ישראל הינה המדינה ה‪ 37 -‬בה הרשת פועלת בשוק הבינ"ל‪.‬‬
‫‪ ‬עד כה נפתחו ‪ 4‬חנויות בקניונים‪ :‬אילון‪ ,‬פ"ת‪ ,‬הזהב ואיקאה צפון‪.‬‬
‫‪ ‬בקרוב עתידות להיפתח עוד ‪ 6‬חנויות ועד סוף ‪ 2015‬מס' החנויות יעמוד‬
‫על ‪16‬חנויות‪.‬‬
‫‪ ‬גודל ממוצע לחנות הינו כ‪ 160-‬מ"ר‪.‬‬
‫פעילות ‪CHARLES & KEITH‬‬
‫‪ ‬המותג מציע מגוון רחב של נעליים ותיקים מעוצבים וטרנדיים המתחלפים‬
‫ומתחדשים לעיתים תכופות בחנויות במטרה לתת מענה מהיר לצרכי השוק‬
‫המשתנים‪.‬‬
‫‪ ‬למותג קונספט חדשני הן מבחינת הקולקציה‪ ,‬העיצוב ונראות החנות והן‬
‫מבחינת השירות וחוויית הקנייה הבינ"ל שכמותם טרם נראו בארץ‪.‬‬
‫‪ ‬פוטנציאל הרשת בארץ גדול שכן פונה לקהל יעד רחב – נשים וצעירות‬
‫בעלות מודעות אופנתית‪.‬‬
‫‪ ‬התגובות לרשת חיוביות מאוד‪ ,‬הלקוחות מתרשמים מהמגוון‪ ,‬הקולקציה‪,‬‬
‫המחירים הטובים ונראות החנויות‪.‬‬
‫‪ ‬אנו צופים כי הרשת תהווה שחקן משמעותי בשוק הנעליים והתיקים‪.‬‬
‫אסטרטגיית הצמיחה – מותגים קיימים – סיכום‬
2016
2015
2014
2013
2012
‫שנה‬/ ‫מותג‬
145 -‫כ‬
142 -‫כ‬
133
132
133
60 -‫כ‬
55 -‫כ‬
47
34
25
FOX HOME
38 -‫כ‬
35 -‫כ‬
30
25
16
AMERICAN EAGLE
5 -‫כ‬
5 -‫כ‬
5
2
-
101 -‫כ‬
98 -‫כ‬
92
86
76
LALINE ISRAEL
20 -‫כ‬
18 -‫כ‬
17
16
15
SACK’S ISRAEL
37 -‫כ‬
36 -‫כ‬
35
35
28
BILLABONG
10 -‫כ‬
9 -‫כ‬
8
12
-
MARCHA BALLERINA
44
35
-
-
-
MANGO
24
14
4
-
-
NIKE
30
18
9
-
-
YANGA
24
16
-
-
-
CHARLES & KEITH
36 -‫כ‬
33 -‫כ‬
24
-
-
THE CHILDEN’S PLACE
574 -‫כ‬
514 -‫כ‬
404
342
293
*
FOX ISRAEL
AERIE
‫סה"כ‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫** מספר החנויות כולל חנויות משולבות‬
**
‫מועדון הלקוחות ‪DREAM CARD-‬‬
‫‪ DREAM CARD‬מועדון הלקוחות‬
‫הושק בינואר ‪2014‬‬
‫המועדון המאוחד משלב את מותגי הקבוצה ‪:‬‬
‫כיום חברים במועדון למעלה מ‪ 880,000 -‬לקוחות‬
‫קונספט‬
‫"האיחוד הגדול"‬
‫לקחנו את כל המותגים האהובים עליכם‬
‫וצירפנו אותם לכרטיס אחד!‬
‫‪59‬‬
‫כרטיסי המועדון‬
‫‪60‬‬
‫אסטרטגיית הצמיחה ‪ -‬קבוצת ‪2015-2016 - FOX‬‬
‫‪ ‬חיזוק המותגים הקיימים‬
‫‪ ‬מנועי צמיחה חדשים‬
‫אסטרטגיית הצמיחה – מותגים קיימים‬
MANGO 
FOX 
CHARLES & KEITH 
FOX HOME 
YANGA 
AMERICAN EAGLE 
NIKE 
AERIE 
LALINE 
SACK’S 
BILLABONG 
THE CHILDREN’S PLACE 
MARCHA BALLERINA 
‫אסטרטגיית הצמיחה – מותגים קיימים – סיכום‬
‫‪ ‬תוך שלוש שנים צפויה קבוצת ‪ FOX‬לגדול בכמעל ל‪ 50%-‬במספר‬
‫החנויות ברשתות הקיימות (לא בשטחי מסחר)‪.‬‬
‫‪ ‬תוך שלוש שנים צפויה קבוצת ‪ FOX‬להמשיך להוביל את השוק‬
‫בכל אחת מהקטגוריות בהן היא פעילה‪.‬‬
‫‪ ‬קבוצת ‪ FOX‬תמשיך למקסם את יתרונותיה כקבוצת הריטייל‬
‫הגדולה בישראל תוך הוזלת עלויות‪ ,‬שימוש במשאבים הקיימים‬
‫והמשך התייעלות‪.‬‬
‫מנועי צמיחה חדשים‬
‫כקבוצת הריטייל הגדולה והמקצועית ביותר בישראל‪,‬‬
‫המתבססת על פעילויות שונות‪ ,‬מגוונות ורווחיות כל אחת בתחומה‪:‬‬
‫אופנה‪ ,‬תחום הבית‪ ,‬תחום הטיפוח ועוד‪ ,‬אנו מרגישים בטוחים ובשלים‬
‫להביא מותגים חדשים חזקים נוספים לישראל‪.‬‬
‫המשך אסטרטגיית הצמיחה‬
‫מה על הפרק‪:‬‬
‫‪ ‬כל מותג מתחום הריטייל רלבנטי לא רק אופנה‪.‬‬
‫‪ ‬מותגים חזקים עם מחזור הכנסות שנתי של ‪ 100‬מיליון ‪ ₪‬לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬אנו מקבלים כל הזמן פניות מחברות בינ"ל גדולות ששוקלות להיכנס לישראל‪.‬‬
‫עד היום בחנו מספר חברות גדולות ורציניות ולא מצאנו שהן מביאות עימן‬
‫בשורה אמיתית חדשה המתאימה לקהל הישראלי‪ ,‬לכן ויתרנו‪.‬‬
‫‪ ‬אנו מאמינים שקיימים מותגים גדולים וחזקים אשר מתאימים לקהל הישראלי‪,‬‬
‫לקניונים ולמרכזים המסחריים הגדולים אשר יכולים להביא עימם ערך מוסף‪.‬‬
‫את המותגים הללו אנו רוצים לבחון בעתיד להביא לישראל‪.‬‬
‫תודה רבה!‬